Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Tezama i Prethodnoj procjeni za Zakon o izmjenama i dopunama zakona o carinskoj službi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Damir Abramović PRETHODNA PROCJENA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI Kao prvo nije dodan dokument pa ne vidim o kakvim izmjenama i dopunama se radi. Kao drugo, slažem se s kolegom Ivanom glede obavljanja poslova koji su stavljeni u nadležnost Carine. Naime sve je počelo ukidanjem Državnog inspektorata 31.12.2013. godine kada je velik broj djelatnika preuzela Carina, a samim time i poslove koje je obavljao Državni inspektorat (promet roba i usluga, zakon o trgovini, zakon o boravišnoj pristojbi, zakon o neregistriranoj djelatnosti, itd.). Dakle, prijedlog je da se ti poslovi izuzmu iz nadležnosti Carinske uprave i nadležnost se dodijeli Ministarstvima koji su i predlagatelji zakona. Nije prihvaćen Carinska uprava u procesu prilagodbe imala je obvezu stvoriti sve potrebne preduvjete da se sa prvim danom članstva u EU pravna stečevina u području carinskog i trošarinskog sustava primjenjuje na pravilan i jedinstven način, na način koji je sukladan dobroj praksi carinskih službi zemalja članica EU. Prilagodba uvjetima djelovanja u okviru EU podrazumijevala je preuzimanje dodatnih poslova u okolnostima u kojima će Carinska uprava izravno primjenjivati europske carinske propise iz Poglavlja 29 – Carinska unija te osiguravati provedbu pravne stečevine EU i u drugim poglavljima poput primjerice poglavlja koja obuhvaćaju pravosudni i sigurnosni sustav, porezni sustav, financijski i proračunski sustav, financijski nadzor, statistiku, slobodu kretanja roba, pravo intelektualnog vlasništvo i dr. Dakle, još prilikom pristupanja RH u EU redefinirana je uloga carinske službe koja je između ostalog podrazumijevala proširenje djelokruga rada carinske službe, osiguranje fleksibilnosti, odnosno mobilnosti carinskih službenika a sve s ciljem efikasnijeg prihodovanja u državni proračun i jačanje sigurnosne komponente.
2 IVAN DUŠAN PRETHODNA PROCJENA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI Vezano za djelokrug rada tj poslove koje obavlja carinska služba mislim da bi glavni i jedini posao kojeg carina radi trebala biti kontrola i carinjenje robe koje ulazi i izlazi iz RH (odnosno u EU preko teritorija RH), a ostale poslove kojeg znaju obavljati carinski službenici treba prepustiti za to nadležnim tijelima RH. Carina je osnovana u RH i u svim državama svijeta da prati i kontrolira robu koja prelazi državnu, tj carinsku granicu. Carina u RH obavlja djelatnosti koje nemaju veze sa tim osnovnim poslom carine (kontrola poticaja u poljoprivredi što treba obavljati poljoprivredna inspekcija, kontrola prodaje robe i transporta robe te proizvodnje i prodaje alkoholnih pića kojeg treba obavljati porezna uprava) . Djelokrug poslova i ovlasti carine treba biti ograničen za njezinu glavnu djelatnost, tj praćenje robe koja prelazi granicu, a ne da carina obavlja poslove kojeg trebaju obavljati druga tijela RH. Ako u tijelima RH (prije svega tu mislim na poreznu upravu) nedostaje djelatnika, a u carini postoji višak djelatnika, potrebno je te djelatnike zaposliti u tijelima gdje djelatnika nedostaje, a ne zaposliti carinu da obavlja poslove koje treba raditi primjerice porezna uprava. Nije prihvaćen Carinska uprava u procesu prilagodbe imala je obvezu stvoriti sve potrebne preduvjete da se sa prvim danom članstva u EU pravna stečevina u području carinskog i trošarinskog sustava primjenjuje na pravilan i jedinstven način, na način koji je sukladan dobroj praksi carinskih službi zemalja članica EU. Prilagodba uvjetima djelovanja u okviru EU podrazumijevala je preuzimanje dodatnih poslova u okolnostima u kojima će Carinska uprava izravno primjenjivati europske carinske propise iz Poglavlja 29 – Carinska unija te osiguravati provedbu pravne stečevine EU i u drugim poglavljima poput primjerice poglavlja koja obuhvaćaju pravosudni i sigurnosni sustav, porezni sustav, financijski i proračunski sustav, financijski nadzor, statistiku, slobodu kretanja roba, pravo intelektualnog vlasništvo i dr. Dakle, još prilikom pristupanja RH u EU redefinirana je uloga carinske službe koja je između ostalog podrazumijevala proširenje djelokruga rada carinske službe, osiguranje fleksibilnosti, odnosno mobilnosti carinskih službenika a sve s ciljem efikasnijeg prihodovanja u državni proračun i jačanje sigurnosne komponente.
3 Grga K PRETHODNA PROCJENA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI Dana 31.11.2016. kad je dana ova procjena nisu priliožene "Teze" koje moraju biti sastavni dio. Nadam se da ćete ih dodati. Ako hoćete povećati efikasnost bilo koje službe u ovoj državi ustrojstvo mora biti posloženo u tri, eventualno četiri, razine za razliku od dosadšnjih gdje postoji dvadestetak hijerarhijskih razina (postoje funkcije kao npr. pomoćnik asistenta pomoćnika zamjenika pročelnika podsektora i sl.). Dajte više napravite nomenklaturu radnih mjesta kako se spada, a ne da nitko bez suglasnosti šefovog šefa ne može ništa napraviti (to se rješava horizontalnom strukturom - ne morate previše smišljati već pogledajte službe npr. Austrije, Belgije, Danske...). Nije prihvaćen Teze za prijedlog izmjena i dopuna Zakona o carinskoj službi objavljene su zajedno sa Prethodnom procjenom za izmjenu i dopunu Zakona o carinskoj službi. Unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija, Carinske uprave propisano je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva financija kojeg je sastavni dio Sistematizacija radnih mjesta kojima se, između ostalog uređuju nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, način planiranja poslova i sl., te su na taj način definirane hijerarhijske strukture.