Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA PRAVILNIK, IV. FINANCIRANJE Komentar na članak 9. prvenstveno na st.2.: Iz Nacrta Pravilnika nisu vidljivi intenziteti javnih potpora ni u kojem se roku isplaćuje potpora i isplaćuje li se isključivo jednokratno. Predlažemo razmotriti da se stave intenziteti javnih potpora, kao i rokovi i način isplate potpora. Nije prihvaćen U članku 9. stavku 2. prijedloga Pravilnika je navedeno na koji način se utvrđuje intenzitet potpore u okviru ove mjere. Osnovni intenzitet javne potpore je 50% ukupnih prihvatljivih troškova, no pojedine operacije, na koje su primjenjivi kriteriji navedeni u Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014, mogu ostvariti dodatno povećanje ili smanjenje intenziteta javne potpore. Svi kriteriji, tj. moguća povećanja/smanjenja intenziteta potpore koja su primjenjiva na pojedinu mjeru se dodatno navode i u obrascu zahtjeva za potporu kojeg ispunjava korisnik za konkretnu operaciju, a provjera udovoljavanja tim kriterijima, tj. izračun javne potpore primjenom odgovarajućeg intenziteta se provjerava i utvrđuje prilikom administrativne obrade zahtjeva za potporu koju obavlja Upravljačko tijelo. Vezano uz način isplate potpora, postupci su definirani u poglavlju VI. Prijedloga Pravilnika „Zahtjev za isplatu, postupak obrade, donošenje odluke i isplata“, a rokovi za završetak operacije, tj. krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu se propisuje natječajem za dodjelu potpore koji se objavljuje nakon pravilnika.