Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. Prijedlog pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, PRILOG I. U Godišnjem financijskom Izvještaju za poduzetnike (Prilog I) predlažemo novu poziciju za jednu stavku bilance, koja je sad iskazana u skupini Zaliha: Red Imovina namijenjena prodaji izdvojiti iz Zaliha u zaseban red sukladno Međunarodnom računovodstvenom standardu -MRS 1. 54. (j). Obrazloženje • Prilažemo Izvadak iz Međunarodnog računovodstvenog standarda 1: Izvještaj o financijskom položaju Informacije koje treba prezentirati u izvještaju o financijskom položaju: 54. U izvještaj o financijskom položaju obavezno se uključuju barem stavke koje prikazuju sljedeće iznose: (j) ukupna imovina razvrstana u portfelj namijenjen prodaji i imovina u sastavu grupe namijenjene otuđenju razvrstana u portfelj namijenjen prodaji u skladu sa MSFI-broj 5 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja; Prihvaćen Primjedba je prihvaćena.