Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA  Ovim izmjenama i dopunama predlaže se produžiti rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, i to do 31.12.2020. godine (članak 1, 2, i 3), s čime su suglasne članice Udruženja hotelijera pri HGK i Udruženja ugostiteljskih djelatnosti pri HGK i Zajednica obiteljskog turizma pri HGK te stoga podržavamo prijedloge izmjena i dopuna. Naglašavamo kako će donošenje ovih izmjena, odnosno produljenje roka važenja privremenih rješenja, neupitno omogućiti daljnje neometano obavljanje djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu onima koji već imaju ishođena privremena rješenja, te da će se pružatelji istih sada moći kvalitetno usredotočiti na nova ulaganja i pripremu iduće sezone te provođenje pravodobnih marketinških aktivnosti, s ciljem kako bi turistička sezona 2017. bila što kvalitetnija. Ovaj potez Ministarstva turizma stvara dugoročno povoljno ozračje za bavljenje ovom djelatnošću te dodatno pridonosi uređenju obiteljskog smještaja kao najvećeg dionika turističkog sektora u zemlji koji drži preko 50% svih turističkih ležajeva. Ostajemo na raspolaganju za sve daljnje dogovore i konzultacije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru, posebno u naglašavanju činjenice kako će se izmjenom (produljenjem) roka važenja privremenih rješenja do 31. prosinca 2020. godine omogućiti daljnje obavljanje djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu onima koji već imaju ishođena privremena rješenja, ali i podnošenje novih zahtjeva za izdavanje navedenih privremenih rješenja te će se oni "moći kvalitetno usredotočiti na nova ulaganja i pripremu iduće sezone te provođenje pravodobnih marketinških aktivnosti, s ciljem kako bi turistička sezona 2017. bila što kvalitetnija".
2 Obrtnička komora PGŽ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA  Podržavamo Prijedlog Zakona uz očekivanje da će izmjene Zakona rezultirati i izmjenama podzakonskih akata. Naime, zbog neriješenog pitanja ozakonjenja "nezakonito" izgrađenih zgrada veliki broj naših obrtnika ima privremena rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti do 31.12.2016.g., pa vjerujemo da će i za takva rješenja doći do produženja roka valjanosti do 31.12.2020.godine. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru, no skrećemo pozornost da je prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ugostitelj, pored trgovačkog društava, trgovca pojedinca i zadruge i obrtnik koji obavlja ugostiteljsku djelatnost. Stoga, se članak 1., kao i članak 3. Nacrta prijedloga zakona odnosi i na obrtnike. Tako bi, prema predloženom članku 3. Nacrta prijedloga zakona, i obrtnici koji su ishodili privremeno rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsti ugostiteljskog objekta koji se nalazi u zgradi za koju je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, nastavili obavljati ugostiteljsku djelatnost temeljem već izdanih privremenih rješenja, najdulje do 31. prosinca 2020. godine.