Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva u 2017. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak  Na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (Narodne novine, broj 113/2013, 76/2014, 56/2015, u daljnjem tekstu: Uredba), ministar zaštite okoliša i prirode donosi U naslovu II. potrebno ispraviti „Način uzorkovanja I učestalost uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama“ u „Način uzorkovanja i učestalost uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama, zatim umjesto „INA – Indrustrija nafte“ ispravno je „INA – Industrija nafte“ i „Laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva I IZVJEŠĆIVANJE“ potrebno je izmijeniti u „Laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva i izvješćivanje.“ Prihvaćen PRIHVAĆENO
2 INA Industrija nafte d.d.  Na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (Narodne novine, broj 113/2013, 76/2014, 56/2015, u daljnjem tekstu: Uredba), ministar zaštite okoliša i prirode donosi, II.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama Predlaže se nadopuna točke 3. na slijedeći način: Ukoliko je neposredno prije početka uzorkovanja na istom agregatu punjen automobil nije potrebno istakati 4 litre goriva. Prihvaćen PRIHVAĆENO
3 INA Industrija nafte d.d.  Na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (Narodne novine, broj 113/2013, 76/2014, 56/2015, u daljnjem tekstu: Uredba), ministar zaštite okoliša i prirode donosi, II.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama Predlaže se nadopuna točke 1. na slijedeći način: Uzorkovanje, rukovanje s uzorcima, skladištenje i mjere sigurnosti obavljaju se prema normi HRN EN 14275. Predlaže se brisanje točke 7. jer je navedeno opisano u HRN EN 14275. Prihvaćen PRIHVAĆENO
4 INA Industrija nafte d.d.  Na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (Narodne novine, broj 113/2013, 76/2014, 56/2015, u daljnjem tekstu: Uredba), ministar zaštite okoliša i prirode donosi, II.2. Minimalni broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama u tekućoj godini Sukladno nacionalnom dodatku HRN EN 228 na mjernim uređajima za prodaju bezolovnog motornog benzina s najviše 10 mg/kg sumpora mora biti naljepnica s obaveznim nazivom EUROSUPER BS 95. U Republici Hrvatskoj nije propisano označavanje benzina s 98 i više oktana kao ni granične vrijednosti oktanskih brojeva takvog benzina (≥ 95 odnosno ≥ 85). Predlaže se u tablici pod vrstom goriva uz BMB ≥ 98 dodati i BMB ≥ 100. Prihvaćen PRIHVAĆENO
5 INA Industrija nafte d.d.  Na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (Narodne novine, broj 113/2013, 76/2014, 56/2015, u daljnjem tekstu: Uredba), ministar zaštite okoliša i prirode donosi, III.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima Predlaže se nadopuna točke 3. na slijedeći način: Sukladno zahtjevima norme HRN EN 13016, uzorkovanje u svrhu određivanja tlaka para benzina potrebno je obaviti na način da količina uzorka bude 80% volumena u kantici od 1l. Prihvaćen PRIHVAĆENO