Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu uredbe o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Franjo Golubić Na temelju članka 17. stavka 1. a u svezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj               2016. godine, donijela 1. Predlažem izmjenu i dopunu članka 1. st.1 prijedloga izmjene uredbe tako da isti glasi : " u Uredbi o jediničnim naknadama , korektivnih kojeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (Narodne novine, br. 114/14 i 147/14), u članku 8. stavak 1. briše se tablica sa utvrđenim razredima prijeđenih godišnjih kilometara, te se u istom stavku dodaju nove točke 1. i 2. koje glase : 1. Vrijednost korektivnok kojificijenta (Ko) koi se odnosi na godišnji prijeđeni broj kilometara (lv) za vrste vozila (kategorija) M1 i N1 do 10000 prijeđenih kilometara iznosi 1,0 dok se vrijednost korektivnog kojeficijenta za prijeđenih više od 10.000. kilometara izračunava na način da se godišnji prijeđeni broj kilometara podijeli sa 10.000. (>10.000/km/:10.000 km=Ko) 2. Vrijednost korektivnog kojeficijenta (Ko) za oznake vrste vozila (kategorije L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, T, RS, M2, M3, N2, N3, bez obzira na godišnji broj prijeđenih kilometara , korektivni kojificijent iznosi 1,0 ". OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA : Na ovaj način striktno se primjenjuje načelo iz Zakona o zaštiti okoliša "onečišćivač plača " jer se korektivni kojeficijent izračunava prema stvarno prijeđenom broju kilometara te se na taj način eliminira mogućnost primjene višeg korektivnog kojeficijenta iz razloga prijelaza u viši obračunski razred ; npr. za prijeđenih 12 222 km prema prijedlogu uredbe korektivni kojeficijent bi iznosio 2,0 , dok prema predloženoj izmjeni uredbe korektivni kojeficijent bi iznosio 1,2222 . Dakle u potpunosti bi se primjenilo načelo "onečišćivač plača" prema stvarnom prijeđenom godišnjem broju kilometara . Nije prihvaćen Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe obuhvaća model koji se koristi za M1 kategoriju vozila na način da se primijenio na N1 kategoriju vozila vodeći se principom „onečišćivač plaća“ te istu nije moguće mijenjati n način predložen ovim prijedlogom.
2 Ivan Čuljak Na temelju članka 17. stavka 1. a u svezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj               2016. godine, donijela Možda bi trebalo razmotriti odgodu primjene jer je timing loš i to zbog nekoliko razloga: Prvi i osnovi razlog je poskupljenje naknada za laka dostavna vozila koje je upitno jer je vezano uz rast BDP-a. Kako je taj rast slabašan i balanskira na samoj granici od 2,000% (nrp. najnovija predviđanja Svjetske banke iz mjeseca rujna predviđaju rast od 1,9%, a 3% nam treba samo za otplatu kamata, dok glavnica dolazi na naplatu 2017. godine. Činjenica je da je po istom principu sa sindikatima obećan rast plaća, a to se pitanje još nije ni našlo na dnevnom redu, pri čemu jedna strana ističe da je rast bio 1,9999 %. Druga kontroverza je pozivanje na princip „onešišćivač plaća“ i na Zakon o fondu za zaštitu okoliša jer trenutni (i vjerojatni budući) Ministar zaštite okoliša optužuje prethodnu garnituru da je bila efikasna u uzimanju (naplaćivanju onečišćivačima što cestovna vozila nedvojbeno jesu) ali kod povrata, odnosno projekata je bila megalomanska i nerealna, što je