Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prethodnoj procjeni za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 2. Materija Prvo da bi ste odredili i pratili i realno sliku potrebitih sredstva financiranja mirovina iz Državnog proračuna morate se prema svim korisnicima mirovina ostvarenih po posebnim propisima jednako postaviti i pritom ne skrivati podatke za određene kategorije korisnika. U konkretnom slučaju kod Hrvatskih branitelja kod prikaza sredstva potrebnih iz Državnog proračuna prikrili ste činjenicu da kod razdvajanja mirovina jedino toj kategoriji umirovljenika ste oduzeli mirovinski staž i stavili staž osiguranja (za sve vrijedi članak 24 za Hrvatske branitelje vrijedi članak 25)...automatski im time smanjujući opći dio mirovine koji se kroz analize prikazuje kao zarađeni dio mirovine. Ovo je napravljeno namjerno i sa željom da se u široj javnosti što više diskreditiraju Hrvatski branitelji i prikažu kao najveći potrošač izdvojenih financijskih sredstva iz Državnog proračuna za tu namjenu. U isto vrijeme pripadnike NOR-a gdje postoji za čudo još uvijek 16.842 korisnika prikazujete kao korisnike koji su svoju mirovinu zaradili svojim rado...A ŠTO JE APSOLUTNA NEISTINA...pravo na mirovinu za borce NOR-a Hrvatska je preuzela Ukazom o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja 26. lipnja 1991 godine, gdje se u točki 4. između ostalog nalazi i Zakon o obvezama federacije za mirovine boraca ("Službeni list SFRJ", br. 39/74, 46/74, 68/81, 57/83 i 9/86). dok u točki 6. istog Ukaza stoji ; Financijska prava i obveze koja su pripadala federaciji postaju prava i obveze proračuna Republike Hrvatske. Stoga ako građanima RH želite prikazati transparentni prikaz sredstva za korisnike mirovina po posebnim propisima molim da se za borce NOR-a očitate u potpunosti koliki je njihov dio utroška...a po svemu sudeći jer ne vjerujem da je za iste iz Federacije stigla ijedna kuna on je trošak Hrvatskog Državnog proračuna u 100% udjelu. Kod bivših pripadnika JNA dešava skoro pa ista stvar...da su sa svega par godina služenja u JNA i prekidom jer nisu vjerovali Hrvatskoj niti su htjeli doprinijeti njenom stvaranju od Vlade RH dobili nagradu u obliku mirovine...nažalost da se takve osobe sa svega par godina staža ne bi našle u istoj situaciji sa Hrvatskim braniteljima pobrinuo se je SDP te im je temeljem članka 185. ZOMO, dao mogućnost izmjene mirovine na vlastiti zahtjev... Uz dokup i priznavanje staža za bivše pripadnike JNA od 1970 godine i priznavanje svih prava po prijašnjim propisima (pozivajući se na Službeni glasnik iz SFRJ) dolazi do paradoksa ovog Zakona...oni bivši pripadnici JNA sa malo staža ostaju na nerazdvojenoj mirovini jer im Zakon to dopušta dok oni stari pripadnici bivše JNA podnose zahtjeve za razdvajanje mirovine jer im navedenim dokupom staža opći dio mirovine naglo raste...ali opet na neopravdana sredstva koja nisu uplaćivana u Hrvatski mirovinski sustav. NAPOMINJEM pritom da se Hrvatskim braniteljima nije dala ta mogućnost odabira mirovine već im je temeljem članka 178. po službenoj dužnosti razdvojena mirovina. STOGA AKO ŽELITE BITI POŠTENI I TRANSPARENTNI MOLIM VAS DA PRIJE UZMETE U OBZIR OVE ČINJENICE Nije prihvaćen Članak 24. ZOMO propisuje što se računa u mirovinski staž, a to je staž osiguranja, staž s povećanim trajanjem i posebni staž. Vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u smislu članka 25. ZOMO ne smatra se stažem osiguranja s povećanim trajanjem već je to staž osiguranja u dvostrukom trajanju. Stoga se vrijeme sudjelovanja u Domovinskom ratu ne računa u dvostrukom trajanju već u stvarnom trajanju radnog odnosa koji je u tom vremenu bio ostvaren. Vrijeme radnog odnosa, odnosno obavljanje djelatnosti računa se za uvjet staža osiguranja u trajanju koji bi ostvario s osnova tog radnog odnosa da nije sudjelovao u Domovinskom ratu iako mu se to vrijeme prema potvrdi PS-2 računa u ukupni radni staž za određivanje mirovine kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju. Nadalje, svi korisnici mirovina priznatih odnosno određenih prema posebnim propisima mogu podnijeti zahtjev za određivanjem mirovine prema općem propisu - Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukoliko ispunjavaju uvjete.
