Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura 54+

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijana Janjić Nacrt ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura 54+, 3. Prihvatljivi prijavitelji/partneri Prijavitelj može biti samo 1 ili mora imati partnere? Primljeno na znanje U okviru ovog poziva prijavitelj može podnijeti projektni prijedlog sam ili u partnerstvu.
2 Vitomira Lončar Nacrt ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura 54+, 3. Prihvatljivi prijavitelji/partneri Dodati u prihvatljive prijavitelje i zadruge te trgovačka društva koja u djelatnosti imaju područje kulture. Djelomično prihvaćen Zadruge koje imaju djelatnost u području kulture i umjetnosti mogu biti prihvatljivi prijavitelji dok zadruge koje imaju djelatnost u području socijalne skrbi mogu biti prihvatljivi partneri. Sukladno Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., u provođenju operacija iz Investicijskog prioriteta 9i, Specifičnog cilja 9.i.1 trgovačka društva nisu prihvatljiv prijavitelj, odnosno partner.
3 ACT Grupa Nacrt ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura 54+, 3. Prihvatljivi prijavitelji/partneri Dodati u popis prihvatljivih prijavitelja/partnera i ustanove u području socijalnih djelatnosti odnosno, neprofitne ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge za starije osobe. Mnoge takve ustanove provode programe organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u sklopu kojih se provode upravo aktivnosti koje su ovim natječajem navedene kao prihvatljive. Djelomično prihvaćen Opći cilj ovog Poziva za dostavu projektnih prijedloga jest socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba te umirovljenika i nezaposlenih osobe starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Ustanove socijalne skrbi, mogu doprinijeti tom cilju u svojstvu partnera u projektnoj prijavi.
4 Marta Šafar Nacrt ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura 54+, 3. Prihvatljivi prijavitelji/partneri Slažem se sa prethodnim komentarom, bilo bi odlično da uključite zaklade kao potencijalne prijavitelje/partnere Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
5 Jelena-Gordana Zloić Nacrt ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura 54+, 3. Prihvatljivi prijavitelji/partneri Dodati u popis prihvatljvih prijavitelja/partnera i zaklade kao oblik organizacije civilnog društva, a koje djeluju u području socijalnih djelatnosti i/ili kulture i umjetnosti. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
6 Jasminka Štimac Nacrt ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura 54+, 8. Ukupni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva Molimo da u konačnom tekstu UzP-a pojasnite da li je po ovom Pozivu predviđeno financiranje izdataka projekta samo u visini od 85% što je osigurano iz sredstava ESF-a te da li će se za ostalih 15% izdataka projekt morati biti prijavljen i na neki drugi natječaj financiran iz Državnog proračuna. Ukoliko je potrebno isti projekt prijaviti na natječaj financiran iz Državnog proračuna navedite potencijalne izvore te na njih prihvatljive prijavitelje. Primljeno na znanje Operacijom „Umjetnost i kultura 54+“ predviđeno je stopostotno financiranje prihvatljivih aktivnosti projekata. 85% ukupne financijske alokacije u okviru ovog poziva je osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok je preostalih 15% osigurano iz državnog proračuna, posredstvom Ministarstva kulture. Potencijalni prijavitelji ne moraju osigurati vlastiti udio u financiranju projektnog prijedloga.