Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 srakarec VTEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, S OBRAZLOŽENJEM, Članak 2. Ako hoćemo pošteno onda nema logike da tvrtka koja posluje sa gubitkom plaća članarinu, nemate za plaću ali morate platiti članarinu. Mali subjekti nemaju utjecaja u strukturama turističkih zajednica, radna mjesta i upravni odbori rezervirani su za poliričare, koji si osiguravaju velike honorare, još jedan apsurd oni koji nemaju davaju onima koji već imaju određene privilegije, vi možete biti ovršeni i biti bez bilo kakvog prihoda ali članarinu morate podmiriti, Prijedlog: Visinu članarine odrediti prema ostvsrenoj dobiti a ne prema ostvarenom prihodu. Primljeno na znanje Ministarstvo turizma je za I. kvartal 2017. godine najavilo izmjene Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, pa će se predloženi obračun članarine razmotriti u tom postupku.
2 Vladimir Janković VTEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, S OBRAZLOŽENJEM, Članak 1. Predlaže se dodatno smanjenje članarine koja se plaća turističkim zajednicama za 5%. Tim tempom smanjenja, članarina TZ bi bio ukidan od 2029. do 2049. godine: 2029. godine A2, 2032. D1 trgovina, 2036. i 2037. većina svih djelatnosti, 2049. A3, a D3 bi se stalno povećavala obveza! U članku 3. Zakona stoji da je dužna plaćati članarinu turističkoj zajednici pravna i fizička osoba koja ostvaruje prihod obavljanjem s turizmom NEPOSREDNO povezanih djelatnosti. Djelatnosti koje najčešće nisu nikako, a kamoli neposredno, povezane s turizmom (na primjer, osiguranja djece i školske mladeži od posljedica nezgode, poslovanje nekretninama, računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti) plaćaju "članarinu" kao djelatnosti smještaja i djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića! Članarinu TZ trebaju plaćati oni koji od turizma ostvaruju korist. Stoga je jedna alternativa u popisu obveznika brisanje cijele djelatnosti ili konkretnih obveznika koji nisu NEPOSREDNO vezani uz turizam. Uz dobrovoljno učlanjenje, ozbiljno ukidanje tog parafiskalnog nameta ostvarilo bi se postupno, tijekom deset godina, svake godine umanjenjem za 10% sadašnje stope. Na promjer, za prvu skupinu razreda A od 2016. do 2025. godine stope bi bile: 0,17 0,153 0,136 0,119 0,102 0,085 0,068 0,051 0,034 0,017. Prijedlog stopa za 2017. godinu: A B C D Prva skupina 0,15300 0,14076 0,12240 0,11016 Druga skupina 0,12240 0,11016 0,09180 0,07956 Treća skupina 0,09180 0,07956 0,06120 0,04896 TRGOVINA A B C D Prva skupina 0,03060 0,02934 0,02628 0,02448 Druga skupina 0,02448 0,02322 0,02142 0,02016 Treća skupina 0,01836 0,01710 0,01530 0,01404 Četvrta skupina0,01224 0,00792 0,00612 0,00612 Članarinu bi trebali plaćati obveznici koji su ostvarili dobitak. Primljeno na znanje Ministarstvo turizma je za I. i II. kvartal 2017. godine najavilo izmjene Zakona o turističkim zajednicama, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, pa će se navedeno razmotriti u postupku za izmjene navedenih zakona.
