Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu izmjene i dopune Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PLANA KORIŠTENJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA DOBIVENIH OD PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA PUTEM DRAŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE Promjene Sažetka stavka 27: u tekstu se navodi da se predlažu 4 mjere, a onda se nabrajaju mjere OT-1, OT-2, OT-3 i OT-5. Potrebno je ispraviti i navesti da li postoje 5 mjera (pa je jedna izostavljena) ili se radi o pogrešci (OT-4 umjesto OT-5). Termin „hijerarhija“ postupanja s otpadom zamijeniti sa već uvriježenim „redom prvenstva“, kako je i u novom Planu gospodarenja otpadom. Umjesto „predlažu se 4 mjera“, ispravno je „predlažu se 4 mjere“. Umjesto „...kroz Fond kao provedbenog tijela“, ispravno je „...kroz Fond kao provedbeno tijelo“. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentarima te ih prihvaćamo u cijelosti.
2 Marijan Kalea PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PLANA KORIŠTENJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA DOBIVENIH OD PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA PUTEM DRAŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE, U Sažetku, stavku 21., tekst se mijenja i glasi: PR-8: To je ovaj tren prevažna zadaća; do 2020. godine trebat ćemo koristiti 10% biogoriva unutar ukupne potrošnje motorskih goriva za cestovni promet. Postignuće iz 2014. godine je 1,7% a ovih dana zatvorena je jedina ozbiljnija proizvodnja biogoriva u nas, u Vukovaru. Zar smatramo da ćemo 2020. godine uvoziti potrebne količine biogoriva? To bi jedva čekale one članice EU koje već sada proizvode dovoljno za vlastite potrebe! Prihvaćen Komentar je prihvatljiv, međutim Izmjenama i dopunama Plana usklađuju se financijski pokazatelji već provedenih mjera u protekom trogodišnjem razdoblju. Intencija Plana je bila da se omogući šira podrška u izradi stručnih podloga te primijenjenih znanstvenih istraživanja za razvoj i primjenu biogoriva, osobito druge generacije, što će biti obveza nakon 2020. godine. Također, i u razdoblju do 2020. godine ILUC direktivom se ograničava udio proizvedenih biogoriva iz sirovina primarne poljoprivredne proizvodnje (prehrambeni proizvodi). Primjena biogoriva doprinosi smanjenju stakleničkih plinova i dio je politike ublaženja klimatskih promjena, međutim, vezano za ciljeve koje navodite, oni su u nadležnosti energetike i dio su sustava poticaja odnosno ekonomskih instrumenata koji su predviđeni za poticanje stavljanje na tržište biogoriva (trošarinski sustav, poticaji za proizvodnju biogoriva).
3 Marijan Kalea PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PLANA KORIŠTENJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA DOBIVENIH OD PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA PUTEM DRAŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE, U Sažetku, stavku 21., tekst se mijenja i glasi: U točki PR-3, opet se zalažete da, primjerice sredstva HEP-a iz dobiti koju ostvari prodajom električne energije svim kupcima (a ne samo vozačima elektroautomobila) ulaže u razvoj infrastrukture za punjenje elektroautomobila. Zašto se iz dobiti od cijene električne energije koja se isporuči električnim automobilima ne bi postupno razvijala ta infrastruktura? Dobit od ostalih kupaca treba ulagati u razvoj elektroenergetskog sustava namijenjenog općoj potrošnji, industriji i željezničkom prometu, jer je to korist za opće dobro a ne za vrlo uski krug (bogatih) vlasnika elektroautomobila. Nije prihvaćen U Planu se uopće ne govori o sredstvima za razvoj infrastrukture za punjenje električnih vozila. To je dio zakonodavnog i provedbenog okvira utvrđenog u Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva i dokumentom Nacionalni okvir politike kojim se utvrđuju ciljevi, provedbene mjere, koje obuhvaćaju ekonomsko financijske i fiskalne te ostale instrumente, sukladno pripadajućoj direktivi o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Za to je nadležno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Također, predviđa se utvrditi regulatorni okvir za uspostavu usluge punjenja električnih vozila koji će omogućiti HEP-u i ostalim investitorima da ulažu i razvijaju tzv. brze i ultrabrze javne punionice električnih vozila na temelju poslovnog interesa i povrata ulaganja, a, uzgred rečeno, na raspolaganju su i bit će bespovratna odnosno poticajna sredstava iz EU fondova uključujući i CEF, za izgradnju ovakvih punionica. Razvoj i udio obnovljivih izvora energije zaseban su dio povećavanja udjela obnovljivih izvora sukladno posebnim energetskim propisima i direktivi za OIE, ali jedna od prednosti primjene električnih vozila u okviru naprednih energetskih mreža je i omogućavanje skladištenja energije, odnosno doprinos regulacijskoj sposobnosti elektroenergetskog sustava zbog punjenja vozila u razdoblju niske potrošnje energije i najnižeg opterećenja EES-a (noću). Sustav poticanja će se preorijentirati od subvencija pri nabavi električnih, hibridnih i hibridnih plug-in vozila na razvoj infrastrukture te, kao i dosad, pojačano na ostale mjere u području čistijeg prometa.
