Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PROVEDBI KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM VIDOVIMA MEĐUNRAODNE OTMICE DJECE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor