Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK II. CILJEVI U GOSPODARENJU OTPADNIM GUMAMA, Članak 4. Predlaže se izmijeniti stavak 2. na način da se broj „80“ zamijeni brojem „70“. Naime, članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je potrebno smanjiti postotak mase sakupljenih otpadnih guma koje se upućuju na ponovnu uporabu i recikliranje budući da na tržištu egzistiraju i dionici koji navedenu kategoriju otpada energetski oporabljuju. Nije prihvaćen Predložena stopa ne predstavlja povećanje materijale oporabe u odnosu na postojeću stopu propisanu čl. 7. važećeg Pravilnika. Naime prema članku 7. važećeg Pravilnika reciklažom otpadnih guma mora se obuhvatiti najmanje 70% količine otpadnih guma utvrđene na temelju podataka o količini stavljenih na tržište u prethodnoj godini, dok prema ovom prijedlogu stopa od 80% se odnosi na količinu otpadnih guma sakupljenih u tekućoj godini. Napominje se da se u gospodarenju otpadnim gumama nikada ne sakupi ukupna količina stavljena na tržište te predložena stopa ne predstavlja povećanje stope materijalne oporabe.
2 HGK III. OBVEZE PROIZVOĐAČA , Članak 6. Vezano na mjeru iz stavka 1. alineja 4., članice Udruženja trgovine motornim vozilima i dijelovima mišljenja su kako je tu mjeru dosta teško ispuniti budući da nije jasno naznačeno na koji bi se način ovo trebalo obaviti, odnosno u kojem obliku. Članice Udruženja s punom pažnjom razmatraju obveze iz prijedloga Pravilnika te naglašavaju kako već i sada na svojim mrežnim stranicama objavljuju informacije vezane uz postupanje s otpadnim vozilima. Stoga članice Udruženja pozivaju donositelja propisa da jasnije naznači način i mjesto na kojem bi e trebale ove informacije nalaziti. Nije prihvaćen U stavku 1. članka 6. ovog prijedloga jasno je naznačena obveza informiranja krajnjeg korisnika na ambalaži ili pratećoj dokumentaciji iz čega proizlazi da se isto provodi na pisani način.