2 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 3. Problemi Nažalost kao i SDP-ova vlast Vi se opet pozivate na staž osiguranja umjesto na mirovinski staž...da bi ste svoj posao odradili pošteno, da bi ste jednako postupali prema braniteljima gledajući na ostale korisnike mirovine prvenstveno trebate ukinuti članak 25. ZOMO te mirovine Hrvatskih stradalnika izračunati temeljem članka 24. kao i svim ostalima...do tada imate Ustavnu nejednakost i diskriminaciju Hrvatskih stradalnika naspram ostalih korisnika mirovine. Smatrate li da je korektno da ste im novim načinom izračuna mirovine i uzimanjem u obzir samo staža osiguranja oduzeli beneficirani radni staž koji im je bio propisan Zakonom o obrani sve do 2014 godine... Zbog čega prava koja proizlaze iz invalidnosti kod HRVI, a koji su u mirovinu otišli prema ZOPHBiDR stavljate u posebni ili kako ste ga znali nazivati povlašteni dio mirovine...zar su rane HRVI odnosno branitelja Hrvatske povlastice ili činjenična stanja za sve jednaka. Zbog čega invalid rada ima mirovinu izračunatu temeljem MIROVINSKOG STAŽA ( Mirovinski staž je skupni naziv za razdoblja provedena u obveznom mirovinskom osiguranju i produženom osiguranju (staž osiguranja) i razdoblja provedenih izvan osiguranja koja se pod određenim uvjetima priznaju u mirovinski staž (posebni staž) dok se HRVI uzima staž osiguranja dok im se ostale beneficije koje predviđa ZOMO obračunavaju u posebnom djelu mirovine. Nije prihvaćen Članak 24. ZOMO propisuje što se računa u mirovinski staž, a to je staž osiguranja, staž s povećanim trajanjem i posebni staž. Vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u smislu članka 25. ZOMO ne smatra se stažem osiguranja s povećanim trajanjem već je to staž osiguranja u dvostrukom trajanju. Stoga se vrijeme sudjelovanja u Domovinskom ratu ne računa u dvostrukom trajanju već u stvarnom trajanju radnog odnosa koji je u tom vremenu bio ostvaren. Vrijeme radnog odnosa, odnosno obavljanje djelatnosti računa se za uvjet staža osiguranja u trajanju koji bi ostvario s osnova tog radnog odnosa da nije sudjelovao u Domovinskom ratu. Iako mu se to vrijeme prema potvrdi PS-2 računa u ukupni radni staž za određivanje mirovine kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju.
3 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 4. Ciljevi Ciljevi su Vam apsolutno nejasni....prvo pričate o izjednačavanju AVM neovisno da li je mirovina ostvarena po općem i posebnom propisu čime je posebni dio mirovine uvijek podložan smanjenju temeljem odluke Vlade RH jer u njemu ne postoji faktor koji bi propisivao ili štitio način određivanja AVM, dok u drugom djelu govorite o ukidanju razdvajanja mirovine... MOLIM VAS DA SE IZJASNITE...mislite li ukinuti ovo diskriminirajuće i Ustavno upitno razdvajanje mirovina ili mirovina ostaje razdvojena na opći i posebni dio. Nije prihvaćen Ovim zakonom ukinuti će se razdvajanje mirovina te mirovina ponovno postaje jedinstvena cjelina.
4 Emilio Jauk Teze propisa i prethodna procjena, 4. Ciljevi Uz ponovo izjednačavanje aktualne vrjednosti mirovina prema dva navedena propisa Nije prihvaćen Mirovina se usklađuje prema aktualnoj vrijednosti mirovine sukladno ZOMO.