3 Udruga Red Angus IIOCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI, 1. Ocjena stanja Dodatno smanjenje članarine koja se plaća turističkim zajednicama u iznosu od 5%, ne može se smatrati smanjenje administrativnog opterećenja i troškova poduzeća, budimo iskreni, već populistički mjera. Turističke zajednice ovim smanjenjem gube svega 12 mil kuna, ako se provedu planirana spajanja nekih turistički zajednica, one u biti i dalje imaju dostatna sredstva za svoje troškove, bez bolnih rezova ili reorganizacije. Same turističke zajednice kao i krovnu organizaciju TZ, treba reorganizirati i urediti prema zahtjevima i potrebama današnjeg vremena, informatičkog doba. Iste organizacije funkcioniraju u skoro nepromjenjenom obliku od 50. godina prošlog stolječa. Prijedlog je da u 2017. poduzeća koja nemaju u svom poslovanju turistićku djelatnost plačaju 50% manju članarinu, a da se u 2018. isto potpuno ukine. Svi ostali pravni subjekti koji imaju prijavljenu turističku djelatnost plačaju članarinu u istoj visini kao i do sada. Ova odluka bila bi u skladu sa normama EU, a ujedno bi omogućilo TZ da se u prelaznom roku reorganizira. Uporno se zanemaruje mogućnost otvaranja pitanja ovog nameta pred EK i posljedica. Reorganizacijom TZ, na način da se zapoćeti proces informatizacije naplata i evidencija kompletira i u potpunosti uvede on-line poslovanje, a koji bi donio uštede od cca 30%, supstituirao bi izgubljen sredstva ukudajem naplate neturističkim poduzećima. Primljeno na znanje Ministarstvo turizma je za I. i II. kvartal 2017. godine najavilo izmjene Zakona o turističkim zajednicama, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, pa će se navedeno razmotriti u postupku za izmjene navedenih zakona.
4 Hrvatska ljekarnička komora Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s konačnim prijedlogom zakona, IIOCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI Poštovani, novim Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, obavještavamo Vas da prijedlog izmjene, odnosno smanjenja poreznih stopa za obveznike plaćanja članarine u potpunosti podržavamo. Istovremeno ukazujemo na sljedeće: Budući da ljekarne obavljaju ljekarničku djelatnost na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti, sukladno čl.34. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, odnosno čl. 7. Zakona o ljekarništvu, smatramo da trebaju biti brisane iz čl.5. navedenog Zakona (NN 152/08, 88/10, 110/15) kao obveznici plaćanja članarine u djelatnosti trgovine, s obzirom da navedeno ne obavljaju. Sukladno navedenom, molimo da se čl.5. st.1. alineja 8. briše. HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA Primljeno na znanje Predložene izmjene, tj. smanjenje stopa za obračun članarine dio je nacionalnog programa reformi koji se odnosi na smanjenje neporeznih davanja. Osim toga, Ministarstvo turizma je za I. kvartal 2017. godine najavilo izmjene Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, pa će se predloženo brisanje djelatnosti ljekarni razmotriti u tom postupku.
5 Turistička zajednica Vukovarsko - srijemske županije Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s konačnim prijedlogom zakona Uvažavajući obvezu smanjenja turističke članarine te razumijevajući potrebu dodatnog rasterećenja obveza gospodarstva, moramo ukazati na nekoliko činjenica koje treba imati u vidu kod definiranja krajnjeg cilja – hoće li u kontinentalnom dijelu RH postojati sustav TZ te iz kojih će se izvora eventualno financirati. Turistička članarina nikada se nije naplaćivala u većem postotku od 40% te ova stavka bilježi znatna nenaplaćena dugovanja. Naplata turističke članarine u 2016. godini dodatno se drastično smanjila, unatoč još uvijek važećim propisima. Stoga je jedno od pitanja – hoće li se ona zaduženja koja ostanu i naplatiti ili će obveza koja ostane i nakon zakonskih izmjena ostajati dijelom nenaplaćena i stvarati dodatni teret svima: Poreznoj upravi, obvezniku i sustavu TZ? Turističku članarinu ne može se promatrati odvojeno od Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o turističkim zajednicama te svako partikularno smanjenje samo turističke članarine, a to se već nekoliko puta događalo, ozbiljno ugrožava potporu koju sektor turizma očekuje od sustava TZ. Brojne kritike na račun djelovanja pojedinih TZ unutar sustava ne trebaju ići u smjeru ukidanja sustava TZ nego stvaranja zakonskih okvira za njihov učinkovitiji rad koji će pratiti potrebe sektora te je time potreba jedinstvenog promatranja sva tri Zakona opravdanija. Ukoliko dva spomenuta Zakona tijekom 2017. godine ne stvore održive uvjete za rad sustava TZ na kontinentu, teško je za očekivati da će takav sustav imati vlastitih financijskih, ljudskih i organizacijskih resursa za realizacijom ciljeva koji se od njega očekuju. Primljeno na znanje Ministarstvo turizma je za I. i II. kvartal 2017. godine najavilo izmjene Zakona o turističkim zajednicama, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, pa će se navedeno razmotriti u postupku za izmjene navedenih zakona. Nenaplaćena zaduženja, bez obzira na zakonske izmjene, neće ostati nenaplaćena. I prema važećem Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama, a sukladno dogovorenim procedurama s Poreznom upravom i FINA-om, nenaplaćena članarina iz razdoblja prije ukidanja zajednica raspoređuje se prema članku 74. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.
