Izvješće o provedenom savjetovanju - Akcijski plan provedbe Strategije za suzbijanje pogrešaka, zlouporabe i korupcije na području socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice   Uvod Akcijskog plana S obzirom da Jedinstveni centar za naknade nije ustrojen jer je to zadnjom izmjenom Zakona o socijalnoj skrbi odgođeno do 1. ožujka 2017., a upitno je da li će od tog datuma biti stvorene pretpostavke za preuzimanje ovlasti centara za socijalnu skrb (CZSS) vezano za postupke priznavanja zajamčene minimalne naknade, mišljenja smo da uz JCN treba stajati i CZSS jer se ovaj Akcijski plan provedbe odnosi i za razdoblje prva dva mjeseca 2017. u kojem su za navedenu naknadu još uvijek nadležni CZSS (stranica 3.). Smatramo da planirani poslovi i zadaće predviđeni kako Akcijskim planom provedbe Strategije za suzbijanje pogrešaka, zlouporabe i korupcije na području socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine, tako i samom Strategijom, zahtijevaju jačanje kadrovskih kapaciteta kod nadležnih dionika, u vidu novog zapošljavanja za koje je potrebno izdvojiti dodatna financijska sredstva. Naime, u pojedinim područjima se navodi da je potrebno novo zapošljavanje i navode se konkretne brojke, primjerice u Samostalnom sektoru za reviziju Ministarstva rada i mirovinske sigurnosti (MRMS) predlaže se najmanje 20 stručnjaka, dok se u drugom području - Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) samo općenito navodi potreba povećanja ovlaštenih državnih službenika za nadzor programa socijalne zaštite, ne navodeći potrebu osiguravanja sredstava iz državnog proračuna za ovu namjenu (stranica 4.). Strateške aktivnosti (tablica) Jedna od strateških aktivnosti je javno informiranje o pravima i uvjetima za priznavanje prava putem mrežne stranice MDOMSP, na jednostavan, lako razumljiv način (Katalog socijalnih prava). Mišljenja smo da Katalog socijalnih prava treba izraditi i u obliku brošura, letaka ili na sličan način, odnosno učiniti ga dostupnim svim građanima jer nisu svim građanima, posebice starijim i siromašnijim, dostupni kompjuteri, internet i druga informatička pomagala (stranica 12.). Pučka pravobraniteljica je u Godišnjem izvješću za 2015. slično reagirala i navela da je Katalog prava i usluga u sustavu socijalne skrbi za starije osobe dostupan jedino na web stranici MSPM-a, pa je stoga primjenu suvremenih tehnologija potrebno kombinirati s tradicionalnim sredstvima komunikacije. Za MDOMSP određena je i aktivnost „povećanja broja izvršitelja na poslovima nadzora“. Predlaže se da se navede konkretan broj povećanja izvršitelja kao što je to uređeno u drugom sustavu (MRMS). Ujedno se ne navodi određeno koji je to izvor financiranja/sufinanciranja pa je moguće iščitati da je to „redovna aktivnost koja ne zahtijeva dodatna financijska sredstva“, što nije prihvatljivo obrazloženje, jer svako novo zapošljavanje ipak traži povećanje proračunskih sredstava posebice ako se planiran veći broj izvršitelja. Ako se navodi kao izvor financiranja Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto - Intelektualne i osobne usluge, u to zasigurno ne spada novo zapošljavanje izvršitelja nadzora. Stoga se predlaže u ovom dijelu dopuniti izvore financiranja/sufinanciranja i pokazatelje učinka. Također je određena aktivnost da će se internim aktom regulirati način postupanja - poslovni procesi pri provođenju nadzora, a kao pokazatelj učinka da je donesen Pravilnik o provođenju terenskog nadzora korisnika. Mišljenja smo da se ovo područje treba regulirati podzakonskim aktom, a ne internim aktom ne navodeći koja ga služba/tijelo donosi (stranica 16.). Nije prihvaćen Pismom izmjene Ugovora o Zajmu za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, Zajam br. 8426-HR, otkazana su preostala neiskorištena sredstva Zajma kao i sve Projektne aktivnosti te je Zajam zatvoren s datumom 30. studenog 2017. godine. Time su prestale postojati okolnosti za daljnju provedbu aktivnosti Akcijskog plana, kao takvih u sklopu Projekta.
2 Grga K   Najbolja mjera protiv korupcije je onemogućavanje direktnog kontakta između podnositelja/korisnika i osoba koje pripremaju, vode i rješavaju predmete. Direktan kontakt se izbjegava urudžbiranjem podnesaka bili oni dostavljeni osobno, pismeno ili e-poštom. Također je potrebno uspostaviti centralni urudžbeni sustav (softverska rješenja kao npr. Centrix) gdje bi bila omogućena vidljivost svih predmeta po horizontalnoj razini (kolege na sličnim poslovima najprije uočavaju nepravilnosti). Nije prihvaćen Pismom izmjene Ugovora o Zajmu za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, Zajam br. 8426-HR, otkazana su preostala neiskorištena sredstva Zajma kao i sve Projektne aktivnosti te je Zajam zatvoren s datumom 30. studenog 2017. godine. Time su prestale postojati okolnosti za daljnju provedbu aktivnosti Akcijskog plana, kao takvih u sklopu Projekta.