Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o dopunama zakona o platnom prometu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA, Članak 62.a Mišljenja smo da ovako formuliran stavak daje preciznije mogućnosti za prijenos podataka potrebnih za izvršenje izravnog terećenja. Time bismo omogučili prijenos podataka koji su potrebni, a možda nisu postojali u trenutku potpisa suglasnosti (poput IBAN-a), a spriječili bi prijenos osobnih podataka koji nisu potrebni za izvršenje izravnog terećenja (poput broja mobitela, mail adrese i sl.). Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
2 HRVATSKA UDRUGA BANAKA I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA, Članak 62.a (1) Pružatelj platnih usluga kojem je platitelj dao suglasnost za izvršenje izravnog terećenja u kunama ovlašten je primatelju plaćanja na kojeg se ta suglasnost odnosi, na zahtjev primatelja plaćanja, prenijeti potrebne podatke u svrhu izvršenja izravnog terećenja u skladu s platnom shemom prema kojoj se to izravno terećenje izvršava. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
3 Hrvatski Telekom d.d. I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA, Članak 62.a Iz teksta Stavka 1 dodanog Članka 62.a Predlagatelja Zakona, proizlazi da se mogu prenositi samo podaci iz konkretne suglasnosti koju je platitelj dao pružatelju platnih usluga. Naime, neke suglasnosti (ugovori o trajnom nalogu, trajni nalog-ovlašteno povlačenje, izjava i sl.) koje je platitelj dao pružatelju platnih usluga ne sadrže podatke nužne za izvršenje izravnog terećenja (npr. OIB platitelja, IBAN platitelja) jer u vrijeme kada je platitelj suglasnost dao takvi podaci nisu niti postojali. Predložena izmijenjena formulacija daje mogućnost da pružatelj platne usluge dostavi primatelju plaćanja sve podatke koji su nužni za provedbu izravnog terećenja, a koje konkretna suglasnost izvorno nije sadržavala. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
4 Hrvatski Telekom d.d. I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA, Članak 62.a (1) Pružatelj platnih usluga kojemu je platitelj dao suglasnost za izvršenje izravnog terećenja u kunama ovlašten je primatelju plaćanja na kojeg se ta suglasnost odnosi, na zahtjev primatelja plaćanja, prenijeti sve podatke potrebne u svrhu izvršenja izravnog terećenja u skladu s platnom shemom prema kojoj se to izravno terećenje izvršava. (2) Smatra se da je platitelj dao suglasnost primatelju plaćanja u trenutku prijenosa podataka prema stavku 1. ovoga članka. Primljeno na znanje Prihvaća se prijedlog.