Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Pariškog sporazuma

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Bojan Jurić PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PARIŠKOG SPORAZUMA, S NACRTOM KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA, II. OCJENA STANJA I CILJ KOJI SE DONOŠENJEM ZAKONA ŽELI POSTIĆI U cilju smanjena CO2 trebalo bi ozeleniti javne površine sa kulturama koje u značajnoj mjeri pohranjuju isti.Prvenstveno mislim na Paulowniu. Primljeno na znanje Zakonom o potvrđivanju Pariškog sporazuma ne definiraju se specifične mjere smanjenja emisija odnosno povećanja odliva u pojedinim sektorima. Međutim, s ciljem ispunjenja obveza prema Pariškom sporazumu kao i klimatsko energetskom paketu Europske unije do 2030. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izrađuje Strategiju niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu. Strategija se izrađuje u suradnji s nadležnim ministarstvima za pojedine sektore te u suradnji s mnogobrojnim dionicima, a za istu je napravljena i procjena utjecaja na okoliš. Navedeni dokumenti će biti predstavljeni na javnoj raspravi u prvoj polovici 2017. godine. Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu predstavljat će sveobuhvatnu ekonomsku, razvojnu strategiju koja će kroz inovacije, transfer naprednih tehnologija te značajne strukturne promjene u svim sektorima omogućiti, uz ostalo, i potpuno poštivanje okolišnih ciljeva te ciljeva vezano za poljoprivrednu politiku i politiku zaštite prirode.
2 Bojan Jurić VI. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PARIŠKOG SPORAZUMA, Članak 3. Povečati suradnju između ministarstva zaštite okoliša i prirode te poljoprivrede,šumarstva i vodnog gospodarstva,koliko je meni poznato zakoni jednog ministarstva poništavaju odredbe i zakone drugog ministarstva (slučaj Paulownie spp.) Primljeno na znanje Zakonom o potvrđivanju Pariškog sporazuma ne definiraju se specifične mjere smanjenja emisija odnosno povećanja odliva u pojedinim sektorima. Međutim, s ciljem ispunjenja obveza prema Pariškom sporazumu kao i klimatsko energetskom paketu Europske unije do 2030. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izrađuje Strategiju niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu. Strategija se izrađuje u suradnji s nadležnim ministarstvima za pojedine sektore te u suradnji s mnogobrojnim dionicima, a za istu je napravljena i procjena utjecaja na okoliš. Navedeni dokumenti će biti predstavljeni na javnoj raspravi u prvoj polovici 2017. godine. Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu predstavljat će sveobuhvatnu ekonomsku, razvojnu strategiju koja će kroz inovacije, transfer naprednih tehnologija te značajne strukturne promjene u svim sektorima omogućiti, uz ostalo, i potpuno poštivanje okolišnih ciljeva te ciljeva vezano za poljoprivrednu politiku i politiku zaštite prirode.