Izvješće o provedenom savjetovanju - Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ljubomir jelić 1. OPĆE INFORMACIJE, 3.3Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Ukoliko bi se kao mjerljiv pokazatelj vrednovao broj potpisanih ugovora s međunarodnim partnerima/tvrtkama izvan RH postavlja se pitanje tajnosti sklopljenih ugovora, vrijednost istih koji nužno ne znače da će rezultirati značajnim povećanjem prihoda od izvoza kao i jačanje tržišne konkurentnosti. S toga predlažemo da se ovaj pokazatelj zamijeni sa pokazateljem "učinak potpore na internacionalizaciju poslovanja". Primljeno na znanje Razmotrit će se.
2 ljubomir jelić 1. OPĆE INFORMACIJE, 3.3Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Uspješnost međunarodnog poslovanja je diskriminatorni pokazatelj jer isključuje sva ona poduzeća koja će zbog nastupa na međunarodnim sajmovima ojačati svoju tržišnu poziciju. Prema ovom pokazatelju vrednuju se samo ona poduzeća koja će uspjeti dokazati rezultate nastupa na sajmovima novim ugovorima. Postavlja se pitanje što je sa onim poduzećima koja su prisutna na međunarodnom tržištu a koji zbog prihvatljivih aktivnosti žele ojačati svoju tržišnu poziciju? Predlaže se da ovo bude mjerljivo kroz učinak potpore na internacionalizaciju poslovanja tako da se mjeri odnos potpore i prihoda od prodaje u inozemstvu. Kao polazišna vrijednost prihod od prodaje u inozemstvu n-1, panirani prihod od prodaje u inozemstvu m+2 i iznos tražene potpore. (Učinak potpore na internacionaliziranje poslovanja = (planirani prihod od prodaje u inozemstvu u m+2 – prihod od prodaje u inozemstvu u n-1) / iznos tražene potpore Primljeno na znanje Razmotrit će se.
3 ljubomir jelić 1. OPĆE INFORMACIJE, 3.3Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Pokazatelji: Očuvanje i/ili otvaranje novih radnih mjesta. Opis: Očuvanje i/ili otvaranje novih radnih mjesta predstavlja zadržavanje broja zaposlenih ili otvaranje novih radnih mjesta koji su nastali kao rezultat povećanja poslovne aktivnosti zbog jačanja tržišne pozicije na postojećim tržištima ili izlazak na nova tržišta. Kao polazišnu vrijednost uzima se broj zaposlenih u godini n-1 a kao ciljna vrijednost uzima se procijenjeni broj zaposlenih u godini m+2. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
4 ljubomir jelić 1. OPĆE INFORMACIJE, 3.3Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Svrha (Cilj): Sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima kroz lakši pristup na međunarodna tržišta, povećanje poslovnih rezultata i očuvanje i/ili otvaranje novih radnih mjesta. Prihvaćen Razmotrit će se.
5 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 1. OPĆE INFORMACIJE, 3.3Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Za izračun pokazatelja "uspješnost međunarodnog poslovanja" uzima se broj potpisanih ugovora s međunarodnim partnerima /tvrtkama izvan RH kao rezultat sudjelovanja u prihvatljivim aktivnostima ovog poziva u godinama od m do m+2. Što se podrazumijeva pod potpisanim ugovorima? Predlažemo da se to objasni u Pojmovniku. Mogu li potpisani ugovori biti oni koji se ne odnose isključivo na prodaju (izvoz) proizvoda ili usluga već i na nabavu (uvoz) usluga, poluproizvoda, proizvoda koji će u post projektnom periodu (od m do m+2, pa i duže) generirati izvoz i izvozne prihode? Primjer: kod usluga koje su nove i tržišno neprepoznate u RH i EU, ali definitvno imaju potencijal u narednom razdoblju, važno je stupiti u kontakt sa vanjskim dobavljačima izvan EU koji u tom dijelu imaju iskustva i dogovoriti s njima suradnju kao s dobavljačima proizvoda, softverskih rješenja ili usluga koji će biti dio novog proizvoda/usluge poduzetnika i s kojim će poduzetnik biti tržišno atraktivan na području regije, EU, ali i šire. Dakle, radi se o korištenju i preuzimanju dobre prakse (proizvod ili usluga izvan EU) na osnovu kojih se ponuda poduzetnika širi i prilagođava u stvaraju novog proizvoda/usluge koji poduzetniku otvaraju prostor za rast prihoda, izvoza i zapošljavanje. Nemojte jednim natječajem forsirati inovativnost, a drugim ga ne priznavati. Znamo da nije lako svega se sjetiti i sve sittuacije uzeti u obzir, no zato vam ovo i pišemo. Stvari bi trebale biti prihvatljive ako se objasne u poslovnom planu i dokažu traženom evidencijom. Nije prihvaćen Svrha ovog poziva je pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga.
6 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 1. OPĆE INFORMACIJE, 3.3Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Kao polazišna vrijednost za izračun pokazatelja "povećani prihod od izvoza" uzima se vrijednost prihoda od izvoza izražena u apsolutnom broju u godini n-1. Kako će povećani prihod od izvoza prikazati novoosnovana poduzeća? Nije prihvaćen Iz odredbe koja se odnosi na poslovne rezultate proizlazi da prijavitelj mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektne prijave.