rezultiralo neisplatom i kašnjenjem plaćanja izvođačima energetske obnove zgrada, što je rezultiralo time da je intervenirala i EU te će sredstva za novi krug energetske obnove (planirano za 17. listopad) ići preko MGIPU, a ne Fonda. U skladu s time, možda bi bilo dobro da se barem pričeka s novim nametima i to nekoliko mjeseci da se da šansa novoj Vladi, ministru i Upravi Fonda. Treći indirektni razlog je nedavna afera s emisijama CO2. Iako je tu u pitanju samo jedan proizvođač (VW), ova je afera do temelja uzdrmala povjerenje javnosti o podatcima emisija CO2, a bez vjerodostojnih podataka nemoguće je bilo kakvo planiranje. Četvrti je razlog čisto matematički. I ovaj koeficijent je namet, a u Hrvatskoj vozači osim cijene goriva, državi plaćaju i trošarinu, porez, PDV, registraciju, osiguranje, naknadu Hrvatskim cestama, naknadu Hrvatskim autocestama, naknadu Hrvatskim željeznicama, naknadu za okoliš itd itd itd. Što se tiče cijene nafte, u usporedbi s prošlim godinama cijena nafte na svjetskom tržištu znatno je opala, što znači da je ovaj koeficijent neproporcionalno visok. Istina je da je koeficijent bio smanjen 2015. i 2016. godine, ali to ne prati dramatično kretanje cijene nafte, cijene čiji pad počinje sredinom 2014. godine. Od srpnja 2014. do početka 2015. godine cijena nafte se prepolovila tj. pala sa 112 na 57 US$ (po barelu sirove nafte tipa Brent). Pad se nastavlja početkom 2015. godine i do kraja godine dostiže višedesetljetni minimum od 37 dolara. Tek početkom ove godine dolazi do stabilizacije i oporavka, ali slaboga, tako da u zadnjih nekoliko mjeseci cijena nafte stagnira na oko 50 dolara. Iako se u cijelom prvom tromjesečju ove godine radi o oporavku cijena nafte, ona je ipak čak za oko četvrtinu niža u usporedbi s prvim tromjesečjem prošle godine. Stoga je i izmjena ove Uredbe udar na hrvatsko gospodarstvo, odnosno ne samo na vlasnike lakih dostavnih vozila, nego i na lanac proizvoda koji se u tim vozilima dostavljaju. Do ostvarenja ciljeva doći će se napretkom tehnologije koja je već znatno smanjila emisije, a smanjit će ih joj više i u konačnici svesti na nulu novim razvojem hibridnih, električnih, H2 i drugih ekoloških vozila.. Također je potrebno srediti tekst, npr spojiti dvije riječi iz naslova („koefici“ „jentima“) u jednu (koeficijentima) i drugo. Nije prihvaćen Posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon obračunavale su se i plaćale u skladu s Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon („Narodne novine“, broj 2/2004) te od 2015. u skladu s Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (Narodne novine, br. 114/14, 147/14) kojim se počeo primjenjivati princip „onečišćivač plaća“ i temeljno načelo da onaj tko emitira veće emisije tj. više onečišćuje, plaća i veću naknadu. U razdoblju pripreme i primjene postojeće Uredbe automobilska industrija je kroz razvoj tehnike vozila napravila napredak u vidu smanjenja emisije CO2. Kao posljedica politika EU vezanih za klimu (prvenstveno smanjenje emisije CO2), na tržištu je danas prisutan značajan broj vozila s nižim razinama emisije CO2. Sukladno navedenom, a radi tehnološkog napretka, s ciljem smanjenja emisije CO2 i povećanja broja vozila s manje od 90 ili 100 g CO2/km, koja su do pred koju godinu bila izuzetak, a danas su pravilo, predložena je izmjena korektivnog koeficijentu.
