Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Latinski jezik

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Petar Marija Radelj PRIJEDLOG NACIONALNOG KURIKULUMA NASTAVNOGA PREDMETA LATINSKI JEZIK 1. U Prijedlogu se 12 puta spominje imenica „kurikulum“ koja ne pripada hrvatskomu standardnomu jeziku. Predlažem da se zamijeni domaćom istovrijednicom uputnik, sukladno članku 36. Jedinstvenih metodološko-nomotehnička pravila (NN 74/15). Razlozi su izneseni u studiji Curriculum u hrvatskom (http://www.vjeraidjela.com/curriculum-u-hrvatskom/ čiji se tekst se u wordu može preuzeti s: https://radelj.files.wordpress.com/2016/11/curriculum-u-hrvatskom.docx). 2. „Ishodi učenja“ isključuju odgojnu sastavnicu škole, što je neprihvatljivo. Vidjeti o tom studiju Jamesa McKernana, Razlozi protiv naobrazbe temeljene na učincima, http://www.vjeraidjela.com/razlozi-protiv-naobrazbe-temeljene-na-ucincima/, čiji se tekst u wordu može preuzeti s https://radelj.files.wordpress.com/2016/11/james-mckernan-razlozi-protiv-naobrazbe-temeljene-na-ucincima.docx 3. Odgoj nije valjano uključen. Vidjeti o tom studije: 1. Prognani odgoj, http://www.vjeraidjela.com/prognani-odgoj/ čiji se tekst se u wordu može preuzeti s: https://radelj.files.wordpress.com/2016/11/prognani-odgoj.docx 2. Mjesto odgoja u Cjelovitoj uputničnoj reformi, http://www.vjeraidjela.com/mjesto-odgoja-u-cjelovitoj-uputnicnoj-reformi/ čiji se tekst se u wordu može preuzeti s: https://radelj.files.wordpress.com/2016/11/mjesto-odgoja-u-cjelovitoj-uputnic48dnoj-reformi.docx Primljeno na znanje Komentar se ne tiče Prijedloga Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Latinski jezik.
2 Ante Ivčević PRIJEDLOG NACIONALNOG KURIKULUMA NASTAVNOGA PREDMETA LATINSKI JEZIK Dosadašnjoj nastavi latinskog jezika u općim, jezičnim i prirodoslovnim gimnazijama ništa ne nedostaje! Ideja o smanjenju satnice tj. o organizaciji nastave u drugom razredu na 1 obavezne+1 izborne je štetna i ništa korisno neće donijeti. Latinski jezik, baš kao i filozofija, su temeljni predmeti koji gimnazijske programe razlikuju od strukovnih te se njihova satnica ne smije smanjivati. Izmišljati mlaku vodu u suvremenoj nastavi latinskog jezika je krajnje smiješno gubljenje vremena i papira. Primljeno na znanje Komentar se ne tiče Prijedloga Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Latinski jezik.