Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MERCATUS d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Ne shvatljivo je kako je elektronička cigareta srodan proizvod duhanskom proizvodu, kad se ne sastoji od duhana? Premda je ovo direktno prepisivanje i implementacija Direktive, barem možete na trenutak razmisliti: zar nešto što nije povezano sa duhanom može biti srodno duhanu? Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima.
2 Ivica Malovć NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Gospodo , moje zadnje pitanje . U kojem su srodstvu cigarete i njihovi sastojci ukratko https://www.youtube.com/watch?v=pPtCZawoIbw u odnosu na e tekučinu i njene sastojke https://www.youtube.com/watch?v=yuR2U7FF1Kc ???? Primljeno na znanje Međusobna povezanost u sastavu cigareta i e-tekućina je nikotin.
3 TDR d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Društvo TDR / BAT je već u prethodnom postupku savjetovanja iznio svoje stavove i prijedloge na objavljeni prijedlog Zakona, te i nadalje ostaje kod svih ranije iznijetih stavova. Predmetnim očitovanjem želimo dodatno iznijeti pojedine stavove na određene predložene mjere, za koje smatramo da su sporne i nezakonite, a odnose se posebice na odredbe kojima se uređuju elektroničke cigarete i Novi duhanski proizvodi. Shvaćajući potrebu i obvezu Republike Hrvatske da u svoj pravni poredak implementira odredbe Direktive 2014/40/EU, u tom dijelu u potpunosti podržavamo prijedlog Zakona, istovremeno smatramo kako predloženi Zakon sadrži odredbe koje nisu propisane Direktivom, te se u tom dijelu protivimo predloženim mjerama, smatrajući da iste ne odražavaju namjeru Direktive i prelaze zadane okvire Direktive. Naime, predložene mjere temelje se na brojnim nejasnoćama o iznijetim možebitnim dokazima njihove učinkovitosti, te se njihovim propisivanjem uopće ne razmatraju pravne posljedice koje će takve mjere izazvati. TDR podržava odredbe Direktive, te time i prijedloga Zakona u dijelu u kojem se uređuju elektroničke cigarete i Novi duhanski proizvodi, smatrajući isto nužnim kako bi se zajamčila sigurnost takvih proizvoda te potrošačima osigurao određeni stupanj kvalitete istih, no s druge strane, ti se proizvodi ne mogu i ne smiju izjednačavati s tradicionalnim duhanskim proizvodima. Elektronička cigareta nije duhanski proizvod, niti u jednom svom dijelu ne sadrži duhan, te se kao takva mora razmatrati kao sasvim drugačiji proizvod od duhanskog proizvoda, što zahtjeva i drugačiju zakonsku regulativu u odnosu na tradicionalne duhanske proizvode. Zakonsko uređenje elektroničkih cigareta i Novih duhanskih proizvoda treba biti usmjereno na osiguranje sigurnosti proizvoda i jamčenja potrošačima potrebitog stupnja kvalitete takvih proizvoda, te nikako ne smije ići u smjeru ograničavanja slobode poduzetništva, inovacije i slobode izbora potrošača koji će proizvod kupiti i konzumirati. Mišljenja smo kako je ministarstvo propustilo, a na štetu intencije Direktive i potrošača, učiniti bitnu distinkciju u reguliranju te dvije tako različite kategorije proizvoda. Represivne mjere i propisane zabrane uporabe, informiranja i izlaganja / vidljivosti legitimnih proizvoda na prodajnim mjestima svakako ne bi smijelo predstavljati osnovni i jedini način nastojanja nadležnog tijela u smanjenju broja pušača duhanskih proizvoda, kao i konzumenata elektroničkih cigareta. Smatramo kako se navedeno može i mora postići adekvatnim preventivnim mjerama, usmjerenim ka odgoju i informiranju maloljetnika, ali i odrasle populacije, o možebitnim negativnim posljedicama uporabe takvih proizvoda, čime bi se preventivno djelovalo na njihovu odluku da li će konzumirati pojedini proizvod ili to neće, kao i provođenjem odgovarajućih mjera pomoći za prestanak pušenja. Bilo kakve zabrane koje se odnose na mogućnost informiranja odraslih – punoljentih potrošača su nezakonite, i to ne samo iz razloga što se time ograničavaju osnovna prava potrošača na informiranost, već se time povrijeđuje i pravo slobode poduzetništva, kao i pravo tržišne slobode, sva prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske. U prilog potrebe razlikovanja pojedinih proizvoda govore i provedena istraživanja koja potvrđuju kako su proizvodi nove generacije, odnosno elektroničke cigarete, manje štetne od tradicionalnih duhanskih proizvoda. Da je to tako potvrđuje i nedavno objavljeno istraživanje nezavisnih stručnjaka koje je objavio Zavod za javno zdravstvo Engleske, koje potvrđuje da su elektroničke cigarete za 95% manje štetne od tradicionalnih duhanskih proizvoda. Nadalje, novija istraživaja pokazuju kako bolesti koje se uobičajeno pripisuju posljedicama pušenja nisu izazvane unosom nikotina, već su iste izazvane drugim komponentama koje nastaju kao produkt gorenja duhana. Stoga, proizvodi koji ne sadrže duhan, kao što je to elektronička cigareta, ali i proizvodi kod kojih duhan ne gori, već izgara, tj. duhan namijenjen grijanju, u prijedlogu Zakona naveden kao Novi duhanski proizvodi, svakako su proizvodi koji su značajno manje štetni od tradicionalnih duhanskih proizvoda. Upravo iz navedenog razloga, smatramo kako je obveza i dužnost kako nadležnih tijela, tako i poduzetnika čije je poslovanje povezano s duhanskim proizvodima, da potrošače duhanskih proizvoda o tome informiraju i pruže im mogućnost izbora koji će proizvod kupiti i konzumirati, a kako bi ih se, ako ništa drugo, navelo na upotrebu proizvoda – elektroničke cigarete i/ili Novih duhanskih proizvoda, koji su dokazivo značajno manje štetni od tradicionalnih duhanskih proizvoda. Nadalje, bilo kakvo izjednačavanje uporabe elektroničke cigarete s uporabom / pušenjem tradicionalnih duhanskih proizvoda nije opravdano, budući da se uporabom elektroničke cigarete ne stvara dim koji je inače produkt gorenja duhana tj. konvencionalne cigarete, već se upotrebom iste stvara para koja se vrlo brzo rasipa. Iz navedenog razloga, ograničavanje uporabe elektorničke cigarete u svrhu zaštite izloženosti stanovništva duhanskom dimu, tzv. zaštita od »pasivnog pušenja«, nije opravdano, jer se uporabom elektroničke cigarete izdahuje para, za koju ne postoje nikakvi dokazi o njezinom štetnom djelovanju za osobe koje se nalaze u neposrednoj blizini osobe koja koristi elektroničku cigaretu, a niti sama elektronička cigareta ne ispušta nikakva paru, ni dim, a kamoli duhanskih dim. Slijedom navedenog, kao i same činjenice da Direktiva ne sadrži nikakva ograničenja koja se odnose na uporabu i izlaganje elekroničkih cigareta i Novih duhanskih proizvoda, kao ni na zabranu informiranja potrošača o takvim proizvodima, smatramo kako u tom pogledu istovjetne odredbe treba sadržavati i predloženi Zakon, bez propisivanja dodatnih mjera zabrane, budući da je obveza svih država članica Europske unije da u svoje nacionalno zakonodavstvo implementiraju odredbe Direktive. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ovim zakonskim prijedlogom propisana je obveza da svako jedinično pakiranje elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje mora sadržavati letak sa sljedećim podacima: uputama za korištenje i pohranjivanje proizvoda, uključujući i obavijest da se uporaba proizvoda ne preporučuje mladim osobama i nepušačima, kontraindikacijama, upozorenjem za posebne rizične skupine, mogućim štetnim učincima, o stvaranju ovisnosti i toksičnosti te za ostvarivanje kontakata s proizvođačem ili uvoznikom i pravnom ili fizičkom osobom za kontakt u Europskoj uniji. Također, svako jedinično pakiranje i vanjsko pakiranje elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje mora: uključivati popis svih sastojaka sadržanih u proizvodu u padajućem redoslijedu po masi te podatak o sadržaju nikotina u proizvodu i oslobađanje po dozi, serijski broj i preporuku da se proizvod drži izvan dohvata djece, sadržavati podatke o sadržaju nikotina u spremniku i dodanim aromama i nositi sljedeće zdravstveno upozorenje: „Ovaj proizvod sadrži nikotin koji izaziva snažnu ovisnost.”, a čime se postiže odgovarajuća informiranost građana. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
4 Petra Lež NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, prije svega, željela bih se zahvaliti na brizi iskazanoj željom da uredite tržište osobnih isparivača (koja je usput rečeno motivirana od strane duhanskog i/ili farmaceutskog lobija i to je jasno kao dan). I sama sam korisnik osobnog isparivača sada već preko dvije i pol godine i slažem se da je potrebno urediti tržište kako bismo mi korisnici mogli uzimati samo najbolje od najboljeg, međutim u praksi, tj u ovom prijedlogu zakona, nailazim na gomilu nelogičnosti i kao korisnik, ne vidim svijetlo na kraju tunela. Meni je osobni isparivač spasio život jer sam kao veoma mlada osoba pušila dvije kutije cigareta dnevno, što je rezultiralo zdravstvenim poteškoćama koje bi vrlo vjerojatno kroz još dvije i pol godine eskalirale i onemogućile me u normalnom životu. Čitanjem ovog prijedloga zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda ne mogu se ne zapitati, da li je makar jedan član radne skupine ikada probao koristiti osobni isparivač kao zamjenu industrijskoj cigareti ili poznaje nekoga tko je uspio osobnim isparivačem ne pušiti i spasiti svoj život? Jer, meni se čini da nije. Ovaj prijedlog zakona u potpunosti onemogućava trenutne korisnike osobnog isparivača u daljnoj konzumaciji istih dok buduće čak i navodi da niti ne pokušavaju preći sa daleko štetnijih industrijskih cigareta na uporabu osobnog isparivača kao zdravije alternative. Ukoliko je Ministarstvu zdravstva na prvom mjestu zdravlje hrvatskog naroda, onda nikako ne smije prijedlog zakona, u ovom obliku u kojem je napisan, uputiti u saborsku proceduru jer bi njime de facto favoriziralo konzumaciju dokazano štetnih industrijskih cigareta prepunih kancerogenih supstanci, a koje proizvode štetne nus produkte sagorijevanja u odnosu na inhalatore nikotina koji ne sadrže duhan, niti sagorijevaju razno razne oblike papira itd (pa se pitam što uopće nikotinski inhalatori iliti osobni isparivači traže u prijedlogu zakona o ograničavanju uporabe DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA te iz kojeg razloga se pokušava uvesti ovakav krajnje restriktivan zakon ako ne u svrhu daljnje prodaje i dapače povećane prodaje štetne cigarete). Veselim se obrazloženju. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
5 Ivan Novoselac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Kao korisnik osobnog isparivača i sam se prilično dobro informirao o istom, stoga želim reagirati na ovaj prijedlog zakona isticanjem kako se njime gotovo u potpunosti onemogućava korištenje daleko zdravije alternative pušenju. Dokazi raznoraznih istraživanja, kao i same osobne ispovijesti mnogobrojnih dugogodišnjih korisnika osobnih isparivača, kao i onih okorjelih pušača koji su neuspješno isprobali sve dostupne proizvode za prestanak pušenja, govore u prilog osobnih isparivača koje ovim prijedlogom zakona poistovjećujete potpuno pogrešno sa duhanskim proizvodima. Svjestan sam kako je regulativa tržišta osobnih isparivača potrebna, no isto tako koliko je tehnologija po pitanju istih napredovala te kako postoji dovoljno priznatih istraživanja, te se stoga ovaj zakon može tome i prilagoditi. S poštovanjem, bivši pušač, dugogodišnji korisnik osobnog isparivača Ivan N. Primljeno na znanje Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
6 Luka Halapa NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Molim vas lijepo da mi objasnite koja je svrha zakona (vezanog uz osobne isparivače) koji nadilaze direktivu EU. Što mislite postići sa tim zakonima? Želite li najučinkovitiji način za odvikavanje od pušenja regulirati i zabraniti strože nego samo pušenje? Kome smetaju osobni isparivači? Primljeno na znanje Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
7 Gabrijela Kralj NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Prije svega izrazila bi veliko nezadovljstvo i tugu radi vaše neinformiranosti vezan za prijedlog Vašeg Zakona. Pitam se da li je uopće itko od Vas probao, iskusio ili se informirao o tome što je osobni isparivač.Osobno sam korisnik istih 4 godine. i kvaliteta moga života je neusporediva u odnosu kada sam pušila cigarete koje sam korstila 16 godina. Smatram da osobni ispravač i cigareta nisu isto.Zakone koje ćete provesti će uveliko utjecati na sada već poveći broj korisnika a riječ je o nezanemarivom broju 110 000. Tražim BRISANJE prijedloga koji nadilaze Direktivu u cjelosti po pitanju elektroničkih cigareta. Nije prihvaćen Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
8 David Martinovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Pozz... Samo par rici od mene.... pusenje i parenje nije isto. Mozda izgleda isto... ali nije.... i nebi se smjeli tretirat kao isto. Pusenje je lose... jako lose. Nazalost nekima od nas je trebalo dosta dugo da ili shvatimo ili nesto poduzmemo da odbacimo naviku. Dok sam za to da se na sve moguce nacine natjera ljude pa prestanu pusiti klasicne otrovne cigarete.... trebalo bi tim istim ljudima pruziti alternativu na cigarete..... a to je osobni isparivac. Nije u redu da se osobni isparivac i klasicna cigareta tretiraju kao isto. Potrebno je ljudima koji bi eventualno imali zelje probat ili preci na osobne isparivace dati malo podrske i potporu. Treba ljudima reci... educirati ih na to da je osobni isparivac puno manje stetno od klasicne cigarete.... ne samo za njih puno manje stetno nego i za ljude oko njih.... obitelj i prijatelje. Ima dosta studija i istrazivanja koja su to dokazala. Umjesto da nadlezni organi pomognu ovom novom pokretu da za svoju populaciju naprave jedan veliki korak naprijed i uporabu klasicne cigarete barem pokusaju sto vise smanjiti na nacin da ponude bolju manje stetnu alternativu.... nadlezni organi bi radije rekli "to je sve isto" i nametali svoje poreze i tarife kako bi proracun punili.... a ljudi nek se truju... nek truju ljude oko sebe... nek truju i okolis dimom, pepelom, cikovima, praznim kutijama cigareta... jer je to isto sto i PARA iz osobnog isparivaca. Nebuloze! Sad bi jos i ogranicili volumen tanka, kolicinu nikotina, velicinu bocica tekucina koje kupujemo.... i te neke gluposti. Ciste gluposti. Malo manje nametajte svoje filozofije i malo se vise mislite za narod. Treba sto manje komplicirati. Treba samo regulirati proizvodace na KVALITETU proizvoda... a ne kolicinu ovog ili onog. Sto vas briga hocu ja danas popariti 20ml ili 3 ml..... samo mi kontrolirajte da ono sto kupujem na HRVATSKOM trzistu nije neki otrovni koktel nekog ludog kemicara iz Kine... a ako ja na internetu nadem nesto povoljnije ili nesto sto nema kod nas na trzistu..... to je na moju odgovornost. Primljeno na znanje Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Upravo zbog neujednačenog zakonodavstva u vezi proizvoda koji navodite, a koje uključuje i sigurnost istih, bilo je potrebno Direktivom 2014/40 EU ujednačiti zakonodavstvo na razini cijele Europske unije i poboljšati neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
9 Mario Trgovec NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Bio sam pušač 11 godina, već 4 godina koristim parilicu i kako je vrijeme prolazilo imao sam sve više energije, dišem punim plućima, ne smrdim po dimu te nemam razne probleme koji pušači cigareta imaju. Osobni isparivač staviti u isti rang sa cigaretama (duhanski proizvod) je nešto što ne podržavam! Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima.
10 Taras Cattunar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani krojitelji zakona, evo za kraj od Vas tražimo da odvojite par minuta svoga vremena i steknete osnovni uvid u stajalište parioca - "vapera" tako što ćete pogledati kratki video koji prezentira osnovne razlike i prednosti parenja u odnosu na pušenje. https://youtu.be/Zy5NE_VyrME Iskreno zahvaljujem na uloženom vremenu! Srdačan vaperski pozdrav - VAPING IS NOT SMOKING! Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Međusobna povezanost u sastavu cigareta i e-tekućina je nikotin.
11 Lovro Radovčić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Sukladno vašim željama da građani komentiraju prijedlog zakona dajem svoj doprinos kao pošteni građanin. Koja osoba, radna skupina ili tijelo je prevodilo TPD i dali su u istom sudjelovale osobe stručne za pitanja duhanskih i srodnih proizvoda? Kako ste verificirali da prijedlog zakona koristi građanima i njihovom zdravlju? Kako je moguće da se krše neke od osnovnih stavki radi kojih smo postali članovi EU? I kao posljednje kako ćete priopćiti svojim vjernim građanima da im želite uskratiti kvalitetu života i pravo slobodnog odabira? Primljeno na znanje Predstavnici Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo bili su uključeni u postupak izrade, odnosno u rad stručne radne skupine za ovaj zakonski prijedlog. Detaljan pregled koristi za zdravlje građana opisan je u uvodnom dijelu zakonskog prijedloga. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
12 Marija Lovreković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Nakon što sam prošla cijeli prijedlog Zakona savršeno mi je jasno da je on prije svega smokvin list za proizvođače i prerađivače duhana i da ni u jednom segmentu nije namjenjen zaštiti zdravlja ljudi, već ozakonjenju trovanja svih onih koji ne plešu u ovom kolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Ivica Jamuljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani. Pogrešna terminologija, svrstavanje u nove duhanske proizvode i još hrpa nebuloza vezana uz, kako ih vi nazivate, elektroničke cigarete. Zanima me da li je barem jedna osoba koja je sudjelovala u sastavljanju ovog prijedloga imala neki ozbiljniji kontakt s dotičnim proizvodima ili neka saznanja o tome, a da ne potječu od duhanskog lobija ? Ili ste samo prepisali prijedlog europske komisije? Počela je 2017. godina, a ono što ste vi prepisali je djelomično bilo zastarjelo i 2014. godine. Ova cjelokupna industrija se razvija jako brzo, ali vi ste to odlučili srezati u korijenu. Neće se sve članice EU maksimalno pridržavati ovog prijedloga poput vas koji opet želite biti veći katolici od pape. Na kraju, svijet je postao globalno selo. Ova fraza se upotrebljava već jako dugo. Prije 16 godina smo ušli u 21. stoljeće, a vi hoćete zabraniti prodaju putem interneta i prekograničnu prodaju na daljinu, dok su cigarete dostupne na svakom koraku. Time nas debelo vraćate u dvadeseto stoljeće. Ne slažem se ni sa zabranom upotrebe u svim zatvorenim javnim prostorima, kao ni sa ograničavanjem zapremine spremnika na 2 ml i prodajnog pakiranja na 10 ml, kao ni sadržaja nikotina na 20 mg/ml. Barem jednom kad prepisujete zakone ili prijedloge zakona, pokušajte to prepisati od neke članice koja ima sluha za dobrobit svojih državljana i ljudi od kojih žive i dobivaju glasove i povjerenje. Primljeno na znanje Direktiva 2014/40 EU jednoobrazno se primjenjuje na sve države članice. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima.
