Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRAVILNIKA O PROVEDBI PRIVREMENIH IZVANREDNIH MJERA POTPORE PROIZVOĐAČIMA JABUKA I MANDARINA ZA POSTUPAK POVLAČENJA S TRŽIŠTA ZA SLOBODNU DISTRIBUCIJU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Željko Bjeliš PRAVILNIK, Razdoblje provedbe Jabuka i mandarina su dvije različite voćne vrste. Velika razlika je u tome što se mandarine bere, kalibrira, pakira i odmah šalje na tržište, dok se jabuka skladišti u hladnjačama. Stoga treba neke stvari u Pravilniku odvojiti posebno vodeći računa o tome da se mandarina bere (oko 80%) od 20. rujna do 20. prosinca. Nije prihvaćen U članku 4. Pravilnika u skladu sa člankom 1. stavkom 3. Uredbe Komisije (EU) br. 2016/921 propisano je da će potporom biti obuhvaćene aktivnosti provedene u razdoblju od 1. srpnja 2016. ili datuma stupanja na snagu Uredbe, ovisno o tome što nastupi kasnije, do datuma kada se alocirane količine iscrpe u svakoj državi članici ili do 30. lipnja 2017., ovisno o tome što nastupi ranije.
2 Marino Babić PRAVILNIK, Raspodjela maksimalnih količina za Republiku Hrvatsku Proizvođači mandarina, koji su direktno pogođeni ruskim embargom, bi ove godinre trebali dobiti svih 3000 t zbog iznimno velikog roda, za razliku od jabuka koje su stradale od proljetnih mrazova a i da nisu sigurno se nebi našle na policama ruskih dućana. Nije prihvaćen Europska unija je Republici Hrvatskoj unutar razdoblja provedbe privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju dodijelila kvotu od 600 tona za jabuku i 1000 tona za mandarinu. Obzirom na dosadašnje iskorištenje kvota jabuke i mandarine (2014. i 2015. godina) dodijeljena dodatna količina od 3000 tona će se raspodijeliti na mandarinu i jabuku na način da se jabuci pridoda dodatnih 1700 tona, odnosno mandarini dodatnih 1300 tona čime se postiže ukupna ravnomjerna raspodjela.
3 Željko Bjeliš PRAVILNIK, Raspodjela maksimalnih količina za Republiku Hrvatsku Zbog rekordnog uroda mandarina, ovaj dio od 3.000 t, ove godine bi trebalo dodijeliti proizvođačima mandarina, kao što je prošle godine dodijeljeno proizvođačima jabuka. Nije prihvaćen Europska unija je Republici Hrvatskoj unutar razdoblja provedbe privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju dodijelila kvotu od 600 tona za jabuku i 1000 tona za mandarinu. Obzirom na dosadašnje iskorištenje kvota jabuke i mandarine (2014. i 2015. godina) dodijeljena dodatna količina od 3000 tona će se raspodijeliti na mandarinu i jabuku na način da se jabuci pridoda dodatnih 1700 tona, odnosno mandarini dodatnih 1300 tona čime se postiže ukupna ravnomjerna raspodjela.
4 Marino Babić PRAVILNIK, Raspodjela količina po proizvođačima Stavak (4) Količine iz stavka 1. bi se trebale isporučivat do 20. listopada 2016. godine, jer bi se tako rasteretilo tržište i mjera bi imala bolji učinak. Nije prihvaćen Ova odredba je razrađena na način da : Obavijesti o povlačenju s tržišta za slobodnu distribuciju proizvođači mandarina mogu dostaviti Agenciji za plaćanja do 1. studenoga 2016. godine, a proizvođači jabuka do 1. prosinca 2016. godine. Ukoliko do navedenih datuma količine jabuka i/ili mandarina nisu raspodijeljene, preostale količine mogu se raspodijeliti ponovno svim proizvođačima po principu 10 % od ukupnih količina jabuka i mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu i to prema redoslijedu zaprimanja Obavijesti. Krajnji rok za isporuku odobrenih količina mandarina je 31. prosinca 2016. dok je krajnji rok za isporuku odobrenih količina jabuka 120 dana od dobivanja Obavijesti o utvrđenoj prihvatljivoj količini proizvoda. Ukoliko su do 1. prosinaca 2016. za jabuke i 1. studenog 2016. godine za mandarine količine jabuka i/ili mandarina raspodijeljene, ali nisu isporučene do krajnjeg roka, nova raspodjela obavlja se najprije među proizvođačima koji su dostavili Obavijest do 1. studenog 2016. za mandarine, odnosno do 1. prosinca 2016. za jabuku, ali im nije dostavljena Obavijest o utvrđenoj prihvatljivoj količini. Nakon toga raspodjela se vrši prema redoslijedu zaprimanja Obavijesti među svim proizvođačima po principu 10 % od ukupnih količina jabuka i mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu.
