Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog uredbe o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kanaan d.o.o. UREDBA O NAČINU I UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE MATERIJALNIH PRAVA MOBILIZIRANIH PRIPADNIKA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE ZA VRIJEME SUDJELOVANJA U AKTIVNOSTIMA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U članku 3. bi bilo dobro utvrditi koja je to " pripadajuća plaća". Predlažem da se definira da je to u iznosu prosječno isplaćene plaće u zadnja tri mjeseca koji prethode mobilizaciji. Ovako definiranom naknadom, ne bi se moglo dogoditi da mobilizirani pripadnici budu oštećeni , a izbjegle bi se i eventualno moguće manipulacije. Djelomično prihvaćen Prijedlog se prihvaća djelomično tako da je članak 3. izmijenjen i glasi: "(1) Mobilizirani pripadnici koji su u radnom odnosu za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima sustava civilne zaštite ostvaruju sva prava iz radnog odnosa. (2) Poslodavac ostvaruje pravo na povrat plaće koju je isplatio mobiliziranom pripadniku za razdoblje mobilizacije. (3) Poslodavac je dužan nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za povrat isplaćene plaće na obrascu „Zahtjev za naknadu plaće“ iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Uredbe, u roku od 30 dana od dana demobilizacije, s priloženim obračunom isplaćene plaće (IP1) za mjesec u kojem je izvršena mobilizacija te potvrdom o mobilizaciji koju izdaje nadležno tijelo prema obrascu iz Priloga 2. koji je sastavni dio ove Uredbe, a isplatna lista, odnosno obračun isplaćene plaće (IP1) mora biti izrađen sukladno nalogu za mobilizaciju."
2 Milan Macut I.OPĆE ODREDBE , Članak 1. ...na području Republike Hrvatske i inozemstva. Nije prihvaćen Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) materijalna prava za aktivnosti u inozemstvu bit će uređena Uredbom o pravima, obvezama, načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite kada sudjeluju u međunarodnim aktivnostima i pružanju međunarodne pomoći.
3 Milan Macut I.OPĆE ODREDBE , Članak 2. na području RH i inozemstva. Nije prihvaćen Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) materijalna prava za aktivnosti u inozemstvu bit će uređena Uredbom o pravima, obvezama, načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite kada sudjeluju u međunarodnim aktivnostima i pružanju međunarodne pomoći.