Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji UREDBU Koristimo ovu priliku da ukažemo na uočene nedostatke trenutno važeće Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, zbog čega predlažemo izmjene/dopune Uredbe i to kako slijedi: -članak 4. stavak 1. točka 6. - predlažemo da se definira da li je za kriterij dužine prebivanja potrebno da je u trenutku bodovanja podnositelj u kontinuitetu prijavljen na području grada/općine za koju je podnio zahtjev za stambeno zbrinjavanje ili se priznaje i ranije prebivanje uz mogućnost zbrajanja godina u slučaju promjene prebivališta, - članak 4. stavak 1. točka 7. - budući da sama Uredba ne definira što znači neodgovarajući stan ili kuća, potrebno je definirati što se smatra neodgovarajućim stanom ili kućom (da li površina stambenih objekta prema broju članova sukladno članku 9.b. Zakona o područjima posebne državne skrbi ili je u svakom slučaju potrebno utvrđivati uvjetnost stanovanja u predmetnom objektu), - članak 4. stavak 1. točka 13. - potrebno je eventualno definirati period do kojeg bi se prilikom bodovanja uvažavala činjenica da je podnositelj zahtjeva ili član obitelji žrtva nasilja u obitelji, ukoliko je nasilje u obitelji nastupilo nekoliko godina prije podnošenja samog zahtjeva za stambeno zbrinjavanje. - članak 4. stavak 1. točka 15. - potrebno je definirati da li se dodatni bodovi za darovanje građevinskog materijala (40-30-10) mogu kombinirati ili se međusobno isključuju. Nije prihvaćen Predložene izmjene i dopune stvar su tumačenja i primjene propisa te iz tog razloga nisu uvrštene u ovu izmjenu i dopunu.
2 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji Članak 1., Članak 2. Predviđene izmjene i dopune članka 4. stavak 1. točaka 9. i 12., radi ubrzanja stambenog zbrinjavanja osoba u statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i statusu pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, smatramo opravdanima, uz primjedbu da bi predviđenih 100 bodova jednokratno,eventualno isključilo mogućnost ostalih korisnika za stambeno zbrinjavanje zbog prevelikog nesrazmjera u razlici bodova. U odnosu na prijedlog za uvođenje bodovanja broja godina od kada je podnositelj podnio prvi zahtjev, tako da za svaku godinu ostvari po jedan bod, smatramo da je predviđena izmjena opravdana i da na taj način treba dati prednost osobama koje su ranije podnijele zahtjev i koje duži vremenski period čekaju na stambeno zbrinjavanje. Nije prihvaćen Razlozi za predloženu izmjenu i dopunu obrazloženi su u Prijedlogu uredbe u dijelu Obrazloženje.