Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Njemački jezik

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Petar Marija Radelj Prijedlog Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Njemački jezik U Prijedlogu se 28 puta spominje imenica „kurikulum“ i po jedan put pridjevi kurikulumski i kurikularni, koji ne pripadaju hrvatskom standardnom jeziku. Predlažem da se zamijene domaćim istovrijednicama uputnik, odnosno uputnični, sukladno članku 36. Jedinstvenih metodološko-nomotehnička pravila (NN 74/15). Razlozi su izneseni u studiji Curriculum u hrvatskom (http://www.vjeraidjela.com/curriculum-u-hrvatskom/ čiji se tekst se u wordu može preuzeti s: https://radelj.files.wordpress.com/2016/11/curriculum-u-hrvatskom.docx). Primljeno na znanje Poštovani, Zahvaljujemo Vam se na vašem sudjelovanju i doprinosu Javnoj raspravi. Međutim, navedeni prilog ne odnosi se na dokument Prijedlog Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Njemački jezik budući da je naziv sastavni dio zakonske regulative i zadanoga naziva dokumenta, a Stručna radna skupina nije ovlaštena mijenjati ga. Stručna radna skupina za izradu prijedloga Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Njemački jezik