4 Marijan Kalea PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PLANA KORIŠTENJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA DOBIVENIH OD PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA PUTEM DRAŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE, U Sažetku, stavku 21., tekst se mijenja i glasi: U stavku 21. pod PR-2 stoji: "Električna vozila su znatno učinkovitija sa stajališta potrošnje primarne energije i gotovo neutralna sa stajališta emisije CO2 ako se pri punjenju koristi električna energija dobivena iz obnovljivih izvora energije." Posve je neprihvatljivo da bi se pri punjenju elektroautomobila koristila energija dobivena iz OIE. Osim, ukoliko bi ona bila isporučivana pri prosječnoj cijeni poticanih OIE (sada: oko 1 kn/kWh). Inače, nikako nije dopustivo da se jednoj malobrojnoj izoliranoj grupi (vlasnicima elektroautomobila, domaćim i stranim) dopusti ekskluzivno korištenje OIE, kada sredstva za poticanje OIE namiruju ravnopravno svi kupci električne energije. U prilici kada 1/3 električne energije uvozimo, nije uopće potrebno favoriziranje električnih automobila (primjerice subvencijama pri kupnji, nižim trošarinama, nižim naknadama za ceste i nižim naknadama za okoliš - svaki kilovatsat u našem sustavu emitira oko 200 grama CO2 pa nije normalna toliko niža naknada od one koji plaćaju ostali automobili), jer će njihova potrošnja samo povećati uvoz. Naglašeno treba favorizirati hibridna vozila jer dodatno ne opterećuju elektroenergetski sustav, a djeluju uz sniženo opterećenje okoliša. Barem to treba istaknuti: što naglašenije korištenje hibridnih automobila! Nije prihvaćen U okviru mjere PR-2 samo se utvrđuje nesporna znanstvena činjenica da su električna vozila znatno učinkovitija sa stajališta potrošnje primarne energije i gotovo neutralna sa stajališta emisije CO2 ako se pri punjenju koristi električna energija dobivena iz obnovljivih izvora energije. U Planu se ne govori o politici uspostave infrastrukture za alternativna goriva koja uključuje i punjenje električnih vozila, pri čemu se uopće ne prejudicira da punjenje el. vozila mora biti od 100% obnovljivih izvora energije. To je dio zakonodavnog i provedbenog okvira utvrđenim u Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva i dokumentom Nacionalni okvir politike kojim se utvrđuju ciljevi, provedbene mjere, koje obuhvaćaju ekonomsko financijske i fiskalne te ostale instrumente, sukladno pripadajućoj direktivi o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Također, predviđa se utvrditi regulatorni okvir za uspostavu usluge punjenja električnih vozila koji će omogućiti HEP-u i ostalim investitorima da ulažu i razvijaju tzv. brze i ultrabrze javne punionice električnih vozila na temelju poslovnog interesa i povrata ulaganja, a, uzgred rečeno, na raspolaganju su i bit će bespovratna odnosno poticajna sredstava iz EU fondova uključujući i CEF, za izgradnju ovakvih punionica. Za to je nadležno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. U prvom razdoblju se poticala nabava električnih vozila zbog širenja prakse i iskustava te promocije korištenja ovakvih vozila, naglašavala se i mogućnost poticanja nabave hibridnih vozila. U narednom razdoblju sustav poticanja će se preorijentirati od subvencija pri nabavi električnih, hibridnih i hibridnih plug-in vozila na razvoj infrastrukture te, kao i dosad, pojačano na ostale mjere u području čistijeg ili ozelenjivanja prometa (ozelenjivanju javnog prijevoza u gradovima, promicanje integriranog i intermodalnog gradskog i međugradskog prometa, prilagodba vozila na ukapljeni prirodni plin i stlačeni prirodni plin te razvoj infrastrukture punionica stlačeni prirodni plin i dr.). Konačno, činjenica je da je e-mobilnost u niskougljičnoj europskoj strategiji neizbježna budućnost koja sa sobom donosi niz ekonomskih koristi i stimulira i naše domaće gospodarstvo da ulaže u tehnologiju i punionice električnih automobila.