Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE, Članak 8. Komentar na stavak 9. članka 8. Društvo za upravljanje je tumačenja da je zahtjevu za podacima iz stavka 9. članka 8. udovoljeno ukoliko mjesečni izvještaj sadrži podatak da postoje klase i koje su to klase, s obzirom da su svi ostali detalji koji proizlaze iz postojanja klasa navedeni u Prospektu i ključnim podacima, web stranici. U slučaju drugačijeg tumačenja molimo detaljniju uputu. Djelomično prihvaćen Komentar se djelomično prihvaća te se u svrhu veće razine transparentnosti prema ulagateljima i informiranosti ulagatelja dopunjuje tekst točke 9. članka 8. Pravilnika na način da osnovne informacije o UCITS fondu u mjesečnim izvještajima za ulagatelje čine i podaci o osnovnim karakteristikama pojedinih klasa udjela, sukladno napisanom u prospektu fonda, uvažavajući pritom činjenicu da spomenuta dopuna sadržaja mjesečnih podataka za ulagatelje ne uzrokuje dodatne troškove za društva za upravljanje.