Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Poziva na dostavu projektnih prijedloga CERTIFIKATOM DO TRŽIŠTA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Olivija Barišić 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Kao gradsko komunalno poduzeće bavimo se uslužnom djelatnošću ali imamo i proizvodni pogon bilja te radimo i za treća lica - fizička i pravna na području Splitsko-dalmatinske županije, tako da certifikatima iz niza ISO standarda potvrđujemo sukladnost pruženih usluga/proizvoda prema međunarodnim normama našim kupcima, gradu Splitu ali i svim ostalim kupcima. Obzirom da je došlo do veće revizije i da su 2015. godine objavljene nove norme Kvalitete i Okoliša 2015. godine prema kojim se tek trebamo uskladiti, te planiramo uvesti i treći kompatibilni sustav Zaštite na radu i zdravlja - imamo rok najkasnije do rujna 2018. godine za provesti potrebne aktivnosti kako bismo zadržali certifikate pod novim izdanjima normi i uveli treći sustav. Da li se takve aktivnosti mogu smatrati prihvatljivim za ovaj natječaj? Nije prihvaćen Predmet poziva odnosi se na udovoljavanje proizvoda tehničkim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti i ne odnosi se na uvođenje standarda upravljanja kvalitetom/okolišem i dr.
2 DNV GL Adriatica d.o.o. 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Poštovani, obzirom da se kao prednost certifikata navodi poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga te primjena najbolje prakse, treba razjasniti da li predmet poziva obuhvaća isključivo certifikaciju proizvoda (u skladu s EU smjernicama) ili se može odnositi i na ISO standarde (kvaliteta, okoliš, sigurnost na radu i sl.). Obzirom da su EU smjernice isključivo primjenjive na tržištu Europske Unije, a tvrtke se natječu i nastoje konkurirati i na ostalim tržištima, izvan EU, gdje su ISO i ostali certifikati možda prepoznatljviji, trebalo bi predmetom poziva obuhvatiti sve međunarodne norme koje prikazuju najbolju svjetsku praksu (ISO standardi, HACCP, IFS, BRC, SA 8000, GMP i sl.) te vezane aktivnosti (implementacija standarda, certifikacija, edukacija..). Primljeno na znanje Pojasnit će se.
3 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Jedan od pokazatelja je broj proizvoda, odnosno usluga za koje je ishođen certifikat, potvrda sukladnosti s određenom normom ili specifikacijom, kao rezultat projekta u godini m. Znači li to da je stjecanje ISO certifikata prihvatljiva aktivnost tj. svi povezani troškovi (priprema + audit + certifikat) prihvatljivi troškovi? Ako DA, molim to naglasiti i objasniti u Uputama za prijavitelje te u objašnjenjima koja slijede nakon savjetovanja istaknuti razliku između prihvatljivosti aktivnosti oko stjecanja ISO certifikata u ovom Pozivu i onome koji slijedi samo za standardizaciju. Ima li uopće neka razlika i koja? Nije prihvaćen Predmet poziva odnosi se na udovoljavanje proizvoda tehničkim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti i ne odnosi se na uvođenje standarda upravljanja kvalitetom/okolišem i dr.
4 Ulysse Nardin 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Stavak 1. u ovoj točci - nije procjena sukladnosti već ocjena sukladnosti. Stavak 2. navodi - "bolju pripremu za ulazak na inozemna tržišta". Udovoljenje standardima, ocjena sukladnosti i dobivanje certifikata je nužno i za hrvatsko tržište, a ne samo za inozemna tržišta. Jedinstveno europsko tržište ne smatra se inozemnim tržištem. Kod Predmeta poziva - nije potvrđivanje sukladnosti proizvoda nego postupak ocjene sukladnosti proizvoda. Isto u tom stavku - nije "uključujući provođenje ocjene sukladnosti" nego uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti Kod opisa pokazatelja "Broj certificiranih proizvoda/usluga" nije potvrda sukladnosti nego ocjena sukladnosti. U naslovu "Povećanje prihod od prodaje na tržištu za koji je ishođen certifikat, odnosno potvrda sukladnosti" nije potvrda sukladnosti nego ocjena sukladnosti. Isto tako i u opisu citiranog pokazatelja. Prihvaćen Pojasnit će se.
