Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o Registru športskih djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU ŠPORTSKIH DJELATNOSTI Potrebno je razmotriti mogućnost da se Registar sportskih djelatnosti vodi jedinstveno za cijelo područje RH, također putem ureda državne uprave. Isto je potrebno predvidjeti iz razloga što ukoliko osoba promijeni prebivalište iz jedne županije u drugu, ona se mora odjaviti iz RSD u županiji gdje je do sada imala prebivalište i podnijeti zahtjev za upis u RSD u županiji gdje ima novo prebivalište. Ako bi postojala mogućnost „preseljenja“ smanjilo bi se administriranje vezano za odjave i prijave fizičkih osoba u nadležnim službama (porezna, mirovinsko, zdravstveno…) Primljeno na znanje Na temelju zakonske osnove u ožujku 2013. godine pokrenut je projekt izrade Nacionalnoga informacijskoga sustava u sportu, a što je u skladu s člankom 77. i člankom 78. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16). Izrađen je Projektni zadatak, Projektni plan i Tehnička specifikacija, a u 2017. godini je potrebno raspisati javni natječaj za izradu IT rješenja. Uvođenje navedenog sustava omogućiti će vođenje jedinstvenog Registra sportskih djelatnosti te međusobno povezivanje svih registara. Upravo iz gore navedenog razloga pristupilo se ovim izmjenama.
2 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU ŠPORTSKIH DJELATNOSTI, Članak 3. - nema potrebe unositi u Registar broj i datum rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske odnosno Sudski registar – povećava količinu podataka, a nije bitan jer udruga ne mora od svog upisa biti registrirana kao sportska udruga - potrebno je napomenuti da se naziv na stranom jeziku unosi samo ukoliko postoji - datum zadnje održane izborne skupštine (samo za udruge) - nepotrebno, može dovesti i u zabludu, jer mandati osobama ovlaštenim za zastupanje su razvidni iz registra i ne moraju odgovarati proteku roka od izborne skupštine koja je kao takva upisana u registar, jer neka tijela se mogu izabrati i na sjednicama drugih tijela (dosta često)...a u registru udruga se kod svake osobe koja je upisana kao ovlaštena za zastupanje navodi podatak o početku i kraju mandata, što je neovisno o datumu održavanja zadnje izborne skupštine, koji se u registru upisuje na drugom mjestu i ima neku sasvim drugu svrhu Djelomično prihvaćen Registar sportskih djelatnosti će uvođenjem Nacionalnog informatičkog sustava postati jedan od 9 registara te će se u njemu moći pretraživati svi podaci putem tražilice. Jedan od podataka biti će i pretraživanje putem Registarskog broja upisa u Registar udruga Republike Hrvatske odnosno matični broj subjekta upisa u Sudski registar. Također Registar sportskih djelatnosti biti će povezan putem navedenih podataka sa matičnim registrima te je stoga potreban unos navedenog podatka. Ukoliko ne postoji naziv na stranom jeziku nije ga potrebno unositi te će se to i navesti u članku 5. stavku 1. točci 5.. Prihvaća se da je unos podatka o datumu zadnje izborne skupštine nepotreban u Registru sportskih djelatnosti. Isti se može vidjeti u Registru udruga te će se točka 9. iz članka 5. stavka 1. brisati.
3 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU ŠPORTSKIH DJELATNOSTI, Članak 7. nema potrebe podatak o dostavljanju tablice navoditi u pravilniku Prihvaćen Prihvaća se komentar da je nepotrebno Pravilnikom propisati dostavljanje navedene tablice te će se navedeno brisati.
4 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU ŠPORTSKIH DJELATNOSTI, Članak 6. - Potrebno je propisati izgled obrasca za prijavu promjene odnosno brisanje iz registra sportskih djelatnosti. - Potrebno je izmijeniti dosadašnji članak 7. stavak 2. kojim je propisano da pravne osobe uz prijavu prilažu i rješenje o upisu u registar udruga, odnosno sudski registar. Napominjemo da je sukladno odredbama članka 4. i članka 20. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (''Narodne novine'' 4/15), Registar udruga RH javan i objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva uprave, te stranka nema potrebe donositi rješenje nego samo podnijeti pravilno popunjen zahtjev, a službenik Ureda će podatke o udruzi provjeriti u RU. Djelomično prihvaćen S obzirom da se ovim pravilnikom propisuju obrasci na kojima se podnosi zahtjev za upis u Registar sportskih djelatnosti prihvaćamo komentar da je potrebno propisati i ostale obrasce. Ne prihvaća se komentar sa navedenim obrazloženjem da je nepotrebno pri podnošenju zahtjeva za upis u navedeni registar prilagati Rješenje o upisu u Registar udruga odnosno Sudski registar, iz razloga jer uredi državne uprave u županijama nemaju zakonsku obvezu provjeravati navedeno te bi usljed toga moglo doći do povećanja broja nezakonitih upisa.
5 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU ŠPORTSKIH DJELATNOSTI, Članak 10. Usklađenje s novim pravilnikom trebaju Uredi provesti po službenoj dužnosti za sve pravne i fizičke osobe upsane u postojeći Registar sportskih djelatnosti. Nije prihvaćen Pravilnikom kao podzakonskim aktom ne može se uređivati djelokrug poslova ureda državne uprave u županijama i stoga se prijedlog ne prihvaća.