5 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, Stručni nositelj Vas kao stručnog nositelja ove ideje molim da prvo pogledate Ustavnu tužbu koja je podnesena protiv ZOMO...tek ispravkom diskriminacije koju ovim Zakonom trpe stradalnici Domovinskog rata a koji su otišli u mirovinu temeljem ZOPHBiDR možete razgovarati o poštenju ove Vaše ideje. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
6 Jadranka Laub Teze propisa i prethodna procjena, 3. Na koga se problem odnosi Potrebno je smanjiti i ukinuti broj korisnika mirovina po posebnim propisima. Prema izvješću EK postavljeno je pitanje iste zašto saborski zastupnici i članovi vlade imaju povlaštene mirovine kada imaju visoke plaće. Europska komisija u posljednjem izvješću stavila je naglasak na makroekonomske neravnoteže, ali je upozorila je i na neefikasnosti mirovinskog sustava. Previše prijevremenih mirovina, preko 100 profesija ima beneficirani staž One se odnose na velik broj korisnika prijevremene mirovine, pretjerano velikodušan sustav prijevremenih mirovina za "opasne i teške" profesije, brojne grupe korisnika koji mirovinu ostvaruju po posebnim propisima. Navedeni faktori, uz činjenicu da je Hrvatska ranije imala snažan rast broja korisnika invalidskih mirovina, rezultiraju udjelom prosječne mirovine u prosječnoj plaći nižim nego u većini zemalja Europske unije, navode iz Instituta za javne financije. Osiguranici čije se profesije smatraju "opasnima i teškima" činili su 2,7 posto ukupnog broja osiguranika u mirovinskom sustavu u 2014., a važno je napomenuti da u to nisu ubrojeni vojnici i policajci, čija prava su definirana posebnim zakonom Zašto se saborskim zastupnicima osiguravaju veće mirovine, kad imaju visoke plaće Udio korisnika mirovina po posebnim propisima u ukupnom broju korisnika mirovina u 2014. bio je 15 posto. Najbrojniji korisnici tih mirovina su hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji. No, Europska komisija posebno ističe one kategorije korisnika koji imaju iznadprosječne plaće, poput saborskih zastupnika, članova Vlade, članova HAZU-a itd., za koje je nejasno zašto im se po posebnim propisima trebalo osigurati još veće mirovine, kad bi one ionako bile visoke, navode iz Instituta za javne financije. Sustav mirovina po posebnim propisima Europska komisija smatra izvorom nejednakosti između umirovljenika i uzrokom čestih ad hoc izmjena mirovinskog sustava. Europska je komisija vrlo dobro detektirala glavne probleme hrvatskog mirovinskog sustava. Premda to nije lak zadatak, prioritet za Vladu trebao bi biti stvaranje ekonomskog i institucionalnog okruženja koje će poticati starije radnike na što dulji ostanak među zaposlenima. Iz smanjenog priljeva novih korisnika invalidskih mirovina vidljivo je da se u kratkom roku mogu ostvariti znatne promjene ako postoji politička volja. Mirovinski sustav treba definirati tko može biti korisnik mirovina po posebnim potrebama, kako i sami navodite za sve navedno u ovom dokumentu EU nema rješenja, ali zato imamo opasku EK vezano za korisnike povlaštenih mirovina prvenstveno članovi vlade, saborski zastupnici i HAZU, to je ono što se treba riješiti kako se ne bi i dalje uzimalo iz mirovinskog fonda radnicima koji izdvajaju u njega te kako se ne bi i dalje osiromašivalo stanovništvo. Obzirom da smo članica EU trebamo slijediti njihove smjernice. Nije prihvaćen Nije predmet ovog zakona.
7 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 3. Na koga se problem odnosi Korisnicima mirovina boraca NOR-a i bivšim pripadnicima JNA mirovine nisu transparentno određene prema posebnom i općem djelu. Naime za razliku od Hrvatskih stradalnika koji su u mirovinu odlazili prema ZOPHBiDR te im je dijeljenje mirovine na opći i posebni dio bilo propisano Zakonom....bivšim pripadnicima JNA temeljem članka 185. dali ste mogućnost odluke koju mirovinu žele. Ovo je Ustavna nejednakost i diskriminacija Hrvatskih stradalnika i koja se kao jedna od točaka Ustavne tužbe nalazi u postupku pred Ustavnim sudom. Nije prihvaćen Svi korisnici mirovina priznatih odnosno određenih prema posebnim propisima mogu podnijeti zahtjev za određivanjem mirovine prema općem propisu - Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukoliko ispunjavaju uvjete.