5 Željko Bjeliš PRAVILNIK, Raspodjela količina po proizvođačima Mandarina i jabuka su dvije potpuno različite voćne vrste i potrebno ih je u Pravilniku razgraničiti. U stavku (1) za mandarinu bi trebalo podignuti na 20% radi manjeg pritiska na tržište i bolje iskorištavanje kvote. U stavku (4) za mandarinu bi datum trebao biti 20.listopada 2016. Također vrijeme korištenja odobrene kvote ograničiti na 45 dana, radi boljeg korištenja kvote i ravnomjernije raspodjele. Nije prihvaćen Povećavanjem postotka na 20 % od ukupnih količina jabuka i/ili mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu smanjio bi se broj proizvođača koji mogu podnijeti zahtjev, a omogućilo bi se da ukupne količine alocirane Republici Hrvatskoj budu raspodijeljene na mali broj velikih proizvođača. Krajnji rok za isporuku odobrenih količina mandarina je 31. prosinca 2016. dok je krajnji rok za isporuku odobrenih količina jabuka 120 dana od dobivanja Obavijesti o utvrđenoj prihvatljivoj količini proizvoda.
6 Marino Babić PRAVILNIK, Potpora za povlačenja s tržišta U stavku (4) proizvođači MORAJU sklopiti ugovor s pravnom osobom u slučaju da ne obavljaju sortiranje pakiranje i/ili transport cjeloukupnih količina jabuka i mandarina povučenih s tržišta. Dosad su pravne osobe to obavljalje i za svoj posao dobivale novac "ispod stola". Nije prihvaćen Proizvođači mogu sklopiti ugovor s pravnom osobom koja će obaviti sortiranje i pakiranje i/ili transport cjelokupnih količina jabuka i mandarina povučenih s tržišta, ali i ne moraju obzirom da pojedini proizvođači mogu sami obaviti poslove sortiranja i pakiranja te transporta.
7 Marino Babić PRAVILNIK, Obavijest proizvođačima Rok u kojem proizvođač mora isporučiti primatelju količinu koju je dobio mora biti najviše 45 dana. Nije prihvaćen Rok u kojemu proizvođač jabuka i/ili mandarina mora isporučiti primatelju utvrđenu prihvatljivu količinu određen je u skladu sa mogućnostima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da u navedenom roku obavi kontrolu prvog i drugog stupnja. Krajnji rok za isporuku odobrenih količina mandarina je 31. prosinca 2016. dok je krajnji rok za isporuku odobrenih količina jabuka 120 dana od dobivanja Obavijesti o utvrđenoj prihvatljivoj količini proizvoda.
8 Željko Bjeliš PRAVILNIK, PRILOG I Budući da je urod mandarina ove godine rekordn, a prošle godine neraspoređeni dio od 3.000 t dodijeljen proizvođačima jabuka zbog velikog uroda, smatram da bi tih 3.000 tona trebalo ove godine prepustiti proizvođačima mandarina. Nije prihvaćen Prilog I Maksimalne količine proizvoda dodijeljene po državi članici u skladu je s Prilogom I Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/921 i direktno je primjenjiv. Količine koje je Europska Komisija alocirala Republici Hrvatskoj ne mogu se mijenjati. Obzirom na dosadašnje iskorištenje kvota jabuke i mandarine (2014 i 2015. godina) dodijeljena dodatna količina od 3000 tona će se raspodijeliti na mandarinu i jabuku na način da se jabuci pridoda dodatnih 1700 tona, odnosno mandarini dodatnih 1300 tona čime se postiže ukupna ravnomjerna raspodjela.