3 Zlatko Budrovčan Na temelju članka 17. stavka 1. a u svezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj               2016. godine, donijela Prijedlog Uredbe nije pravno utemeljen, diskreditirajući je po građane na temelju mjesta boravka poglavito kažnjava ruralno stanovništvo, nije u skladu sa strategijom razvoja RH. Mjerenje kilometraž ugrožava i penalizira mobilnost društva u cjelini. Ista uredba će dovesti do povećanja cijena transporta i usluga čime će se gospodarstvo dovesti u nekonkurentan položaj u odnosu na ostale članice EU. Upitno je kako će se vršiti povrat iznosa novca za vozila koja naprave određen dio kilometraže izvan republika Hrvatske i pitanje je da li se mislilo uopće na takve okolnosti. Isto tako bilo bi dobro da predlagatelj prikaže analizu učinka ove Uredbe, dakle koliko se očekuje uprihoditi i gdje će namjesnki biti uložena sredstva u idućih pet godina od ovakve mjere. Kritika za kraj da prijedlog Uredbe dolazi od strane Vlade koja nema niti jedno vozilo sa emisijama CO2 manjim od 200 g/km. Bilo bi proaktivno kad bi Vlada temeljem ove Uredbe nabavila vozila sa svoje potrebe hibridna ili električna vozila čime bi promovirala energetsku učinkovitost a ne nametala ovakve parafiskalne namete dok u portfelju se voze u V6 dizel zagađivačima zraka. Nije prihvaćen Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe donosi se za područje Republike Hrvatske. Prijedlog neće dovesti do povećanje cijene transporta te se neće vršiti povrat iznosa novca za vozila koja naprave određeni dio kilometraže izvan granica RH, obzirom da je vozilo registrirano na području RH. Nadalje, sredstva prikupljena temeljem prijedloga Uredbe biti će, kao i u 2014. i 2015. iskorištena za poticanje mjera povećanja energetske učinkovitosti u prometu. Tako je 2014. je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike sufinanciralo nabavu 440 energetski učinkovitih vozila ukupne vrijednosti od 15,5 milijuna kuna. U 2015. godine sufinancirana je nabava 982 energetski učinkovitih vozila u vrijednosti od 34,5 milijuna kuna. Također, objavljen je i Javni poziv za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu kojim je omogućeno i sufinanciranje infrastrukture za alternativna goriva, prvenstveno izgradnju punionica za vozila na električni pogon. U 2015. godini prijavljena su 33 projekta ukupne vrijednosti oko 2,5 milijuna kuna. Od ostalih mjera, kojima bi se s jedne strane omogućio daljnji razvoj prometa, a s druge strane smanjio negativan utjecaj prometa na okoliš i ovisnost o uvozu nafte, provode se kupnja električnih bicikala, uvođenje sustava javnih gradskih bicikala, kupnja plovila na električni pogon s ugrađenim solarnim panelima, pregradnja postojećih vozila na električni pogon i pogon stlačenim prirodnim plinom (SPP) i slično. Navedenim pozivom prijavljena su ukupno 92 projekta ukupne vrijednosti oko 8 milijuna kuna.
4 udruga korisnika tehničkih pregleda vozila Na temelju članka 17. stavka 1. a u svezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj               2016. godine, donijela UDRUGA KORISNIKA TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA Općenito, ovo riješenje nije dobro iz razloga što niste uredili zakon Sigurnosti na cestama u članku 252 stoji da se registracija motornih i priključnih vozila obavljaju policijske uprave ili postaje ili stanice za tehnički pregled vozila ,kao i produženje važenja prometne dozvole ,a,znamo da policijske uprave ili postaje ne mogu izvršiti Obračun posebne naknade i izdati rješenje o iznosu posebne naknade koju je obveznik plaćanja dužan uplatiti jer nemaju ugovoreno sa Fondom za zaštitu okoliša već upučiju na stanice za tehnički pregled gdje Vam naplate dodatnu uslugu koja iznosi i do 30% naknade za zaštitu okoliša za vozilo što je apsurd jer zakon je predvidio da se bez naknade može izvršiti produljenje važenja prometne dozvole i ne morate plaćati naknade stručnoj privatnoj organizaciji koja vodi stanice za tehničke preglede koji je sukladno odluci ministra unutarnjih poslova članku 261 zakona o sigurnosti prometa na cestama omogućena još jedna naknada Centru za vozila hrvatske privatnoj firmi kao stručnoj organizaciji da se mora platiti uz ostale naknade br 13,14,i 15 i još jednom NAKNADA br 14 od 17,24 kn + PDV (21,55 kn ) i na 2 miliona vozila u Hrvatskoj i stanicama odnosno CVH privatnoj firmi pripada 22 miliona kn jer se ne može provesti zakon koji predviđa da se produljenje prometne dozvole izvrši i POLICIJSKIM POSTAJAMA ILI UPRAVAMA bez naknada, i što je još gore uplata se ne vrši na fond za zaštitu okoliša već na račun CENTRA ZA VOZILA HRVATSKE koja može uplačivati fondu po želji. Uplata naknade za okoliš na motorna vozila mora se prema zakonu izraditi i policiskim postajama ili upravama bez naknade ili ako je naknada onda minimalana do 4%kao i sve druge zakonske uplate Nije prihvaćen Nije predmet ovog prijedloga izmjene i dopune Uredbe jer se ista donosi temeljem članka 17. stavak 1., a u vezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03, 144/12).