7 Sasa Cikovic 1. OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Da li je potrebno u trenutku projektne prijave imati zatvorenu financijsku konkstrukciju i na koji se način isto dokazuje? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
8 ljubomir jelić 1. OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Izlazak na međunarodne sajmove je izuzetno veliki trošak za mikro poduzetnika kojemu je ovo jedini način da se probije na međunarodno tržište te s toga smatramo da je najnižu dopuštenu ukupnu vrijednost prihvatljivih troškova potrebno smanjiti na 30.000 HRK a intenzitet potpore povećati na 75%. Naime, ovime bi osigurali veći broj prijavitelja koji bi sa većim intenzitetom potpore mogli osigurati i veći broj nastupa na međunarodnim sajmovima i time ostvariti veći broj ciljeva projekta. Smatramo da je 50% potpore prenizak i pogodovalo bi se samo visokoprofitabilnim poduzećima kojima ne bi bio problem osigurati 50% vlastitih sredstava dok bi ovime bili zakinuti oni koji imaju dobar proizvod/usluga ali financijski nisu toliko sposobni jer su još u razvojnoj fazi. Ukoliko bi se zadržao intentzitet potpore 50% smatramo da bi time bila zakinuta novoosnovana poduzeća koja se razvijaju ali nedovoljno da bi osigurali ovoliki postotak vlastitih sredstava. Također, treba istaknuti da bi se postigao i veći učinak ulaganja u razvoj vlastitih proizvoda ukoliko bi se manje angažiralo vlastitih sredstava za internacionalizaciju poslovanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
9 HGK 1. OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Maksimalan intenzitet potpore po ovom Pozivu iznosi 50 %. Intenzitet potpore od 50% prenizak s obzirom da je natječaj namijenjen i mikro i malim poduzećima. Uglavnom se poduzetnici žale da su intenziteti potpore još uvijek prenizak s obzirom na količinu potrebne dokumentacije i vremena koje je potrebno potrošiti za pripremu i provođenja projekta te im se u konačnici sve skupa čini neprihvatljivo. Ove reakcije izražene su na prijašnjim predstavljanjima natječaja gdje su intenziteti znali biti i veći od predviđenog za ovaj javni poziv. Smatramo da bi za mikro poduzetnike kojima je trebao biti viši intenzitet potpore, odnosno do 75%. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
10 HOK 1. OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Držimo da je prag najmanjeg iznosa potpore od 50.000,00 kn (bez PDV-a) previsoko postavljen. Eventualnim pomicanjem donjeg praga na, primjerice 30.000,00 kn, znatno bi se proširio doseg natječaja prema mikro poduzetnicima, kojima je predloženi prag previsok, uzevši u obzir intenzitet potpore od maksimalnih 50% za opravdane troškove. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
11 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 1. OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Smatramo da je ovo premali intenzitet potpore iz više razloga. Ni prvo predloženo rješenje nije bilo idealno (70%), a kamoli ovo. Za otprilike istu razinu financijske potpore od max. 300.000 kuna iz E-Impulsa, u primjeni je bio intenzitet potpore od 85% za ulaganja u materijalnu imovinu čije je oplođivanje, uz korektno zalaganje poduzetnika, puno izvjesnije nego poentirati na osnovu sajamskog nastupa. U ovom slučaju poduzetnik izlagač (izvoznik) mora maksimizirati svoj trud u dva dana sajamskog nastupa i ostvariti pokazatelje (za razliku od onoga kome ste u Impulsu dali 85% za materijalnu imovinu ili neku edukaciju i koji kontrolira trud i učinke kroz duže radoblje). Uspjeh izvoznika izlagača ne ovisi samo o njemu, dapače, u većoj mjeri ovisi prvenstveno o organizaciji sajma, sajamskoj posjećenosti tj, kvaliteti i kvantiteti posjetitelja, poziciji i veličini štanda, itd...a u manjoj mjeri od toga je li poduzetnik u svojem najboljem izdanju za vrijeme iscrpljujućih sajamskih nastupa, ima li dobru kravatu i hoće li se nekome svidjeti njegov enegleski (uz naravno besprjekoran proizvod ili uslugu). Ako ovu potporu od niskih 50% "udružimo" sa činjenicom da će zbog iste poduzetnik izabrati manji štand (jer ga manje košta) te dobiti lošiju i manje atraktivnu poziciju, pa kad k tome dodamo smještaj i još neke neophodne troškove koje planirate ne priznati (samo jedna osoba?!), pod takvim uvjetima teško ćete dobiti željene pokazatelje. Troškovi sajamskog nastupa (pogotovo u slučaju kada to uključuje skupe prekoocenske avio kartt, smještaj i ostale troškove) veliki su rizik za poduzetnika, puno veći od materijalne imovine iz Impulsa koju može rabiti na ovaj ili onaj način, danas manje, drugi tjedan više, prodati ju nakon isteka dozvoljenog roka ili s njom nešto drugo napraviti. Jednom rječju, poduzetniku za sajamski nastup treba dati veću potporu (85%), ako ništa drugo, barem za sajmove izvan EU), a možda čak i za sve tipove sajmova, no uz oštrije pokazatelje. Pa tko voli nek izvoli. Onaj tko vjeruje da bi nakon inače nedostižnog sajamskog nastupa uz potporu od 85% krenuo gristi da udovolji visokim zadanim kriterijima i pokazateljima, njemu treba dati šansu. tako ćete dobiti "prave" projekte i "prava" ulaganja. Dakle, dajemo poduzetniku dobar popust i potporu, ali tražimo od njega puno prihoda i npr. puno zapošljavanja (za razliku od 50% potpore i niskih, lako ostvarivih pokazatelja, koje će svi lako obećati i potrošiti 38.000.000 kuna u jednoj godini. A vi onda rezultate čekajte. Jer, ako općenito mislite da je sajamska aktivnost i ova potpora bacanje novca u vjetar pa ste iz nekog opreza smanjili intenzitet potpore sa 70% na 50%, onda radije igrajte na sigurno i podignite pokazatelje ili ukinite Poziv. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
12 ljubomir jelić 2PRAVILA POZIVA, 1.1Tko se može prijaviti? Prihvatljivost prijavitelja Nije jasno definirano da li poduzeća koja su osnovana u 2016. godini i ne mogu dokazati pozitivan EBITDA jer ne posluju više od godinu dana mogu biti prihvatljivi prijavitelji. Naime, da li je ovdje potrebno ubaciti da prijavitelj mora imati ostvarene prihode i rashode u godini prijave ili da se stavi kriterij da su prihvatljivi prijavitelji oni koji su registrirani prije 1.siječnja 2016. godine. S obzirom da se u točki 3.3. kao kriterij isključenja navodi da moraju imati pozitivan EBITDA prema GFI u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga to bi značilo da su prihvatljivi samo oni koji su registrirani prije 1.siječnja 2016. godine. Prihvaćen Bit će pojašnjeno.
