Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prethodnoj procjeni za Zakon o izmjeni Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 4. Ciljevi U kojem to djelu Zakona je definiran postupni prestanak smanjenja mirovina od 10%...Jasno i glasno u Zakonu stoji Članak 6.a (NN 157/13) (1) Smanjenje mirovina i mirovinskih primanja, odnosno dodatka mirovini iz članka 3.a ovoga Zakona primjenjuje se od 1. siječnja 2014., a prestaje se primjenjivati kada će realni rast bruto društvenog proizvoda u svakom od tri prethodna uzastopna tromjesečja prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznositi najmanje 2,0% u odnosu na isto tromjesečje prethodne kalendarske godine i ako je deficit državnog proračuna Republike Hrvatske u istom razdoblju manji od 3%. Ovom Vašom definicijom postupnojk smanjenja samo dajete sumnju u sve što radite...ili totalno nepoznavanje Zakona... Nije prihvaćen Predloženom izmjenom zakonske odredbe u skladu s gospodarskim mogućnostima postupno prestaje primjena odredbi o smanjenju mirovina iz članka 3.a ovog Zakona počevši od 2018. godine.
2 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 1. Opis problema Ako je istina ovo što pišete...da u vođenju statistike uopće ne postoji parametar za stanje deficita na tromjesečnoj razini...onda je Zakon nevažeći i protuustavan...molim da se odmah ukine... Nije prihvaćen Ovim konačnim Nacrtom prijedloga Zakona anulira se problem u vezi s ispunjavanjem uvjeta za prestanak smanjenja mirovina iz članka 3.a Zakona.
3 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 1. Opis problema Osnovni problem ovog Zakona gdje se spominje način kada prestaje važiti ovaj Zakon je u diskriminirajučoj definiciji koja se krije u riječima...i kada će deficit biti manji od 3%....svi ostali korisnici sredstva iz Državnog proračuna u definicijama imaju jedini uvjet...kada će BDP tri tromjesećja za redom biti veći od 2%...Hrvatskim stradalnicima i korisnicima mirovina po posebnim propisima ste nametnuli još i deficit...koji nikad neće biti ispod 3 posto...obzirom na deficit koji stvara vanjski dug a koji je na nivou od preko 3,7% Nije prihvaćen Uvjeti za prestanak važenja smanjenja mirovina iz članka 3.a istovjetni su za sve korisnike mirovina priznatih, odnosno određenih po posebnim propisima.
4 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 3. Na koga se problem odnosi Jedini korisnici na koje je bio usmjeren taj Zakon su korisnici mirovina koji su pravo ostvarili temeljem ZOPHBiDR...jer kako je 5.000,00 kn bio granica do koje se nije smanjivala mirovina...jasno je na koga se je Zakon odnosio i kome je trebalo oduzeti....ako toga niste svijesni dovoljno Vam je pogledati statistička izvješća HZMO-a u tablicama...prosječne mirovine... Kao i cjeli novi ZOMO u produkciji SDP-a bio je usmjeren jedino na Hrvatske stradalnike i kako ih uništiti i diskreditirati pred očima građana RH. Nije prihvaćen Uvjeti za prestanak važenja smanjenja mirovina iz članka 3.a istovjetni su za sve korisnike mirovina priznatih, odnosno određenih po posebnim propisima. Razlog proširenja kruga korisnika obuhvaćenim smanjenjem bio je potreba za štednjom javnih sredstava, te su korisnici tih sredstava sudjelovali i u njihovoj štednji.
5 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 6. Izmjene zakonodavstva U Zakonu je potrebna samo jedna mala izmjena...izbrisati iz članka &a....kada će deficit biti manji od 3%....DOVOLJNO Nije prihvaćen Ovim konačnim Nacrtom prijedloga Zakona anulira se problem u vezi s ispunjavanjem uvjeta za prestanak smanjenja mirovina iz članka 3.a Zakona.
6 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 8. Učinak na proračun O kakvoj dinamici postupnog prestanka smanjenja mirovina govorite...Zar ćete opet raditi kategorije branitelja koji će u koje vrijeme doći na red za vračanje duga....Očito ovaj Zakon, odnosno Vaš prijedlog nema druge namjere nego stvoriti podjele i svađe među braniteljima... Nije prihvaćen Nema namjere stvaranja podjela unutar svih kategorija korisnika mirovina priznatih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima.
7 Guido Hornik Teze propisa i prethodna procjena, 13. Rješenja u EU Kao i kod ZOMO...u EU taj problem ne postoji jer se branitelji...a u njihovim zemljama samo vojnici...poštuju i cijene... Nije prihvaćen Nacrt prijedloga Zakona odnosi se na sve korisnike mirovina priznatih odnosno, ostvarenih prema posebnim propisima. Mirovinski sustav u Europskoj uniji nije jedinstven te svaka država članica samostalno uređuje svoj sustav, u skladu s gospodarskim mogućnostima.