Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o gospodarenju otpadnim gumama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK UREDBU, Članak 4. Članice Udruženja trgovine motornim vozilima i dijelovima predlažu dopuniti stavak 3. na način da se iza riječi „tekuće godine“ dodaju riječi „na temelju podataka o godišnjoj stopi sakupljanja za prethodno razdoblje“. Nije prihvaćen Način izračuna jedinične naknade definiran je u stavku 2. članka 4. kao i formula za izradu iste, te je predmetna primjedba suvišna odnosno u suprotnosti s definiranim načinom izračuna jedinične naknade. Napominje se da se na temelju podataka o godišnjoj stopi sakupljanja za prethodno razdoblje utvrđuje godišnja stopa sakupljanja (GSS).
2 HGK UREDBU, Članak 4. Članice HGK predlažu dodatno razmotriti formulu iz stavka 2. U ovom trenutku formulom dolazimo do iznosa za veći postotak sakupljanja koji je viši ukoliko se u prethodnoj godini sakupi manja količina. Cilj i motiv trebao bi biti postići što veću stopu sakupljanja čime bi se sustav dodatno optimirao i time smanjili troškovi. Ovako ispada da će proizvođači imati veće troškove kada je postotak sakupljanja veći. Također, predlaže se pojasniti visinu koeficijenta navedenog u formuli i čemu on služi. Nije prihvaćen Obzirom da otpadne gume imaju negativnu vrijednost što znači da je trošak sakupljanja i oporabe veći od vrijednosti otpadnih guma, trošak gospodarenja proporcionalno raste u odnosu na sakupljene količine. Sustav se optimizira određivanjem troška sakupljanja putem javnog poziva i odabira najpovoljnije ponude na istom. Nadalje, u jediničnu naknadu je uključena odredba članka 74. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Troškovi sustava uvršteni su u jediničnu naknadu na način da se ona nakon izračuna (JN=GSS*TS) množi koeficijentom 1.055, čime se osigurava pokriće troškova sustava sakupljanja i obrade kojim upravlja Fond.