Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IVAN DUŠAN 13. Oprema vozila, Članak 96. U članku 95 smatram da je potpuno nepotrebno da vozila u vlasništvu pravnih osoba moraju imati vatrogasni aparat. Sa stajališta zaštite od požara isto je da li je vozilo u vlasništvu pravne ili fizičke osobe. Ta odredba stoga stavlja u drugačiji pravni položaj vlasnike vozila koji su pravne u odnosu na fizičke osobe. Drugo, većina vatrogasnih aparata se u praksi nikad ne iskoristi i uopće vozila osobna vozila bez obzira na vlasništvo ne bi trebala posjedovati vatrogasni aparat. Isto vrijedi i za teretne automobile kategorije N1. Požari na automobilima su jako rijetki i ne postoji skoro nikakva mogućnost da se pojave ukoliko nisu podmetnuti. Obveza posjedovanja vatrogasnog aparata samo opterećuje vlasnike vozila, a 99,99% njih se nikada ne upotrijebi. Nije prihvaćen Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama koji je bio na snazi 2010. godine sadržavao je odredbu o vatrogasnim aparatima ali na način da je upućivao na primjenu odredbi posebnog zakona a to je bio Zakon o zaštiti od požara. U međuvremenu stupanjem na snagu Zakona o zaštiti od požara 1. kolovoza 2010. godine odredbe toga Zakona više se ne odnose na prijevozna sredstva. Stoga je bilo nužno da se u Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama u cijelosti u materijalnim odredbama uredi vrsta i količina vatrogasnih aparata prema vrsti i namjeni vozila sukladno Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata.
2 IVAN DUŠAN 13. Oprema vozila, Članak 101. Smatram da je potpuno nepotrebno da vozila katogorije M i N moraju imati reflektirajuči prsluk (članak 100) To je samo dodatni trošak za vozače i pogodovanje firmama koje proizvode i distribuiraju te prsluke. Vozilo koje se zaustavi uz cestu ionako po noći može imati upaljena svjetla koje upoznaje sve vozače da je vozilo uz cestu i da je pri tome potrebno prilagoditi brzinu. Drugo, u praksi su jako rijetki slučajevi da se pojavi potreba za takvim prslukom Nije prihvaćen Propisivanje obveznosti reflektirajućeg prsluka za vozila kategorije M i N prvenstveno je vezana za sigurnost vozača i svih drugih sudionika u prometu te prema našem mišljenju ne iziskuje velike troškove za korisnike. Također ukazujemo na činjenicu da odredbu o korištenju reflektirajućeg prsluka imaju i druge države članice EU.