5 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, Intenzitet potpore Pozdravljam predloženi pristup u kojem manji imaju veću potporu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Ulysse Nardin 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, Intenzitet potpore Povećati intezitet potpore za mala i srednja poduzeća. Npr. A) mala 75%, srednja 65% ili B) mala 70%, srednja 55%. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
7 Olivija Barišić Upute za prijavitelje , 2. PRAVILA POZIVA Radim u gradskom komunalnom poduzeću financiranom iz gradskog proračuna. Registrirani smo kao trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću. Naša djelatnost je održavanje i projektiranje gradskih zelenih površina sa 180 zaposlenih. Prema Ugovoru kojeg potpisujemo sa Gradom na godišnjoj razini možemo raditi i za treća lica - fizička i pravna u obimu od 25% od godišnjeg proračuna što nam predstavlja mogućnost samostalnog izlaska na tržište i zarade, te povećava kako poslovne performanse tako i konkurentnost na tržištu. Da li smo kao takvi prihvatljivi za prijavu na natječaj? Nije prihvaćen Ministarstvo ne može davati prethodno mišljenje o prihvatljivosti bilo prijavitelja, bilo aktivnosti ili troškova projekta. Prioritetna os 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, u sklopu koje se planira ovaj poziv, namijenjena je prvenstveno malim i srednjim poduzetnicima i povećanju njihove konkurentnosti te stoga velika poduzeća nisu prihvatljiva.
8 Kvalikon d.o.o. 2. PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Prihvatljive aktivnosti obavezno bi trebale uključivati uvođenje sustava kvalitete/okoliša/OHSAS i edukacija za ove sustave (interni auditori, poznavanje normi i sl.). Certificiranje sustava dolazi tek nakon uvođenja sustava, što je samo po sebi jasno. Nije prihvaćen Predmet poziva odnosi se na udovoljavanje proizvoda tehničkim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti i ne odnosi se na uvođenje standarda upravljanja kvalitetom/okolišem i dr.
9 Q-PROJEKT d.o.o. 2. PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Poštovani, molimo da se u finalnu verziju natječaja uključi i certificiranje procesa te akreditacija kao prihvatljive aktivnosti (kako je inicijalno bilo predviđeno). Najveći broj poduzeća u RH ima potrebu za certifikacijom procesa (npr. ISO standardi), a mnogima je preduvjet za certificiranje proizvoda da već imaju implementirane norme kao što su ISO 9001 i ISO 14001. Sukladno tome, postoji realna mogućnost da se sredstva na predmetnom natječaju ne potroše ukoliko se raspon prihvatljivih aktivnosti ne proširi. Nije prihvaćen Predmet poziva odnosi se na udovoljavanje proizvoda tehničkim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti i ne odnosi se na uvođenje standarda upravljanja kvalitetom/okolišem i dr.
10 Simić Savjetovanje 2. PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Molimo Vas pojašnjenje da li prihvatljive aktivnosti certificiranja proizvoda uključuju i aktivnosti certificiranja procesa. Nije prihvaćen Predmet poziva odnosi se na udovoljavanje proizvoda tehničkim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti i ne odnosi se na uvođenje standarda upravljanja kvalitetom/okolišem i dr.
11 Ulysse Nardin 2. PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Nije potvrđivanje sukladnosti proizvoda nego je provođenje postupka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda (vidi Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, NN 80/2013) Prihvaćen Pojasnit će se.
12 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2. PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? U prihvatljivim aktivnostima nigdje se ne spominju usluge, dok se u uvodim dijelovima, predmetu i svrhi poziva usluge navode kao ravnopravne. Jesu li usluge prihvatljive? Ako DA, onda uvijek kada navodite proizvode, navodite i usluge i procese ili to negdje u zadnjem dijelu (Pojmovnik) naglasite. Moram primjetiti da, bz obzira na iskustvo koje imate u pripremi ovakvih Uputa, vrlo često zaboravljate usluge. Prihvaćen Pojasnit će se.
13 Olivija Barišić 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Načelno se u 2.8.1. nigdje ne spominje usklađivanje postojećih sustava pod novo-objavljenim normama kao ni eventualno konzultantske usluge za kojim bi imali potrebu. Da li to znači da takvi troškovi nisu prihvatljivi? Nije prihvaćen Predmet poziva odnosi se na udovoljavanje proizvoda tehničkim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti i ne odnosi se na uvođenje standarda upravljanja kvalitetom/okolišem i dr.