13 ljubomir jelić 2PRAVILA POZIVA, 1.1Tko se može prijaviti? Prihvatljivost prijavitelja Potrebno je izbaciti navedeno iz točke 1.1. Tko se može prijaviti jer se isti nalaze u točki 3.3. Kriteriji za isključenje: - imati ispunjene obveze povezane s plaćanjem dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u RH, odnosno u zemlji kojoj su osnovani - imati podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi - imati najmanje jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektnog prijedloga. Nije prihvaćen Odbija se.
14 ljubomir jelić 2PRAVILA POZIVA, 1.1Tko se može prijaviti? Prihvatljivost prijavitelja Molimo da se izbaci iz točke 1.1. - imati poslovni nastan u Republici Hrvatskoj jer je isti naveden u točki 3.3. Kriteriji za isključenje. Prihvaćen Prihvaća se.
15 HGK 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje U kriterijima za isključenje navedeno je da se potpora ne može dodijeliti za ulaganje u sektorima: - sportske te zabavne i rekreacijske djelatnosti (NKD oznaka 93). Marine po NKD-u od 2007. godine više nemaju mogućnost upisa predmeta poslovanja „djelatnost marina“ već kao glavnu djelatnost po NKD2007 upisuju R9329 „Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti“. Dobar dio marina razvrstan je po veličini u kategoriju malih ili srednjih tvrtki. Zbog navedenog kriterija, iako bi po naravi mogli aplicirati, na žalost ta im je mogućnost uskraćena pa moguće rješenje vidim u dopuni navedene odredbe na način: „Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti osim subjekata koji su po prethodno važećoj NKD za predmet poslovanja imale upisanu djelatnost marina“ Primljeno na znanje Razmotrit će se.
16 HGK 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje U kriterijima za isključenje navedeno je da se potpora ne može dodijeliti za ulaganje u sektorima: - trgovine na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47). Zašto bi ograničavali trgovce koji na sebe vežu male lokalne proizvođače hrvatskih proizvoda (npr. drvenih suvenira)? Trgovačka tvrtka u tom slučaju ne proizvodi već koristi kooperante i zastupa njihove proizvode na sajmu. Ti mali proizvođači nisu trgovci, nemaju interesa odlaziti na sajmove, ne znaju jezik, nemaju tehničke uvjete za odlazak na sajam i zato koriste jednu tvrtku – u ovom slučaju trgovačku tvrtku koja će ih zastupati u inozemstvu. Takve tvrtke ostvaruju prihod od izvoza i trebalo bi ih isključiti iz ove točke. Nije prihvaćen Nije u skladu s ciljem i predmetom poziva.
17 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Da li se mogu prijaviti i subjekti iz sektora prijevoza? Nije prihvaćen Prihvatljivi sektori i intenziteti i iznosi potpora navedeni su u Uputama za prijavitelje.
18 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Potpora se ne može dodijeliti prijaviteljima koji imaju negativan EBITDA prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga .... Kako će netko tko je tvrtku osnovao prije mjesec dana i odmah zaposlio jednog radnika te u roku od sljedećih mjesec dana prijavio projekt dokazati pozitivan EBITDA? Općenito, koji je izvor podataka za EBITD-u? Nije prihvaćen Prijavitelj mora imati financijsko izvješće u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga. EBITDA se za poduzetnike koji su obveznici poreza na dobit gleda iz godišnjeg financijskog izvješća (GFI-POD), a kod poduzetnika koji su obveznici poreza na dohodak promatra se razlika između ukupnog godišnjeg iznosa primitaka i ukupnog iznosa izdataka gleda iz godišnjeg financijskog izvješća (GFI-POD) u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga, odnosno porezne prijave.
19 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi  koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Iznosi koji su za aktivnosti projekta nepropisno isplaćeni, vraćaju se u Državni proračun razmjerno razdoblju u kojemu ovi zahtjevi nisu bili ispunjeni. Nepridržavanje zahtjeva povezanih s trajnošću smatrat će se kršenjem ugovora te je moguće od korisnika zatražiti povrat sredstava ... Ovo je nejasno. Molim pojasniti. Nije prihvaćen Povrat sredstava definiran je člankom 18. Općih uvjeta ugovora.
20 ljubomir jelić 2PRAVILA POZIVA, 2.6 Prihvatljivost projekta Molimo da se izmijeni točka n. trajanje projekta ne može biti duže od 24 mjeseca od sklapanja ugovora jer bi to značilo da projekti koji bi krenuli u provedbu odmah po predaji projektne prijave imali trajanje projekta koje bi bilo više od 24 mjeseca. S toga predlažemo da se umjesto sklapanja ugovora promijeni od trenutka provedbe projekta koje ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga PR-u 1. Nije prihvaćen Propisani početak trajanja projekta u skladu je sa ZNP-om, koji propisuje da se potpora male vrijednosti smatra dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore.
