Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA PRAVILNIK, III. ODABIR I ODOBRAVANJE LRSR Osnovni problem je predfinanciranje za koje se mora pronaći riješenje. Primljeno na znanje U okviru provedbe LRSR-a nije predviđeno predfinanciranje već se sredstva potpore za provedbu operacija u okviru LRSR isplaćuju korisniku na temelju Zahtjeva za isplatu za fizički završene operacije u cijelosti, a sredstva potpore za tekuće troškove i vođenje LRSR se isplaćuju u ratama ili jednokratno.
2 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA PRAVILNIK, III. ODABIR I ODOBRAVANJE LRSR Rok se obavezno mora pomaknuti na minimalno 1. studeni zbog kasne objave Pravilnika. U suprotnom, FLAG-ovi nemaju dovoljno vremena pripremiti kvalitetno LRSR i prijaviti se na prvi krug prijave. Primljeno na znanje Rok za dostavu LRSR za odobravanje u prvom krugu, koji su navedeni u prijedlogu Pravilnika, su predmet konzultacija sa relevantnim dionicima no kod definiranja istih Upravljačko tijelo mora voditi računa o odredbama članka 33. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013 o ESI fondovima. Napominjemo da je korisnicima u svrhu izgradnje kapaciteta, osposobljavanja i umrežavanja u svrhu pripreme i provedbe LRSR na raspolaganju mjera III.1. „Pripremna potpora“, a u okviru koje je moguće ostvariti sufinanciranje u iznosu od 100% sveukupnih prihvatljivih troškova. Ova mjera se provodi temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora“, a kojim su, među ostalim, unaprijed definirani ciljevi primjene CLLD pristupa, tj. ciljevi provedbe LRSR-a te obvezni sadržaj i preporuke za izradu LRSR.