Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu II. Nacionalnog izvješća o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u skladu s odlukom 1/5 (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak Obrazac za izvješće o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u skladu s odlukom 1/5 (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1) U Uvodu je potrebno izmijeniti Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: MZOIP) u Ministarvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu MZOIE). Umjesto „Članci 3., 4. I 5.“, ispravno je „Članci 3., 4. i 5.“ Kemijske formule uvijek, čak i u radnim i nesređenim dokumentima je potrebno pisati ispravno (NO2, ...). Umjesto „...sa 30 kg7god...“ ispravno je „sa 30 kg/god.“ Umjesto: „Skraćen je rok za izradu nacionalnog izvješća s 15.12. na 1.12.“. „Skraćen je rok za izradu nacionalnog izvješća s 15.prosinca. na 1.prosinac.“ Prilog 5 starog Pravilnika ROO (Popis vrsta goriva i približnih donjih ogrjevnih vrijednosti) stavljen je izvan Pravilnika, .stavljen je izvan snage, Umjesto „...te se donosi Odlukom MZOIP“, potrebno je: te se donosi odlukom MZOIE“ ČLAMNAK 8. umjesto a)izvještajnu godinu, potrebno je a) izvještajnu godinu. Umjesto „ekuće godine“ potrebno je „tekuće godine“. Pod odgovorom za h): Umjesto (Industrija,...), potrebno je (industrija, ...) Članak 16: Brisel, Brussels, Bruxelles itd. Prihvaćen Tekst je dorađen u skladu s navedenim komentarom.