21 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2PRAVILA POZIVA, 2.6 Prihvatljivost projekta Zašto projekt ne smije završiti prije potpisa Ugovora o dodjeli? Sajmovi imaju fiksne termine i možda prijavitelj želi ići baš na neki koji će se održati u razdoblju između predaje prijave i potpisa Ugovora. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
22 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena ... i koji je upisan u baze www.expodatabase.com, www.auma.de...Evo i dodatni komentar (na moj već dan) oko prihvatljvosti sajmova... Ovo možete shvatiti kao još jednu potvrdu i slučaj onoga o čemu sam već pisao među prvima. Dakle, imamo situaciju kod potencijalnog korisnika koji se bavi turizmom i koji bi rado izlagao na sljedećim sajmovima koji nisu na popisu u predloženim bazama: http://www.gtmflagship.com/ http://www.gtmwest.com/ http://www.travelindustryexchange.com/ http://www.selecttravelerconf.com/ Sajmovi su sličnog organizacijskog karaktera, a u vlasništvu su jednih od najpoznatijih i najcjenjenijih medijskih kuća u Americi kada je u pitanju turizam - Travel Weekly i Travel Exhange. Sajmovi su organizirani na principu sastanaka 1 na 1. Npr. Travel Weekly na svaki od sajmova pozove 120 agenata koji su posebno odabrani te prema kriterijima zadovoljavaju zadane norme. Svaki takav agent koji dolazi na sajam mora imati minimalni promet od 1 mil. USD godišnje. To se odnosi na promet po osobi i to znači da ako su u agenciji tri agenta, svaki od njih mora raditi minimalno 1 mil. USD prometa. I u ovoj su branši klasični sajmovi "passe". Sve su manje posjećeni od strane kvalitetne ciljne publike i kvalitetnih agenata te je vrlo teško znati koliko su ozbiljni agenti sa kojima se tamo susrećeš. S druge pak strane, sajmovi na kojima potencijalni prijavitelj želi sudjelovati nisu u bazi koju vi predlažete, a siguran su investment jer se zna da je svaki agent sa kojim se tamo susrećeš ozbiljan "igrač" u prodaji turističkih aranžmana (jer inače ne bi bio tamo) i ona ciljna publika koju prijavitelj treba i želi zahvatiti svojim predstavljanjem. U SAD-u je znakovito što su agenti ili posrednici u bilo kojem poslu tamo radi hobija ili kao drugi posao te radi dodatnih benefita (osim novaca). Tamo svijet i tržište drugačije funkcionira i drugačije je organizirano i strukutrirano. To treba poštivati ako se želi uspjeti. Tako je i u Kini. Tako je u mnogim državama izvan EU. S ovim što vi predlažete (sa dvije baze na www.expodatabase.com i www.auma.de) vi sprječavate da se poduzetnici pojave tamo gdje im to treba i forsirate neku svoju filozofiju koja nikako nije zdrava, pametna niti učinkovita. Ovo opet ide na mlin velikima i poznatima (deja vu), a onima koji su manji, inovativni i popunjavaju tržišne niše, njima zatvarate vrata i šaljete im poruku tipa (šteta što se ne bavite klasičnom prodajom i prezentacijom proizvoda) na sajmu poput onih u Frankfurtu. Molim razmislite da ostavite poduzetnicima mjesta da sami biraju gdje će se pojaviti, na kojem sajmu, skupu ili konferenciji. Od njih tražite dokaz da su tamo bili i izlagali te planirane učinke i pokazatelje. Ostalo ne bi trebala biti vaša briga. Pustite poduzetnike da rade. Nije prihvaćen Navedeno je definirano na sastancima radne skupine (u kojoj su sudjelovali predstavnici HGK, HOK-a HUP-a, HIZ-a, HBOR-a i HAMAG-BICRO-a). Nastup na međunarodnom sajmu izvan RH koji ima najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je upisan u baze www.expodatabase.com, www.auma.de smatra se prihvatljivim s obzirom na činjenicu da su navedene baze generalno prihvaćene kao mjerodavne u određivanju vrste i opsega sajma. Osim toga, na taj način se prijaviteljima daje jasan okvir u kojem mogu planirati svoje aktivnosti.
23 ljubomir jelić 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Kod sudjelovanja na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima izbaciti da su prihvatljivi troškovi za jednog predstavnika jer je čest slučaj da zbog jezične barijere prijavitelj mora angažirati i prevoditelja pogotovo za zemlje koje nisu englesko govorno područje. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
24 ljubomir jelić 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Kod izrade promotivnih materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH proširiti i trošak prijevoda. Prihvaćen Bit će dopunjeno.
25 ljubomir jelić 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Kod istraživanja tržišta potrebno je proširiti prihvatljive aktivnosti jer osim izrade analize tržišta, izrada strategije izvoza i analiza potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih potrebno je uključiti i izradu plana pristupa tržištu, proces certificiranja, izrada pripremne dokumentacije vezanih za proizvod/usluge (tehnička dokumentacija, specifikacije proizvoda) koje prethode certificiranju proizvoda/usluge, prilagođavanje proizvoda/usluge standardima i zahtjevima ciljanog tržišta. Nije prihvaćen Predmet ovog poziva je predstavljanje proizvoda i usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici. Za certifikaciju se priprema posebni poziv za dostavu projektnih prijedloga.
26 ljubomir jelić 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Po pitanju aktivnosti uočen je nedostatak odnosno nepotpuna lista prihvatljivih troškova koji su nužni za ostvarivanje ciljeva projekta a samim tim i natječaja. Naime, nigdje nije prihvatljiv trošak - registracija zaštitnog znaka (trademark). Također je potrebno proširiti da se isto ne odnosi samo na sajmove već i na konferencije i poslovne susrete te prefolmulirati u opisu troškova putne troškove jer se tumači kao da su putni troškovi prihvatljivi samo za jednog zaposlenika što je neprihvatljivo s obzirom da je riječ o vrlo zahtjevnoj organizaciji i promociji vlastitih proizvoda te molimo da se stavi po zaposleniku do najvećeg iznosa od 1000 EUR-a. Nije prihvaćen Registracija zaštitnog znaka nije preduvjet neophodan za sudjelovanje na međunarodnom sajmu ili susretu. Prihvatljivi putni troškovi će se razmotriti.
