Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o o bavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom-koćom u 2016. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA  , Članak 2. Koćari Udruženja obrtnika Pula se ne slažu sa zabranom u zoni E u navedenom periodu (jer je to najbolji period za ulov folpa koji nije ugrožen). Predlažu da se u zoni E zabrana odredi u lipnju ili srpnju. Nije prihvaćen Zone zabrane ribolova kao i period zabrane rezultat su razmatranja znanstvenih podloga i preporuka Instituta za oceanografiju i ribarstvo o stanju pridnenih resursa. Prema znanstvenim podacima vrhunac mrijesta oslića u kanalskim područjima sjevernog Jadrana kao i u otvorenom srednjem Jadranu zabilježeni su u ranu jesen (rujan - listopad).
2 Obrt za ribarstvo i trgovinu "Argentin I"  , Članak 2. Poštovani, komentar dajemo na članak 2. prijedloga Pravilnika iz razloga što smatramo da ukoliko je mjera donesena u svrhu zaštite ribljeg fonda, trebalo bi za oporavak tog ribljeg fonda zabraniti svaku ribolovnu aktivnost na moru. Riblji fond se neće oporavit ako se ribolov zabrani samo pridnenom povlačnom mrežom. Smatramo da bi u u svrhu oporavka ribljeg fonda trebalo zabraniti ribolov udicom, parangalom, mrežom, vršom i svim ostalim okužujućim ribolovnim alatima, tj. zabranit svaku ribolovnu aktivnosti bez obzira da li je privredna ili sportsko-rekreativna. Navedeni komentar odnosi se na zonu E obzirom da obavljamo gospodarski ribolov u istom. S poštovanjem, Grupa ribara u zoni E2: Robert Tenčić, obrt Argentin I Smiljan Popov, obrt Leut Sabalić Dubravko, obrt Argentin, Bastijanić Andrea, obrt Jodre, Cvijanović Nenad, obrt Bova Šumberac Đani, obrt Albona, Marina Barković Blaženić, obrt Mramorka, PAĆ - PAĆ d.o.o. Danijel Šiša, obrt Kavranka Dragan Bujić, obrt Mišeta, Vladimir Faraguna, obrt "Faraguna Vladimir", Vinjole d.o.o., vl. Marko Bujić Nije prihvaćen Na prijedlog znanstvene zajednice, u srpnju 2015. godine je uspostavljena jednogodišnja zona zabrane koćarskog ribolova na području Jabučke kotline s ciljem zaštite područja hranilišta i mrijestilišta oslića. Imajući cjelokupnu sliku vezano za promjene u populaciji oslića znanstvenici su predložili i uvođenje privremene zabrane za ribolov koćama u rujnu i listopadu 2015. godine i u ostalim područjima koja su značajna za rast i mrijest oslića. S obzirom da se jednokratnom zabranom ne mogu polučiti zadovoljavajući rezultati u oporavku populacije, Institut za oceanografiju i ribarstvo predložio je ponovno uvođenje privremene obustave ribolova u 2016. godini u ribolovnim zonama C i D, ali i u zoni E jer je i ta zona prepoznata kao područje rasta i mrijestilišta oslića. Ova mjera uvedena je samo za koćarski ribolov jer oslić spada u jednu od najznačajnih vrsta u ulovu pridnenim povlačnim mrežama - koćama. U tom smislu, a obzirom na relativno ograničeno razdoblje primjene mjere upravljanja, najveći učinak na stanje pridnenih resursa se očekuje od uvođenja zabrane korištenja pridnene povlačne mreže koće.
3 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA  , Članak 3. Koji je opravdani razlog da se izbjegne pravilo stupanja na snagu propisa u roku od 8 dana od objave? Zašto se ne planiraju obveze na vrijeme? To su propisi od egzistencijalne važnosti za ribare. Primljeno na znanje Procedura donošenja propisa uključuje objavu propisa putem internetskog savjetovanja e- savjetovanje od minimalno 15 dana kao i internu proceduru prihvaćanja propisa unutar Ministarstva poljoprivrede. Stoga, u slučaju kada se propisi donose s ciljem zaštite prirodnih resursa o čemu je javnost bila upoznata putem e-savjetovanja, administracija nije uvijek u mogućnosti poštivati rok stupanja na snagu "osmog dana od dana objave". Osim mehanizma e-savjetovanja, a sve s ciljem pravovremenog obavještavanja zainteresiranih dionika, ribarstvena administracija koristi i druge mehanizme za najavu i distribuciju informacija poput organizacije sastanaka i neposrednog dijaloga s predstavnicima sektora, obavješćivanja komora i informiranja putem web stranice Ministarstva poljoprivrede, odnosno Uprave ribarstva.