Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Krapinsko-zagorska županija PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA, Članak 1. Krapinsko-zagorska županija i Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije izražavaju neslaganje s člankom 1. Nacrta Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije u ovom trenutku ima ugovoreno 16 timova sanitetskog prijevoza kojeg čine po 2 vozača i 1 medicinska sestra/tehničar koji pružaju uslugu prijevoza od ponedjeljaka do subote od 7 do 23h, , te nedjeljom i praznikom od 12 do 23h. Postavlja se pitanje što će u budućnosti značiti primjena predloženog Pravilnika – ugovaranje 32 tima obzirom na sadašnji broj zaposlenih ili ugovaranje samo 16 timova sanitetskog prijevoza s 1 vozačem i 1 medicinskom sestrom/tehničarem? U drugom slučaju upozoravamo da bi organizacija službe kakva je u ovom trenutku bila nemoguća, kao i zadovoljavanje potreba pacijenata. Naglašavamo da su potrebe pacijenata za sanitetskim prijevozom iz dana u dan sve veće! Primljeno na znanje Sastav tima sanitetskog prijevoza (1 medicinska sestra/medicinski tehničar i 1 vozač) je stručno opravdan poslovima koji se obavljaju sanitetskim prijevozom, a broj timova sanitetskog prijevoza nije predmet ovog pravilnika već se određuje Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obvezno zdravstvenog osiguranja.
2 Ana-Marija Đukić PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA Poštovani Ministre,podržavam stav Hljk i protivim se prijedlogu novog Pravilnika o uvjetima otvaranja ljekarni.Smatram da su ljekarne i do sad u sve nepovoljnijem ekonomskom položaju i da bi provedba ovog Pravilnika to još više pogoršala.Mislim da se ovim načinom neće poboljšati ljekarnička skrb nego samo još više ugroziti opstanak postojećih. Primljeno na znanje Komentar nije predmet ovog pravilnika.
3 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA Navedenim Nacrtom prijedloga Pravilnika mijenja se kadrovski normativ timova sanitetskog prijevoza za kojeg se predlaže da ga čine 1 medicinska sestra/tehničar i 1 vozač, dakle predlaže se 1 vozač manje, budući da trenutno važeći Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza („Narodne novine“ br. 53/11. i 77/12.) propisuje sastav timova sanitetskog prijevoza kojeg čine 1 medicinska sestra/tehničar i 2 vozača, što samo po sebi podrazumijeva višak zaposlenika, višak vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza. Budući da je odredbom članka 33. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ br. 80/13. i 137/13.) propisano da standarde i normative zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, nadamo se da će to isto tijelo u članku 46. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ br. 156/13., 11/14., 12/14., 34/14., 54/14., 66/14., 74/14., 106/14., 133/14., 157/14., 25/15., 69/15., 79/15., 91/15., 116/15., 124/15. - Ispravak, 139/15., 141/15. - Ispravak i 28/16.) povećati broj timova sanitetskog prijevoza za Virovitičko-podravsku županiju, jer u protivnom 10 vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza postalo bi višak, a Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije sa smanjenim brojem vozača ne bi mogao kontinuirano i jednako dostupno organizirati djelatnost sanitetskog prijevoza za Virovitičko-podravsku županiju s obzirom na brojne i svakodnevne naloge za sanitetski prijevoz pacijenata. Naime, člankom 17. navedene Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja propisan je kadrovski normativ u djelatnosti sanitetskog prijevoza koji mora biti u skladu sa Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza, pa ukoliko se navedenim Nacrtom prijedloga Pravilnika propisuje da 1 tim čine 1 medicinska sestra/tehničar i 1 vozač, a članak 46. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ostane isti (10 timova sanitetskog prijevoza za Virovitičko-podravsku županiju kao osnova za ugovaranje te djelatnosti sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje) u Zavodu za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije 10 vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza postati će višak, ali tako i u svim drugim zdravstvenim ustanovama koje obavljaju djelatnosti sanitetskog prijevoza po ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Nastavno na navedeno nadamo se da će se i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje također uključiti u javno e-savjetovanje na navedeni Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza te u skladu s navedenim povećati broj timova sanitetskog prijevoza, pa da će konkretno za Virovitičko-podravsku županiju osnova za ugovaranje sa HZZO-om biti 20 timova sanitetskog prijevoza (umjesto sadašnjih 10 timova sanitetskog prijevoza), jer na taj način ne bi 10 vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza za Virovitičko-podravsku županiju bilo višak već bi se moralo zaposliti još 10 medicinskih sestara/tehničara. Primljeno na znanje Sastav tima sanitetskog prijevoza (1 medicinska sestra/medicinski tehničar i 1 vozač) je stručno opravdan poslovima koji se obavljaju sanitetskim prijevozom, a broj timova sanitetskog prijevoza nije predmet ovog pravilnika već se određuje Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obvezno zdravstvenog osiguranja.
4 Virovitičko-podravska županija PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA Nacrtom prijedloga Pravilnika mijenja se kadrovski normativ timova sanitetskog prijevoza za kojeg se predlaže da ga čine 1 medicinska sestra/tehničar i 1 vozač, dakle predlaže se 1 vozač manje, budući da trenutno važeći Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza („Narodne novine“ br. 53/11. i 77/12.) propisuje sastav timova sanitetskog prijevoza kojeg čine 1 medicinska sestra/tehničar i 2 vozača, što samo po sebi podrazumijeva višak zaposlenika, višak vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza. Budući da je odredbom članka 33. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ br. 80/13. i 137/13.) propisano da standarde i normative zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, smatramo da bi to isto tijelo u članku 46. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ br. 156/13., 11/14., 12/14., 34/14., 54/14., 66/14., 74/14., 106/14., 133/14., 157/14., 25/15., 69/15., 79/15., 91/15., 116/15., 124/15. - Ispravak, 139/15., 141/15. - Ispravak i 28/16.) trebalo povećati broj timova sanitetskog prijevoza za Virovitičko-podravsku županiju, jer u protivnom će 10 vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza postati višak, a Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije sa smanjenim brojem vozača neće moći kontinuirano i jednako dostupno organizirati djelatnost sanitetskog prijevoza na području Virovitičko-podravske županije s obzirom na brojne i svakodnevne naloge za sanitetski prijevoz pacijenata. Primljeno na znanje Sastav tima sanitetskog prijevoza (1 medicinska sestra/medicinski tehničar i 1 vozač) je stručno opravdan poslovima koji se obavljaju sanitetskim prijevozom, a broj timova sanitetskog prijevoza nije predmet ovog pravilnika već se određuje Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obvezno zdravstvenog osiguranja.