27 Sasa Cikovic 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Predlažemo da se razdoblje prihvatljivosti izdataka poveća i na period prije predaje projektne prijave jer izdaci vezani uz izalazak na međunarodne sajmove nastaju do nekoliko mjeseci ranije od datuma održavanja samog događaja npr. ili od 01. siječnja 2016. ili od 01. siječnja 2017. Nije prihvaćen Uvjeti prihvatljivosti projekta navedeni su u točki 2.6.
28 ljubomir jelić 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Molimo da se iz točke 2.7. nastup na međunarodnim sajmovima izvan RH izbaci uvjet da sajmovi moraju biti upisani u baze www.expodatabase.com i www.auma.de jer je to pogodovanje s obzirom da svaki prijavitelj bira nastup na sajmovima ovisno o vrsti svojeg proizvoda/usluge. Ovo bi se moglo protumačiti kao pogodovanje s toga molimo da se razmisli da se ovaj uvjet izbaci. Nije prihvaćen Navedeno je definirano na sastancima radne skupine (u kojoj su sudjelovali predstavnici HGK, HOK-a HUP-a, HIZ-a, HBOR-a i HAMAG-BICRO-a). Nastup na međunarodnom sajmu izvan RH koji ima najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je upisan u baze www.expodatabase.com, www.auma.de smatra se prihvatljivim s obzirom na činjenicu da su navedene baze generalno prihvaćene kao mjerodavne u određivanju vrste i opsega sajma. Osim toga, na taj način se prijaviteljima daje jasan okvir u kojem mogu planirati svoje aktivnosti.
29 Sasa Cikovic 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Predlažemo da se u prihvatljive izdatke doda i trošak smještaja. Molimo pojašnjenje iz kojeg je razloga ovaj trošak stavljen u neprihvatljive izdatke. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
30 HGK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Pod kategorijom "Prihvatljive aktivnosti", navedeno je da je prihvatljiva "Izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH". Smatramo da nije potrebno ograničiti izradu promotivnih materijala za sajam, nego dozvoliti izradu istih i za druge oblike poslovnih susreta. Nije prihvaćen Prijavitelji prilikom podnošenja projektne prijave trebaju pripremiti marketinški plan koji uključuje međunarodne aktivnosti prihvatljive ovim pozivom i koje jasno doprinose ostvarenju ciljeva i pokazatelja navedenih u pozivu.
31 Sasa Cikovic 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena S obzirom na navedene prihvatljive troškove promotivnih materijala molimo pojašnjenje na koji će se način unutar ovog javnog poziva tretirati elementi informiranja, komunikacije i vidljivosti. Prihvaćen Bit će dopunjeno.
32 HGK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Pod kategorijom "Opis i iznos troška" za kategoriju "Dnevnice" definiran je trošak za jednog zaposlenika po odobrenom danu sudjelovanja na događanju (sajam), najviše za broj dana trajanja sajma + tri (npr. ako sajam traje sedam dana prihvatljiv je trošak od najviše 10 dnevnica za jednog zaposlenika po događanju/sajmu). Predlažemo da se dnevnice sufinaniraju dvojici zaposlenika. Na sajam u pravilu ide više osoba te su samim time i troškovi za tvrtku veći. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
33 HGK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Pod kategorijom "Prihvatljivi troškovi"smatramo da bi trebalo stajati i kategorija "smještaj zaposlenika" Primljeno na znanje Razmotrit će se.
34 HGK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Pod kategorijom "Opis i iznos troška", definiran je Putni trošak za jednog zaposlenika do najvećeg iznosa od 1000 eura ekonomskom klasom ili klasom koja odgovara ekonomskoj. Predlažemo da se financira trošak prijevoza za dva zaposlenika i 50% troška smještaja za vrijeme trajanja sajma +3 dana. Na sajam odlazi više osoba te je samim time i trošak veći. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
35 Sasa Cikovic 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Prijedlog je da se poveća broj zaposlenika za koje su prihvatljivi troškovi prijevoza, smještaja, kotizacije i dnevnice s ozbirom da je broj zaposlenih koji sudjeluju na sajmovima zbog same vrste promocije b2b ili b2c uvijek veći od 1 osim u tvrtkama koje imaju iznimno mali broj zaposlenih. Primjer: ukoliko osoba sudjeluje na b2b poslovnim razgovorima u sklopu sajma izlagački štand ostaje bez nadzora te se mogućnost za uspješne rezultate i postizanje ciljeva poziva izrazito smanjuje. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
36 HGK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Pod kategorijom "Prihvatljivi troškovi" naveden je i trošak najma izložbenog prostora. Smatramo da bi bilo dobro definirati iznos ili veličinu izložbenog prostora Nije prihvaćen Smatramo da bi ograničenje veličine izložbenog prostora ili iznosa bilo previše restriktivno, s obzirom na intenzitet potpore.
37 HGK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Pod kategorijom "Prihvatljivi troškovi" naveden je i trošak kotizacije. Do kojeg iznosa i za koliko osoba? Također, na što se točno misli pod pojmom "kotizacija"? Ako se radi o sajmu, onda izlagač nema kotizacije. Kotizaciju plaćaju samo posjetitelji, dok izlagači imaju troškove izlaganja na sajmu. Kotizacija je primjenjiva za B2B razgovore. Nije prihvaćen Trošak kotizacije se smatra troškom nastupa na sajmu koji se naplaćuje izlagaču. Bit će pojašnjeno u pojmovniku.
