Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG PROGRAMA POTPORA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA ZA 2016. GODINU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira  , Korisnici potpore U članku 4. molimo kao prihvatljive prijavitelje za gospodarske manifestacije navesti i lokalne razvojne agencije jer mi kao poduzetničko potporne institucije jesmo zaduženi za rad s poduzetnicima i obrtnicima i već smo imali iskustvo organizacije i provedbe gospodarskih manifestacija. Prihvaćen Prihvaćamo prijedlog: ...županijske i lokalne razvojne agencije...
2 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija  , Korisnici potpore U članku 4. stavku1. u točkama b) i c) bi kao korisnike potpore trebalo umjesto riječi "gradovi" upotrijebiti riječi "jedinice lokalne samouprave", jer su ovakvom formulacijom isključene općine kao organizatori gospodarskih i lokalno-tradicijskih manifestacija. S obzirom da su kao korisnici navedene županijske razvojne agencije, a s obzirom da su u dosta lokalnih samouprava organizatori poduzetničke potporne organizacije (poduzetnički centri, inkubatori) ili lokalne razvojne agencije, smatramo da i njih treba uključiti kao korisnike te koristiti termin "poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar potporne infrastrukture. U stavku 2. bi trebalo formulirati "Udruge, zadruge i poduzetničke potporne institucije (PPI) iz stavka 1. ovoga članka da bi ...." Djelomično prihvaćen U članku 4. stavku 1. u točki b) općine su isključene kao organizatori gospodarskih manifestacije jer samo gradovi to mogu biti. U stavku 2. dodat ćemo i PPI tako da će formulacija biti: Udruge, zadruge i poduzetničke potporne institucije (PPI) iz stavka 1. ovoga članka da bi ostvarile potporu iz ovog Programa moraju biti registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
3 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija Provedba Javnog poziva, Članak 10. U stavku 5. ovoga članka potrebno je definirati rok do kada će se dostaviti prijava i zahtjev (... od dana objave Javnog poziva). Prihvaćen Iznimno za manifestacije koje su održane prije objave Javnog poziva 2016. godine, organizatori manifestacija će Ministarstvu dostaviti objedinjenu dokumentaciju : Prijavu i Zahtjev ovisno o kategoriji manifestacije, najkasnije do 30 dana nakon objave Javnog poziva.
4 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija  , Trajanje Programa Predlažemo tekst: Potpore po ovom Programu mogu se dodjeljivati nakon provedenog Javnog poziva i administrativne kontrole, a nakon stupanja na snagu Programa za razdoblje od 01.siječnja 2016. do 01. ožujka 2017. godine. Djelomično prihvaćen Potpore po ovom Programu mogu se dodjeljivati samo za manifestacije održane u 2016. godini. Nakon provedenog Javnog poziva i administrativne kontrole te nakon stupanja na snagu Programa, Odluka o isplati donijet će se najkasnije do 01. ožujka 2017. godine.
5 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb  , PRILOG IV. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj;U prilogu 4. točka 2. Za gospodarsku manifestaciju, u podtočki 9 dodati „Iznimno za manifestacije koje su održane prije objave Javnog poziva 2016. godine, organizatori manifestacije dostavljaju katalog izlagača ovjeren od strane organizatora“. Imajući u vidu vrijeme održavanja savjetovanja o predmetnom Pravilniku (rujan/listopad) i njegovog mogućeg stupanja na snagu ako se ne uvaži prijedlog dopune isti će obuhvatit manji broj maifestacija, obzirom da organizatori manifestacija nisu mogli znati kako će biti potrebna Potpisna lista izlagača niti su imali original Obrazac "Potpisne liste izlagača" . Prihvaćen 9. original Obrazac »Potpisna lista izlagača« za gospodarsku manifestaciju potvrđen od strane organizatora samo za manifestacije održane nakon objave Javnog poziva u 2016. godini: POTPISNA LISTA IZLAGAČA – za gospodarske manifestacije