14 Domagoj Bišćan NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, pozivam Vas da se bolje informirate o štetnosti osobnih isparivača (u ovom zakonu pogrešno nazvanih "elektronička cigareta"). Vaša neinformiranost i nemar ide na štetu mnogih koji su spas od cigarete pronašli u osobnom isparivaču. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 Igor Đuza NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Počeo sam pušiti nakon 6 razreda osnovne škole 1991 godine, tad sam imao samo 12 godina. Te jeseni je počeo grozni rat na našim prostorima i umjesto da krenem u 7 razred, škole nije ni bilo a u Osječkim podrumima cigareta je bila nešto što bi nas činila muškarcima. Ti naivni dječački snovi, iz dana u dan i tako sam postao okorjeli pušač i proklinjao sam te dana kad sam se navukao na ciarete, i tako punih 22 godine sam se trovao i uništavao svoje zdravlje, na stotine puta sam se pokušavao ostavit cigareta ali nikad nije uspjelo, jednostavno sam lagao sam sebe i počinjao prije nego što bi prestao i nikad ništa nije pomoglo, niti Nicorete, niti flasteri, niti jedan proizvod nije mogao ublažiti ili ukloniti moju groznu ovisnost iz jako ranog djetinjstva. I tako sve do siječnja 2013. Kolega s posla je iz Engleske naručio Lava tube mod i Vivi novu. Tada sam bio mozda jedan od najvećih protivnika parenja, maltene seljačkog stava: što će ti taj "vibrator" u rukama i ustima. Ali kako sam ga gledao ipak me povukla radoznalost. Jednog dana sam ga zamolio da mi da svoju pušilicu na pauzu. Kao okorjelom pušaču koji 4 sata ne zapali i dobro zna što znači povući dim uz kavicu, zanimalo me kako će to biti s tim modom. Pamtim to kao da je bilo danas, imao je aromu American red, dosao sam na pauzu, uzeo kavu i mod u ruku. Cim sam povukao paru prvi put, osjetio sam predivan osjećaj kako nikotin putuje mojim tjelom, bila je to tekucina s 24mg nikotina. Povukao sam jos par puta, i rekao sebi TO JE TO. Po prvi put sam osjetio da postoji nesto sto ce mi napokon zamjeniti cigarete. Tog dana sam poslije posla otisao u Portanovu, i u Ecigareta.hr sam kupio Vamo mod, punjač, dvije plave baterije, Vivi novu i nekoliko tekucina s 24mg nikotina. Ostala je i nedovršena kutija cigareta koju sam dao svojoj zeni i od 30.01.2013. sam prestao pušiti. Nakon par mjeseci je i supruga prešla na električnu cigaretu, bila je još tvrđa od mene ali zbog želudčanih tegoba nije imala drugog izbora, prelaskom na parenje su joj se i smanjile želudčane tegobe. I danas, već pune 4 godine parimo i osjećamo se fantastično. Nema kašljanja i šlajma po noći i ujutro, osjećamo se odlično i boljeg smo kondicijskog stanja. Kod dokrora kad sam prošle godine bio jako prehlađen, snimao sam i pluća, doktor me je pitao jel pušim, rekao sam mu da sam se ostavio cigareta prije tri godine, ali nisam mu spominajo parenje, kako zbog svoje neupućenosti mi nebi poslao pogrešnu poruku i imao pogrešan pristup prema meni. Jel znate što mi je doktor rekao? Odlično, po rengenskoj slici pluća se zbilja vidi da ste se ostavili cigareta i na plućima nemate nikakvih negativnih promjena. Mislim da je to veliki dokaz kako je parenje deinitivno zdravija opcija od pušenja za osobe koje imaju potrebu za nikotinom. U međuvremenu smo supruga i ja pali s 24mg na 6mg nikotina i nitko ne moze reci da su elektricne parilice stetnije jer riješili smo se najvećeg zla a to je katran koji nema veze s nikotinskom ovisnošću. Katran i tisuće drugih nusprodukata sagorjevanja su glavni krivci i uzročnici karcinoma, a osobno kao dip.ing. kemije i prhrambene tehnologije jako dobro znam da biljni glicerol VG i propilen glikol PG koji čine glavni udio u tekućinama nisu štetni jer ih svakodnevno konzumiramo kroz mnogobrojne prehrambene proizvode. S vremenom sam i mamu preobrazio na parenje a jos i nekoliko prijatelja oko sebe i svi se osjećaju puno bolje i zadovoljnije. Kao da smo ponovo rođeni i preko naših grupica na facebooku sam upoznao mnoge istomišljenike i uživo smo nebrojeno puta bili na kavicama i razmjenjivali iskustva ali ta naša sreća i bolje zdravstveno stanje očito ne odgovara duhanskoj industriji i njihovim sestrinskim tvrtkama, jer njima opada promet u onome što istinski truje i ubija čovjeka. Ako vam je istinski stalo do zdravlja vaših državljana onda nemojte suzbijati parenje jer to je jedini način da se većina ljudi ostavi cigareta, kancerogenog katrana i tisuće drugih kemikalija koje nas ubijaju. Dozvolite jedinu, pravu i zdravu alternativu da živi i dalje i još više jer osobno jako dobro znam što ponovo znači disati punim plućima. Hvala. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
16 Karlo Marić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Kao višegodišnji bivši pušač duhanskih proizvoda i trenutni korisnik osobnog isparivača primoran sam ostaviti komentar i iskazati svoju ogorčenost na pojedine članke i stavke ovoga nacrta prijedloga. Prvenstveno zahtijevam od vas zdravi razum prilikom odlučivanja i izglasavanju ovakvog prijedloga. Razumijem i usklađivanje pojedinih zakona sukladno direktivama EU za države članice, ali zar doista morate sve članke, stavke i točke prijedloga prihvatiti? Vjerujem da ne morate. Zbog toga vam se i obraćam ovdje dok nije prekasno, da vas potaknem na zdravi razum i shvatite da osobni isparivač nije niti približno sličan duhanskoj cigareti ili drugom duhanskom proizvodu. Jedina sličnost je što se osobni isparivač drži u ruci i ispušta aerosol nalik "dimu", ali se radi o pari koja u sebi ima daleko manje štetnih spojeva u odnosu na duhanski dim. Kada govorim daleko manje štetno, mislim na manju štetnost preko 90%... Nisam znanstvenik, nemam sredstva niti adekvatno znanje provesti znanstveno istraživanje takvog oblika. No postoje studije za navedenu temu, postoje razni stručni članci i postojimo MI, korisnici osobnih isparivača koji možemo svjedočiti o vlastitom iskustvu i promjenama po pitanju zdravlja nakon što smo prešli na osobne isparivače, odgovori po pitanju korisnika osobnih isparivača su iskrena i nepristrana, većina su dugogodišnji pušači koji su prelaskom na osobne isparivače shvatili da si time mogu poboljšati kvalitetu života, zdravlje, ali i financijsko stanje. Pojedinim člancima i stavcima navodite me da osobno smatram kako vam je financijsko punjenje državnog proračuna važnije od zdravlja ljudi. Kako to mislim? Upravo na način da će korištenje osobnih isparivača postati cjenovno približno ili jednako skupo kao i korištenje duhanskih cigareta (čl.19 st.2. je apsurdan i vrlo nekorektan potez za korisnike osobnih isparivača kao i za trgovce specijaliziranih trgovina za prodaju takve opreme, čitajući stavak imam osjećaj kao da se radi o nekakvom uvozu oružja i čime direktno zatvarate slobodnu prekograničnu trgovinu opreme... ukratko nepojmljivo mi je da će mi država nametati atomizer (tank) iz kojega mogu pariti, a ako posjedujem tank koji nije odobren od nadležnog ministarstva, proglašavam se prijestupnikom, kriminalcem? O troškovima koje uvoznik ili proizvođač mora izvdvojiti za odobrenje prodaje osobnog isparivača i atomizera ne želim niti pomišljati osim što predviđam da će ishod biti po pravilu "veliki jedu male".) (čl.19.st.5. a) Dali ste razmišljali o tome koliko ovo ekonomski nije opravdano, ovaj pothvat direktno doprinosi tome da će e-tekućina postati dodatno skuplja i bez državnih nameta na takve proizvode, a volumen tanka na atomizeru od 2ml je apsurd što me ponovno vraća na pitanje ako posjedujem atomizer sa spremnikom od 2 ili više ml, dali sam prijestupnik i problem ove države? Ne razumijem koja je svrha ograničenja na tako mali volumen. Strah od predoziranja ako ćemo biti sarkastični? Jednako tom odlukom ste eliminirali usudio bih se reći 90% postojećih atomizera i proglasili ih nelegalnim, čestitke...). Ogorčen ovim stvarima moram se zapitati u čijem interesu ovo radite? Umjesto da neke odluke u ovome prijedlogu budu privilegirajuće za osobne isparivače i e-tekućine u odnosu na duhanske proizvode, vi činite kontraefekt i indirektno stvarate okružje da se mnogo korisnika osobnih isparivača vrati na duhanske proizvode i time si uništavaju zdravlje što su mnoge studije i istraživanja pokazala, dali sam u pravu ili i takva istraživanja nisu dovoljno relevantna? Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Vezano uz odredbe članka 19. napominjemo da je isti sukladan Direktivi 2014/40 EU, koja je obvezujuća za države članice.
17 Ivica Mikolaj NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, smatram da bi se trebali potpunije informirati o osobnim isparivačima ili kako ih Vi u prijedlogu zakona nazivate "elektroničkim cigaretama". Da imate potpunu informaciju, smatram da ih ne bi trpali u isti koš s industrijskim cigaretama. Parenje nipošto nije pušenje, već je prema brojnim relevantnim istraživanjima preko 95% zdravija alternativa, koja mnogim pušačima olakšava odvikavanje od vrlo štetne ovisnosti o industrijskim cigaretama. Ovakvim zakonom samo pomažete duhanskoj industriji da ne gubi svoje klijente koji bi se uz pomoć osobnih isparivača odvikli od pušenja, a odmažete zdravlju potencijalnih bivših pušača (i ja sam jedan od njih) i njihove okoline. Molim Vas da se dodatno informirate i izuzmete osobne isparivače iz ovog zakona. Hvala na razumijevanju! Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
18 Željko Kukavica NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani Vaš prijedlog zakona nema veze sa stvarnosti. U tekstu cijelo vrijeme spominjete električne cigarete, to dokazuje da se niste dovoljno informirali prije pisanja ovog prijedloga zakona. Da ste malo proučili i ispitali zajednicu korisnika "električnih cigareta" došli bi ste do zaključka da nitko ne koristi električne cigarete. Mi koristimo osobne isparivače. U isti koš stavljate osobne isparivače i cigarete, a nigdje ne piše i ne može se zaključiti na koji način ste došli do tog zaključka. Ako ste napravili neke studije koje potkrepljuju tu tvrdnju bilo bi lijepo da to onda bude dostupno javnosti. Tekućina za osobne isparivače sadrži biljni glicerol, propilen glikol, prehrambene arome i po želji korisnika može i ne mora sadržavati nikotin. Ako smatrate da je bilo kkoji od navedenih sastojaka štetan za zdravlje onda morate zabraniti korištenje 90% namirnica koje se konzumiraju(keksi, kolači, bomboni.....). Da li ste razgovarali sa korisnicima osobnih isparivača i shvatili koliko im se poboljšalo zdravlje od kada su prestali pušti i počeli pariti??? Pretpostavljam da niste i da nikad nećete. U parama, koje mi ispuhujemo, nema ništa štetno...mi mirno spavamo kada pored naših bližnjih ispušemo oblak koji miriše na vaniliju, jabuku i slično.....Da li vi mirno spavate kada popušite kutiju cigareta u sobi gdje borave vaša djeca, muževi, žene i drugi voljeni??? Ugodni snovi i para živi vječno :) Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
19 Sven Cepak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA O ovom zakonu mislim da je potpuno nepravedan. Duhan se prodaje bez ikakvih ogranicenja na kolicinu ili jacinu, a posto je vec uporaba osobnog isparivaca izjednacena s pusenjem cigareta, barem bi se tekucina trebala moci prodavati u vecim pakiranjima od navedenih, i vise koncentracije nikotina. Osobni isparivaci takodjer otpustaju manje nikotina u zrak oko osobe koja ga koristi, za razliku od cigareta koje u zrak ispustaju znatno vecu kolicinu nikotina, a da ne govorim o katranu, formaldehidu... Sve u svemu, zasad je prodaja e-tekucine i osobnih isparivaca dosta regulirana, niti jedan profesionalni ducan koji trguje osobnim isparivacima i opremom za osobne isparivace nece prodati nista maloljetnicima, za razliku od cigareta, koje se prodaju na svakom tisku i u svakom ducanu, dakle pristupacnije su djeci. Cak se i otvorilo nekoliko ducana u Hrvatskoj, sto je otvorilo nova radna mjesta. Ja mislim da nacine prodaje i uvoza osobnih isparivaca i opreme ne bi trebalo mijenjati. Isto tako, meni logika nalaze da se drzim prostora za pusace, i mislim da je to dobro rjesenje. Ukratko, ne mijenjati nista vezano uz prodaju, samo promijeniti znakove "Zabranjeno pusenje" u "Zabranjeno pusenje i parenje". Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
20 Mario Vidić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Osobni isparivači ne spadaju u istu kategoriju kao duhanski proizvod , pa stoga ne vidim zašto se sve regulira istim zakonom, ako več mora biti isti zakon potrebo je koristiti naziv "Osobni isparivač" jer kao bivši korisnik duhanskim prerađevina (cigareta) znam iz prve ruke da su prema načinu upotrebe nisu iste stvare. Da ne govorim koliko mi se zdrasveno stanje popravilo polje prelaska na osobni isparivač.A odrđivati kave urađaje smijemo koristit je bez predmetno , s obzirom na veličinu spremnika i najva uvođenja novog uređaja u prodaju 6 mjeseci prije početka prodaje. to je kao tražiti od svih u državi da voze Škodu Fabiju i ne veći auto. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
21 Renato Valent NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani Kao ljudi koji se bave medicinom i koji znaju kako analogna cigareta funkcionira - izgaranjem oko 4000 štetnih, od kojih oko 50 kancerogenih kemikalija u cigareti od kojih vjerojatno samo nikotin nije štetan što znači da ostalih 3999 kemikalija šteti ljudskom zdravlju i organizmu. Sada možemo usporediti 3999 kemikalija analogne cigarete protiv 4 koje se nalaze u tekućini koju osobni isparivač zagrijava. Nabrojati ćemo neke od 4000 štetnih kemikalija. Amonijak, arsen, benzen, cijanid, olovo, naftalen, metilni izocijanat, polonij, itd, dok se u tekućini osobnog isparivača nalazi propilen glikol koji se nalazi u hrani i kozmetici i koji nije štetan za zdravlje, biljni glicerol, aroma te nikotin gdje kod nekih tekućina nikotina ni nema (0%). Pušio sam oko 6 godina, probao sam prestati na razne načine, nisam uspio. Moj otac puši 30-ak godina i pokušao je prestati, inače je pušač dvije kutije dnevno, roditelji moje djevojke su također bili veliki pušači i nitko nije uspio prestati sve dok nismo probali osobni isparivač i vjerujte, ja sam prestao pušiti za par dana, moja djevojka odmah, njeni roditelji odmah i moj otac je s dvije kutije dnevno prešao na kutiju tjedno. Ministarstvo zdravlja, molim Vas, saslušajte ljude koji su pobijedili borbu protiv analogne cigarete, koji su mogućnost dobivanja raka pluća smanjili na minimum, nemojte osobne isparivače tjerati u ormar, već im pomozite, dućanima koji se bave prodajom isparivača, pomozite im jer oni pomažu ljudima u borbi protiv cigarete. To je mnogo zdravije, nema onog odvratnog smrada od cigareta, možete mirisati po jagodi, breskvi, banani ili po nekom kolaču. Royal College Of Physicians je istražilo da je osobni isparivač 95% zdraviji od analogne cigarete. http://www.forbes.com/sites/jacobsullum/2016/04/28/royal-college-of-physicians-says-e-cigarettes-can-prevent-almost-all-the-harm-from-smoking/#faee40c1f46b Hvala lijepa! Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
22 Ivica Tkalčec NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Uglavnom da prvo napisem svoje iskustvo .. Dugo godina sam pusio cigarete .. i prije koju godinu sam obolio od autoimune bolesti i veoma otezanog disanja . Prijatelj mi je preporucio osobni isparivac (posto vidim da baratate terminom - ecigareta sto je danas podosta promaseno i neprofesionalno) .. i poceo sam ga koristiti mada nisam bio nesto impresioniran. Ali dogodilo se nesto sto nisam ocekivao ; ja sam samo zelio zamjeniti cigarete necim zdravijim; poceo sam skoro pa normalno disati bez ikakvih napadaja .. prestao sam i tablete uzimati .. No evo to je mrvica mog iskustva a da ne govorim da nema stetnih sastojaka izuzevsi nikotin ali evo ja ga upravo odbacujem i koristim samo bazu bez nikotina .. nesto sto svaki dan i vi konzumirate u kolačima , sokovima , bombonima itd. A s druge strane u tekucini za isparivace nema stetnih sastojaka kao u cigareti .. tj . nema nijednog osim niktoina ako ga osoba koristi i stvarno pomaze za odvikavanje . Da ste napravili bilo kakva istrazivanja otkrili biste da je baza apsolutno u zelenoj grani .. Arome ? .. Pa kvalitetnije su od ovih za kuhanje jer imaju manje stetnih sastojaka . zatim Isparivaci - Mod / baterija tu nema nista stetnog .. tj ima ali kao i svaka druga baterija koju koristite cijele dane i noci us vim mogucim oblicima . Jedina stvar kojui sam kritiziram jesu oni koji pretjeruju sa kolicinama pare koja izlazi iz isparivaca , da se razumijemo nije ona stetna niti neugodno mirise , ali evo ima ljudi kojima smeta pa se umjesto svih ovih gl... orijentirajte na kulturu ljudi a ne na beskorisne propise koji samo mogu dovesti do toga da cete velik broj ljudi vratiti na obicne cigarete i time pribliziti smrti . Ukratko .. ovaj vas prijedlog zakona moze dovesti do ozbiljnog narusavanja zdravlja velikog broja ljudi jer koliko ja vidim zelite apsolutno uskratiti skoro pa svaku mogucnost dostupnosti nestetnih sastojaka i natjerati ljude da se opet vrate opasnim porocima ! .. Zao mi je ali tako je . E da evo jos da nadodam - mozemo samo malo rezimirati preko izvjestaja Royal college of Physicians i Public health England gdje doktorima preporucaju da pacijentima savjetuju da pređu na osobne isparivace ! ..I također Cochrane Review koji je 2014 i 2016 u istrazivanjima dosao do zakljucka da su bas osobni isparivaci minimalno ili nikako stetni po zdravlje . Također imate masu ovakvih videa gdje vam govore ljudi koji vrse istrazivanja i definitivno su pouzdani , govori prof. Peter Hajek www.youtube.com/watch?v=SVS0_BGHHjM&feature=youtu.be Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
23 Marija Jelčić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, koristim osobni isparivač više od 5 godina, prije toga sam 22 godine pušila analogne cigarete i to dvoje ne može ići u isti koš.Osobni isparivač mi je promjenio život na bolje, imam više vremena, ne smrdi, ne zagađuje prostor i nikad mi se nitko u ovih 5 godina nije obratio i rekao da mu to smeta.Trebalo bi osobne isparivače izuzeti iz ovog zakona jer uistinu nemaju ništa podudarno sa običnom cigaretom,osim nikotina u tekućini koja može biti bez istog,a nikotin možemo naći i u drugim stvarima koje se ne spominju u ovom zakonu.Postoje puno štetnije stvari koje svi svakodnevno koristimo i nikom ništa, krenuvši od kruha koji ima toliko E nećega da ga nebi trebali ni dirati a ne jesti pa na dalje. Molim VAS da osobne isparivače ne stavljate u isti zakon sa običnim cigaretama jer to će donijeti samo veću štetu korisnicima i većina će biti prisiljena vratit se na obične cigarete i time si narušiti zdravlje, jer neće imati gdje kupiti i probat osobni isparivač. Hvala! Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
24 Ivan Brozović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ovakvu angažiranost, kao angažiranost oko isparivača, gotovo da je u hrvatskoj nemoguće doživjeti. Imam osjećaj kao da su to sve plaćeni oglasi... DIM je DIM. Vjerujem da isparivač nije opasan kao cigareta, ali tko želi, neka dimi doma što želi i kad želi. Javne prostore napokon oslobodite bilo kakvog pušačkog dima! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
25 Vanja Moržan NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Koristim osobni isparivac 4 godine.Moje zdravstveno stanje se u tom periodu znatno poboljšalo nakon prestanka pušenja cigareta i mislim da je smiješno cigarete i osobne isparivače stavljati u isti koš.Gospodo draga imate google pa se malo bolje raspitajte što to znaći i što je osobni isparivač.Hvala!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Marina šimunović Vlaović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Nebi se smjelo poistovjećivati pojam obične cigarete i elektronske cigarete. Kao kemijski inženjer imam iskustva o elektronskim cigaretama i mogu odmah tvrditi kako štetnost obične cigarete je daleko veća od elektronskih cigareta. Obična cigareta ima puno štetnijih tvari i to do 4000 od kojih su 40 karcinogenih i 400 toksičnih. Prijetnju predstavlja dim cigarete u kojem se nalaze navedene štetne tvari kao što su : nikotin, katran, ugljikov monoksid, arsen, amonijak, vodikov cijanid, polonij itd. To su okvirni sastojci cigarete i dima koji djeluju direktno na ljudski mozak. Npr. nikotin u sedam sekundi od udisaja dima cigarete stiže do mozga i kontinuiranom uporabom održava visoku koncentraciju dopamina što izaziva psihičku i fizičku ovisnost. Elektronske cigarete sprječavaju tu ovisnost i pomažu u odvikavanju od cigareta te umanjuju psihičku i fizičku ovisnost. Tekućine koje idu u elektronsku cigaretu se sastoje od nikotina, propilen glikola, biljnog glicerina te aroma koje imaju prirodno identične tvari. Propilen glikol ima izuzetno malu toksičnost, a sastavni dio je raznih gelova za kosu, šampona, losiona. Biljni glicerol je prirodan i ne šteti, čak djeuje i protuupalno. Mnoga studija su pokazala manju štetnost e-cigareta od obične cigarete, dim cigarete je pun toksičnih spojeva dok para koju stvara ponajprije biljni glicerin izbacuje skoro neznatnu količinu štetnih tvari te stoga smatram i mislim da se trebaju razdvojiti ta dva pojma kad je u pitanju zdravlje. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
27 Alan Fadljević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, pušio sam 10 godina, štetilo mi je za zdravlje i bio sam pretil i imao sam problema sa zdravljem. Počeo sam koristiti osobni isparivač pred 5 godina, postao sam novi čovjek!!! Osječam se savršeno, počeo sam se baviti sportom, mogu trčati 10km svaki dan i nemam nikakvih zdravstvenih problema. Nemojte svrstati osobne isparivače s cigaretama. Veliki sam zagovornik i promotor elektronskih isparivača budući su meni DOSLOVNO OKRENULI ŽIVOT! Ja se mogu samo zahvaliti inovatorima koji su to smislili!!! HVALA! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