8 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 4. Prijedlozi rješenja Prvo da bi ste odredili i pratili i realno sliku potrebitih sredstva financiranja mirovina iz Državnog proračuna morate se prema svim korisnicima mirovina ostvarenih po posebnim propisima jednako postaviti i pritom ne skrivati podatke za određene kategorije korisnika. U konkretnom slučaju kod Hrvatskih branitelja kod prikaza sredstva potrebnih iz Državnog proračuna prikrili ste činjenicu da kod razdvajanja mirovina jedino toj kategoriji umirovljenika ste oduzeli mirovinski staž i stavili staž osiguranja (za sve vrijedi članak 24 za Hrvatske branitelje vrijedi članak 25)...automatski im time smanjujući opći dio mirovine koji se kroz analize prikazuje kao zarađeni dio mirovine. Ovo je napravljeno namjerno i sa željom da se u široj javnosti što više diskreditiraju Hrvatski branitelji i prikažu kao najveći potrošač izdvojenih financijskih sredstva iz Državnog proračuna za tu namjenu. U isto vrijeme pripadnike NOR-a gdje postoji za čudo još uvijek 16.842 korisnika prikazujete kao korisnike koji su svoju mirovinu zaradili svojim rado...A ŠTO JE APSOLUTNA NEISTINA...pravo na mirovinu za borce NOR-a Hrvatska je preuzela Ukazom o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja 26. lipnja 1991 godine, gdje se u točki 4. između ostalog nalazi i Zakon o obvezama federacije za mirovine boraca ("Službeni list SFRJ", br. 39/74, 46/74, 68/81, 57/83 i 9/86). dok u točki 6. istog Ukaza stoji ; Financijska prava i obveze koja su pripadala federaciji postaju prava i obveze proračuna Republike Hrvatske. Stoga ako građanima RH želite prikazati transparentni prikaz sredstva za korisnike mirovina po posebnim propisima molim da se za borce NOR-a očitate u potpunosti koliki je njihov dio utroška...a po svemu sudeći jer ne vjerujem da je za iste iz Federacije stigla ijedna kuna on je trošak Hrvatskog Državnog proračuna u 100% udjelu. Kod bivših pripadnika JNA dešava skoro pa ista stvar...da su sa svega par godina služenja u JNA i prekidom jer nisu vjerovali Hrvatskoj niti su htjeli doprinijeti njenom stvaranju od Vlade RH dobili nagradu u obliku mirovine...nažalost da se takve osobe sa svega par godina staža ne bi našle u istoj situaciji sa Hrvatskim braniteljima pobrinuo se je SDP te im je temeljem članka 185. ZOMO, dao mogućnost izmjene mirovine na vlastiti zahtjev... Uz dokup i priznavanje staža za bivše pripadnike JNA od 1970 godine i priznavanje svih prava po prijašnjim propisima (pozivajući se na Službeni glasnik iz SFRJ) dolazi do paradoksa ovog Zakona...oni bivši pripadnici JNA sa malo staža ostaju na nerazdvojenoj mirovini jer im Zakon to dopušta dok oni stari pripadnici bivše JNA podnose zahtjeve za razdvajanje mirovine jer im navedenim dokupom staža opći dio mirovine naglo raste...ali opet na neopravdana sredstva koja nisu uplaćivana u Hrvatski mirovinski sustav. NAPOMINJEM pritom da se Hrvatskim braniteljima nije dala ta mogućnost odabira mirovine već im je temeljem članka 178. po službenoj dužnosti razdvojena mirovina. STOGA AKO ŽELITE BITI POŠTENI I TRANSPARENTNI MOLIM VAS DA PRIJE UZMETE U OBZIR OVE ČINJENICE Nije prihvaćen Članak 24. ZOMO propisuje što se računa u mirovinski staž, a to je staž osiguranja, staž s povećanim trajanjem i posebni staž. Vrijeme provedeno u Domovinskom ratu. U smislu članka 25. ZOMO ne smatra se stažem osiguranja s povećanim trajanjem već je to staž osiguranja u dvostrukom trajanju. Stoga se vrijeme sudjelovanja u Domovinskom ratu ne računa u dvostrukom trajanju već u stvarnom trajanju radnog odnosa koji je u tom vremenu bio ostvaren. Vrijeme radnog odnosa, odnosno obavljanje djelatnosti računa se za uvjet staža osiguranja u trajanju koji bi ostvario s ovnova tog radnog odnosa da nije sudjelovao u Domovinskom ratu. Iako mu se to vrijeme prema potvrdi PS-2 računa u ukupni radni staž za određivanje mirovine kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju.
