Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Josip Zubac PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 5. Zašto se briše stavak 3 iz članka 9 koji glasi: Obveza prijavljivača je da prije izdavanja Rješenja o priznavanju sorte dostavi 10 sadnica iste te sorte Zavodu za voćarstvo. Kako zavod može provjeriti autohtonost sorte na terenu ako nema vlastiti primjerak. S čime će sa sigurnošću usporediti. Čuvanje vlastitih sorti bi trebao biti jedan od prioriteta. Primljeno na znanje Poštovani, HCPHS - Zavod za voćarstvo će u procesu provođenja DUS ispitivanja dobiti sadnice predmetnih sorti i na taj način osigurati postojanje vlastitog primjerka u kolekciji nakon što završi ispitivanje. Također, članstvo u EU omogućuje da za one sorte koje već imaju DUS opis (tj. koje su već priznate/registrirane u nekoj od država EU) postoji i vlasnik i održivač od kojeg se u svakom trenutku može dobiti primjerak sorte za usporedbu.
2 Josip Zubac PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 6. Stavak 5 treba nadopuniti da glasi: Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, sorta upisana u Popis sorti voćnih vrsta može se obnoviti bez podnošenja zahtjeva za obnavljanje, ako to obnavljanje služi očuvanju biljnih genetskih izvora koji nisu gentski modificirani ili drugom općem interesu. Primljeno na znanje Poštovani, Direktiva 2014/97, čije se odredbe prenose u ovaj Pravilnik, propisuje da je obnavljanje upisa sorti u Popis sorti voćnih vrsta, moguće bez podnošenja zahtjeva, ako to obnavljanje služi očuvanju bioraznolikosti. Obnavljanje upisa sorti koje su genetski modificirane osim uvjeta propisanih ovim člankom, podliježe posebnim propisima koji se odnose na uzgoj genetski modificiranih organizama. Aktivnosti očuvanja biljnih genetskih izvora usmjerene su prvenstveno na domaće biljne genetske izvore, a u manjoj mjeri na sorte stranog podrijetla koje su udomaćene i imaju dugu tradiciju uzgoja.