Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. PRAVILNIK, Članak 2. molim za pojašnjenje vezano uz čl.2. st.2: - šifru mjerila (da li ima veze sa šiframa za naplatu prema DZM-u ili može proizvodna šifra te da li se odnosi na grupu mjerila i sl.) - tip mjerila (što se na to odnosi, ako može primjer) - prijedlog za dodavanje stavki: -vrsta mjerila -mjerno područje Primljeno na znanje - šifra mjerila (da li ima veze sa šiframa za naplatu prema DZM-u ili može proizvodna šifra te da li se odnosi na grupu mjerila i sl.) Odnosi se na šifru mjerila prema važećem šifrarniku Državnog zavoda za mjeriteljstvo http://www.dzm.hr/_download/repository/Sifrarnik_poslova_DZM_23-10-2014%5B2%5D.xls - tip mjerila (što se na to odnosi, ako može primjer) Odnosi se na tip mjerila koji je odobren rješenjem o odobrenju tipa mjerila, a koji je naznačen na natpisnoj pločici Primjer : Proizvođač: Elster Tipno odobrenje: DE-07-MI002-PTB009 Tip mjerila odobren: BK-G40 - prijedlog za dodavanje stavki: -vrsta mjerila -mjerno područje Ne usvaja se. Razlog: Vrsta mjerila sadržana u članku 2. stavku 2 pod šifra mjerila Mjerno područje određeno u članku 2. stavku 2 pod tipom mjerila