38 Sasa Cikovic 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena S obzriom da je navedeno da su prihvatljivi oni sajmovi koji se održavaju u 2017. i 2018. godini, maksimalno trajanje provedbe projekta je 24 mj i da evaluacija projektne prijave traje do 4 mjeseca potrebno je uzeti u obzir one prijavitelje koji neće krenuti u provedbu projekta prije nego što zaprime odluku o bespovratnim sredstvima i/ili potpišu ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Prijedlozi su ili evenutalno skratiti maksimalan rok provedbe projekta ili produžiti godine u kojima je prihvatljiv odlazak na sajmove na minimalno 2019. godinu ili više, ovisno o tome koliko će biti otvoren ovaj javni poziv a sve s ciljem jednakog postupanja prema svim prijaviteljima i pružanja jednakih mogućnosti da pridonesu ciljevima javnog poziva i ostvare određene bodove prilikom evaluacije. Prihvaćen Bit će izmijenjeno.
39 HGK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena U slučaju najma štanda/ prostora na sajmu, tvrtka je u obvezi podmiriti troškove i do 3 mjeseca prije samog sajma. Što u slučaju kada se u projektnoj prijavi navedu dva sajma u istom mjesecu za koje je dio troškova već trebao biti plaćen prije podnošenja projektne prijave? Dakle, sudjelovanje na sajmu će biti unutar projektnog razdoblja, ali dio troškova je već plaćen prije samog podnošenja prijave. Najlogičnije je da se priznaju svi troškovi vezani uz određeni sajam koji se navede u prijavi. Datum dokumentacije koja je vezana uz planirani sajam u projektnoj prijavi se ne bi smio ograničavati. Molim pojašnjenje ovog slučaja. Nije prihvaćen Uvjeti prihvatljivosti projekta navedeni su u točki 2.6.
40 HGK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Smatra li se opravdanim troškom i korištenje sajamskih usluga prijevoza robe isl? Nije prihvaćen Prijevoz i osiguranje izložbenih primjeraka navedeni su u prihvatljivim troškovima.
41 HGK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Pod stavkom "izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH", smatramo da ne bi trebalo ograničiti izradu promotivnog materijala isključivo za nastupe na sajmovima već općenito internacionalizaciju. Nije prihvaćen Prijavitelji prilikom podnošenja projektne prijave trebaju pripremiti marketinški plan koji uključuje međunarodne aktivnosti prihvatljive ovim pozivom i koje jasno doprinose ostvarenju ciljeva i pokazatelja navedenih u pozivu.
42 HGK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Pod stavkom "sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova izvan RH", molimo definirati pojam „Međunarodni skupovi“? Također, kod ove kategorije se neće moći unaprijed točno definirati na kojim B2B bi se sudjelovalo obzirom da se ta događanja najavljuju 2-3 mjeseca unaprijed. Može li se u tom slučaju u projektnoj prijavi samo navesti da se planira sudjelovanje na jednom ili dva B2B događanja? Primljeno na znanje B2b susreti definirani su u pojmovniku: Business-to-business poslovni susreti definiraju se kao sastanci s unaprijed iskazanim interesom organizirani za ciljane industrije o modalitetima poslovanja s ciljanom zemljom ili ciljanim zemljama. U ovom Pozivu isto se odnosi na B2B susrete tvrtki koji su organizirani u okviru sajmova ili međunarodnih skupova, kao i tvrtke koje će sudjelovati u poslovnoj delegaciji za predstavljanje ciljanih industrija i poslovnih mogućnosti zemlje tj. zemalja u koje odlaze poslovne delegacije. B2B susreti predstavljaju mogućnost povezivanja tvrtki iz različitih zemalja koje djeluju u istom sektoru, s ciljem predstavljanja i otkrivanja novih proizvoda i usluga, istraživanje novih poslovnih mogućnosti, kao i u svrhu nalaženja novih klijenata i dobavljača za zajednička ulaganja ili projekte.
43 HGK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Pod stavkom "nastup na međunarodnom sajmu izvan RH koji ima najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je upisan u baze www.expodatabase.com, www.auma.de", molimo specificirati radi li se o jednom ili više nastupa na sajmovima u toku projektnog razdoblja? Primljeno na znanje Projekt može trajati najdulje 24 mjeseca. Projekt se sastoji od aktivnosti i te nije predviđeno da obuhvati nastup na samo jednom sajmu.
44 HOK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Budući da je trošak smještaja izlagača stvarni i nužan trošak za međunarodne inozemne sajmove, držimo da bi trebalo smatrati prihvatljivim troškom. Isto vrijedi i za najam sajamske opreme, zato jer ovaj trošak može biti izuzetno bitan za međunarodno izlaganje. Primljeno na znanje Razmotrit će se. Najam sajamske opreme je naveden kao prihvatljiv trošak.
45 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Zašto nisu prihvatljive dnevnice za zaposlenika(e) za b2b sastanke na međunarodnim skupovima izvan RH koji nisu u okviru sajma? Kakve to sastanke uključuje? Objasniti molim. Da li je rent-a-car prihvatljiv trošak? Nije prihvaćen B2b susreti definirani su u pojmovniku: Business-to-business poslovni susreti definiraju se kao sastanci s unaprijed iskazanim interesom organizirani za ciljane industrije o modalitetima poslovanja s ciljanom zemljom ili ciljanim zemljama. U ovom Pozivu isto se odnosi na B2B susrete tvrtki koji su organizirani u okviru sajmova ili međunarodnih skupova, kao i tvrtke koje će sudjelovati u poslovnoj delegaciji za predstavljanje ciljanih industrija i poslovnih mogućnosti zemlje tj. zemalja u koje odlaze poslovne delegacije. B2B susreti predstavljaju mogućnost povezivanja tvrtki iz različitih zemalja koje djeluju u istom sektoru, s ciljem predstavljanja i otkrivanja novih proizvoda i usluga, istraživanje novih poslovnih mogućnosti, kao i u svrhu nalaženja novih klijenata i dobavljača za zajednička ulaganja ili projekte. Rent-a-car nije prihvatljiv trošak.