28 Danijel Grgić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Pozdrav, želio bih ovim putem poslati poruku koju se često može čuti u našoj zemlji, a to je da, ponovno, nas država ne čuje i ne želi čuti. Moja primjedba, kod ovog zakona, je u vezi nestručnog osoblja koje je sastavilo sam prijedlog u djelu u kojem se govori o električnim cigaretama ili osobnim isparivačima. Kakve su to zabrane? Kakva su to ograničenja? Sramotna. Vidi se da osobe koje su zakon sastavljale ne znaju skoro ništa o osobnim isparivačima i smatram to ne primjerenim kada je zakon u pitanju. Da li ste svjesni broja ljudi koji ćete pogoditi s tim? Da li vas je uopće iti briga? Smatram kako je zakon korektan ali strašno manjkav kada je u pitanju odnos prema elektronskim cigaretama. Smatram da su elektronske cigarete pomagalo protiv pušenja, a ne obrnuto jer je takva logika neprimjerena i nema mjesto u svijetu odraslih. Ljudi koji su konstruirali ovaj zakon trebaju to učiniti ponovno ali ovaj put kompetentno i uz pomoć nekoga tko zna o čemu se zakon uopće donosi? Kako ih nije uopće sram nazvati se stručnjakom? Možda za nešto i jesu ali za osobne isparivače nisu. Ovakav kakav jest, zakon šteti industriji ali i samoj državi jer uništava desetke tvrtki koje neće biti u stanju podmiriti novonastale troškove, a koji su nepotrebni. Europska direktiva ili ne, ne može se doslovno primjenjivati ako standardi zemalja nisu jednaki. Poznajem zakone Europske unije, nigdje ne stoji da se zakoni moraju doslovno prepisati. Naša država nema tu privilegiju da zatvori desetke tvrtki, nema niti obavezu to napraviti. E sad, da li ovaj zakon potpomaže duhanskoj industriji? Da. Da li je zakon napravljen upravo radi novaca koji će se priliti farmaceutskim i duhanskim kompanijama? Ne znam, ali intrigantno pitanje. Na kraju će država izgubiti dobre novce, ljudi radna mjesta, a neki će i dalje misliti kako su doprinijeli društvu jer neće vidjeti mrlju na svojim leđima. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
29 CVA (CROATIAN VAPE ASSOCIATON) NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, CVA (Croatian Vape Association) ili HUV (Hrvatska udruga vapera) je registrirana udruga koja okuplja korisnike osobnih isparivača. CVA nastupa s ciljem promicanja, razvitka i unaprjeđenja stava prema osobnim isparivačima, osvještavanjem javnosti o utjecaju osobnih isparivača na okolinu i zdravlje, zaštita prava proizvođača, trgovaca i korisnika osobnih isparivača te promicanje razlikovanja osobnih isparivača od duhanskih proizvoda. Kao najbitnije želimo istaknuti kako se se apsolutno zalažemo za regulaciju i uvođenje određenih mjera vezanih uz prodaju i korištenje osobnih isparivača, ali u skladu sa onim što oni jesu, odnosno onime što nikako nisu - duhanski proizvodi. Također, željeli bismo odgovore po pitanju zašto je Hrvatska odlučila usprkos zdravom razumu i nepobitnim dokazima koja pružaju istraživanja (Public Health England) o 95% manjoj štetnosti osobnih isparivača naspram cigareta te milijuni pozitivnih svjedočanstava korisnika o pozitivnom utjecaju na njihovo zdravlje, u nacrtu prijedloga zakona predložiti postrožene mjere?! Jasno nam je da je direktiva EU obvezna za sve države članice te da za sobom nosi određena opća pravila, no npr. direktiva ne zabranjuje prekograničnu ili internet prodaju. Nadalje, ne brani niti uporabu osobnih isparivača u zatvorenom javnom prostoru, niti zabranu izlaganja proizvoda i sl. U nadi kako se zakon donosi i propisuje u korist i zaštitu građana, kako je u prvom redu podloga za donošenja propisa zdravlje građana, dužnost nam je ukazati i na očito - ovaj zakon to nije. Mnoštvo je primjera, uspoređujući primjerice upaljač ili šibice kao dio duhanskih proizvoda, što nije obuhvaćeno, dok dijelovi osobnog isparivača to jesu bez obzira što ne sadrže jedinu poveznicu koja svrstava osobne isparivače u duhanske proizvode, a to je nikotin, za koji nikada nije dokazano da stvara tešku ovisnost, koji se nalazi i u mnogobrojnim drugim proizvodima(patlidžan, rajčica...) koji također nisu obuhvaćeni niti ovim zakonom niti ih se svrstava među duhanske proizvode, koji ukazuju na nelogičnost ovog zakona. Smatramo, također, kako se sa tako strogim pristupom po pitanju osobnih isparivača umjesto regulacije i kontrole tržišta osobnih isparivača, ista u konačnici zabranjuju. Strogim ograničavanjem odnosno primjera radi onemogućavanjem educiranih trgovaca u specijaliziranim trgovinama osobnih isparivača da navedene uređaje demonstriraju i testiraju ispred kupaca te im tako objasne sigurno i pravilno korištenje kupljenog proizvoda, pridonosi se osim smanjenju prodaje što za sobom povlači zatvaranje takvih trgovina, a time i gubitkom radnih mjesta, needuciranosti korisnika osobnih isparivača, moguće i sigurnoj upotrebi istih. Shodno navedenom, dužnost nam je zahtjevati izmjenu pojedinih stavaka NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA kako slijedi: Članak 25. (1) Zabranjuje se pušenje duhanskih i srodnih proizvoda, biljnih proizvoda i uporaba elektroničkih cigareta s ili bez nikotinskog punjenja i vodenih lula u svim zatvorenim javnim prostorima. Predlažemo da svaki javni prostor samostalno može odlučivati o upotrebi elektroničkih cigareta u svom prostoru. Npr. Ikea ih je zabranila i bez Zakona i svi koji dolaze tamo jasno su upoznati s tim i neće ih koristiti. Prijedlog izmjena: Članak 25. st. (1) „Zabranjuje se pušenje duhanskih proizvoda, biljnih proizvoda i vodenih lula u svima zatvorenim javnim prostorima. Članak 22. (2) Zabranjena je izravna i neizravna promidžba i oglašavanje proizvoda iz stavka 1. ovoga članka. Pod izravnom promidžbom proizvoda iz stavka 1. ovoga članka smatra se i izlaganje pojedinačnih pakiranja cigareta i ostalih duhanskih i srodnih proizvoda, elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu na vidljivim pozicijama u i na prodajnim mjestima, bilo koje vrste, gdje se prodaju duhanski i srodni proizvodi, uključujući ponudu tih proizvoda. Ne razumijemo koja je racionalna osnova za skrivanje ovih proizvoda. Štoviše, skrivat će se tekućine s nikotinom, dok se one bez nikotina neće skrivati?! Predlažemo izuzimanje elektroničkih cigareta i opreme iz ovog članka Prijedlog izmjena: Zabranjena je izravna i neizravna promidžba i oglašavanje proizvoda iz stavka 1. ovoga članka. Pod izravnom promidžbom proizvoda iz stavka 1. ovoga članka smatra se i izlaganje pojedinačnih pakiranja cigareta i ostalih duhanskih i srodnih proizvoda, elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu na vidljivim pozicijama u i na prodajnim mjestima, bilo koje vrste, gdje se prodaju duhanski i srodni proizvodi za pušenje, uključujući ponudu tih proizvoda. Članak 23. 7) Zabranjuje se prodaja i kupnja proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, kao i spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu putem Interneta, kao i prekogranična prodaja na daljinu. Ukidanjem prekogranične i internet prodaje, sva mjesta koja nemaju specijalizirane dućane e-cigareta ostat će zakinuta za dostupnost i mogućnost kupovine ovih proizvoda. Direktiva zabranjuje prekograničnu prodaju, ali apsolutno ništa ne govori o internet prodaji unutar zemlje članice. Prijedlog izmjena: Članak 23. st. (7) „Zabranjuje se prekogranična prodaja na daljinu proizvoda iz stavka 1. ovog članka.“ S poštovanjem, CVA Nije prihvaćen Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
30 Berislav Fabijanić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, pušio sam više od petnaest godina i prije dva mjeseca sam prešao na osobni isparivač, toliko se dobro osjećam da mi ne pada na pamet opet početi pušiti cigarete. Žalosno je da se u Hrvatskoj razvijene tehnologije stavljaju u isti koš s nečim što je zastarjelo i još 95% štetnije za zdravlje čovjeka. Ali, nažalost u Hrvatskoj je to svakodnevnica i mislim da je vrijeme da se stvari kod nas počnu pokretati u pozitivnom smjeru. Građanin Republike Hrvatske, Berislav Fabijanić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
31 Yvonne Huđek NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, kako vidim iz ovog prijedloga zakona, Vi želite uništiti vapersku zajednicu bez da obrazložite zašto. Koji je razlog da se ovaj zakon donese, kome su to tako naštetili osobni isparivači da se toliko po njima s ovim zakonom ''pljuje''? Nama korisnicima sigurno nisu, ali očito Vama i Vašem džepu i džepu ostalih velikih kompanija duhana jesu. Osobni isparivač koristim već 2 godine. Prije toga pušila sam kutiju cigareta dnevno. Od običnih cigareta osjecala sam se jako loše (od vrtoglavica ujutro, teško disanje, glavobolje, itd.), ali navika je bila navika i nikako se nisam mogla odviknuti od njih iako sam nekoliko puta probala iako zapravo nisam htjela prestati. Prvi puta sam se sa osobnim isparivačem susrela prije tri godine, ali onda su to bile one obične, izgledom slične analognim cigaretama i nekako mi nisu odgovarale. Smetala mi je para koja je izlazila iz njega, nisam bila na to naviknuta pa se nisam ni usudila nastaviti s tim. U 7.mj 2014. dečko i ja odlučili smo si priuštiti prve osobne isparivače. I tako je počela naša avantura u svijet pare. Oba smo prestali konzumirati analogne cigarete, zdravlje nam se drastično poboljšalo i oba smo u tome našli novi hobi, a on kao nezaposleni u tom trenutku našao je posao u kojem uživa u jednoj od firmi koje se bave s time. I sad nam to želite oduzeti (i hobi i posao). Od cigareta sam se u potpunosti odvikla, na isparivaču parim skoro pa nulu nikotina, nije mi potrebno više, tek toliko da baza ne bude bljutava, mogu prestati kad poželim jer sam se ovisnosti riješila. Ali ne želim prestati, jer isto tako nisam ni željela prestati pušiti analogne cigarete jer mi se to sviđalo, ali našla sam zdraviju alternativu i sad bi bez toga mogla ostati i vratiti se analognima. Kako ste Vi svi skupa licemjerni pa to je strašno. Kao želite da ljudi prestanu pušiti cigarete, a kad se vidi da ljudi prestaju pušiti i da su našli alternativu, da su počeli koristi nešto što je zdravije vi odmah vidite u tome nešto loše. Nešto loše za Vas, jer ne ide u Vaš džep. Nadam se da ćete pročitati ovaj moj mali tekst, nije stručan, ali je osobno mišljenje koje bi trebalo nešto vrijediti. Mislim da su u ovim komentarima ispod već sve stručno rekli i sa svim se slažem. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
32 Tajana Vidaic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Osobni isparivač koristim nešto više od godinu dana i zdravstveno stanje mi se preporodilo nakon 25 godina pušenja analognih cigareta. Koliko vidim, moji kolege vaperi su već iznijeli sve dobre strane osobnih isparivača pa se neću ponavljati. Ovo što ste dosad pročitali trebalo bi biti dovoljno da se zapitate jeste li u pravu donoseći takve zakone i uspoređujući osobne isparivače sa analognim cigaretama. Ako se zapitate, povjerovat ću da vam je zaista stalo do zdravlja ljudi. A ako ne, onda je jasno što želite postići. Osigurati nekom zaradu na isparivačima, ograničiti dosadašnji način prodaje i nabavke kako bi netko pokupio vrhnje i od ovog biznisa. Bojim se da vam naše zdravlje ne znači baš ništa, jer u suprotnom bi se trudili olakšati ljudima da se ostave cigareta, a ne im otežavati. Idući potez je na vama pa da vidimo što je u pitanju. Zdravlje i boljitak ljudi, ili profit. ;) Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
33 Joško Vukšić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani Vaper sam već četiri godine i naravno da osjetim pozitivne strane parenja jer sam prije toga bio pušač 40-ak god. Pušio sam 4-5 kutija cigareta dnevno.Podržavam sve što je u interesu sveopčeg zdravlja, ali vaša neinformiranost će nas vratiti na cigarete što nikom ne donosi korist. Parenje nije zdravo ali 95% je zdravija alternativa. Za kraj zemlja smo koja živi od turizma, turizam nije samo sunce i more. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
34 Daria Marenic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Osvrnula bih se na članak 23. (7) Zabranjuje se prodaja i kupnja proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, kao i spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu putem Interneta, kao i prekogranična prodaja na daljinu. Premda je čitav zakon pun nelogičnosti i pokazuje kako je donesen bez pretjeranog istraživanja i informiranja o predmetu na kojem se temelji, ova stavka zakona se posebno negativno odražava na sve uključene sudionike svijeta e-tekućina i osobnih isparivača /elektronskih cigareta. S jedne strane imamo korisnike osobnih isparivača koji su sve do jednog potvrdili kako su prestali konzumirati obične cigarete te se osjećaju puno zdravije, ne kašlju i u boljoj su fizičkoj formi. Kada su nam poznati ti pozitivni učinci zašto ograničiti narudžbu putem interneta onim vaperima koji žive u manjim sredinama i nemaju specijalizirane vape shopove u svojoj bližoj okolici? Zašto njih stavljati u podređeni položaj, posebice danas kada je u čitavom svijetu online prodaja prerasla prvu fazu pomodnosti i trenda i postala sasvim uobičajenim načinom života. Širom zemaljske kugle čak i stanovništvo treće dobi prihvatilo je oblik online narudžbe, a mi u Hrvatskoj ograničavamo tu suvremenu pogodnost i vraćamo se 20 godina unatrag, a onda se žalimo kada nas ne prihvaćaju dijelom zapadnjačke kulture. S druge strane imamo tvrtke na području Republike Hrvatske koje se bave proizvodnjom i prodajom e-tekućina i osobnih isparivača te koje zapošljavaju i isplaćuju plaće određenom broju građana kojima se dalje povećava kupovna moć i koji u konačnici pune proračun Republike Hrvatske. To je lanac međusobno ovisnih sudionika, svi imaju koristi jedni od drugih. Zašto njih sve ugrožavati. Zašto ugrožavati tvrtke i njezine sve sudionike koji na legalan način ostvaruju prihode od online prodaje ne samo u Hrvatskoj nego i u čitavom svijetu. Dat ću vam konkretan primjer. Naime zaposlenica sam tvrtke Elda koja se bavi proizvodnjom e-tekućina i koja te e-tekućine izvozi u preko 80 zemalja diljem svijeta. Sve e-tekućine posjeduju certifikate kojima se potvrđuje njihova ispravnost i kvaliteta. E-tekućine su sve laboratorijski testirane, sadržaj i pakiranje im je prilagođeno europskoj TPD2 regulativi i upravo smo iz Velike Britanije i Nizozemske dobili potvrdu kako nam e-tekućine ispunjavaju sve propisane zahtjeve i kako nam je omogućena prekogranična prodaja. Velika vijest za sve članove Eldinog tima. Međutim, bez obzira na dopuštenje prekogranične prodaje koje je pristiglo iz zemalja u kojima imamo velik broj poslovnih partnera i kupaca, mi smo nemoćni jer nam naši vlastiti zakoni unutar države potpuno onemogućuju izvoz u bilo koju od zemalja. Gledajući između redova, čini se kako država štiteći duhansku industriju, potiče nas kao proizvođača alternative tradicionalnim cigaretama da svoju proizvodnju prebacimo u neku drugu zemlju koja nema ovako nelogična ograničenja i zahtjeve. Da zaključim, svi ovi komentari pojedinaca koji su iskusili utjecaje e-tekućina i osobnih isparivača i koji ne vide ništa loše u tome, te iskustva tvrtki koje i proizvode u strogo kontroliranim uvjetima trebali bi biti značajan poticaj nadležnim tijelima da još jednom racionalnije promisle o predmetima ovog zakona te bolje razrade dopuštene oblike i način prodaje istih. Zahvaljujem se na vremenu koje ćete posvetiti čitanju ovog posta ispred cijelog Elda Tima Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
35 Jurica Marjančić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Nezamislivo mi je da se u današnje vrijeme visoke tehnološke razvijenosti prijedlog zakona svodi na nečija osobna zapažanja. Pored svih dostupnih istraživanja vezano za uporabu osobnih isparivača i dalje se koristi termin električna cigareta. Dokle? Razlika je ogromna, bilo bi dobro da se malo informirati o tome, smijati će vam se ljudi kad shvate što pokušavate. Za kraj jedno pitanje, ne smatrate li da bi donošenjem ovakvog zakona u stvari pogodovali duhanskom lobiju? Ne mislite li da će ograničavanje slobode korisnika osobnih isparivača dovesti do masovnog nezadovoljstva istih? Ovdje se ne radi o populaciji od 100 jedinki, po nekim proračunima broj je okvirno između 100000 i 150000 u Hrvatskoj sa tendencijom rasta. Koliko je to zdravih ljudi koji su sposobni raditi i plaćati poreze? Na kraju, sve se i svodi na novac, zar ne, bilo porezima bilo donacijama duhanske industrije. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
36 MARTA BEZJAK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Žao mi je što se iz neznanja događaju ovakve beskonačne rasprave . Pročitala sam mnogo argumentiranih i pametnih komentara , stoga ne želim dužiti (one druge ne želim ni spominjati jer oni neznaju o čemu je točno riječ). Vaperica sam već četiri godine i naravno da osjetim pozitivne strane parenja jer sam prije toga bila pušač 20 god. Molim Vas , pročitajte sve ove komentare i biti će Vam u potpunosti jasno kakvu pogrešku činite stavljajući u isti koš vapere i pušače. Vjerujem da će te donesti ispravnu odluku u korist vapera. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 Bojan Banjac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, informacija da će osobni isparivači biti obuhvaćeni prijedlogom zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda me iskreno iznenadila. Osobno sam bio pušač od svoje 18. godine, što sam prestao biti nakon 17. godina pušenja o 1-1.5 kutije cigareta na dan. Pokušavao sam prestati pušiti duhanske proizvode više puta u životu, što naglim prekidima, što uz pomoć nikotinskih flastera, što uz pomoć žvakaćih guma s nikotinom. Nažalost nisam jedan od onih koji su razvili ovisnost isključivo o nikotinu, već mi je držanje cigarete među prstima, udisanje dima i ispuhivanje istog bila veća ovisnost nego sam kemijski spoj. Jednako tako sam kao visokoobrazovana osoba težio biti informiran glede svih štetnih tvari koje mogu biti prisutne u cigaretama, a nažalost kupcima nisu ni danas vidljive na pakiranjima te vrste proizvoda. Prije nego sam počeo pariti mi se zdravstveno stanje pogoršalo što je rezultiralo učestalim kašljem, nakupljanjem sekreta u dišnim putevima, curenjem nosa i generalno duljim trajanjem prehlada koje su zahvaćale dišni sustav. Tražio sam način kako da ako ne mogu snagom volje prestati pušiti to probam uz bilo koje drugo pomagalo, a da nije jednako ili više štetno od udisanja dima koji sadrži kemijske spojeve koji nastaju kao proizvod izgaranja bio materije iz cigarete. Za alternativu u vidu osobnog isparivača sam doznao ne preko zdravstvenog sustava RH, već preko prijatelja koji je prestao s pušenjem cigareta i započeo pariti nikotinske tekućine uz pomoć osobnog isparivača. U roku od 6. mjeseci mu se, bez zamjetnih promjena u ishrani i stilu života, zdravstveno stanje poboljšalo te je u odnosu na početnu razinu nikotina (12 mg/ml) u tekućini istu i prepolovio. Prije same investicije sam uradio istraživanja o fizikalnim i kemijskim procesima vezanim za proces parenja, s obzirom na dostupan nepristran materijal do kojeg je mogu reći bilo izrazito teško doći, te zaključio kako je opasnost za unos karcinogenih tvari u organizam putem parenja usporediva sa zdravstvenim problemima koji mogu nastati kretanjem po prometnoj ulici. Inicijalna investicija za kupnju je za moja osobna primanja koja su približna prosječnim primanjima građanina RH je bila dosta velika, ali sam uz isti ulog novca u kupovne tekućine uspio izbaciti nepoznate karcinogene komponente koje sam udisao prilikom pušenja analognih cigareta. Nažalost iz prijedloga zakona vidim kako distinkcija osobnih isparivača naspram klasičnih duhanskih proizvoda ne postoji. Dakle tekućina koja se inhalira, a sastoji se od nikotina, Propilen glikola, biljnog glicerina (glicerola) i mogućim dodatkom aroma je jednako usporediva s inhalacijom dima koji nastaje izgaranjem cigarete. Nadalje, bilo kakvo javno informiranje i nabava osobnog isparivača se planira zabraniti te tako onemogućiti ili znatno otežati informiranje vezano za prelazak pušača na parenje kao zdraviju alternativu od klasičnih duhanski proizvoda. Također se kod definiranja zapremine posuda za prodaju tekućina za osobne isparivače zabranjuju posude zapremine veće od 2 ml, što bi se moglo usporediti sa zabranom prodaje pakovanja cigareta koje sadrže više od dvije cigarete. Dakle, podržavam kvalitetniju kontrolu sastava tekućina za parenje uz pomoć osobnih isparivača i zabranu prodaje nikotinskih tekućina za parenje maloljetnicima iako do sada nisam naša niti na jednu trgovinu opremom za parenje u kojoj izričito nije bilo naglašeno da je prodaja zabranjena maloljetnicima. U nadi da nisam napisao samo isprazni tekst koji neće biti pročitan, hvala. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
38 Karlo Bujanec NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Želio bih Vam samo skrenut pažnju na istraživanje, provedeno na Royal College of Physicians, jedan od najsprestižnijih instituta u svijetu, koji je zapravo napravio cijelokupan pokus o štetnosti e-cigareta, odnosno osobnim isparivačima. Ako pročitate samo prvi dio, navedeno je kako su isparivači korisna zamjena za osobe koje žele prestat pušit, odnosno, da će ih lječnici preporučat osoba koje se žele okanit klasičnih cigareta. Ne samo to, nego da je i 95 % zdravije od pušenja. Istina da nije ni to planinski zrak, ali da je svakako bolja alternativa. Također, Vi, kao svi ostali mediji, koji su financirani od duhanskog lobija, ne bih Vam preporučao da koristite "Weasel Words", odnosno nešto tipa: "Istraživanja su pokazala, doktori kažu, itd", jer svi znamo da su to samo riječi kako bi pridobili pažnju ljudi koji nemaju pojma ni o čemu čitaju. I zadnja stvar, moram napomenut da će pri ovim regulativama doći do zatvaranja dućana sa opremom za osobne isparivače,znači još ljudi na burzi, pa do zatvaranja obrta koji se bave proizvodnjom tekućina ili opreme za iste, što će rezultirat sa manje novaca u proračunu, a Vama je to i najbitnije. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
39 Marino Demark NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Mene samo zanima gdje ste našli osobe koje su istraživale štetnost osobnih isparivača i poistovjetili ih sa cigaretama, možda u Vrapču? Imate li vi imalo mozga kad se predlagali takav zakon, da li vi uopće znate razliku između kruške i jabuke? Po ovome što predlažete, vidim da nemate pojma o čemu pišete. Nije ni čudno što nam je zdrastvo u totalnom rasulu.Pušio sam preko 30 godina, imao problema sa kašljanjem, gušenjem, disanjem i visokim tlakom. Prije tri godine sam prešao na osobni isparivač i problemi su nestali, nema više kašlja, gušenja, normalno dišem, a pošto svake godine zbog posla idem na liječnički pregled, čak mi se i spirometrija pluća popravila a tlak mi se stabilizirao i došao u normalu, a da ne govorim kako su mi se i ostali osjeti ( mirisa, okusa ) ponovo vratili - i sad vi osobne isparivače gurate u isti koš s cigaretama. Bez mozga i jadno. Umjesto da potičete prelazak na zdraviju varijantu, da se ljudi prestaju trovati cigaretama vi uporno obrnuto. Na kraju ćemo se opet vratiti na duhan, ali na onaj slavonski ŠVERCANI! I zaposlite kvalitetan kadar koji će kvalitetno i sa znanjem napraviti prijedlog zakona, a ne u foteljama držati nesposobne uhljebe koji su došli po političkoj osnovi Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