5 Grga K Na temelju članka 17. stavka 1. a u svezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj               2016. godine, donijela Bolji ekološki standard se najbrže, najlakše i "najbezbolnije" postiže POTICAJEM. Tako to rade u razvijenim zemljama. Za poticaje treba izdvojiti sredstva iz vašeg ekološkog fonda, a ne da nemilo trpate u njega na račun standarda građana. Osnovna svrha ekologije je podizanje standarda građana, a ne njihovo urušavanje. U vašem ministarstvu se potiče zagađenje prirode, pitkih izvora, usporavanje pozitivnih europskih trendova, srozavanje standarda... I to vrlo uspješno, a ovakvi prijedlozi vam daju "vjetar u leđa". Znate li kolika je ekološka šteta povećanje prosječne starosti voznog parka?! Znate li kolika je ekološka šteta povećanja prometnih nezgoda?! Vlada se mijenjaju, a budale u ministarstvima ostaju. Mogu primjetiti i da HGK dopušta udar na osnovu gospodarstva jer nova dostavna vozila to sigurno jesu i to na zapadu znaju, ali očito je važnija briga gdje će se na safari, kako do umjetnina, a i polarnih medvjda možda ima previše?! Nije prihvaćen Sredstva prikupljena temeljem prijedloga Uredbe biti će, kao i u 2014. i 2015. iskorištena za poticanje mjera povećanja energetske učinkovitosti u prometu. Tako je 2014. je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike sufinanciralo nabavu 440 energetski učinkovitih vozila ukupne vrijednosti od 15,5 milijuna kuna. U 2015. godine sufinancirana je nabava 982 energetski učinkovitih vozila u vrijednosti od 34,5 milijuna kuna.
6 Grga K Na temelju članka 17. stavka 1. a u svezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj               2016. godine, donijela Da li itko od ovih sastavljača prijedloga (koje nitko ne zna jer se ne potpisuju) razmisli o tim prijedlozima, da ne kažem naprave simulaciju provedbe istog?! Da li itko od sastavljača ima mogućnost zapažanja?! Pa zar niste primjetili efekt predmetne uredbe; prosječna starost voznog parka u RH od skoro 13 g.?! Da pojasnim samodopadni predlagatelji (ne znam tko ste, ali ja sam potpisan pa mi se slobodno obratite ukoliko ne možete shvatiti); slabašan rast od 2% BDP-a nakon pada od 30% nije opravdanje dodatnog opterećenja našeg jadnog i slabašnog, ali i najvitalnijeg malog obrtništva (segment lakih dostavnih vozilia je - vjerojatno neznate - direktno povezan upravo s njima). Naime, ta vaša (anti)logika dodatnog "udaranja" po onima koji više voze (zdravorazumski prevedeno - više rade) neka više plate je direktan udar na standard svog stanovništva, a pogotovo onog u ruralnim krajevima. Ovim predlažete direktan porast cijena osnovnih usluga (električara, vodoinstalatera, poštara...) ukoliko su pružatelji kupili vozilo mlađe od 2010.g. Ovim predlažete povećano zagađenje jer će svi kupovati i popravljati staru "kramu". Ovim predlažete veći broj prometnih nezgoda. Ovim predlažete veći broj stradalih u prometu. Strašno!!! Nije prihvaćen Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe izrađene je na temelju studija znanstvene zajednice koja ukazuje na model koji se koristi i u drugim zemljama članicama EU. Predloženim izmjenama uspostavlja se pravedniji model izračuna uz uvažavanje temeljnog načela zaštite okoliša "onečišćivač plaća" odnosno načela prema kojem onaj tko više onečišćuje više i plaća. Naknada za N1 kategoriju vozila biti će veća od naknade za M1 kategoriju vozila iz razloga što iako su u vozilima jednaki motori zbog konstrukcijskih značajki i načina uporabe vozila N1 kategorije imaju značajno veću potrošnju goriva i veću emisiju CO2 te sukladno tome i veće emisije onečišćujućih tvari. Vezano uz drugi dio izmjena i dopuna Uredbe, u razdoblju pripreme i primjene postojeće Uredbe automobilska industrija je kroz razvoj tehnike vozila napravila napredak u vidu smanjenja emisije CO2. Kao posljedica politika EU vezanih za klimu (prvenstveno smanjenje emisije CO2), na tržištu je danas prisutan značajan broj vozila s nižim razinama emisije CO2. Sukladno navedenom, cilj je potaknuti korištenje vozila sa smanjenom emisijom CO2.