9 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 5. Vremenski rok Kako mislite riješiti dosadašnje nepravde učinjene Hrvatskim braniteljima u 4 zadnja usklađenja. Mirovinska razlika između bivših pripadnika JNA i Hrvatskih branitelja popela se je na preko 390 kuna samo temeljem zadnjih 4 usklađenja. Bitno je napomenuti da je način dijeljenja mirovine na opći i posebni dio za bivše pripadnike JNA i Hrvatske stradalnike bitno drugačiji te je upitna Ustavnost takvog postupka a sa time i nepravednost dosadašnjih usklađenja. Nije prihvaćen Rokovi i načini postupnog usklađivanja mirovina u zakonskom prijedlogu u skladu su sa financijskim mogućnostima proračuna.
10 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 6. Izmjene zakonodavstva Molim Vas da u izmjene i dopune ZOMO svakako uvrstite i prava boraca NOR-a...a ne da nasljedna prava idu sa pokoljenja na pokoljenje...ako ne znate o čemu pričam...podsjećam Vas na svoje prijašnje komentare gdje Vam opisujem na koji način smo preuzeli Zakon i obveze za njihove mirovine. Isto tako izmjenite Vaše statističke informacije te na isti način kroz 10 tablica kako "secirate" korisnike mirovina koji su otišli u mirovinu po ZOPHBiDR na isti način postupite i sa korisnicima mirovina NOR-a a kako bi javnost imala uvida u godišta primalaca boračkih mirovina, njihovom statusu te po svim ostalim parametrima. Nije prihvaćen Način statističkog prikaza mirovina nije predmet ovog zakonskog prijedloga.
11 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 9. Socijalni učinci učinak na društvo zasigurno će imati podatak kad ga prestanete skrivati i otvoreno kažete na koji način su korisnici mirovina NOR-a došli do svojih mirovina i zašto nikada do sada niste "Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca" koji je posljedično vezan sa Ukazom o preuzimanju Zakon o obvezama federacije za mirovine boraca a koji se koristi u RH....PRILAGODILI HRVATSKOM ZAKONODAVSTVU...od kuda prava borcima NOR-a da svoja nasljedna prava prenose na unuke (pogledajte si članak 31 spomenutog Zakona) Od kuda prava bivših pripadnika JNA da sa svega par godina staža u JNA koriste Hrvatske mirovine u cijelosti (primjer Vam je Milanovićev bratić, donedavni zaposlenik NP Krke koji je sa samo 4 godine rada u JNA od Hrvatske dobio mirovinu, a koju mu nova Zakonska rješenja i prava temeljem članka 185. nisu razdvojila i čime mu se mirovina u cijelosti prikazuje kao zarađena i pokrivena radom) Nije prihvaćen Ovim Zakonom kojim se ukida članak 80. ZOMO izjednačavaju se prava korisnika mirovina ostvarenih prema posebnim propisima u pogledu njihovim budućih načina usklađivanja i na te sve skupine ima socijalan učinak.
12 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 13. Rješenja u EU Kao što i sami kažete...NIJE postojao isti problem u zakonodavstvu zemalja EU...ali ne spominjete ZAŠTO...zato što smo jedina zemlja koja plača svoje neprijatelje i jer smo jedina zemlja, možda i na svijetu koja omalovažava i pljuje po svojim braniteljima...i donosimo Zakone da ih što više obezvrijedimo i diskreditiramo pred očima građana RH. Nije prihvaćen Ovim Zakonom ispravljaju se negativni učinci proizašli donošenjem članka 80. ZOMO.