Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o postupku utvrđivanja različitosti, ujednaenosti i postojanosti sorti voćnih vrsta u svrhu priznavanja sorti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor