Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Prijedloga Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/2014, 23/2015 i 129/2015)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Predlažemo dopunu članka 9a, stavka 5. na način da se dopusti mogućnost gradu središtu urbanog područja da ITU posredničko tijelo može uspostaviti i izvan jedinice lokalne samouprave, tj. mogućnost da ulogu posredničkog tijela preuzme Razvojna agencija ili neko drugo društvo čiji je osnivač grad - središte urbanog područja te koji je u njegovom 100% vlasništvu. Smatramo da bi se gradovima morala dati mogućnost da sami izaberu način na koji će ustrojiti svoju ustrojstvenu jedinicu budući da će na taj način i sama provedba biti puno učinkovitija i brža kako za grad tako i za posrednička tijela nadležna za svaki SC. Primljeno na znanje Primjedba je primljena na znanje.