Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ukoliko želimo efikasnije sudstvo neophodno je isto i nagraditi i to ne samo dodacima na plaću. Neophodno bi bilo i razvijanje boljeg sustava usavršavanja sudaca, a na račun poslodavca. Primljeno na znanje Komentar se suštinski ne odnosi na ovaj Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika te se prima na znanje kao prijedlog polaznog načela uređenja sustava materijalnih prava sudaca.
2 Milena Ivančević TEKST ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE MIJENJA, Članak 5. Svaki sudac za svoj rad dobiva plaću.Zamjenik predsjednika suda i voditelj odjela su suci koji sude u oblasti za koju su raspoređeni Godišnjim rasporedom poslova,a ako sudac obavlja poslove voditelja odjela ili zamjenika predsjednika suda ,temeljem Okvirnih mjerila za rad sudaca ,umanjuje mu se sudačka dužnost za određeni postotak,dakle, oslobođen je sudačke norme za taj isti postotak,što se unosi u aplikaciju e-spisa,a prethodno se utvrđuje Godišnjim rasporedom poslova.Tako npr.sudac,koji je istovremeno godišnjim rasporedom određen da obavlja poslove voditelja sudskog odjela u sudu do 5 sudaca i sudskih savjetnika,ima oslobođenje od obavljanja sudačkog rada 5%,u odjelu od 6 do 10sudaca i savjetnika ima oslobođenje 10%,pa zaključno do 50% u odjelu s više od 71 suca i savjetnika(čl.9 Okvirnih mjerila ).Ista situacija je i s zamjenikom predsjednika suda,koji ima umanjenje u rasponu od 10 do 50 %,zavisno od veličine suda(čl.10 Okvirnih mjerila).S druge strane,njihovo umanjenje od sudačke dužnosti, moraju odraditi drugi suci,jer se spisi u rad raspoređuju drugim sucima,stoga nije primjereno ovakvo vrednovanje kroz Zakon o plaćama sudaca,jer bi na taj način sudac -voditelj odjela i zamjenik predsjednika suda,zapravo za svoj rad bio nagrađen dva puta.Stječe se dojam, da se najmanje vrednuje pravi sudački rad na spisima,što je demotivirajuće za svakog suca.Sve primjedbe i prijedlozi vezano za ovaj Zakon,već su date i kroz Udrugu hrvatskih sudaca. Primljeno na znanje Komentar se prima na znanje. Nacrtom prijedloga Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika predlaže se brisanje članka 5. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika o pravu na dodatak na plaću koje je pravo predmet ovog komentara.