6 Josko Stella Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s konačnim prijedlogom zakona S obzirom na obaveze prema Europskoj uniji što znači daljnje smanjivanje članarine smatramo da Zakon o članarinama i Zakon o boravišnoj pristojbi treba gledati kao dva dijela istog sustava, sustava financiranja turističkih zajednica. Dakle, treba ozbiljno izmijeniti oba zakona kako bi se osigurao maksimalan i visokokvalitetan razvoj turizma u Republici Hrvatskoj. Konkretno smatram da bi se turistička članarina trebala ukinuti za one djelatnosti koje nemaju direktne veze sa turizmom, a s vremenom se još smanjiti za sve ostale koji su u direktnoj vezi s turizmom. Istovremeno smatram da bi se u siječnju 2017. trebala donijeti odluka o povećanju boravišne pristojbe na 10 kn za 2018. godinu, kako bi se osiguralo financiranje kvalitetnog razvoja turizma i u nekoliko godina ostvarila prednost nad našim konkurentima. Primljeno na znanje Ministarstvo turizma je za I. i II. kvartal 2017. godine najavilo izmjene Zakona o turističkim zajednicama, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, pa će se navedeno razmotriti u postupku za izmjene navedenih zakona. Osim toga, od donošenja Zakona o članarinama u turističkim zajednicama 2008. g., visina stopa za obračun članarina se smanjila dva puta i to: 2015.g. za 20% i 2014.g. za 15%.
7 Ante Šore Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s konačnim prijedlogom zakona Ova članarina predstavlja samo nepotrebno "slijepo crijevo" i istu je potrebno totalno ukinuti. Ne vidim potrebu da se uz boravišnu pristojbu (paušalnu) te porez i prirez, plaća još i turistička članarina. Za koga ? I zbog čega ? Kao prvo turističke zajednice su totalno anakrone i zastarjele i ne vidim njihov konkretni doprinos u turističkoj ponudi osim uhljebljivanja tzv.podobnoga kadra. Konkretno, u Segetu kraj Trogira imate dva turistička ureda u kojoj sjedu osobe kojima je cjelokupni doprinos dijeljenje reklamnih letaka te ispunjavanje e-visitora za računalno nepismene kakvih nažalost ima podosta. Što ja kao iznajmljivač paušalac imam od te turističke zajednice kojoj već plaćam boravišnu pristojbu i porez tj.prirez ? Neuredne plaže, raskopane ceste, a žalo se nasiplje samo za podobne koncesionare te se tako troši novac svih poreznih obveznika - dakle, ponavljam, samo za podobne. Djelatnike iz turističke zajednice općine Seget nikad nisam vidio da su tijekom sezone prošetali mjestom i usput malo popričali sa ljudima o tekućim problemima. Sve je to leglo nerada i korupcije, turističke zajednice treba reformirati i okrupniti ih kao što sada radi MUP za svoje uprave. Ako već treba platiti nekakvu "članarinu" jer fali novca u proračunu onda nek se poveća boravišna pristojba i porez, samo nas oslobodite ispunjavanja nekakvih suludih obrazaca i trošenja vremena po poreznoj upravi. Primljeno na znanje Ministarstvo turizma je za I. II. kvartal 2017. godine najavilo izmjene Zakona o turističkim zajednicama, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, pa će se navedeno razmotriti u postupku za izmjene navedenih zakona.