40 Goran reljić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA meni neide jedna stvar u glavu na temelju kojeg istraživanja ste vi izjednačili duhan sa tekućinama za električne cigarete ? ako izlazi više iz njih pare odmah su štetnije ? pa stvar je u sadržaju ne količini ja sam prešao na e cigaretu prije 5 godina i od tad mi se zdravstveno stanje poboljšalo cigarete mi smrde, nisam zadihan kao prije, hrana ima okus, mirisi su izražajniji a sve to zato što sam se maknuo sa cigareta. umjesto da potičete ljude da se maknu sa cigareta vi ste se priklonili duhanskom lobiju Treba vas tužiti na EU sudu za ovako donošenje zakona Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
41 Mario Knežević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Slažem se da je potrebno dodatno regulirati uporabu duhanskih proizvoda, što zbog "Europskih zahtjeva", što zbog svih ljudi (normalno prvenstveno nepušača ali i samih pušača). Zbog toga sam prestao pušiti prije pet godina. Na sreću, danas je već nezamislivo pušenje u nekim prostorima koji su do prije 20-30 godina bili normalni (autobus, ambulantne čekaonica). Zadnjih pet godina koristim "e cigarete" i zahvalan sam onome tko ih je izmislio, a jako razočaran ovim prijedlogom zakona. Gotovo svi dijelovi ovog zakona koji se odnose na "e cigaretu" su blago rečeno problematični i upućuju na to da autori nemaju pojma o čemu pričaju. Nevjerojatno je kako se netko uopće usudi pisati zakon o nečemu o čemu gotovo ništa ne zna. Jasno je da je najveći dio ovog prijedloga jednostavno preuzet od Europskih direktiva (što ne umanjuje njegovu glupost (ako se ne radi o nečemu drugom)), ali je naša tj. vaša varijanta još rigoroznija gdje god je imala tu slobodu. Zbog čega je "e cigareta" uopće dospjela među duhanske i srodne proizvode? Duhanskog nema ništa a koja je srodnost? Točnije koja je srodnost "aparature" sa duhanskim proizvodima ...U podrijetlu metala, plastike , stakla ?? Jesu li tu obuhvaćene lule, cigaršpici, i da idemo dalje kuhala za vodu?? Srodnosti nema čak niti u e tekućinama ali ajde, razumijem da je autor mislio na neku sličnost (vizualnu asocijativnost produkta -para/dim) pa bih u krajnjoj liniji mogao prihvatiti da se ovdje priča o reguliranju među samim e tekućinama ali i to bi trebalo dodatno preispitati, zbog neupitnog korisnog učinka istih za sve bivše pušače i kompletnu zajednicu. Prije par godina kada je nastajala osnova dokumenta iz te iste Europe je stiglo jedno od "najčudnovatijih" obrazloženja zašto treba e tekućine svrstati u ovu skupinu, bez obzira na sve studije koje im ne idu u prilog. Naime, "pojašnjeno" je tada da te tekućine proizvode pare privlačnog miria i okusa pa bi za njima mogli posegnuti neki povodljivi mladi ljudi koji bi nakon nekog vremena mogli preći na konzumiranje "industrijske cigarete"!!!!!!! ... Autori ovog prijedloga vjerojatno u toj izjavi ne primjećuju "dozicu" licemjerstva. Znam da od svih ovih komentara nema nikakve koristi jer što ste naumili tako ćete i provesti, ali znajte da je e cigareta napravila više pozitivnih pomaka u borbi protiv pušenja nego svi dosadašnji i budući "nacinalni programi" tog cilja (ako im je to uopće cilj), a sada im je već neupita 95% manja štetnost od klasičnih cigareta, a utjecaj na prostor i ljude koji su oko njih je praktički zanemariva. Ja ih ne koristim gotovo nigdje gje nije dozvoljena i klasična cigareta. (izuzev svoga ureda u kojem sam sam). Ali sam osim ovog "ukupnog" komentara dodao i jedan na članak 25... (svi ostali člamci gdje se ecig spominje su za ne komentirati nego jednostavno pobrisati) I te "e cigarete" barem u početku traže volju i želju pušača da ih prihvati kao neusporedivo bolju alternativu pušenju, a ovim zakonom i naruzmjevanjem problematike svojski ste se potrudili da im to otežate. (Zašto? Zbog čega? Zbog koga?) Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
42 Mario Špoljarić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani... Kao višegodišnji korisnik osobnog isparivača, ne slažem se sa nacrtom prijedloga zakona u dijelu koji regulira status osobnih isparivača ili kako ga vi nazivate elektronička cigareta .Članak 25. stavak 1 , Članak 22. stavak 2 , Članak 23. stavak 7. Članak 19. stavak 2. i stavak 4. Još jednom vas molim razmotrite !!!! Nije prihvaćen Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
43 Taras Cattunar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovana gospodo iz Ministarstva, nakon što sam pročitao ovoliki broj kvalitetnih i konkretnih primjedaba na ovaj Nacrt prijedloga zakona samo me zanima da li Vi to uopće čitate i obraćate li pažnju na glas vaših građana na koje se njegove odredbe odnose? Da li će te riječi doprijeti do Vas i da li će Vas ponukati da razmislite o izmjenama? Nadam se da ovo nije samo još jedno bacanje pijeska u oči i da ćete pozvati Vapersku zajednicu - CVA da Vam se pridruži u pronalaženju najboljih i najpoštenijih rješenja za sve - i parioce i ostale nekorisnike navedenih. S vjerom u bolje sutra srdačno Vas pozdravljam! I zapamtite, parenje nije pušenje cigareta! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
44 Mladen Grahek NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani... Kao višegodišnji korisnik osobnog isparivača, ne slažem se sa nacrtom prijedloga zakona u dijelu koji regulira status osobnih isparivača ili kako ga vi nazivate elektronička cigareta . Sa argumentima protiv, koji su već prethodno izloženi slažem se u potpunosti te na ovu temu nemam ništa dodati, osim da predlagatelj zakona preispita svoju odluku uvažavajući stav i iskustva samih korisnika. Pozdrav . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
45 Sabina Brozičević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Koristim osobni isparivač, ili kako ga Vi nazivate ''električku cigaretu'', oko 5 godina, te sam upoznata s istim i ne slažem se s ovim prijedlogom zakona smatrajući kako ga je sastavljala nestručna osoba koja taj proizvod nikada nije ni vidjela, a kamoli koristita isti i/ili se barem potrudila saznati nešto više o njemu. Osobni isparivač se pokušava svrstati u istu grupu s cigaretama, što nema nikakvog smisla. Parenje nije pušenje, te osobni isparivač NIJE cigareta. Ne vidim svrhu ograničavanja obujma tekućine na 10ml jer to može jedino utjecati na povećanje otpada. Također ni ograničavanje spremnika na 2 ml ne smanjuje potrošnju, jer će ga korisnik ponovno napuniti nakon potrošenih 2ml tekućine. Osobni isparivači ne prodaju se na svakom uglu, nego u specijaliziranim trgovinama kojih je malo, te bi se ovim zakonom uskratilo potrošačima: -kupnju ukoliko ne žive u mjestu gdje postoji specijalizirana trgovina (članak 23, stavka 7) -informiranost o mjestu prodaje (članak 22, stavka 4), -pregled izbora proizvoda (članak 22, stavka 2), -isprobavanje proizvoda na prodajnom mjestu (članak 22, stavka 3), -pregled ispravnosti kupljenog proizvoda na mjestu kupnje zbog zabrane uporabe u zatvorenim javnim prostorima(članak 25, stavka 1) zbog loše definicije zatvorenog javnog prostora (članak 25, stavka 2) -informiranost o ovim proizvodima (članak 22, stavke 5, 6 i 7) -kupovinu prizvoda u skladu napretka tehnologije (članak 19, stavka 2). Osobni isparivač NIJE duhanski proizvod, te ga se ne bi trebalo svrstavati među duhanske proizvode! Nije prihvaćen Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
46 Tomislav Dević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Vezano za stavak 7 članka 23. Ne vidim smisao zabrane internetske i prekogranične prodaje. Sama EU nije propisala da se zabranjuje prekogranična prodaja već je to isključivo na državama članicama hoće li zabraniti ili ne. Postavlja se pitanje je li Hrvatska uistinu tako jaka ekonomija da može zabraniti prekograničnu prodaju i onemogućiti poduzetnike iz ove industrije u obavljanju njihove djelatnosti. Zašto zabraniti prodaju proizvoda koji su ionako morali zadovoljiti stroge kriterije TPD-a te koji su prošli opsežna testiranja i zadovoljili visoke standarde kvalitete kako bi uopće mogli biti prisutni na tržištu. Opet donosimo zakon koji ide na štetu naših građana, potrošača i poduzetnika - Razlog nepoznat. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
47 Suzana Petrinić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Osobni isparivači su spasili mnoge ljude, pa tako i mog supruga. On je teški plućni bolesnik, sa KOPB u III stadiju. Dok je pušio cigarete davio se u kašlju, u više navrata skoro se i ugušio. Od kada smo oboje prešli na osobne isparivače, u svakom smo se smislu preporodili, a pogotovo suprug. Ne smrdimo djeci u kući sa cigaretama, a suprugovo se zdravlje višestruko popravilo. prestao je kašljati i daviti. Smatram da je glupo da se sve nas svrstava u isti koš sa pušačima, jer mi smo vrlo daleko od toga. Istina je da smo ovisni o nikotinu, ali ne možemo se zvati pušačima. Osobni isparivači su mnogima poboljšali kvalitetu života, od zdravstvene pa sve do, naravno, financijske strane. Ako treba povisiti cijenu tekućina i opreme koju koristimo, povisite, uzmite dio, ali nemojte nas ograničavati na način na koji to želite učiniti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
48 Luka Dukarić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ovim zakonom limitirate slobodu korisnika osobnih isparivača i drastično smanjujete revoluciju istih i ne poboljšavate baš ništa. Drugim riječima jedini tko profitira ovdje je duhanska industrija. Ne znam da li je netko neinformirani ili podplačeni krivac za ovaj zakon ali očito je da se nije pitalo nikoga tko je prestao pušiti cigarete zahvaljujući osobnim isparivačima. Osobno sam počeo pušiti cigarete s 16 godina i na isparivaču sam 3godine. Ako ovaj zakon prođe postoji mogućnost da ponovo propušim analogne cigarete pošto će mi nabava opreme i tekućina potrebnih za zdaviji život biti gotovo nemoguća! Naj bliži, kako ih mi korisnici isparivača zovemo, vape shop mi je udaljen 30ak km a i postoji vrlo velika šansa da će propasti zahvaljujući ovom zakonu. Regulacije osobnih isparivača su možda nužne ali ne u ovoj mjeri! Granica od 2ml nema smisla, time se ne postiže baš ništa! Jedini tko profitira je duhanska industrija pošto oni jedini proizvode takve uređaje koje realno gledajući niti jedan hrvat neće kupiti jer koštaju doslovno 30 puta više nego vrećica duhana a kod same uporabe traju jednako dugo. 6 mjeseci čekanja na novi proizvod je suludo pošto se osobni isparivači razvijaju brzinom koju jedva mi korisnici možemo pratiti. Ovdje se radi o namjernom zaustavljanju tržišta kako bi duhanska industrija lakše nametnula svoje lošije i skuplje proizvode. Internet trgovina mi je jedini način nabave nove opreme i tekućine (razlog je već naveden). O tome da li se smije koristiti osobni isparivač ili ne u nekom prostoru bi trebao odlučiti vlasnik a ne država. Mi, korisnici osobnih isparivača NISMO pušači! Ali zbog ovog zakona bi lako mogli opet postati. Povezanost osobnih isparivača s duhanskim proizvodom je ludost. Nemaju 99.9% štetnih sastojaka i ne izazivaju razne bolesti kao klasične (analogne) cigarete. Jedini štetni sastojak je diacetyl koji je u vrlo malom postotku tekućina i koji konzumiramo svakodnevno a cigarete istog sastojka sadrže 2000-20000 puta više! Bolesti povezane s diacetylom su nastale u tvornici kokica! Još niti jedan slučaj takve bolesti nije povezan s osobnim isparivačem! Nikotin izaziva ovisnost slično kao i kofein ali ja za kofein regulacije ne vidim. Sami efekti nikotina nisu štetni nego sasvim suprotno, slični su kofeinu. Ako vam je navika piti kavu ujutro možete li izgurati jutro bez nje? Sumnjam. Osobni isparivači koriste biljni glicerin i propiln glikol koje je moguće kupiti u ljekarni (u bocama od 100g pa sve do 10kg) dok su arome također na bazi PG-a (kojih je 2-15% u tekućini). Da li vam još uvijek limit od 10ml ima smisla? Da, nikotin se trenutno dobiva iz lista duhana ali postoje i drugi izvori ali vi ćete i te regulirati pošto se i tekućina sa 0mg nikotina smatra duhanskim proizvodom. Sintetički nikotin se ne dobiva iz lista duhana ali i njega ćete očito regulirati pošto su to želje duhanske industrije koje vi dobrovoljno ispunjavate. Nadam se da će barem netko pročitati sve ove komentare i razmisliti svojim mozgom. Duhanskoj industriji je cilj zadržati što više pušača. Ovim zakonom ne pomažete nikome osim njima. Želite smanjiti postotak pušača u hrvatskoj? Dozvolite osobnim isparivačima slobodno tržište bez regulacija (zabrana prodaje mlađima od 18 naravno treba ostati) i prestanite na nas gledati kao na pušače i ubrajati nas u njihovu skupinu! Dim i para nije isto. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
49 Zvonimir Rimac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA na svojim početcima vidio sam i ja tu čudnu napravu sto sa nekom baterijom zagrijava neku tekućinu i onda ljudi prestanu pušiti? ma svašta, ali probao sam. niti jednu cigaretu poslje toga nisam zapalio jer sam morao, samo zato jer me zanimalo kakva je i kako je moguće da me ne vucće vise cigareta, i brzo bih je ugasio jer smrdi, 10 komada u nekih tih 4g otprilike čisto da se podsjetim koliko je loše.Ubrzo nakon prestanka pušenja nestali su svi užasni simptomi pušača,kašalj,otežano disanje,brzo umaranje itd. Nikada se vise nebi vratio cigaretama i duhanu,ovu slobodu plučima i tijelu ne može dati niti jedan duhanski proizvod kao što to daje osobni iparivač.Te se nadam da zakon ovakav kakav je neče stupiti na snagu jer če uništiti i ovo malo doberoga što imamo u osobnoj borbi protiv trovanja duhanom i pratečim kemikalijama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 Marko Mavrinac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Čitanjem prijedloga zakona došao sam do nekoliko zaključaka koji su vrlo razočaravajući. Naime, iz ovog prijedloga vrlo je očito da vas nimalo ne zanima dobrobit zajednice koje vam je dala istu na povjerenje već je u igri samo novac. U redu, tekućine se moraju oporezivati i ne bi imalo nimalo smisla da se iste kupuju bez da država od toga nema profita, ali zar ne možemo imati ni jedan zakon koji je donesen na obostranu korist? Niste li svjesni da nam je životni standard toliko nizak da ovakve promjene doslovno prisiljavaju ovu veliku (i svakim danom sve veću) zajednicu to jest njezine članove da se vrate cigaretama? Među vaperima ima studenata, umirovljenika i još raznih skupina ljudi koje nakon ovakve promjene ovaj "sport" više neće moći priuštiti i možda će dio prestati, ali budite sigurni da će se većina vratiti cigaretama. Nadalje, ograničenje punjenja od 10ml je smiješno, ako netko želi kupiti 100ml punjenja, kupiti će deset puta po 10ml ili jedno od 100ml, razlika je u raznim trošarinama koja će se morati platiti što opet direktno pokazuje na motive donošenja ovakvog prijedloga zakona i ne donosi apsolutno nikakvu dobrobiz zajednici. "da su elektroničke cigarete i spremnici za ponovno punjenje takvi da djeca njima ne mogu rukovati i da na njima nisu moguće neovlaštene izmjene te da su zaštićeni od lomljenja i curenja i da imaju mehanizam koji osigurava ponovno punjenje bez curenja" Ovo je isto kao da donesete zakon za automobile gdje se moraju kupovati takvi automobili gdje se gume ne mogu probušiti. Pod neovlaštene izmjene nadam se da ne spadaju ručno rađeni grijači jer nema šanse da ću pariti iz grijača koji radi ispodprosječno plaćeni depresivni kinez kada ga mogu sam napraviti. Nadam se da ste svjesni da je u 90% slučajeva uzrok curenju upravo taj potrošni dio i više sam puta naletio na kupovne glave grijača koje su curile. Prema tome postoji rizik da korisnik parilice dobije kaznu zbog toga što su mu prodali lošu glavu grijača, znači ne njegovom krivicom. Što se tiče zabrana smatram da bi se trebale odnositi na ista mjesta kao i za normalne cigarete. Osobni ispraivači nisu cigarete, ali to mnogi ne znaju i zbog njih smatram da je izjednačavanje parilica sa cigaretama pred zakonom (što se tiče lokacija gdje je i nije dopuštena konzumacija istih) pametan potez. Što se tiče zabrane kupnje preko interneta, kako to uopće možete ograničiti? Za tekućine koje sadrže nikotin još i razumijem, ali u tom slučaju ste obavezni dopustiti nabavljačima narudžbu baza i aroma kako bi si korisnici i dalje mogli raditi tekućine jer koji je bio smisao ulaska u EU ako nam ograničavate tržište? Što se tiče samih uređaja, oni ne sadrže nikotin, napravljeni su od plastike, metala i stakla te u sebi imaju tranzistore i slične elektronske komponente, pa ako ćete njih labelirati kao nikotinske proizvode, slobodno možeze isto napraviti sa mobitelima, mikserima i računalnim komponentama. U komentarima možete vidjeti koliko ljudi su te "e-cigarete" promijenile kvalitetu života na bolje i isto tako možete vidjeti koliki se bore sa ovim, u najmanju ruku glupim prijedlozima kako bi mogli nesmetano nastaviti živjeti zdrav život. Pokažite da vas je barem malo briga za vaš narod koji vam je u jednu ruku i poslodavac i donesite pokoji zakon koji nam omogućuje lagodan život, a ne da se pola države križa nakon čitanja svakog prijedloga. U većini članaka vidi se mnogo potencijala za haračenje i naplaćivanje kazni, s ovakvim prijedlozima duhanska industrija će procvjetati, narod će vam biti neuk i bolestan, a jedini koji će prosperirati biti će oni koji sjede u svojim udobnim foteljama i koji s ovim zakonom nemaju apsolutno nikakve veze. Sramite se Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
51 tomislav miletić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Prije tri godine sam prešao na osobni isparivač prije toga sam dnevno pušio dvije kutije cigareta, zdravstveno stanje mi se pobljšalo nema više kašlja glavobolje i ostalih simptoma koje sam imao do sam bio pušač. Molio bi vas da se malo bolje educirate i upoznate sa osobnim isparivačem i sa punjenjima koja se koriste za njih prije nego donesete bilo kakav zakon u kojem ih positovjećujete sa duhanskim proizvodima. Osobni isparivač i tekućna kojem se on puni nemaju baš nikakve veze ni poveznice sa duhanskim proizvodima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
52 Emilio Cvitanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA članak 19. Stavak 5A Ograničavanje kapaciteta ponovnog punjenja na 10ml je besmisleno i apsolutno nema nikakvu svrhu. Neće utjecati na smanjenu potrošnju. Različiti osobni isparivači koristeći različite snage troše različitu količinu tekućina. 5G da su elektroničke cigarete i spremnici za ponovno punjenje takvi da djeca njima ne mogu rukovati i da na njima nisu moguće neovlaštene izmjene te da su zaštićeni od lomljenja i curenja i da imaju mehanizam koji osigurava ponovno punjenje bez curenja. Ovo je besmisleno jer kako je moguće nešto zaštiti od lomljenja i da ne curi? Sve se da slomiti i ako je tekuće sve može procuriti. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
53 Marko Roca NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Vidi se da je zakon o osobnim isparivačima napravljen bez ikakve edukacije. Molim vas informirajte se prije nego što počnete donositi takve odluke. Slažem se da parenje treba zabranoti u bolnicama, tramvajima i slično, to je stvar kulture/nekulture pojedinih parioca. Kafići bi sami trebali odlućiti smeta li im to ili ne. Ostatak zakona je neinformirana škrabotina. Osobni isparivač mi je pomogao da prestanem pušiti duhan, već 3 godine nisam zapalio cigaretu a iza mene je 10 godina pušenja 2,5 kutije cigareta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
54 Denis Vidak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, prije nekih 4mj. samprešao sa cigareta na osobne isparivače. Preporodio sam se koristeči ih, odnosno tek sada sam shvatio kakvo su zlo cigarete i duhanski proizvodi i koliko su mi narušili zdravlje. Kroz ova 4.mj. vratio mi se okus hrane pića i svega ostalog te miris svega oko mene a da ne pričam o kondiciji i tjelesnom stanju. Nadam se da ovaj zakon neće stupiti na vlast jer ćete time uništiti mnogo ljudi poput mene koji su se skinuli sa cigaret i prešli na osobne isparivače (koji naravno nemaju veze sa cigaretama i duhanskim proizvodima) . Sa poštovanjem Denis Vidak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
55 Dino čerkezović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Postovani, jednostavno je neizdrziva lakoca kojom se netko doslovno igra sa nama....ljudima, nije tesko ni zamisliti nekoga...tamo na kraju hodnika lijevo, koji doslovno iz dosade pise clanak za clankom nekakvih zakona, koji na zalost, u konacnici utjecu na nas zivot. Nevjerojatna je i doslovno frustrirajuca lakoca kojom se to radi. Usporedba duhanskih proizvoda i proizvoda za tvz. parenje, elektronske(elektricne..kako god...cigatera) je jednostavno nedopustiva. Brojne studije su pokazale i dokazale da se te dvije stvari ne mogu i ne smiju usporedjivati. Iako, sve je jasno, duhanski je lobby prejak te svojim agresivnim lazima pokusava izjednaciti nesto sto je nemoguce izjednacavati. No, i jos je nesto vazno, naravno da je vlada, zakonodavac, drzava...uf....primjetila da joj bjezi dio 'kolaca' buduci da drzi monopol na duhanskim proizvodima, pa naravno pod svoje okrilje zeli preuzeti i taj, svakim danom...sve veci dio. Sramite se, usporedjujete neusporedivo, izjednacavate 2 apsolutno i 100% totalno razlicite stvari. Da li ocekujem neku promjenu? naravno da ne, kao i na svakom drugom planu......misljenja, dobrobit, zdravlje, ponos stanovnika ove drzave Vama su jednostavno nevazni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