46 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Prihvatljivi su putni troškovi i dnevnice za jednog zaposlenika? Jeste li vi ikad bili na sajmu? Kako mislite da će jedan zaposlenik poduzetnika obaviti svoju sajamsku i izvoznu misiju? Što ako i kada mu na štand dođe više ljudi? Kako će ih "poslužiti" i biti im na raspolaganju? Znate li koliko takav poduzetnik ustvari poslova i razgovora propušta ako je samo on jedan tamo i kakav loš dojam ostavlja? Što ako mora ići pišati? Da pita susjeda da mu "pričuva" štand kao kumice na placu jedna drugoj? Stvarno me ponekad čude vaša stajališta... Ako već želite "zašparati" novce i kvalitetno zahvatiti što više poduzetnika ovim pozivom (velim kvalitetno), onda razmislite o tome da troškove ne ograničavate na jednog zaposlenika. već dopustite da ide više njih, ali ograničite ukupne troškove na XY kuna ili idite na ruku manjim tvrtkama koji nemaju novaca financirati veliku ekipu, ali bogme ni ne mogu sami... Zašto nije prihvatljiv trošak smještaja? To je nonsens. Što je sa onima koji nemaju tetu u Njemačkoj? Budite ozbiljni. ovo me podsjeća na nekadašnje Impulse i potpore gdje su poduzetnici tražili po 10.000 kuna, a ministarstvo im je dodijelilo 12.000 kuna. Ako tražite punu učinkovitost od poduzetnika i tražite da napravi posao, onda mu pomognite do kraja. Ograničite trošak smještaja, ali ga ipak prihvatite. Mnogi su mali poduzetnici spremni spavati po nižim tarifama preko AIR BNB-a ili tko zna kakvih drugih opcija i nije im bitno ima li u sobi mini-bar. Zašto ne ograničite to na 10.000 kuna, za 3 zvjezidice...pa nek se poduzetnik snađe kako zna... Primljeno na znanje Razmotrit će se.
47 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Prihvatljivim se smatra nastup na međunarodnom sajmu izvan RH koji ima najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja.......Što znači inozemni izlagač? Je li to inozemni izlagač iz perspektive HR ili iz perspektive države u kojoj je sajam? Tko će i kako provjeravati/mjeriti postotak inozemnih izlagača i inozemnih poslovnih posjetitelja na međunarodnom sajmu izvan RH? Što znači poslovni posjetitelj? Molimo sve to podrobnije i točnije objasniti. ....i koji je upisan u baze www.expodatabase.com, www.auma.de.....Jasna nam je namjera da izbjegnete "nered" i prijave na tko zna kakve sajmove, pa ste sve ograničili na dvije spomenute baze. No, nije dobro internacionalizaciju u današnjem svijetu i momentu svesti na sajmove karakterističnog oblika. Naime, postoje specijalizirane međunarodne konferencije u okviru kojih su organizirani mali sajamski nastupi specijaliziranih tvrtki iz branše i u okviru kojih hrvatski prijavitelj koji se bavi specifičnom (ili manje specifičnom) vrstom poslovanja ima mogućnosti pojaviti se sa svojim proizvodom ili uslugom i predstaviti ga točno određenoj skupini posjetitelja/kupaca (npr. neki software za medicinsku industriju na konfrenciji za otorinolaringologe) pri čemu se takav nastup može usporediti sa gađanjem snajperom, umjesto gađanja sačmom na nekom ogromnom sajmu u Kini gdje 50% posjetitelja tamo uopće nije zainteresirano za kupnju već samo "gledaju". Zato je, za razliku od klasičnog sajma, ovo vrlo često puno učinkovitiji sajamski nastup od izlaganja na ogromnim sajmovima gdje postoji opasnost da se bude neprimjećen i da se od šume ne vidi drvo. Možete li shvatiti vrijednost takvih nastupa i možete li na neki ih način uvrstiti u prihvatljive troškove? Ako npr. netko točno navede konferenciju, ima račun za najam štanda, tamo prezetnira svoje poslovanje, usluge ili proizvode te može ostvariti ciljeve poziva, ne znam iz kojeg razloga to ne bi bilo prihvatljivo? Nije prihvaćen Navedeno je definirano na sastancima radne skupine (u kojoj su sudjelovali predstavnici HGK, HOK-a HUP-a, HIZ-a, HBOR-a, i HAMAG-BICRO-a). Nastup na međunarodnom sajmu izvan RH koji ima najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je upisan u baze www.expodatabase.com, www.auma.de smatra se prihvatljivim s obzirom na činjenicu da su navedene baze generalno prihvaćene kao mjerodavne u određivanju vrste i opsega sajma. Osim toga, na taj način se prijaviteljima daje jasan okvir u kojem mogu planirati svoje aktivnosti.
48 Virtus poslovno savjetovanje 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena Troškovi noćenja za vrijeme izlaganja na sajmu su svrstani u neprihvatljive troškove. Radi li se o omašci? Naime, troškovi noćenja su jedna od većih stavki troškova. Na svaki sajam ide u pravilu najmanje dvoje ljudi jer je nemoguće inaće odraditi taj posao. Prosječni broj noćenja za međunarodni sajam je 4-5, dakle, minimalno 10 noćenja po sajmu. Možete li uvrstiti te troškove u prihvatljive ili bar pojasniti zašto nisu prihvatljivi što nikada do sada nije bio slučaj. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
49 ljubomir jelić 2PRAVILA POZIVA, 2.8. Neprihvatljivi izdaci Temeljem kojeg Pravilnika o prihvaćanju troškova i uredbe EK nisu prihvatljivi troškovi upravljanja projektom? Naime, prijavitelj je obveznik provedbe javne nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi a isti trošak nije prihvatljiv za sufinanciranje. Nije prihvaćen U dokumentu Postupci nabave objavljenom na stranicama strukturnifondovi.hr navodi se: ako je NOJN-ov projektni prijedlog u fazi ocjenjivanja kvalitete bodovan na temelju podatka o sudjelovanju na točno utvrđenim sajmovima, ne provodi se nabava (nadmetanje) u odnosu na trošak sudjelovanja na sajmovima.