14 Radoslav Barišić 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Da li Nije prihvaćen Nepotpuno pitanje.
15 Omega 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Da li je prihvatljiv i sam trošak ISO certifikacije? Budući da sam audit procjene koji rezultira potvrdom o sukladnosti s normom ne uključuje izdavanje samog certifikata koji omogućuje konkurentnost na tržištima, smatramo kako bi sama certifikacija trebala biti svrstana u prihvatljivu kategoriju troškova. Također, svi prihvatljivi troškovi referiraju se na proizvode a nigdje se ne navode usluge. Budući da se ISO certifikati odnose i na usluge a ne samo na proizvode smatramo kako bi pogotovo ICT sektoru od značajne koristi bilo kada bi i certifikacije vezane uz usluge i poslovne procese bile prihvatljiv trošak. Djelomično prihvaćen Predmet poziva odnosi se na udovoljavanje proizvoda tehničkim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti i ne odnosi se na uvođenje standarda upravljanja kvalitetom/okolišem i dr.
16 Kvalikon d.o.o. 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova U prihvatljivu kategoriju troškova staviti "uvođenje sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2015". Obrazloženje: iz navedenog se jasno ne može vidjeti da su troškovi uvođenja sustava prihvatljivi troškovi. Postoji značajna razlika između uvođenja i certificiranja sustava i certificiranja samog proizvoda. Sustav upravljanja kvalitetom odnosi se i na proizvode i na usluge. Usluge je također potrebno navesti u tekstu natječaja, tj. izjednačiti ih s proizvodom. Uvođenje sustava upravljanja okolišem i OHSAS također predstavljaju značajne oblike stvaranja dodane vrijednosti i povećavaju konkurentnost poduzeća. Oni ovdje nisu navedeni kao prihvatljivi troškovi, što je potrebno korigirati. Usluga edukacije za sustav kvalitete također bi trebala biti kategorija prihvatljivog troška. Ne možemo očekivati povećanje kvalitete i konkurentnosti, ako ljudi ne znaju ili ne razumiju dovoljno svrhu samog sustava. Nije prihvaćen Predmet poziva odnosi se na udovoljavanje proizvoda tehničkim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti i ne odnosi se na uvođenje standarda upravljanja kvalitetom/okolišem i dr.
17 Ulysse Nardin 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Kod "troškovi testiranja proizvoda s ciljem utvrđivanja udovoljava li proizvod specifičnim zahtjevima određenog certifikata/potvrde" pravilnije bi bilo napisati s ciljem provođenja postupka ocjene sukladnosti prema određenoj normi. Norma je širi pojam od certifikata/potvrde (to su dokumenti koji potvrđuju sukladnost). Obuhvaćaju li troškovi testiranja proizvoda i kupovinu normi i eventualni prijevod normi (kako će poduzetnik uskladiti proizvod ako ne kupi normu), usluge konzultanta prilikom uvođenja norme (za određene norme trebaju stručnjaci koji će savjetovati kako treba uvesti normu što znatno olakšava i ubrzava uvođenje norme), edukacije djelatnika koje su potrebne za dobivanje određene norme (uključujući i za internog auditora), uvođenje CE oznake? Nejasno napisano. Prihvaćen Pojasnit će se.
18 Ulysse Nardin 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta, 2.8.2. Neprihvatljivi troškovi Pod točkom 2. - na koje se to licence odnosi? Primljeno na znanje Pojasnit će se.
19 Ulysse Nardin 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta, 2.8.2. Neprihvatljivi troškovi Pod točkom 2. troškovi vezani za održavanje certifikata, znaka kvalitete ili licence - znači li to da je trošak certifikata za prvu godinu prihvatljiv trošak jer to nije održavanje (održavanje se odnosi na drugu i treću godinu ili recertificiranje)? Primljeno na znanje Pojasnit će se.
20 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta, 2.8.2. Neprihvatljivi troškovi Jesu li troškovi stjecanja prava uporabe znakova kvalitete prihvatljivi troškovi? Nije prihvaćen Stjecanje prava uporabe znakova kvalitete nije prihvatljiva aktivnost.
21 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta, 2.8.2. Neprihvatljivi troškovi Jesu li savjetodavne usluge pripreme projekta, upravljanja projektom i provedbe javne nabave prihvatljivi troškovi? Primljeno na znanje Razmotrit će se.