56 Rene Švigir NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Naziv e-cigareta, (elektronska cigareta) je netočan i kriv. Ispravan naziv proizvoda koji korisnici koriste je osobni isparivač. Riječ "cigareta" ima negativni prizvuk i nose stigmu kancerogenih analognih cigareta što nije slučaj sa osobnim isparivačima koji gotovo ničim ne asociraju na samu cigaretu. Zakonodavac bi se trebao pobliže upoznati sa trenutno zadnjom generacijom proizvoda osobnih isparivača, načina kako oni funkcioniraju, a ne prepisivati zakon sastavljen prije nekoliko godina. Postoje mnogobrojna istraživanja koja govore u korist osobnih isparivača, ali se takva istraživanja konstantno zanemaruju. Vaperi (osobe koje koriste osobni isparivač) su u većini bivši pušači koji su u tome našli način da prestanu pušiti, a time i pomoći državi i njenom zdravstvenom sustavu. Samo to bi vam trebao biti dovoljan razlog da izmijenite ovaj nacrt prijedloga Zakona. Od posljedica pušenja u Republici Hrvatskoj svake godine umire više od 9.000 ljudi, dok od korištenja osobnih isparivača u Republici Hrvatskoj nije umrla još niti jedna osoba. Ukoliko ovako rigorozno regulirate osobne isparivače, što je s nikotinskim žvakačim gumama i flasterima koji također sadrže nikotin, a Zakon ih ne dira? Nešto što sadrži propilen glikol (PG) i biljni glicerol (VG), a koji se također koriste i u kozmetičkoj i u prehrambenoj industriji nikako se ne može svrstati u "nove duhanske proizvode", a nikotin kao supstanca se nalazi i u rajčicama, patlidžanu... Da li to znači da i te biljke spadaju u kategoriju "duhanskih proizvoda" s obzirom da u sebi sadrže nikotin?! Ograničavanje zapremine spremnika na 2ml nema apsolutno nikakvog smisla. Ista tekućina ide u spremnik od 2ml i onaj od 5ml. Puno je praktičnije i ekološki prihvatljivije sa sobom nositi jedan, a ne 3 spremnika s tekućinom. Uostalom, po kojim kriterijima se je odabralo baš do tih 2ml? Zašto ne 1ml ili 3ml? Molim da se razlog argumentirano obrazloži. U zakonu se spominju tankovi koji ne cure. Molim obrazložiti koji su to tankovi koji ne cure i dati za primjer barem jedno pakiranja za zdravlje opasnog sredstva za čišćenje za kućanstvo koje 100% ne curi. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
57 Sven Barbarić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Dobar dan. Ja stvarno ne razumijem kako se kod nas takvi zakoni i prijedlozi uopce mogu napisati. Toliko besmislica. Kako ecigareta/osobni rasprsivac moze biti isto kao i cigareta tj. kao duhanski proizvod. Tekucina e cigarete ne sadrzi nista osim nikotina da bi bila u srodstvu s cigaretom. Kako ste vec mogi procitati u nekim od komentar, nikotina ima i u odredjenom vocu. Sta ce rajcica biti duhanski proizvod? E cigaretu koristi citava moja obitelj. Oba brata i mama. Prestali smo pusiti jer na je to ecigareta omogucila. Dakle nas troje vise ne pusimo iako smo bili pusaci dugi niz godina. Ovaj prijedlog zakona ce se svesti na to da vise necemo moci koristit e cigaretu niti ista kupit za nju tamo gdje smo do sada kupovali i na sto smo naviknuti. Vama je cilj da se ljudi vracau na klasicne cigarete i time trose brdo novaca i svoje zdravlje. Od svakog karcinoma covjeka drzava gubi najvise. Moramo lijecit ljude sto je skupo a na kraju, na zalost, bez nekih i ostajemo. To je cilj? Vratit ljude pusenju? Zasto HR ima najstorzi zakon od svih clanica EU? Treba spasavat posrnulu duhansku industriju? Ecigareta nije cigareta isto kao sto svaka voda nije more. I jos nesto... Zivimo u drzavi gdje je nezaposlenost enormna, gjde ljudi nemaju sta jesti, gdje ljudi nemaju krov nad glavom, gdje su svi u blokadama i ovrhama. Da li ste se uopce potrudili saznati koliko obrta/poduzeca zivi od etekucina, prodaja osobnih rasprsivaca ili bilo cega vezanog za ecigaretu? Koliko ljudi ce ovim zakonom ostati bez posla? Koliko ljudi koristi ecigaretu i bit ce prisiljeni vratit se na cigarete? Hvala na odogovrima ;) Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
58 Davor Čurčinski NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani,siguran sam da će te pročitati sve naše prijedloge i komentare vezane uz ovaj vrlo diskriminirajući po nas(korisnike osobnih isparivača)prijedlog zakona o ograničavanju duhanskih proizvoda te shodno tome odgovoriti svakom od nas konkretnim i argumentiranim odgovorima kao što smo i mi Vama podastrijeli niz konkretnih prijedloga i možda Vas,tek sad,pobliže upoznali sa funkcioniranjem osobnih isparivača i tekućina koje koristimo a koje,osim nikotina,nemaju nikakvu poveznicu s duhanskim proizvodima,niti su u srodstvu istih.Hvala Vam što nam pružate šansu da sudjelujemo i mijenjamo ovaj nacrt prijedloga zakona.Gotovo sam siguran da će te sve ove naše konkretne prijedloge uvrstiti u ovaj nametnuti Vam(nam) zakon,pročitati te odgovoriti na svaki komentar.....sanjam na najjače... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
59 Angela Božić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Osobni isparivač nije cigareta, i ne može se uspoređivati a pogotovo ne poistovjećivati. Paritelji (osobe koje koriste osobni isparivač) su u 99,9% bivši pušači koji su u tome našli način da prestanu pušiti, a time i pomoći državi i njenom zdravstvenom sustavu. Samo to bi vam trebao biti dovoljan razlog da izmjenite ovaj nacrt prijedloga zakona. Nadam se da će netko čitajući sve ove komentare bar malo razmisliti o ovom potpuno krivom prijedlogu zakona. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
60 Sandi Bakijac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ovaj zakon mi izgleda kao da ga je BAT pisao, ajmo zabraniti sve pa da im ostanu samo naše cigarete. Zabrana kupnje preko interneta izvana, u kojem stoljeću mi živimo? Uspoređivanje osobnog isparivača sa cigaretama je krajnje nebulozno. Jedino zajedničko sta imaju je nikotin. Po vašoj logici u ovaj zakon bi trebalo onda uvrstiti sve sta sadrži nikotin, a toga je jako puno Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
61 Saša Urličić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Od posljedica pušenja u Republici Hrvatskoj svake godine umire više od 9.000 ljudi, dok od korištenja osobnih isparivača u Republici Hrvatskoj nije umrla još niti jedna osoba. Gotovo svi korisnici osobnih isparivača su bivši pušaći kojima je ovaj proizvod pomagao u odvikavanju u pušenju klasičnih cigareta. Samim time ovaj prijedlog zakona je besmislen jer ograničava korištenje i nabavu rijetko pouzdanog sredstva kojemu je glavna svrha pomoći u odvikavanju od pušenja. Smatram da bi bilo kakvo ograničavanje po pitanju veličine spremnika, postotku nikotina u tekućini i zabrani kupnje ovakvih proizvoda putem interneta bilo kontraproduktivno i jedni tko bi imao koristi od ovakvog zakona je duhanska industrija. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
62 Goran Penić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Prije svega iole inteligentnom čovjeku teško je bilo što komentirati u ovoj hrpi nabacanih copy/paste gluposti. Volio bih da mi netko za početak objasni koja je to poveznica između duhana i PG/VG tekućine. Po čemu je to e-tekućina za isparivače duhanu srodan prizvod? Da se ovdje radi o Zakonu o prehranbenim i njima srodnim proizvodima ili Zakonu o medicinskim pomagalima i njima srodnim proizvodima rasprava bi imala smisla , ali ovako ... Ako je: "elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin ", onda "______________ (nadopuni prema potrebama) jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja ne sadrži nikotin". Da li gore spomenuti "______________ (nadopuni prema potrebama) " podlježe ovom zakonu? Kada bi postojala stvarna želja da se neku novu pojavu ili proizvod zakonski regulira s ciljem zaštite građana od mogućih posljedica, tome bi prethodila ozbiljna analiza i stručna ekspertiza koja bi tu novu pojavu ili proizvod za početak barem ispravno definirala i klasificirala. Međutim ovdje se očito radi o nekim drugim interesima. Vjerujem da uskoro možemo očekivati "Zakon o dječijim igračkama i srodnim proizvodima" u kojemu će biti spomeniuta laka artiljerija ... (samo ime "laka" kaže da je srodno igračkama). Puno sreće sa novim zakonom. Punit će se proračun. Gazda će biti zadovoljan. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
63 Darko Dukarić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, uz sve što su ljudi već napisali i što sam osobno napisao - da malo nadopunim... Dozvoliti prodaju osobnih isparivača i njihove opreme ISKLJUČIVO I SAMO u specijaliziranim fizičkim i web dućanima, a ne da se isto može kupiti na svakom drugom kiosku ili kojekakvim dućanima koji prodaju sve i svašta. U specijaliziranim dućanima radi osoblje koje je daleko upućenije u to što prodaje pa tako potencijalnog kupca može i kvalitetno savjetovati, dok s druge strane - od zaposlenika na kiosku ne možete očekivati da zna sve o svemu što prodaje. Kao što je netko napisao - ograničavanje zapremine spremnika na 2ml nema apsolutno nikakvog smisla. Ista tekućina ide u spremnik od 2ml i onaj od 5ml. Puno je praktičnije i ekološki prihvatljivije sa sobom nositi jedan, a ne 3 spremnika s tekućinom. Uostalom, po kojim kriterijima ste došli baš do tih 2ml? Zašto ne 1ml ili 3ml? Molim da se razlog argumentirano obrazloži. U zakonu se spominju tankovi koji ne cure (?!). Molim obrazložiti koji su to tankovi koji ne cure i dati za primjer barem jednog pakiranja za zdravlje opasnog sredstva za čišćenje za kućanstvo koje 100% ne curi... Gospodo draga - ne postoji 100% sigurno pakiranje ičega pa ni solne kiseline koja je valjda 1000 puta opasnija od bilo čega. Zato na pakiranjima i postoje deklaracije ili upozoravajuće naljepnice sa opisom pravilnog rukovanja s nečim što kupujete. Zbog čega ograničenje na mogućnost kupovine do samo 10ml tekućine ili nikotinske baze za osobne isparivače? Da li isto takvo ograničenje postoji i za ostale stvari koje se daju naći u trgovinama, a daleko su štetnije za ljudski organizam? Na primjer za alkohol, za sredstva za čišćenje, itd... Otkud ovakvo ograničenje i na čemu se temelji? Molim obrazložiti. Nadalje - po kojem kriteriju je razina nikotina ograničena na 20mg/ml? Zašto ne 18mg/ml ili 22mg/ml? Također molim argumentirano obrazložiti kako ste došli baš do granice od 20mg/ml... Da li ste svjesni da se sa ovakvim, loše napisanim i restriktivnim zakonom otvaraju razno razne mogućnosti za jačanje sivog tržišta poput onog sa cigaretama? Da li vam je to cilj? Ja mislim da nije - jer nema apsolutno nikakvog razloga za takve drastične mjere, bar što se osobnih isparivača tiče. Da li ste upoznati s činjenicom da ljudi koji koriste osobne isparivače imaju tendenciju smanjenja količine nikotina u tekućinama koje pare? S vremenom se ta razina nikotina kod nekih smanjuje na nulu. Osobno - smanjio sam istu sa 15mg/ml na 2-3mg/ml u vrlo kratkom roku, dok se s druge strane, kao dugogodišnji pušač, cigareta nisam uspio riješiti gotovo 15 godina. Naše zdravlje bi vam trebalo biti na prvom mjestu. Zabrane i restrikcije nikad nisu i nikad neće biti put ka tome - ali harm reduction jest. sa štovanjem, Darko D. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
64 Filip Petković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani Naziv e-cigareta, elektronska cigareta i slično je netočan i krivi. Ispravan naziv proizvoda koji korisnici koriste je osobni isparivač. Neprihvatljivo je uspoređivati osobne isparivače(e-cigarete) sa duhanskim cigaretama, kada se zna kako duhanske cigarete imaju nekoliko tisuća kemijskih spojeva. Preko sto tih istih spojeva je štetno za zdravlje i uzrokuje razne bolesti, a za osobne isparivače dokazano je da su 95% manje štetni od duhanskih cigareta. Zašto su prilikom pisanja zakona korišteni izvori odnosno istraživanja i statističke analize jednih institucija dok se statističke analize i istraživanja drugih isključuju i zanemaruju? Točnije zanemaruju se ona istraživanja koja govore u koristi osobnih isparivača. U prijedlogu zakona navedeno je mnoštvo proizvoljnih tvrdnji, točnije navedeno je kako spremnik ne smije biti zapremine veće od 2ml? Zašto 2ml? Zašto se osobni isparvači ne smiju prodavati preko interneta? Zašto je Vaša verzija zakona stroža od bilo koje druge članice EU? Zašto niste kontaktirali Agronomski fakultet? Zašto niste napravili ništa osim debilnog prijedloga? Zašto svojevoljno donosite fašistički zakon? Lp, veselim se Vašem odgovoru Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
65 Nenad Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Naziv e-cigareta, elektronska cigareta i slično je netočan i krivi. Ispravan naziv proizvoda koji korisnici koriste je osobni isparivač. Riječ "cigareta" ima negativni prizvuk i nose stigmu kancerogenih analognih cigareta što nije slučaj sa osobnim isparivačima koji gotovo ničim ne asociraju na samu cigaretu. Zakonodavac bi se trebao pobliže upoznati sa trenutno zadnjom generacijom proizvoda osobnih isparivača, načina kako oni funkcioniraju, a ne prepisivati zakon sastavljen prije nekoliko godina.Postoje mnogobrojna istraživanja koja govore u korist osobnih isparivača,ali se takva istraživanja stalno guraju "pod tapet",a ističu se ona plačena od strane duhanskog lobija. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
66 Ivica Malovć NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani zakonodavci Samo nekoliko pitanja : 1. Prilikom sastavljanja ovog prijedloga dali ste stupili u kontakt sa bilo kojom osobom koja koristi OSOBNI ISPARIVAČ ? 2. Dali ste informirani kako OSOBNI ISPARIVAČ funkcionira ? 3. Znate li vi uopče znate kako OSOBNI ISPARIVAČ izgleda ili ste ga vidjeli samo na kiosku Tiska pa vas podsječa na cigaretu ? 4. Koliko poslodavaca i njihovih zaposlenika živi od OSOBNIH ISPARIVAČA ? 5. Koliko osoba je oboljelo ili hospitalizirano od korištenja OSOBNIH ISPARIVAČA ? 6. Posjedujete li informaciju koliko je aktivnih i okorijelih pušača odbacilo cigarete uz pomoč OSOBNIH ISPARIVAČA ? 7. Imate li dokaz da OSOBNI ISPARIVAČI razvijaju ovisnost (ako da navedite JEDAN) ? 8. Koja država članica EU ima ovako rigorozne , nedefinirane , diskriminirajuče i nadasve nejasne zakone vezane uz OSOBNE ISPARIVAČE ? 9. Kako u državama sa reguliranim zakonima postoje VAPE SAJMOVI , IZLOŽBE itd. a kod nas bi trebali biti potpuno zabranjeni ? 10. INFORMIRAJTE SE , 2016 a sutra je 2017 god. nismo u 2014 dok je EU sastavljala prijedlog kojeg se vi držite kao pijanac plota a još ga postrožujete i diskriminirate korisnike OSOBNIH ISPARIVAČA . S obzirom na sva navedena pitanja zadnje je , KOLIKO CIGARETA STE POPUŠILI DANAS ? jer VAPE populacija Lijepe naše nije NITI JEDNU Lijep pozdrav Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
67 Robert Majtan NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, čitajući ovaj prijedlog zakona koji se želi provesti, svakako sam potaknut upozoriti na nelogičnosti i netočne prijedloge koji isti donosi. U već napisanim komentarima dovoljno je poveznica na stručne studije i članke koje svakako nesmijemo zanemariti, te također i komentari ljudi koji su korisnici osobnih isparivača, koji javno svjedoče o benefitima što na njihove financije, što zdravstvene. Nemojte zanemariti činjenicu da je zakon taj koji želi ljudima pomoći, a ne odmoći, a ovaj sada prijedlog sigurno ne pomaže. Puno je nelogičnosti koje su već drugi iznijeli i nema se smisla ponavljati samo želim dati svoj glas i doprinos da poslušate prijedloge ljudi koji ne da imaju financijsku korist jer nešto "prodaju" nego pomažu ljudima da obole od tolikih bolesti koje su nesretne cigarete donijele. Provodeći ovaj trenutno napisani prijedlog zakona smatram da ćete onemogućiti pomoć isitim, oštetiti mnoge prodavače, a i same korisnike osobnih isparivača oštetiti i financijski, i mnoge potaknuti da ponovno počnu pušiti jer će to biti jeftinija varijanta od trenutno sadašnje (mislim na etekućine i osobne isparivače). Slažem se da treba zakonom neke stvari regulirati, ali treba puno detaljnije razraditi plan i provesti ga, a ne stavljati sve u isti koš, ovdje apeliram opet na poveznice koji su u komentarima kako su druge države provele zakon, shvaćajući da treba pomoći ljudima, oko čega je sva bit. Hvala što omogućujete građanima da daju svoj glas i da sudjeluju u provedbi zakona, te očekujem da ćete isti provesti na ispravan način, te se savjetovati sa onim ljudima koji znaju što pričaju, koji koriste osobne isparivače i koji žele pomoći ljudima da prestanu pušiti i spasiti njihovo zdravlje i život. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
68 AEON d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Prihvaćanjem direktive EU u kojoj se osobne isparivače poistovjećuje s cigaretama je krajnje neodgovorno, neozbiljno i neprofesionalno. Prepisivanjem direktive mogu zaključiti da nemamo vlastiti stav o toj temi (gdje je nestala demokracija?) ili ga ne želimo imati (jer je zakonodavac indiferentan i ignorira doprinose osobnih isparivača znanosti i zdravstvu?). Ne znamo što je gore. Dodatnim strožim propisima vezanim za osobne isparivače koji su dio ovog zakona a koje direktiva ne propisuje želimo postići što? Dokazati Europskoj Uniji kako smo joj vjerniji od svih drugih članica? Izbjeći kazne jer nismo uskladili zakone u njihovom roku? Ili vas jednostavno nije briga za veliki dio vlastitih građana? Nije valjda i stav MZ-a „quit or die“? Jer po svemu sudeći upravo je to stav. Dezinformiranjem tržišta marginalnim istraživanjima i lažnim „vijestima“ stvara se mišljenje u populaciji kako je osobni isparivač štetan isto ako ne i više nego industrijska cigareta, što naravno nije točno. Osobni isparivač je prvi proizvod u povijesti koji omogućava korisnicima postepeno odvikavanje od nikotina na njima prihvatljiv način, metodom inhalacije pare s određenim postotkom nikotina. Nije sto posto zdravo niti sigurno koristiti osobni isparivač no u zadnjih tri godine je dokazano kako je najmanje 95% sigurniji za korištenje od industrijskih cigareta. U zadnjih 13 godina koliko osobni isparivači postoje nije povezana niti jedna bolest uzrokovana korištenjem istih. Da ponovimo, osobni isparivač nije 100% siguran, nije zdrav, ne preporuča se nepušačima da ga počnu koristiti, no pušaće industrijskih cigareta bi trebalo poticati da počnu koristiti osobne isparivače jer su najmanje 95% manje štetni od industrijskih cigareta. Dakle još jednom – bilo kakvo pušenje, puffkanje, parenje korištenje ičega što u sebi sadrži nikotin nije zdravo za nepušača. Nije statusni simbol modernog društva, nepušači nepotrebno riskiraju svoj život, recite NE bilo kakvom obliku pušenja. No ako ste, na žalost, stupili u svijet najraširenije legalne droge, zahvaljujući dostupnosti, loše kontroliranom tržištu, pružanju mogućnosti da se veliki giganti nalaze na svakom kiosku uz čokoladice i bombone po simboličnoj cijeni. Ako ste se ušli u ovisnost od koje svaki drugi korisnik umire od posljedica korištenja, tada je preporučljivo korisnicima predložiti sigurniju alternativu – osobne isparivače. Dugoročni utjecaj osobnih isparivača „ne znamo“. To je opet mantra boraca protiv osobnih isparivača te ne educiranih osoba (ili jednostavno ignoranata). No postoji jedna stvar, ne živimo u 50tim godinama prošlog stoljeća. Dostupnim tehnologijama i metodama istraživanja koje su se vjerojatno „malo“ razvile u zadnjih 60 godina možemo zaključiti neke stvari. Tehnika i tehnologija istraživanja današnjeg doba nije postojala niti prije 10 godina, a kamo li prije 70. Na kraju krajeva, konkretna istraživanja, analize i zaključci postoje no ignorirani su i zanemareni. Koji je točno razlog tome? Istraživanje pokazuje da para osobnog isparivača znatno znatno manje oštećuje stanice od dima cigarete, dakle oštećuje... čim se oštećuje postoji mogućnost nastanka karcinoma, ali znatno znatno manje, 95% manje. Ukoliko se zaista brinete oko zdravlja ljudi koja je logika uskratiti im pristup osobnim isparivačima koji nisu dostupni na svakom uglu, u svakoj trgovini već jedino putem interneta (Članak 23. stavak 7). Današnja generacija osobnih isparivača više nisu e-cigarete iz vremena kada je direktiva pisana. Današnja generacija osobnih isparivača svojim oblikom, funkcijama, osjećajem prilikom korištenja, sigurnosti prilikom korištenja nadmašuju prijašnje uređaje nekoliko desetaka puta. Uređaji ne podsjećaju niti se povezuju s industrijskim cigaretama niti po funkcionalnosti, po obliku, boji, materijalu, pa čak niti „pušenju“ jer „pušenje“ osobnog isparivača nije isto kao „pušenje“ cigareta, slično je, ali nije isto. Sličnije je inhaliranju. Jedina dodirna točka osobnog isparivača i industrijskih cigareta je nikotin. Nikotin je kemijski spoj, u osobnim isparivačima nema duhana, ekstrakta duhana, dijelova duhana, ima samo nikotin. Nikotin koji se može ekstrahirati iz mnogih biljaka (no pitanje je isplativosti). Nikotin stvara ovisnost, kao i sve ostalo na svijetu što potiče lučenje dopamina uključujući i korištenje Facebooka. No analogna cigareta je ta koja izuzetno snažno stvara ovisnost zbog svog sastava odnosno postojanja drugih kemikalija. Zar je moguće da zakonodavac nije upoznat s tom činjenicom? Istraživanja su dokazala da industrijska cigareta smanjuje razinu monoamin oksida što omogućava stvaranje većih koncentracija dopamina – više zadovoljstva. Bitno je naglasiti da ova pojava NIJE povezana sa samim nikotinom. Dakle nikotin sam po sebi ne utječe na razinu monoamin oksida. Tu je naravno i acateldahyd također doprinosi stvaranju ovisnosti, i ponovo nikotin u svom čistom svojstvu nema isti efekt. Što je najbolje, u istraživanjima niti ne mogu povezati koje sve kemikalije u industrijskoj cigareti točno utječu na to pojačano lučenje dopamina i akutnu ovisnost, no vi svejedno dopuštate cigarete bez ograničenja sastava ili zahtijevanja od proizvođača da istraže koja je to kemikalija te da je uklone iz sastava. Upravo zbog tih kemikalija i tako okorjele ovisnosti neki korisnici se nikada neće odviknuti cigareta. Toliko su okorjeli ovisnici industrijskih cigareta da im na žalost niti osobni isparivači ne pomažu te paralelno koriste oba proizvoda. Nama je iskreno žao tih ljudi jer se ovisnosti nije lako riješiti a zakonodavac ne želi propisati uklanjanje tih kemikalija iz cigareta. Također treba naglasiti da sam nikotin nije povezan sa pojavom karcinoma. „Pušimo zbog nikotina, umiremo zbog katrana“ – vjerojatno je rečenica s kojom ste se susreli. U ostalom – ne postoji zabilježen slučaj i direktna posljedica korištenja drugih preparata koji u sebi sadrže nikotin kao što su žvakaće gume i nikotinski flasteri. Nisu poznati slučajevi da je netko postao ovisan o nikotinskim žvakaćim gumama niti o nikotinskim flasterima. To je i jedan od glavnih prednosti osobnih isparivača. Korisnici koji žele prestati pušiti, prelaze na osobni isparivač, postepeno smanjuju razinu nikotina i ukoliko žele na kraju u potpunosti prestaju s konzumiranjem tih vrsti proizvoda. No niti nikotin nije taj zbog kojeg je osobni isparivač svrstan u kategoriju duhanskih proizvoda, jer se nikotin nalazi i u drugim proizvodima koji nisu „duhanski“ (prije navedene žvakaće gume i flasteri s nikotinom). Zašto je nikotin u tim proizvodima bezopasan a u osobnim isparivačima opasan? Pravi razlog ovog zakona je „briga“ oko rasta popularnosti osobnih isparivača te potencijalnim novim valom ovisnika o nikotinu. 50te godine „all over again“. No istraživanja govore da ne dolazi do tog preokrata. Ako netko želi početi pušiti, počet će sa ili bez vaših propisa, sa ili bez osobnih isparivača. Dapače, osobni isparivači su popularni među populacijom pušaća industrijskih cigareta, među populacijom nepušača – analogne cigarete su i dalje popularnije i uglavnom su uvod u svijet pušenja! I to iz više razloga: dostupnije su, jeftinije i predstavljaju nešto što smiju raditi samo odrasli. Lakše je klincu u srednjoj školi odvojiti 20 kn za kutiju cigareta nego 150 – 200 kn za najjeftiniji osobni isparivač + e-tekućinu. Lakše je klincima „nažicati“ cigaretu na stajalištu tramvaja nego nažicati osobni isparivač. Naš zaključak je da se ide linijom manjeg otpora te površno i neozbiljno pristupate temi osobnih isparivača. Iz navedenih propisa i ograničenja je vidljivo da niste detaljno upoznati s time što je osobni isparivač, kako se osobni isparivač koristi te tko su njegovi korisnici. Naš savjet je da se detaljnije informirate putem dostupnih znanstvenih istraživanja te iskoristite ovu priliku, s obzirom da se zakon mijenja, da tim zakonom omogućite Republici Hrvatskoj veće prihode a ne pojavu crnog tržišta, uskraćivanja dostupnosti osobnih isparivača određenoj populaciji pušaća čime će oni preči natrag na industrijske cigarete i tako dalje (o ovome smo više pisali u komentaru članka 20. ovog zakona). Ovaj zakon ne zabranjuje osobne isparivače no značajno usporava razvoj tehnologije a direktno i sigurnosti korištenja tih uređaja. Sigurnost korištenja se neće dobiti zakonom, propisom i zabranom već napretkom tehnologije. Tu je dakako još i vrlo bitno naglasiti zabranu mogućnosti informiranja o manje štetnoj alternativi te zabrana prodaje putem interneta postojećoj populaciji pušača. Vrlo diskriminirajući propis sa stajališta i proizvođača i korisnika, i na kraju krajeva -kupca koji više neće moći kupiti proizvod putem interneta jer nema drugog načina kako doći do proizvoda - te pušaće ste osudili na smrt. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
