Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o sustavu upravljanja nuklearnim postrojenjima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Andrea Rapić II. OPĆI UVJETI, II.3 RUKOVOĐENJE ZA SIGURNOST . Nije prihvaćen Nije postavljeno pitanje.
2 Andrea Rapić II.5 SIGURNOSNA POLITIKA, Članak 15. Druga rečenica 1. stavka članka 15. je nejasna. Bilo bi bolje: Mora biti jasno da sigurnost ima prioritet u svim aktivnostima/planovima postrojenja. Prihvaćen Suština komentara se prihvaća, druga rečenica stavka 1. mijenja se i glasi "Sigurnosti se mora dati jasan prioritet u svim aktivnostima postrojenja".