7 Grga K Na temelju članka 17. stavka 1. a u svezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj               2016. godine, donijela Ova žalost od ministarstva dopušta da se na izvorima pitke vode grade gospodarske zone koje otpadne vode ispuštaju direktno u te izvore i samo brine o povećanju enormnih prihoda na račun ljudskih života. Pogledajte kako čuvate izvor Jadro s kojeg pije pola stanovnika Dalmacije. Pogledajte divlju gradnju u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Pogledajte divlja odlagališta otpada. Pogledajte "legalna" odlagališta otpada. Sramota!!! Prestanita gledati kako povećati starost voznog parka jer ova uredba se odnosi na osobna vozila (prijedlogom bi dodali i laka dostavna vozila) mlađa od 2010.g. A kada se vozite iza "tamića" starog 40 godina morate stati pored ceste radi povraćanja od trovanja sa CO2. Gdje vi živite?! Tko smišlja ove prijedloge?! Zašto nijedan prijedlog nije potpisan imenima i prezimenima sastavljača? Zašto se ne imenuju skupine koje traže ove/ovakve prijedloge? Nije prihvaćen Nije predmet ovog prijedloga izmjena i dopuna Uredbe.
8 Grga K Na temelju članka 17. stavka 1. a u svezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj               2016. godine, donijela Samodopadnost objašnjavanja ovog Prijedloga uredbe o izmjenama Uredbe ravna je gluposti ovog prijedloga kao i objašnjenja istog. Umjesto da se štetna predmetna uredba ukine ona se ovim prijedlogom proširuje. Naime, predmetna uredba donesena od najštenije vlade na prijedlog najštetnijeg ministra u povijesti ove države dovela je do ubrzavanja povećanja prosječne starosti voznog parka u RH, a time i do ZNATNOG POVEĆANJA PROMETNIH NESREĆA ZBOG STAROSTI VOZILA. Od ministarstva koje dopušta da se unutar parka prirode izvora rijeke Gacke napravi gospodarska zona bez kanalizacije i odvodnih voda i to samo 50 m iznad najizdašnijeg izvora pitke vode u RH koji opskrbljuje stalnu populaciju od 300.000 stanovnika, bolje i ne očekujem. Nije prihvaćen Ne postoji konkretan prijedlog na članak prijedloga izmjena i dopuna Uredbe.
9 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO Na temelju članka 17. stavka 1. a u svezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj               2016. godine, donijela Smatramo da u slučaju kada vozila na osobni pogon glase na osobu s invaliditetom (OSI) čiji je invaliditet 80% i više na donje udove, se ne smije "kažnjavati" povećano korištenje vozila jer te osobe nemaju alternativu za kretanjem. Stoga predlažemo: Članak 2 U članku 8. dodati stavku 3. slijedeće U slučajevima prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj ili u slučaju da vozilo glasi na OSI s 80% i više na donje ekstremitete, korektivni koeficijent (ko) iznosi 1. Članak 13, stavak 2 mijenja se i glasi: (2) Za vozila M1 kategorije koja su starija od 30 godina (»oldtimer«) s važećom identifikacijskom ispravom starodobnog vozila koju izdaje mjerodavna udruga sukladno posebnom propisu li u slučaju da vozilo glasi na OSI s 80% i više na donje ekstremitete,, korektivni koeficijent Kk iznosi 0,5. Primljeno na znanje Predlaže se predstavnicima osoba s invaliditetom obratiti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
10 Franjo Golubić Na temelju članka 17. stavka 1. a u svezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj               2016. godine, donijela, Članak 1. 1. Predlažem izmjenu i dopunu članka 1. st.1 prijedloga izmjene uredbe tako da isti glasi : " u Uredbi o jediničnim naknadama , korektivnih kojeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (Narodne novine, br. 114/14 i 147/14), u članku 8. stavak 1. briše se tablica sa utvrđenim razredima prijeđenih godišnjih kilometara, te se u istom stavku dodaju nove točke 1. i 2. koje glase : 1. Vrijednost korektivnok kojificijenta (Ko) koi se odnosi na godišnji prijeđeni broj kilometara (lv) za vrste vozila (kategorija) M1 i N1 do 10000 prijeđenih kilometara iznosi 1,0 dok se vrijednost korektivnog kojeficijenta za prijeđeniš više od 10000. kilometara izračunava na način da se godišnji prijeđeni broj kilometara podijeli sa 10000. (>10000/km/:10000 km=K0) 2. Vrijednost korektivnog kojeficijenta (Ko) za oznake vrste vozila (kategorije L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, T, RS, M2, M3, N2, N3, bez obzira na godišnji broj prijeđenih kilometara , korektivni kojificijent iznosu 1,0 " Nije prihvaćen Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe obuhvaća model koji se koristi za M1 kategoriju vozila na način da se primijenio na N1 kategoriju vozila vodeći se principom „onečišćivač plaća“ te istu nije moguće mijenjati n način predložen ovim prijedlogom.