69 Antonio Vučić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani... Električna cigareta i duhanski proizvod nisu isto. El. cigareta služi da se ljudi odviknu od pušenja postepeno smanjivajući unos nikotina sve dok se ne svede na 0mg nikotina. Možete potražit po "youtube-u" kako su ljudi radili test nad cigaretama tako da bi napunili bocu od 2L sa vodim, izbušili rubu na čepu i na boci, ispod čepa stavili običnu maramicu, a u rupu na čepu stavili cigaretu. Potom su pustili da voda izcuri iz boce kroz rupu na dnu boce i tako postigli da se dim kroz maramicu vuče u bocu. Maramica je bila potpuno smeđa od nikotina i katrana, probajte napravit tako s el. cigaretom... otkako smo ušli u EU, pokušavate poravnat naše zakone, naše cijene proizvoda s njihovim, sve poskupljuje, samo plaće ostaju iste... Kako da čovjek koji puši, ima 2400kn plaću, živi i uzdržava djecu? u tom slučaju mu el. cigareta pomaže jer može smanjit unos nikotina te prestat pušit da bi i sebi i svojoj djeci mogao pružit bolji život... Zašto zabranit vidljivost proizvoda na prodajnim mjestim? To je samo još jedan izum koji pokreće baterija i u kojem se grije žica kao što su i mnogobrojne igračke u supermarketima i svi ostali električni aparati... Stalno dižete cijene cigareta, sad je 1kn gore, sad su 2kn, kad sam ja počeo pušit cijena najskuplje kutije cigareta nije stajala preko 20kn, danas jedva možeš za 20 kn kupit najjeftinije, dajte ljudima barem priliku da probaju el. cigarete, da probaju odbacit pušenje... Zašto ostat u ovoj državi ako nemaš nikakvog prava i nikakve sloboda? A sve to samo da država napuni proračun nakon "Božićnica"... Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
70 Arsen Rudar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani. Apsolutno se protivim donošenju ovoga zakona, koji osobne isparivače svrstava u isti koš sa duhanskim proizvodima. Već je mnogo istraživanja obavljeno u kojima se mnogi slažu da iako osobni isparivači nisu potpuno bezopasni, 95% su manje štetni od duhanskih proizvoda(cigarete) te jedini sastojak koji je štetan je nikotin i to usporedbe radi je štetan kao kofein u kavi i ujedno nije kancerogen. Ja osobno koristim osobni isparivač oko 2 i pol godine i mogu reći da mi se nakon 10 godina pušenja zdravstveno stanje popravilo te mi je doktor rekao pri pregledu da barem svaki njegov pacijent ima takav kapacitet pluća kao i ja (bavim se sportom paralelno sa korištenjem osobnog isparivača). Pijatelji korisnici osobnih isparivača su vam pustili još mnogo primjera i argumenata za ne donošenjue ovog zakona koji poistovjećuje osobne isparivače i duhanske proizvode. Nadam se da ćete razmotriti naše komentare za dobrobit svih nas i budućih korisnika. LP Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
71 Robert Crnetić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani. Kao dugogodišnji pušač, a sak korisnik osobnog isparivača oko 3 godine, mogu Vam samo reći da ta dva proizvoda ne mogu biti strpana u isti koš. Definitivno, da ne ponavljam komentare ostalih korisnika, učinak na zdravstveno stanje kod korisnika isparivača definitivno se mijenja na bolje. Nadalje svi korisnici isparivača smanjuju rapidno količinu nikotina u tekućinama s tendencijom da postignu 0 mg. Osobno koristim tekućine sa 3 mg nikotina koje rijedim da bih dobio 1,5 mg, te mi je cilj postići 0!!! Što se tiče mirisa da i ne pričamo. Definitivno ovim putem izražavam svoj PROTEST i PROTIVLJENJE donošenju takvog zakona, a koji ide na ruku duhanskom lobiju, a nas korisnike isparivača svrstava u kategoriju pušača, rang ljudi "2 reda". Njima je sve zabranjeno. Gdje su naše "Osobne slobode i prava" zagarantirana Ustavom. Slažem se sa zabranom korištenja osobnih isparivača u bolnicama, školama i sl., mada to spada u osobnu kulturu. Iz osobnog iskustva mogu Vam reći da pojedine klinike u susjednim nam državama (Austrija) dozvoljavaju parenje tekućina sa 0 mg nikotina u sobama. Zato Vas pozivam da provjerite sve navode nas korisnika te onda prionete donošenju ovakvih zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
72 Marko Šafran NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani! Potaknut riječima prijedloga zakona o duhanskim i srodnim proizvodima mogu primijetiti da je u temelju krivo predložen s obzirom da osobni isparivač nije srodan proizvod duhanskome, no da krenem iz početka zašto se uopće uključujem u tu priču. Davno davno u svojoj sedamnaestoj godini počeo sam pušiti jer je to bilo cool, kao što je i dan danas u toj dobi,  i trajalo je nekih deset godina po kutiju otprilike dnevno dok nisam otkrio čari parenja. Isprva je bilo čudno teško i drugačije, al nisam odustajao i do dan danas koristim osobne isparivače i uživam u parenju, što traje već nekih 5 godina. Govoreći u zdravstvenom smislu, sve mi se poboljšalo od krvne i spirometrijske  slike, pa sve do poboljšanja u kondiciji, nestanka hrkanje, prestanka kašlja i još mnoge stvari, no ono najvažnije, osjećanje okusa i mirisa u punom sjaju. E sad, čitajući ovaj prijedlog zakona i gledajući neke nevjerojatne stvari vezane za osobne isparivače i tekučine, izgleda mi da je to pisala osoba koja nema veze sa kemijom , fizikom, medicinom, a još manje da je osobni isparivač ikad držala u ruci… Mnoge države potiču rast industrije, napredak i širenje, dok našim hrvatskim stručnjacima izgleda da je jedini cilj rušenje svega što valja. Dakle neću svaku stavku prijedloga pojedinačno komentirati, jer previše je nevjerojatnih prijedloga, ali ono što inzistiram je da se u raspravu uključe i predstavnici udruga vapera hrvatske, jer donositi zakon o materiji o kojoj ni jedan donositelj zakona nema kompetentna znanja je apsurdno i van svake pameti!!! Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima.
73 Martin Šimunić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovanje, iskreno se nadam da će netko sve ove komentare kolega vapera pročitati i još jednom dobro razmisliti o predloženim zakonima. Sve je već napisano u tim komentarima no eto moram olakšati dušu i napisati da me kao elektrotehničara vrijeđa činjenica da žicu protjecanu strujom svrstavate u isti koš s cigaretama. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
74 Dean Škudar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Smatram kako je bitno napraviti jasnu razliku između proizvoda koji su namijenjeni pušenju od onih koji to nesumnjivo nisu kao što je elektronička parilica ili kako je vi volite nazvat električna cigareta . Neznam koliko ste upućeni ,ali vidim nažalost slabo ,nas korisnika elektroničke parilice ima jako puno u Hrvatskoj i svi smo zadovoljni , veseli i zdravi .Znam da zakon budete donesli kak Vama paše, ali dragi moji morate znat da smo mi tu i da budemo probali sve napravit, da nas se čuje i naposljetku poštuje kao i ostale zajednice koje imaju svoja prava.Mi se osjećamo sada ko građani drugog reda , nadam se da to nije u interesu nikog od Vas koji donosite zakone.Zato bih Vas zamolio da još malo pregledate prijedlog novog zakona i zapitate se kako je sada vašim građanima vaperima i naposljetku vašim biračima , kako će se oni osijećati i nosit sa vašim novim zakonom. Unaprijed Hvala na razumjevanju ! Para nije dim od cigarete isto tako Parenje nije pušenje !! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
75 Matija Šimonek NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Pozdrav Domovino. Ja bih Vas molio da se informirate malo prije donošenja ovako glupih zakona. Rado Vas pozivam na jedno od naših druženja da Vas informiramo kada ste toliko lijeni proučit malo to sve. Parilice su duhanski proizvod isto kako je Ivo Sanader pošten čovjek. Ne trpajte PARU i DIM u isti koš. Umjesto da se bavite bitnim stvarima kao upitna cjepiva protiv gripe koju ste odlučili testirati na nama, liječenje teških bolesti medicinskim kanabisom (koji je dokazan da liječi i ubija stanice raka i tumora), itd. ... Želite pomoć ljudima da ne puše duhanske proizvode time da ima ZABRANJUJETE jedini proizvod koji tome pomaže 100%. INFORMIRAJTE SE!!!!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
76 Krunoslav Kajganic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Postovani Ako zelite manje oboljelih od karcinoma,plucnih bolest,srcanih problema i slicno molim vas da prvo istrazite i savjetujete se sa nekim tko to upotrijebljava i koristi. Mozete naci i vise nego dovoljno studija o tome koliko je parenje i sigurnije od pusenja. Nemojte letjeti na taj zakon jer zabranice te i onemoguciti nesto sto pomaze Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
77 Mario Kralj NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Pozdrav Državo Ne razumijem se u vaše zakone ali što ćeš nemamo svi fakultete. Parim od 5 mjeseca ove godine bio sam strastveni pušač, pušio sam i do 3 kutije dnevno. Tada sam otkrio osobne isparivaće, a ne kako ih vi nazivate E-cigareta jer to nema veze sa cigaretama ni u snu. Dok sam pušio cigarete imao sam zdravstvenih problema kao što su tlak šećer problemi sa srcem vrtoglavice, Kada sam krenuo pariti ispočetka sam bio skeptičan ali rekoh sam sebi vrijedi probati ne može mi biti gore nego što je. Nakon nekog izvrsnog vremena tlak mi je u normali nemam šećer, a ni problema s srcem što je i čudno za mojega doktora. Pa mi nije jasno zašto nas stavljate u isti koš s korisnicima cigareta, I tolika ograničenja jednostavno mi nije jasno kamo ova država ide. Toliko od mene. P.S. Isprićavam se ako sam kaj krivoga napisal Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
78 Robert Lacković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Pozdrav, Molim vas da razmislite kome se pogoduje ogranicavanjem nabave i upotrebe uredjaja i tekucina za inhaliranje aromatizirane pare. Aromatizirana para se sastoji od biljnog glicerina s udjelom propylen glikola koji se koriste u medicini i kozmetickoj industriji te su kao takvi odobreni i sigurni za upotrebu. Pari se dodaju arome koje se koriste u prehrambenoj industriji te su kao takve isto dozvoljene i sigurne za upotrebu. Nikotin kao takav se ne moze smatrati duhanskim proizvodom vec medicinskim pripravkom a koristi se i u lijekovima. Kolicina nikotina koji se unosi u organizam je daleko manja od kolicine koja se unosi kod pusenja duhanskih proizvoda uz napomenu da je to ujedno i jedina slicnost s duhanskim proizvodima, nema ostalih stetnih spojeva koji se nalaze u duhanskim proizvodima. Samim time cak i u kombinaciji s nikotinom tzv parilice bi eventualno mogle biti u skupini pomocnih sredstava za odvikavanje od pusenja ali nikako u skupini duhanskih proizvoda. Ogranicavanje nabave i upotrebe parilica je u najmanju ruku sijesno i gura bivse pusace, koji su se uz pomoc parilica maknuli iz te rizicne skupine, natrag medju sveprisutni duhan. Zar je to nacin na koji brinete o zdravlju naroda? Ili je to ipak tek pogodovanje duhanskoj industriji? Ogranicavanje trgovine putem interneta je apsolutno sumanuta ideja u trenutku kad ista EU propisuje obvezu ukidanja geolociranja i ogranicavanja kupnje unutar clanica EU te zahtjeva prilagodbu internet trgovina kako bi se izjednacile sve clanice EU u kupnji bez obzira na lokaciju. Zadnja ali ne i manje bitna stvar ogranicavanje velicine spremnika s grijacem, dozvoljena prodaja samo jednokratnih grijaca i tankova, koncentracija nikotina te velicina pakovanja tekucina za parenje. Molim vas da mi netko na kugli zemaljskoj objasni koji je smisao i razlog za namjerno stvaranje dodatnog otpada kod pakiranja robe u male spremnike, upotrebe jednokratnih tankova i grijaca te smanjenja koncentracije nikotinskih baza u malim spremnicima kako bi se dodatno povecala kolicina otpada. Ukratko, ovaj zakon nema apsolutno nikakve logike, svaka tocka je u potpunosti krivo definirana i jedino sto ce iz ovog proizaci je povecanje kolicine otpadne plastike i jacanje crnog trzista. Medicinske analize, iskustva ljudi, zdravstvena poboljsanja kod bivsih pusaca nakon prelaska na parilice ne zelim komentirati, imate ovdje desetke komentara i iskustava ljudi koji su ostavili svoje podatke i OIB, mozete ih osobno kontaktirati i provjeriti njihove navode. Razmislite dobro jos jednom, ne radite stetu ljudima i planeti. Vape On Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
79 Eden Kirin NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Nakon više od 20 godina pušenja, prešao sam na parilicu. Sedam mjeseci nisam zapalio niti jednu cigaretu. Zdravlje mi se generalno poboljšalo. Više nemam problema s disanjem, kapacitet pluća mi se povećao, vratio mi se miris i okus. Dok sam pušio i po dvije kutije dnevno 100's-a, nisam mogao pretrčati 10 metara bez da se uspušem i preznojim. Sad s lakoćom gotovo svakodnevno trčim po nekoliko kilometara. Ne smrdim po cigaretama, ne budim se s pepeljarom u ustima. I sad, s novim zakonima se praktički želi parilice gurnuti u sivu zonu, ograničavajući njihovu upotrebu. Bit će jednostavnije doći do droge nego do tekućina i opreme za parenje. A radi čega? Radi potpunog neznanja i neupućenosti predlagatelja zakona. Ne mogu se dosjetiti niti jednog drugog razloga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
80 Siniša Šavrljuga NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, nakon 20 godina pušačkog staža, prije 4 godine nađem spas u parenju. O svim prednostima i poboljšanjima od kada sam parioc nema smisla pisati,predhodno su više nego dobro navedeni. Ogorčen sam pročitanim prijedlogom zakona jer me ograničavate u onome šta je bolje za mene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
81 Želimir Gundić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Postovani, s obzirom na moje osmogodisnje iskustvo u koristenju osobnog isparivaca osjecam duznost i obavezu pokazati vam svijetlo u mraku vaseg neznanja. Prije nesto vise od dvije godine zakon koji predlazete bio je popljuvan i ismijan ispred europskog parlamenta. Ili da jednostavnije velim odbacen? I nakon toga Vi nama isti i neizmjenjeni zakon predlazete na usvajanje? Moramo li uporno i svakodnevno dokazivati kakva smo banana drzava? Umjesto da trezveno i razumno proucimo zakon sto nam duhanska industrija plasira preko EU, Vi ste ga odlucili jednostavno prepisati ?!? U ovom prepisanom zakonu govori se o tri stvari koje namjerno nisu jasno naznacene: duhan, nikotin i industrijska cigareta. Duhan je jedna od 10 najljekovitijih biljaka koje rastu na nasem planetu ali se uglavnom koristi na krivi nacin. Nikotin je izuzetno vrijedan alkaloid i osim sto je u koncentraciji koja se koristi kod parenja bezopasan, Vi kao Ministarstvo Zdravstva bi morali biti upuceni u medicinski nikotin i lijecenje alzheimerove bolesti, smanjene koncentracije i opcenitog boljeg rada mozga. I da tijekom zadnjih stotina godina koliko poznajemo duhan, svi pametni ljudi su - pusili. I trece ali i ne manje bitno je industijska cigareta. Radi se doslovno o sredstvu za masovno unistenje sa svim ovdje u komentarima, vec navedenih negativnih pojava. A razlog je sto izmedju ostalog, industrijska cigareta ... nema duhana. Industrijska cigareta se puni necim sto se najblize moze nazvati celulozom s masom otrovnih primjesa. Kako nikotin stvara vrlo slabu ovisnost u industrijsku cigaretu se stavljaju spojevi amonijaka koji stvaraju vrlo jaku ovisnost. I kako cete sad dati na glasanje zakon koji nema veze s otrovima koji se prodaju na svakom kiosku kad u njima ... nema duhana? Dali sad shvacate podvalu duhanske industrije koja silom gura ovakve zakone? Prava je istina da koristenje osobnog isparivaca steti jedako kao i salica kave koju svakodnevno ispijamo a sto brojne nizenavedene studije dokazuju. Ili mozda na vlastitom primjeru: Pusio sam preko 30 godina 50 komada cigareta dnevno. Zadnjih 8 godina sam na osobnom isparivacu i 36mg tekucini za parenje. Rendgenska snimka pokazuje pluca nepusaca, krvni tlak ispod 120/80, HDL, LDL i trigliceridi u granicama normale, spirometrija 10 L/sec ... nije lose za jednog 55-godisnjeg oldtimera, zar ne? Cilj duhanske industrije pa tako i ovog zakona je otezavanje stavljanja osobnih isparivaca na trziste te bi, smatraju strucnjaci, mogli pusace odvratiti od e-cigareta a javnost i politicare navesti da propuste uvidjeti zdravstvene prednosti koje bi e-cigarete mogle imati. Osobni isparivac spasava milijune zivota a njegov izumitelj Hon Lik istinski zasluzuje nobelovu nagradu, a ne da se dijeli nekim Obamama ili EU. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
82 Viktor Huis NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Koji je razlog propisivanja strožih zakona od onih predloženih direktivom EU, tu prvenstveno i jedino mislim na ograničavanja vezana za osobne isparivače. EU direktiva nije propisala: - da se osobni isparivači nesmiju prodavati putem interneta - da se osobni isparivači nesmiju koristiti na javnim površinama Zbog čega RH propisuje te zabrane i ograničenja? Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
83 igor kelčec NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, parim otprilike godinu dana,pušač sam bio 10 godina. Promjene mog zdravlja su velike,više kondicije,okusi i mirisi pojačani,a i ne smrdi mi koža po cigaretama kao ni odjeća ni kuća. U početku parenja mislio sam isto je to kao i pušenje samo možda jeftinije, no nakon prvih mjesec dana parenja shvatio sam da nema apsolutno nikakve veze s običnom cigaretom. Ovo je para a ne dim, mirisa aroma kakve ti srce poželi a ne smrad cigarete. Nemojte osobne isparivače (e-cigarete) i obične cigarete stavljat na istu hrpu nemaju veze jedni s drugima,pročitajte šta svjet piše o e-cigaretama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