50 ljubomir jelić 2PRAVILA POZIVA, 2.8. Neprihvatljivi izdaci Ukoliko je trošak prijevoza prihvatljiv trošak smatramo da bi i trošak smještaja trebao biti prihvatljiv jer se nalaze u istoj kategoriji. Nemoguće je radvojiti ova dva troška gdje se pri tome trošak transporta smatra prihvatljivim a strošak smještaja neprihvatljivim. Ukoliko je trošak osiguranja izložbenih primjeraka naveden kao prihvatljiv onda je potrebno preformulirati trošak police osiguranja imovine osim one koja se nosi kao izložbeni primjerak. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
51 HGK 2PRAVILA POZIVA, 2.8. Neprihvatljivi izdaci Pod kategorijom "Neprihvatljivi izdaci" navedeni su troškovi smještaja tokom trajanja međunarodnog sajma. S obzirom da je jedan od troškova odlaska na sajam, prezentaciju ili B2B i trošak smještaja, smatramo da bi to trebalo kategorizirati kao prihvatljiv izdatak. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
52 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2PRAVILA POZIVA, 2.8. Neprihvatljivi izdaci S obzirom da putno osiguranje nije spomenuto, vjerojatno ga smatrate neprihvatljvim. Još jedna kakarketirstika "modernog" pristupa potporama i internacionalizaciji. Ispada da vi želite pomoći poduzetnicima, a ustvari se šalite s njima. Ponašate se prema njima (a i meni, jer sam i ja poduzetnik) kao i ostala EU prema HR... Kod njih staro meso ne valja, ali kod nas može. Novi Passat u EU ima standardnu opremu koja uključuje 10 zračnih jastuka, a za hrvate standardni auto uključuje volan i četiri kotača. Isto je očito i sa troškovima osiguranja. To hrvatima ne treba. Oni su od čelika i njima se ništa ne može dogoditi. Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi su navedeni u točki 2.7. Sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka, neprihvatljive su: Otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi bonusi za zaposlene.
53 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2PRAVILA POZIVA, 2.8. Neprihvatljivi izdaci Troškove smještaja komentirao sam u gornjoj točki. Troškovi hrane, pića i cateringa tokom trajanja međunarodnog sajma nisu prihvatljivi... Ljudi moji. Pa to je bar stvar kulture i osnovnog dojma. Zar se to ne može ograničiti na npr. 0.5% ukupnih troškova i biti prihvatljivo? Što je sa troškom prevoditelja? Znate li kako je nemoguće napraviti posao ako nemate prevoditelja na sajmu u Kini? Kinezi ne znaju i ne žele znati niti pričati engleski, pa je prevoditelj na sajmu neophodan i važan. Čak važniji od mnogih stvari... Primljeno na znanje Razmotrit će se.
54 Sasa Cikovic 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.4. Dodatne informacije vezane uz projektni prijedlog Prijedlog je da se Postupak dodjele bespovratnih sredstava skrati na 90 kalendarskih dana kao što je primijenjeno u drugim javnim poziva. Nije prihvaćen Propisani rok u skladu je sa Zajedničkim nacionalnim pravilima (ZNP).
55 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.4. Dodatne informacije vezane uz projektni prijedlog Zar nije negdje bilo spomenuto 100 dana? Sad je već 120? :-) Nije prihvaćen Propisani rok u skladu je sa Zajedničkim nacionalnim pravilima (ZNP).
56 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.4. Dodatne informacije vezane uz projektni prijedlog Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr najkasnije u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. ..... Rok nije definiran, onda znači ni odgovori...? Prihvaćen Točka 3.4. prilagodit će se odgovarajućoj vrsti poziva (trajni ili privremeni).
57 ljubomir jelić 4. POSTUPAK DODJELE, 4.1. Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Molimo da se poveća broj bodova na 6. Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju s obzirom ne neuravnotežen regionalni razvoj da se veći broj bodova dodijeli prijaviteljima sa područja koja su nerazvijenija. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
58 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 5. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 5.1. Početak provedbe projekta Korisnik može izgubiti pravo na bespovratna sredstva, odnosno davatelj bespovratnih sredstava može s Korisnikom raskinuti Ugovor, ako Korisnik ne započne s projektnim aktivnostima u roku od 3 (tri) mjeseca nakon stupanja na snagu Ugovora.......Zašto se mora započeti sa projektnim aktivnostima za 3 mjeseca, a sajam je npr. za godinu dana? Nije prihvaćen Projekt može trajati najdulje 24 mjeseca. Projekt se sastoji od aktivnosti i te nije predviđeno da obuhvati nastup na samo jednom sajmu. Osim toga, osnovni uvjet prihvatljivosti je da se projekt ne bi mogao provesti bez potpore na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano u projektnom prijedlogu.
59 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 5. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 5.1. Početak provedbe projekta Troškovi izrade natječajne dokumentacije prihvatljivi su od dana objave Poziva....... Da li su troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi? Nisu navedeni u prihvatljivim aktivnostima, ali se ovdje spominju... Primljeno na znanje Razmotrit će se.
60 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 5. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 5.6. Informiranje i vidljivost Da li će trebati isticati EU zastavice i drugi promo materijal na štandu sajma koji je sufinanciran? Da li je trošak promidžbe i vidljivosti prihvatljiv? Nije prihvaćen Potrebno je pridržavati se uputa propisanih točkom 5.6. Uputa.