11 Franjo Golubić Na temelju članka 17. stavka 1. a u svezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj               2016. godine, donijela, Članak 1. Oznaka vrste vozila (kategorija) Vrijednost korektivnog koeficijenta (k 0 ) koji se odnosi na godišnje prijeđeni broj kilometara (l v ) l v < 10.000 br. km /10 000 M1 1 >1,1 N1 L1, L2 1,0 L3, L4, L5 L6, L7 T RS M2, M3 N2, N3 u čl. 1 predlaže se promjena načina izračuna vrijednosti korektivnog kojeficijenta koji se odnosi na godišnji prijeđenih broj kilometara na način da se broj prijeđenih kilometara iznad 10000, za koji je predviđen korektivni kojefijecijent 1,00 dijeli sa 10000 te se na taj način utvrđuje stvarnih korektivni kojeficijent prema stvarnom broju prijeđenih kilometara iznad 10000 te se na taj način striktno primjenjuje načelo iz Zakona o zaštiti okoliši "onečišćivač plača". Na taj način će se izbjeći situacija prelaska u slijedeći viši razred prema broju prijeđenih kilometara u koliko je broj prijeđenih kilometara u odnosu na prethodni razred već samo za jedan kilometar. Nije prihvaćen Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe obuhvaća model koji se koristi za M1 kategoriju vozila na način da se primijenio na N1 kategoriju vozila vodeći se principom „onečišćivač plaća“ te istu nije moguće mijenjati n način predložen ovim prijedlogom
12 Franjo Golubić Na temelju članka 17. stavka 1. a u svezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj               2016. godine, donijela, Članak 7. predlažem ; da se doda novi članak radi izmjene čl.7 st.1 uredbe te da se smanji početna vrijednost naknade ovisne o vrsti vozila za vrst vozila N1 sa sadašnjeg iznosa od 80,00 kn na novi iznos od 35,00 kn. naime, prema prijedlogu uredbe vozila vrste N1, tj. laka dostavna vozila ukupne mase do 3 500 kg više neće biti u grupi s ostalim teretnim vozilima za koja je korektivni kojeficijent bio i nadalje ostaje 1,0 bez obzira na godišnji broj prijeđenih kilometara već su prema prijedlogu izmjene uredbe uvrštena u istu grupu vozila sa putničkim vozilima kategorije M1, a koja imaju vrijednost početne naknade 35,00 kn prema sadašnjem prijedlogu uredbe godišnja naknada za vozila N1, na bazi prijeđenih 30001 km godišinje bila bi viša 400% i iznosila bi 320 kn dok bi prema predloženom prijedlogu za istu km naknada iznosila 140 kn došlo bi do povećanja u odnosu na dosadašnje stanje za 75% (140,00 kn/80,00 kn). Nije prihvaćen Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe obuhvaća model koji se koristi za M1 kategoriju vozila na način da se primijenio na N1 kategoriju vozila vodeći se principom „onečišćivač plaća“ te istu nije moguće mijenjati na način predložen ovim prijedlogom.