84 Josip Krpeljević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani Citiram vas "Zakonom su u cilju zaštite zdravlja građana utvrđene mjere za smanjenje i ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda, štetnih sastojaka cigarete",u cilju je zaštita zdravlja građana od sppojeva koje sadrži dim cigarete,ali što to sadrži dim cigarete,evo nekih otrovnih spojeva ugljikov monoksid,dušikov oksid, formaldehid, metanol, hidrocyan i dr. evo i primjer nekih karcinogenih spojeva butadien, benzen, acetaldehid i dr. po stuci nisam kemičar,kemija mi nije nešto išla u školi da znam točno što pojedini od navedenih spojeva znače i kako točno djeluju (znam da ne djeluju dobro)na ljudsko zdravlje, unatoč tome što neznam o tim spojevima,osim što su štetni,sami nazivi su dosta zastrašujući i to su spojevi koji su u dimu,a što se sve stavlja u same cigarete arsenic (otrov), karbonski monoksid, metanol (gorivo), amonia (sredstvo za čiščenje wc-a) i mnogi drugi kemijski otpadi,na kraju kada sve pročitamo (i malo istražimo) vidimo da su cigarete magnet za razne bolesti bolesti koje vremenom nastanu konstantnim uvlačenjem gore nabrojanih otrova i koji se talože u ljudskom tijelu. Kada govorimo o isparivačima,priča ide drugim smjerom jer nema dima nastalog izgaranjem već para nastala zagrijavanjem (grijača),tu se razlikuje cigareta od isparivača,kod cigarete nešto(duhan+dodani otrovi) gori i nastaju razni spojevi,a kod isparivača,kako i sam naziv kaže,isparava tekučina. Malo o mom iskustvu sa isparivačima: Osobno sam krenuo sa parenjem 2012 godine negdje u ljetu zbog financijskih razloga,nisam vise mogao svaki mjesec izdvajati oko 450-500 kn samo za cigarete,doduše pušio sam samo kutiju na dan za razliku od drugih koji znaju i 3 kutije dnevno,odlučio sam probati isparivač,nakon mjesec-dva ponestalo mi je tekučine i kupim si cigarete(bio sam na poslu),taj dim koji sam tada uvukao nikad neču zaboravit,jedva popušio pola cigarete nekako uz kavu i rekao nikad više,taj osječaj dima kako se ljepi u grlu,taj smrad u ustima,o smradu odjeće neću ni pričati,dok pušiš nisi toga svjestan ne osjetiš jer uporno uvlačiš taj smrad,da se vratim na priču jedva sam čekao kraj smjene da odem kupit tekučinu. Danas 4 godine od toga sam sretan jer sam se ostavio cigarete,isparivači su mi pomogli u tome,ali to dvoje se nemože nikako usporediti slično a kamo li zajedno,istina da i u isparivačima ima nikotina,ali nije to taj nikotin koji je u cigareti(s tim da u cigaretu dodaju razne aditive da bi se pojačao nikotin),nikotin u isparivaču je opet stvar pojedinca,ako ne želiš ne trebaš kupit tekučinu sa nikotinom,osobno sam smanjio unos nikotina za otprilike 85% od kad sam krenuo sa parenjem,naravno polako pocinjem koristiti i bez nikotinske tekučine. Ograničenje atomizera (tankova) je besmislena,ne vidim poantu,koristio sam takve u početku i na živce mi je išlo kada odem na kavu i usred kave moram punit atomizer,bolje mi je kada doma napunim atomizer i znam da mogu na kavi bit i 4-5 sati ako želim da ne moram nit pomislit na punjenje,jednostavno ne vidim smisao u tom ograničavanju jer če se samo morat više puta punit tokom dana (totalno nepraktično). Što se tiče zatvorenih prostora,kafića nisam imao neugodnih iskustva,držim se bon tona ako je zabranjeno pušenje ne parim na tom dijelu ili ako se duže zadržim uljudno pitam osoblje dali je dozvoljeno pariti i nema neugodnosti. Na kraju samo imam za dodati da su isparivači zaslužni za moj prestanak pušenja,zaslužni su za to što mi odjeća ne smrdi,kosa mi ne smrdi,nema onog smrada po cigareti iz usta,kod ovoga moram napomenuti da mi se nije bilo baš ugodno ljubiti sa curom dok joj je,da oprostite,smrdilo iz usta po cigaretama. Lijep pozdrav od VAPERSKE ŠKVADRE :) Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
85 Mladen cvirn NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, čitajući ovaj prijedlog zakona ne mogu se otarasit dojma i velikog upitnika iznad glave.....tko je, zašto je, uvrstio osobne isparivače u isti koš sa duhanskim proizvodom. Osobni isparivaci nemaju niti jednu dodirnu točku sa duhanskim proizvodima, naravno ovaj prijedlog zakona je prekopiran i dorađen od strane zakonodavnih pojedinaca koji nemaju blage veze o cemu se radi ali bitno da su oni postavljeni na mjesta sa kojih imaju ovlasti kreirati ovakve gluposti, jesam isfrustriran sam, ogorcen a dat cu vam i razlog zašto. Bivši sam pušac cca 20 godina, onog dana kad sam kupio prvi osobni isparivac zivot mi se promijenio na bolje, nema više smrdljivih oblaka, jutarnjeg iskašljavanja sekreta koji je poznat kao pušacki kašalj, krvni tlak je stabiliziran, kapacitet pluca se povecao za 30% dokazano spirometriskim nalazom. zakon kao zakon o duhanskim proizvodima nije sporan dapace uredu je nabit zabrane, trošarine i sve ostale namete ali osobne isparivace uvrstit u to ekonomsko sve opce smece je ravno idiotizmu. jasno je meni i svima nama da zivimo u drzavi koja ne mari za svoj narod, nemojte biti tolike ovce informirajte se prije donošenja zakona. iz ovog zakona treba izuzeti osobne isparivace jer oni nisu srodni duhanskim proizvodima. lp.....Mladen Cvirn Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
86 Alen Adilović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ovaj zakon nema smisla jer nikakvim istraživanjem nije dokazano da je osobni isparivač(električna cigareta) štetna kao i klasična cigareta. U tekučini za električu cigaretu se nalaze 4 sastojka(propylene glycol, biljni glikol, aroma i nikotin) dok u klasičnoj cigareti ima preko 4000 kemiskih spojeva od kojih su najotrovniji katran i ugljični monoksid čego nema kod električne cigarete. Na redovnom lječničkom pregledu od kada sam na električnoj cigareti su mi rekli da je kapacitet pluča odličan i da sam u odličnoj zdrastvenoj formi za razliku od zdrastvenog stanja dok sam konzumirao klasične cigarete. Po mom mišljenju električne cigarete treba izuzeti iz ovog zakona. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
87 Petar Šandrić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Korisnik sam e cigarete sigurno četiri godine.Ostavio sam se obične cigarete zbog učestalog kašlja i iskašljavanja te vrlo česte prehlade.Od kad koristim e cigaretu svi ti simptomi su nestali.Kako meni tako i mom ocu koji je bio pušač sigurno 45 godina(spasio se).Neču ništa više filozofirati jer je nepotrebno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
88 Hrvoje Šavor NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Osobni isparivači ne bi trebali spadati pod ovaj zakon jer imaju više dodirnih točaka s prehrambenim i kozmetičkim proizvodima nego što imaju s duhanskim proizvodima. Same komponente od kojih se izrađuju e-tekućine odnosno refill nisu opasne (prema trenutnim saznanjima) za ljude, pa čak i kada se inhaliraju i kada se uređaji koriste u normalnim uvjetima. Korištenje u nekakvim ekstremim uvjetima nije i ne bi trebala biti briga zakonodavca jer su svi proizvodi opasni po život ako se koriste neprimjereno, pa čak i voda. Ne vidim svrhu dodatnih strožih propisa koji nisu propisani direktivom Europske Unije kao što je korištenje osobnih isparivača u javnim prostorima te prodaja putem interneta. Osobni isparivač nije cigareta i ne radi po sistemu kupi > otvori > zapali... osobni isparivač treba otvoriti, demonstrirati njegov rad te upoznati korisnika sa sigurnim načinom korištenja. Ovim ograničenjem upotrebe u javnim prostorima štetite samim korisnicima. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
89 Sinisa Matkovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Bivši sam pušač sa stažem od skoro 20 godina. Trenutak u kojemu sam shvatio da je vrijeme učiniti nešto po tom pitanju je kada sam primjetio da mi pakiranje duhana od 40g traje 2 dana. Osobni isparivač koristim već 8 godina i zahvalan sam kolegi iz bivše tvrtke koji me uputio u svijet zadovoljavanja ovisnosti o nikotinu, na puno zdraviji i njuhu ugodniji način, na sreću ostatka moje obitelji. U proteklih 8 godina upoznao sam jednu potpuno novu dimenziju zajedništva, bilo kroz online ili osobne kontakte sa ostalim korisnicima osobnih isparivača diljem cijelog svijeta, i po prvi puta u životu mogu reći kako me novootkriveni hobi spasio od mogućih zdravstvenih tegoba, nastalih sve većim korištenjem duhanskih proizvoda. Mnoga su istraživanja dokazala kako je štetnost osobnih isparivača daleko manja od štetnosti duhanskih proizvoda, te vas stoga molim, informirajte se oko istih prije nego osobni isparivač izjednačite sa duhanskim proizvodom. Svi smo svjesni da, sa sve većom populacijom koja prelazi na osobne isparivače, duhanski lobi gubi ogroman novac i bojim se da je to jedini razlog donošenja samog prijedloga ovoga zakona. Stoga vas molim još jednom, informirajte se i prekinite krug apsurdnosti u koji smo mi, korisnici osobih isparivača, stavljeni prelaskom na zdraviju alternativu zadovoljavanja nikotinske ovisnosti. osobni isparivač ≠ duhanski proizvod Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
90 Miro Šimunec NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani Nakon više od 15 godina pušenja cigareta prešao sam na e cigarete tj. osobne isparivače prije 4godine. Od tada mi se zdravstveno stanje znatno promjenilo na bolje, puno zdravije, okus i miris su mi pojačani za 50% nema kašljanja i umora nakon prohodanih 100m, nestala je zadihanost, nema više smrada cigareta u kosi, robi, prstima itd. Mislim da je neprihvatljivo uspoređivati osobne isparivače(e-cigarete) sa duhanskim cigaretama kad se zna da duhanske cigarete imaju nekoliko tisuća kemijskih spojeva od kojih je preko sto štetno za zdravlje i uzrokuje razne bolesti,a za osobne isparivače dokazano je da su 95% manje štetniji od duhanskih cigareta.Nemojte nam oduzimati nešto u čemu uživamo i što nam je pomoglo u odbacivanju duhanskih Smatram da niste dovoljno informirani što su to "OSOBNI ISPARIVAČI" te da nemaju veze sa duhanskom industrijom i duhanskim proizvodima. Volio bih da se prvo bolje informirate prije nego izlažete neke nove prijedloge promjene zakona. Direktivu EU treba maksimalno ublažiti i prihvatiti samo najosnovnije dijelove, kada ih već moramo usvojiti. Tehnologija osobnih isparivača napreduje brzinom kojom zakonodavci to ne mogu pratiti i regulirati, a to je činjenica i u ovom sluačaju. Postoji čitav niz referentnih istraživanja koje ste odgovorni uzeti u obzir prilikom donošenja odluka i zakona "u naše ime" ili u svrhu zaštite nas od nas samih. Istraživanje 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998 Istraživanje kvalitete zraka prostorije u kojoj se koriste osobni isparivači u odnosu na prostorije sa industrijskim cigaretama. Koncentracije opasnih spojeva u zraku prostorije gdje se koriste osobni isparivači su deklarirane kao „No Significant Risk“. Istraživanje 2. https://ntr.oxfordjournals.org/content/early/2016/01/31/ntr.ntw003.abstract?related- urls=yes&legid=nictob;ntw003v1 Istraživanje koje objašnjava kako se u bolnicama u inozemstvu koriste osobni isparivači kako bi se smanjilo pušenje industrijskih cigareta prije operativnih zahvata. Rezultat je uspješno smanjenje konzumacije industrijskih cigareta čime se smanjuju post operativne komplikacije. Istraživanje 3. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230015301549# Prilikom normalnog korištenja osobnih isparivača ne dolazi do ispuštanja opasnih količina formaldehida. Ako se koriste neprimjereno (dolazi do dryhita što je navedeno u istraživanju) tada dolazi do ispuštanja – no u takvoj situaciji uređaj je neupotrebljiv za korištenje. Istraživanje 4. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0066317#s4 Istraživanje u kojem je sudjelovalo 300 korisnika koji nisu imali namjeru prestati pušiti industrijske cigarete. Istraživanje je pokazalo da je značajan dio tih pušača odlučilo zamijeniti opasnu industrijsku cigaretu s puno zdravijom alternativom osobnim isparivačem. Istraživanje 5. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11739-015-1361-y Studija koja dokazuje da korištenje osobnog isparivača za odvikavanje od analognih cigareta smanjuje krvni tlak dakle smanjuje rizike koje donosi klasična industrijska cigareta. Istraživanje 6. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4356?trendmd-shared=0 Provedeno na 18 000 korisnika diljem svijeta. Rezultati su: Side effects were reported by more than half of the participants (59.8%), with the most common being sore/dry mouth and throat; side effects were mild and in most cases were subsequently resolved (partially or completely). Participants experienced significant benefits in physical status and improvements in pre-existing disease conditions (including respiratory disease such as asthma and chronic obstructive lung disease). Being former smoker was independently associated with positive effects in health and improvements in disease conditions. Conclusions: The results of this worldwide survey of dedicated users indicate that ECs are mostly used to avoid the harm associated with smoking. They can be effective even in highly-dependent smokers and are used as long-term substitutes for smoking Istraživanje 7. http://www.mdpi.com/1660-4601/10/10/5146?trendmd-shared=0 Conclusions: This study indicates that some EC samples have cytotoxic properties on cultured cardiomyoblasts, associated with the production process and materials used in flavourings. However, all EC vapour extracts were significantly less cytotoxic compared to CS extract. Istraživanje 8. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/11/11325?trendmd-shared=0 Results for the e-cigs, with and without nicotine in two evaluated flavor variants, were very similar in all assays, indicating that the presence of nicotine and flavors, at the levels tested, did not induce any cytotoxic, genotoxic or inflammatory effects. The present findings indicate that neither the e-cig liquids and collected aerosols, nor the extracts of the SLT and NRT products produce any meaningful toxic effects in four widely-applied in vitro test systems, in which the conventional cigarette smoke preparations, at comparable exposures, are markedly cytotoxic and genotoxic. Istraživanje 9. http://www.mdpi.com/1660-4601/12/4/3439?trendmd-shared=0 Overall, all EC liquids contained far lower (by 2–3 orders of magnitude) levels of the tobacco- derived toxins compared to tobacco products. Analiza 10. https://ecigjuiced.wordpress.com/2016/01/27/ecigs-more-effective-than-over-the-counter-quit-smoking- products/ statistička analiza koliko su osobni isparivači uspješniji u odvikavanju od pušenja u odnosu na ostale pripravake (nikotinske žvakače gume, flasteri i slično). LP Miro Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
91 Tihomir Klasnić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, nakon godinu dana nepušenja i isto toliko korištenja osobnog isparivača( e cigarete) mogu samo potvrditi sve ono što su moji istomišljenici naveli u prijašnjim komentarima. Molim vas da ne izjednačavate duhanske i proizvode koje mi koristimo jer je to van svake pameti. Nakon 25 godina pušenja i puno zdravstvenih problema konačno idem prema prestanku konzumiranja nikotina i to uz pomoć osobnog isparivača. Ne podlježite duhanskom lobiju i nemojte nam uzeti zdraviju alternativu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
92 Saša barać NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani. Kao netko kome su osobni isparivači spasili zdravlje, vjerojatno i život, nikako se ne mogu složiti s izjednačavanjem osobnih isparivača s duhanskim proizvodima. Ne znam jeste li znali, vjerojatno jeste, da od bolesti povezanih s pušenjem svake godine u svijetu umre 6 milijuna ljudi, čak 600 000 nepušača. S parenjem s druge strane nije povezana niti jedna bolest, niti jedna smrt i niti jedna značajna nuspojava. Više ljudi godišnje umre od kikirikija. Reći ćete da je prerano donositi zaključke, da, prerano je, ali dok se ne dokaže suprotno ovaj proizvod je spas za milijune pušača i njihovih obitelji. Kratkoročnih posljedica po zdravlje nema, postoje samo milijuni ljudi koji su zbog ovog proizvoda danas sa svojim familijama a ne u bolnici ili u grobu. Molim vas još jednom da dobro razmislite prije nego pustite ovakav prijedlog zakona u proceduru i potezom pera uništite tisuće obitelji u Hrvatskoj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
93 Josip Mikulčić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovanje!! Ne mogu a da ne komentiram prijedlog ovog zakona..Naime bio sam konzument duhanskih proizvoda 35 godina i imao sam dosta zdrastvenih problema unazad 4-5 godina...U zadnje dvije godine otkako sam počeo koristiti osobni isparivač kojeg mnogi zovu električna cigareta, sve moje pušačke tegobe su nestale. Nemam više kašlja nikako, vratio mi se osjet mirisa, nemam više ni zaduha, puno se bolje osjećam,..Stoga molim ako ima razumnih ljudi u vladi i ministarstvima da se podrobnije informiraju i da ne pokleknu pod duhanskim lobijem..lijepi pozdrav.. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
94 Miroslav Pešut NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani (Krenut ću sa Poštovani, makar mislim da neće tako završiti.) Ovako mislim da što se tiče objašnjavanja o dobrim stranama i pozitivnim pojavama i nuspojavama korištenja osobnog isparivača napisano je u većini komentara ovdje navedenih. Čak su vam ljudi olakšali posao i izvukli svjetska istraživanja, tablice, citate i ostalo vezano uz isparivače. Znači ne treba biti previše pametan i napraviti istraživanja i tražiti podatke, nego ih samo za početak pokušajte pročitati. Moje iskustvo nije bogato godinama što se tiče parenja, ali što se tiče pušenja cigarete i duhan konzumiram nekih 12-13 god. (vas vjerojatno više zanima dali sam kupovao duhan legalno ili nelegalno) i sad kada sam konačno ostavio se cigareta, i našao nešto čime to mogu nadomjestiti a da je štetno ko i bijeli kruh ili možda čak i manje, vi to pokušavate maximalno ograničiti, poskupiti i segmente zabraniti jer ste neinformirani kao i većina donositelja zakona u ovoj AntunTunDržavi di se sve radi u korist nekoga na štetu građana... Ove vaše poveznice koje duhan i osobne isparivače izjednačuju, jednake su koda šećer u prahu i kokain poistovječujete jer su bijeli, sitne granulacije i pakiraju se na kile ili manja pakiranja..... Bez obzira štetnost pare (ne dima cigareta), koja je manje štetna nego zrak u gradu, neki bonton nalaže velikoj većini da nepari po bolnicama,školama, javnom prijevozu itd, nemožete poistovječivati i ograničavati stvari zbog vaše neinformiranosti.... Uspio sam prepraviti većinu teksta da ostane u koliko toliko kulturnim granicama...... LP..... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
95 Marcian Žalac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Pozdrav.. od kada koristim osobni isparivac puno se bolje osjecam.. imam vise snage i kondicije za vrijeme treninga.. jutarnji kasalj je nestao u potpunosti a smrada duhana vise nema. Nema razloga za takvim zakonima i zabranama. Osobni isparivac je pomogao milijunima ljudi. Osobno poznajem ljude koji nisu nikad pusili cigarete a danas pare naravno beznikotinsku tekucinu. Zasto ici u proslost kada mozemo biti dio buducnosti. Pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
96 Dominik Jerkovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Od kad sam krenuo koristiti osobni isparivač u potpunosti sam izbacio cigarete (duhan) te sam odmah osjetio veliku razliku u disanju i mojoj osobnoj kondiciji, te nema kašlja koji me je doslovno znao i gušit, dok kod osobnog isparivača toga nema. Osobni isparivač je za mene 99% bolji i manje štetniji od običnih cigareta. U cigareti se nalazi toliko štetnih tvari tj. najmanje je duhana, a ostalo sve primjese otrovnih tvari. Osobni isparivač mi je pomogao u odvikavanju cigareta, te sam s tim izbjegao sav smrad od cigarete i napokon počeo disati kako treba. Ja smatram da ovaj prijedlog zakona nikako nije uredu, cijelo vrijeme se promovira stetnost e-cigarete jer velike kompanije koje proizvode duhan-cigarete bi izgubile velike novce i ponajviše zbog toga dolazi do ovoga. Što se tiče korištenja e-cigarete u ugostiteljskim objektima svakako je bolje doći i sjest negdje i da nema toga smrada od cigareta i dima koji grize za oči kao da plačeš, te robe koja smrdi. Nadam se da ovaj zakon neće biti uveden, osobno probajte jedno i drugo i vidjet ćete veliku razliku! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
97 Simona Tomić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, obraćam Vam se u vezi onih dijelova prijedloga novog zakona koji se odnose na elektroničke cigarete. Prvo i osnovno, već su startu Vam je terminologija pogrešna. U većini svijeta se elektroničke cigarete nazivaju osobnim isparivačima, prvenstveno zato jer je to mnogo točniji i precizniji naziv ovog proizvoda. Naziv elektronička cigareta povezuje isparivače s klasičnim cigaretama, a te dvije stvari nemaju nikakve veze jedna s drugom. Jedina stvar koja ih povezuje je nikotin, koji tekućina za isparivače ne mora nužno sadržavati. U slučaju da tekućina ne sadrži nikotin, dobili smo isparivač koji isparava paru od tekućine koja ima 3 sastojka a to je biljni glicerin, propilen glikol i prehrambena aroma (sva ti navedena proizvoda se redovno koriste u prehrambenoj, a VG i PG i u kemijskoj industriji i nemaju nikakve veze s duhanskim proizvodima). Dakle, ovdje poveznica s cigaretom NE POSTOJI. Uzmimo sada u obzir slučaj kada tekućina sadrži nikotin. I u ovom slučaju je dokazano da je udisanje para koja je produkt isparivanja osobnog isparivača za ljude cca 95% manje štetna od dima cigarete, a o pasivnom parenju da i ne govorimo - to je jednako udisanju zraka koji nas okružuje. Što se tiče regulacije veličine spremnika i količine nikotina, to je još i najveća besmislica u ovom prijedlogu. Zanima me kako ste došli do tog ograničenja od 20mg nikotina. Zašto je 20mg u redu, a 21 nije? Imate li neki konkretan razlog što ste odabrali baš tu koncentraciju jer npr. istraživanja pokazuju kako je to idealna i bezopasna koncentracija, dok 21mg već predstavlja ozbiljnu opasnost? Ili ste jednostavno išli starom metodom zvanom "Eci peci pec"? Isto pitanje važi i za ograničenje tekućina za parenje u ambalažama od 10ml. A dotaknimo se i onog dijela da spremnici moraju biti potpuno zaštićeni od curenja. Spremnici jesu potpuno zaštićeni od curenja ako se pravilno njima rukuje. Da li se može garantirati da neće nikada procuriti? Ne može. Ali da li se može garantirati da bilo što što sadrži tekućinu neće nikada procuriti? - Ne može. I sada za kraj da kažemo ono što je svima već odavno jasno. I vi znate, kao što i mi znamo da je parenje mnogo bolja, zdravija i manje štetna opcija od klasičnih cigareta i da se iz dana u dan broj pušaća smanjuje zbog postojanja osobnih isprarivača. I vi znate, kao što i mi znamo da je to vrlo opasno za duhansku industriju. I vi znate, kao što i mi znamo da ni duhanskoj industriji, a ni državi nije cilj da zarada od prodaje cigareta stalno pada zbog ove zdravije alternative. I vi znate, kao što i mi znamo da negativna propaganda u vezi osobnih isparivača u medijima postoji od same pojave osobnih isparivača i to upravo iz gore navedenih razloga. Sada kada sama medijska propaganda više nije dovoljna, kreću i ovakve restriktivne zakonske regualtive koje su potpuno, ali POTPUNO BESMISLENE. Za početak bi se morali dovoljno informirati, a vidim da u komentarima ima dovoljno linkova na različita istraživanja koja potvrđuju i sve ovo što sam ja ovdje navela. Tek kada budete imali sve kompletne informacije, ima smisla donositi prijedloge zakonskih regulativa. Na ovaj način je sve ovo samo na štetu građana, a prva i osnovna funkcija bilo kojeg zakona trebala bi biti da se građane zaštiti. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
98 Mia Bašić Stanić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, obraćam Vam se u vezi dijela prijedloga novog zakona koji se odnosi na osobne isparivače. Novi bi zakon, ukoliko isti bude prihvaćen u ovom obliku, izjednačavao osobne isparivače s cigaretama i duhanskim proizvodima iako isti imaju malo veze jedni s drugima, osim često pogrešno korištene inačice imena, a koje u oba slučaja glasi "cigareta" iako ne rade na istom principu, pa tako čak ni dim koji nastaje kao nusprodukt pušenja nema veze s parom koja je nusprodukt korištenja osobnog isparivača. Osobni isparivači mogu i ne moraju koristiti tekućine s nikotinom, a na našem tržištu je trenutno dostupan velik broj specijaliziranih trgovina i prodavača koji se trude biti na usluzi svima koji odluče sačuvati svoje zdravlje korištenjem osobnih isparivača umjesto cigareta. Pritom imaju veći učinak od primjerice nikotinskih flastera i zvakaća koji se bez problema prodaju u ljekarni. Samo parenje je, dokazano je, čak 95% manje štetno od cigareta i sama ta činjenica puno govori. Što se tiče prodaje, zbilja nema smisla ograničavati istu jer su osobni isparivači pomogli mnogim ljudima koji nikako drugačije nisu uspijevali prestati pušiti - samim time su sačuvali i svoje zdravlje koje je kod nekih bilo opasno ugroženo, a znatno se poboljšalo nakon početka korištenja osobnih isparivača. Moje iskustvo s našim trgovinama koje prodaju takve proizvode je da se pazi da se ne prodaje maloljetnicima i da se jako, jako puno polaže u edukaciju novih i postojećih korisnika, što se ne može reći za sve distributere i prodavače duhanskih proizvoda. Dapače, ne može se reći za ikoga, osim ako ne brojite upozorenja na kutiji cigareta, koja više nitko ni ne čita. Ograničavanje zapremnine spremnika ima još manje smisla - veći spremnik znači samo veću praktičnost i mogućnost izbora, ne vidim zašto bi zapremnina bila ikakav problem. Da pojednostavimo, jednostavnije mi je nositi jednu veliku torbicu nego 5 malih i ovo ograničenje je u rangu sa zabranom određene veličine ručne torbice ili ograničavanje zapremnine boca s vodom ili nekim drugim pićem. Osim toga, kad već pričamo o zdravlju - bez problema se omogućava korištenje alkoholnih proizvoda i ne pamtim kad sam čitala raspravu o tome, a šteta koju, alkohol u neumjerenim količinama može napraviti je čak i veća od običnih cigareta, a kamoli od osobnih isparivača, a itekako je društveno prihvatljivo, doduše, čak se i ohrabruje. Ukratko - umjesto da se ohrabruje korištenje osobnih isparivača kao zdravije alternative pušenju, a svakako ugodnije i neštetne za nepušačku populaciju u okolini i umjesto da se potiče otvaranje i egzistiranje specijaliziranih shopova gdje će se postojeći i potencijalni novi korisnici moći informirati, na neki se način potiče crno tržište i djelovanje ispod radara, kao da se radi o nečemu izrazito opasnom, a sve na temelju dezinformacija i rekla-kazala informacija koje su neprovjerene, neistražene i nedokazane. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
99 Mario Stefanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Nakon 30g. pušenja prešao sam na takozvanu e-cigaretu koju koristim 6g. U tih 6g. naslušao sam se svakakvih besmislica, a ovi zakoni koje prepisujete i želite donijeti su najveća besmislica. E cigareta koja zapravo nema nikakove veze s cigaretom je nekim niskim interesima uvrštena u duhanski proizvod, no to znate. E cigareta je zapravo osobni isparivač koji koristi prehrambene arome i sastojke koje svakodnevno koristimo u prehrani. OK, nikotin, ali i njega ima u gro drugih proizvoda. Zapravo ne znam što pametno napisati, kad moram pisati nekome tko ne razumije da parenje nije pušenje duhana i duhanskih proizvoda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
100 Katarina Gagula NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Otkako sam pušač e-cigareta, osječam se puno bolje,ne kašljem, ne smrde odjeća, prsti i stan općenito. Kako su prave cigarete užasno štetne zbog sastojaka poput katrana ,ugljični monoksid, ugljičnog dioksida,,, i drugih stvari od kojih se sastoji,(a znamo kako toga nema u e-cigaretama ) mislim i znamo svi po istraživanjima koje su radili prave svjetske institucije kako ne možemo usporediti štetnost koja je jako velika u običnim cigaretama , da ne spominjemo rak pluća i druge bolesti koje su odgovorne za takvo što. Mnogi ljudi koji su prešli sa običnih cigareta na e-cigarete osječaju se bolje, zdravije ,ugodnije i sad bi vi uveli zakon za e-cigarete koji bi bio ravnomjeran običnim cigaretama ,od poreza,prodaje, uporabe na javnim mjestima...to stvarno nema smisla, (niti e-cigarete nekome štete, dapače ugodnog su mirisa jer ima u raznim aromama, niti se oboljeva od toga kao za razliku od obične cigarete) Ja vam govorim svoje osobno iskustvo koje je vidljivo između obične i e -cigarete. Vjerujem i znam ko i svi koji su se odrekli obične cigarete zbog zdravlja, kako to nije uredu i kako to nije pošteno. Uzmite u obzir i naš glas, koji vam govori iskustva, zašto smo nešto napravili, pitajte nas. Zar vam nije u interesu i čuti mišljenje iz prve ruke prije nego što se nešto donese? Lijep pozdrav, K.G. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
101 Darko Rukavina NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Nikako stavit "električnu cigaretu" uz bok duhanskih proizvoda. Trebali bi stimulirati korištenje istih kako bi pušači konačno prestali pušiti te im poboljšali zdravlje, što je na kraju krajeva i vaš posao. Predlazem da se dogovori sastanak sa predstavnicima udruge korisnika osobnih isparivaca kako bi se upoznali sa radom osobnih isparivaca . Koristim osobni isparivač već dvije godine te mi se zdrastveno stanje poboljšalo, zapravo uopće nemam pušačke simptome i ne smrdim. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
102 Nikola Vidić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Postovani, smatram da bi bilo profesionalno od strane odgovornih osoba za nacrt ovog Zakona da se malo bolje upoznaju sa materijom sto se tice koristenja i samih korisnika osobnih isparivaca (u vasem neadekvatnom nazivu "elektronicke cigarete"). Naime, 3% korisnika osobnih isparivaca koriste atomizere (onaj dio koji drzi u sebi tekucinu i njome natapa grijac koji sluzi za isparivanje tekucine) zapremine manje od 4ml. Zlatni standard je 5ml kako korisnik ne bi morao svakih 20 minuta puniti spremnik. Predlazem da se dogovori sastanak sa predstavnicima udruge korisnika osobnih isparivaca kako bi se upoznali sa radom osobnih isparivaca jer zakon ovakav kakav ste ga predlozili je ravan tome da prijedlog zakona za transplataciju organa pise netko tko niti ne zna kako pojedini organi izgledaju i cemu sluze. Nadalje, predlazem da proucite istrazivanja o stetnosti i emisijama pare koja sadrzi nikotinski aerosol ispusten iz osobnog isparivaca. Vidjet cete kako je stetnost identicna udisanju vanjskog zraka u Zagrebu. Nadalje, u tekucini za osobni isparivac nalaze se samo 3 kemijska spoja uz aromu, to su Propilen glikol, Biljni glicerol i Nikotin. Dok u obicnim cigaretama dim sadrzi i ugljicni monoksid, ugljicni dioksid, katran, cijanid, sastojke koji se nalaze u domestosu i otapalima za boje. Zar zaista zelite da gradani RH nastave koristiti obicne cigarete ogranicavanjem koristenja osobnih isparivaca na svim frontama? Osobno sam prestao pusiti prije 3 godine koristenjem osobnog isparivaca i nikada se nisam vratio na cigarete. Pluca mi prema rentgenskim snimkama izgledaju kao da nikada nisam ni pusio ( a pusio sam 9 godina), spirometrijska testiranja sam polozio bolje nego neki ronioci, krvna slika i sedimenti u urinu, takoder savrseni. U zadnje 3 godine nisam imao upalu grla i kondicija mi je postala odlicna, a tokom dana potrosim 15 mililitara tekucine za osobne isparivace. (Sto bi znacilo da bi po vasem nacrtu trebao isparivac puniti 8 puta dnevno i dva puta dnevno kupiti tekucinu.) Ukratko, molim vas, u ime zdravog razuma, da malo vise paznje posvetite istinskom istrazivanju i informiranju o osobnim isparivacima. (Barem da potrosite 2 sata na youtube-u ako vam se ne da organizirati sastanak sa nasim predstavnicima). U nadi kako cete bar absolvirati moj tekst, Srdacno Vas pozdravljam. N.V. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
103 Dean Del Bianco NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Postovani, jednostavno je neizdrziva lakoca kojom se netko doslovno igra sa nama....ljudima, nije tesko ni zamisliti nekoga...tamo na kraju hodnika lijevo, koji doslovno iz dosade pise clanak za clankom nekakvih zakona, koji na zalost, u konacnici utjecu na nas zivot. Nevjerojatna je i doslovno frustrirajuca lakoca kojom se to radi. Usporedba duhanskih proizvoda i proizvoda za tvz. parenje, elektronske(elektricne..kako god...cigatera) je jednostavno nedopustiva. Brojne studije su pokazale i dokazale da se te dvije stvari ne mogu i ne smiju usporedjivati. Iako, sve je jasno, duhanski je lobby prejak te svojim agresivnim lazima pokusava izjednaciti nesto sto je nemoguce izjednacavati. No, i jos je nesto vazno, naravno da je vlada, zakonodavac, drzava...uf....primjetila da joj bjezi dio 'kolaca' buduci da drzi monopol na duhanskim proizvodima, pa naravno pod svoje okrilje zeli preuzeti i taj, svakim danom...sve veci dio. Sramite se, usporedjujete neusporedivo, izjednacavate 2 apsolutno i 100% totalno razlicite stvari. Da li ocekujem neku promjenu? naravno da ne, kao i na svakom drugom planu......misljenja, dobrobit, zdravlje, ponos stanovnika ove drzave Vama su jednostavno nevazni. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
104 Tea Koban Katalenić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Postovani Prvo i osnovno, osobni isparivac nije isto sto i cigareta. Parim krace od moji postovanih kolega i kolegica, pa cu samo napisati da sve sto su oni rekli o boljem osjecaju i zdravlju stoji! Drugo, zabraniti malim trgovinama degustacije tekucina i isprobavanje opreme bilo bi totalna glupost, jer time samo sebi radite stetu, jer ce se pojaviti negdje crno trziste kojem necete moci stati na kraj, isto kao i s duhanom i cigaretama! Trece, definicije javnog prostora: javni prostor jest zatvoreni prostor namijenjen skupnom boravku ljudi, a obuhvaća prostore u građevinama u kojima se obavljaju djelatnosti iz područja zdravstva, zaštite djece, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, trgovine, športa i rekreacije, ugostiteljstva i turizma, kulture i umjetnosti, prometa, uključujući čekaonice, prostorije za sastanke, sve dvorane za okupljanje ljudi, gledališta, javna prometna sredstva, dizala, kabine žičare, javne zahode te otvorene prostore namijenjene održavanju kazališnih i kinopredstava, prostore dvorišta odgojno-obrazovnih ustanova i druge prostore u kojima nepušači protiv svoje volje mogu biti izloženi duhanskom dimu, kako je to lijepo rekao jedan moj kolega vaper, stoga bi bilo logicno da kafici, restorani, ducani mogu sami odluciti da li se moze pariti kao sto su odlucili da li ce se moci pusiti u njihovom prostoru. Zabranili ste pusenje u svim bolnickim centrima osim Jankomira i Vrapča (hmmmm, bas se pitam zasto?) Cetvrto, ono sto su predlaze struka koja se bavi s time, trebali bi kao i sav demokrastki svijet pozvati struku da isto sudjeluje u pisanju zakona (a stalno napominjemo da o zakonima odlucuje struka, pa zasto tako nije i ovaj put?), a ne prihvatiti sve sto se prihvatiti moze, da bi porasli u ocima EU!!!! Moj glas (i glas vaperske zajednice, koja iz dana u dan raste) znaci isto kao i vas, mozda ne sada ali vrlo brzo hoce. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
105 Tea Koban Katalenić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Postovani Prvo i osnovno, osobni isparivac nije isto sto i cigareta. Parim krace od moji postovanih kolega i kolegica, pa cu samo napisati da sve sto su oni rekli o boljem osjecaju i zdravlju stoji! Drugo, zabraniti malim trgovinama degustacije tekucina i isprobavanje opreme bilo bi totalna glupost, jer time samo sebi radite stetu, jer ce se pojaviti negdje crno trziste kojem necete moci stati na kraj, isto kao i s duhanom i cigaretama! Trece, definicije javnog prostora: javni prostor jest zatvoreni prostor namijenjen skupnom boravku ljudi, a obuhvaća prostore u građevinama u kojima se obavljaju djelatnosti iz područja zdravstva, zaštite djece, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, trgovine, športa i rekreacije, ugostiteljstva i turizma, kulture i umjetnosti, prometa, uključujući čekaonice, prostorije za sastanke, sve dvorane za okupljanje ljudi, gledališta, javna prometna sredstva, dizala, kabine žičare, javne zahode te otvorene prostore namijenjene održavanju kazališnih i kinopredstava, prostore dvorišta odgojno-obrazovnih ustanova i druge prostore u kojima nepušači protiv svoje volje mogu biti izloženi duhanskom dimu, kako je to lijepo rekao jedan moj kolega vaper, stoga bi bilo logicno da kafici, restorani, ducani mogu sami odluciti da li se moze pariti kao sto su odlucili da li ce se moci pusiti u njihovom prostoru. Zabranili ste pusenje u svim bolnickim centrima osim Jankomira i Vrapča (hmmmm, bas se pitam zasto?) Cetvrto, ono sto su predlaze struka koja se bavi s time, trebali bi kao i sav demokrastki svijet pozvati struku da isto sudjeluje u pisanju zakona (a stalno napominjemo da o zakonima odlucuje struka, pa zasto tako nije i ovaj put?), a ne prihvatiti sve sto se prihvatiti moze, da bi porasli u ocima EU!!!! Moj glas (i glas vaperske zajednice, koja iz dana u dan raste) znaci isto kao i vas, mozda ne sada ali vrlo brzo hoce. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
106 Mihael Ivanov NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Mislim da je neprihvatljivo uspoređivati osobne isparivače(e-cigarete) sa duhanskim cigaretama kad se zna da duhanske cigarete imaju nekoliko tisuća kemijskih spojeva od kojih je preko sto štetno za zdravlje i uzrokuje razne bolesti,a za osobne isparivače dokazano je da su 95% manje štetniji od duhanskih cigareta.Nemojte nam oduzimati nešto u čemu uživamo i što nam je pomoglo u odbacivanju duhanskih proizvoda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
107 Tomo Križevac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani Nakon više od deset godina pušenja cigareta i duhana za motanje prešao sam na e cigarete tj. osobne isparivače prije 6 mjeseci. U tih 6 mjeseci mi se zdravstveno stanje znatno promjenilo na bolje, nestala je zadihanost, kašalj, osjećaj umora, a vratili su mi se osjećaji njuha i okusa. Predlažem da ne ograničite pakiranja na 10ml, jer će to dovesti do poskupljenja te ćete prisiliti mnoge korisnike da se vrate na duhanske proizvode što naravno nema logike. Cilj prijedloga zakona bi trebao biti da se smanje troškovi u zdravstvenom sustavu i poboljša kvaliteta života građana, a ne novi namet na naše tanke novčanike. Hvala na pažnji. Nije prihvaćen Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
108 Josip Posavec NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Na e-cigareti sam več četiri godine! Prije sam pusio i po dvije kutije dnevno! Napokon imam opet puno osjetilo okusa i mirisa, a nemam više problema sa zadihanošću, umorom, kašljanjem, tjelesnom kondicijom, smradom cigarete na kosi i prstima, zubnom higijenom itd. koji su bili uzrokovani pušenjem cigareta. E sad vi sa svojim zabranama prodaje, uvoza te svega i svačega želite nam ukinuti to pravo da uživamo u zdravijem životu hvala ljepo, s tim svim zabranama nema šanse da se ljudi preobrate na osobni isparivač jer neče biti dostupni i sve više ljudi če NAŽALOST umirati od klasičnih cigareta. Toliko o tome kako mi imamo LIJEPU NAŠU kad nemamo pravo izbora več nam se sve diktira kako i kaže Ivan Pernar. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
109 Ivan Grgec NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Na osobnom isparivaču ili ti ga e-cigareti sam več tri godine! Prije sam pusio i po tri kutije dnevno! Osim izostanka svih neugodnih mirisa kako odječe tako i mojih prstiju i zadaha. moje zdrastveno stanje se preokrenulo za 180%. Sada se lakse poponem na peti kat. lakse provodim vrijeme u igiri s djecom, a zahvaljujuci "e-cigareti" i dalje imam neki svoj gusti koji uvlacim i izpuhujem iz sebe. Prvo sam poceo smanjivati kolicinu nikotina da bi na danasnji dan pario s 0 posto nikotina. I dalje mogu normalno fukcionirati. Jer kao sto znate nismo svi isti i nemoze si svako u svojoj glavi odluciti e sad prestajem pusiti. Ja sam uspio se maknuti od smrada cigareta i kao sto sam reko vec 3 godine uzivam u zdravijoj i mirisljavoj pari. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
110 Taras Cattunar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Članak 19. stavak 5. točka a) ...da se tekućina koja sadrži nikotin stavlja na tržište isključivo u za to namijenjenim spremnicima za ponovno punjenje koji nemaju obujam veći od 100 ml, u potrošnim elektroničkim cigaretama ili u ulošcima za jednokratnu uporabu i da ulošci ili tankovi ne premašuju obujam od 20 ml (novi prijedlog). Ograničavanje tekućine za korištenje u osobnim isparivačima na bočice od samo 10ml i tankova od samo 2ml bi dovelo do drastičnog poskupljenja istih te bi velik dio korisnika koji su se odvikli od cigareta i prešli zauvijek na osobne isparivače bila primorana opet preći na jeftiniju varijantu, a to je nažalost duhanski dim. Zato svakako promijenite tu nelogičnu odredbu i poslušajte glas građana. Vaping is not smoking! Nije prihvaćen Volumen i sadržaj nikotina su određeni Direktivom 2014/40 EU te se kao takav treba prenijeti u nacionalno zakonodavstvo.
111 Taras Cattunar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, kao korisnik osobnog isparivača u razdoblju oko 2 godine mogu reći da se je moje zdravstveno stanje značajno poboljšalo. Napokon imam opet puno osjetilo okusa i mirisa, a nemam više problema sa zadihanošću, umorom, kašljanjem, tjelesnom kondicijom, smradom cigarete na kosi i prstima, zubnom higijenom itd. koji su bili uzrokovani pušenjem cigareta. Mi svojom parom iz osobnog isparivača ne trujemo ljude i okolinu oko sebe. Naprotiv, para koju proizvodimo ima ugodan miris i nestaje u kratkom roku. No, shvaćam da se svim ljudima to ne mora sviđati i da im ne mora odgovarati te stoga ostavimo vlasnicima ugostiteljskih i turističkih objekata da sami odluče, unutar zakonskih propisa, da li će investirati i omogućiti adekvatan prostor s ventilacijom pušačima i nama "pariteljima" na korištenje. Moram napomenuti i da sam s vremenom uspio smanjiti i unos nikotina u tijelo te sam s 12mg prešao na 6mg, a u planu mi je i spustiti tu razinu u predstojećem razdoblju na 3mg. To korištenje osobnog isparivača omogućuje bez ikakvog stresa. Okusi i arome u tekućinama za osobne isparivače su nešto što zadovoljava sve vaše potrebe za zadovoljstvom u parenju. Zašto se onda nas "vapere" diskriminira i stavlja u neravnopravan položaj? Ne želim se vratiti na "pušenje duhanskog otrova"! Ograničavanjem prodaje tekućina za osobne isparivače na bočice od 10ml uzrokovaćete abnormalno poskupljenje tržišne cijene navedenih tekućina koje će za posljedicu imati vraćanje ljudi pušenju cigareta. Zar to zaista želite? Zar ne želite da se što više ljudi odvikne od duhanskog dima i da se ostvare što veće uštede u zdravstvu? Također zabrana prodaje internet i prekogranične prodaje navedenih proizvoda otežava i ograničava nama "vaperima" nabavu opreme i uređaja za parenje, kao i tekućina za osobne isparivače te će opet poskupiti svu navedenu opremu koju će novi korisnici teško ili nikako moći nabaviti. Zar i to želite? Opet vraćanje cigaretama? Nadam se da ćete uvidjeti mane i nedostatke ovog Nacrta prijedloga zakona te da ćete poslušati glas građana na koje se njegove buduće odredbe odnose i da ćete izmijeniti sve te nelogičnosti. Vjerujem da se mogu implementirati bolja rješenja u novi zakon te da ćemo svi zajedno nešto napraviti za poboljšanje istog. Stoga, ostajte mi zdravi i lijepi i dalje bez duhanskog dima, kao i mi "vaperi". Lijepi pozdrav! VAPING IS NOT SMOKING! Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
112 Zvonimir Kosinjski NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ukupno gledajući, Prijedlog zakona je diskriminirajući prema sve većoj skupini građana koja je pronašla daleko manje štetnu alternativu pušenju duhana, što su do sada pokazala brojna relevantna medicinska istraživanja, Kao građanin ove države i korisnik e-isparivača (e-cigareta je apsolutno neprihvatljiv termin) tražim, ako već ništa drugo ne možemo dobiti radi ultimativnih i lobističkih uvjeta EU, ostavljanje slobodne prekogranične kupnje putem web shopova. Na žalost, ovaj Prijedlog zakona za posljedicu će imati ponovni povratak duhanskim proizvodima sadašnjih korisnika e-isparivača. Ako je to bio cilj, tada je ovaj Prijedlog zakona ispunio svoju svrhu. Potpuno je apsurdno, pa čak i licemjerno slušati kako se želi smanjiti korištenje duhana, pa samim time i posljedica koje takva konzumacija donosi, a u isto vrijeme se pojavljuje ovakav Prijedlog zakona koji drastično ograničava uporabu e-isparivača kao vrlo prihvatljivu alternativu pušenju duhana. Trenutno, kao korisniku osobnog e-isparivača, do sada su mi bile na našem tržištu dostupne tekućine (baza, VG i PG sa različitim udjelima nikotina) vrlo visoke čistoće i odlične kvalitete, kao i arome koje svaki korisnik može, ali ne mora koristiti. Ako se donese Zakon kao što je u ovom Prijedlogu zakona, morate biti svjesni kako će na tržištu ostati tekućine vrlo loše kvalitete i upitne čistoće, sigurnosno upitni isparivači i povratak jednog većeg djela korisnika e-isparivača duhanu, što će opet za posljedicu imati povećanu vjerojatnost obolijevanja od posljedica korištenja duhana. Ne znam kako je moguće, i to ne samo u HR, nego i u EU, prodaja alkohola bez upozorenja o štetnosti, o stvaranju ovisnosti i ostalim negativnim učincima, a u isto vrijeme se toliko ograničava uporaba e-isparivača, kao dokazano daleko zdravije (od 95 do 97% manje štetnosti, ovisno o istraživanju) alternative. Ukupan dojam je kako se nama bivšim pušačima oduzima daleko zdravija opcija od duhana s intencijom ponovnog guranja u duhanski dim i rizik po naše zdravlje. Gospodo, nije sve u novcu, poslušajte i glas naroda. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
113 Velimir Milović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Ajmo na trenutak zaboraviti sve što znamo o e-cigaretama. Što biste rekli, kada bi Vam netko rekao, da se može iskorijeniti jedan od najvećih problema smrtnosti ljudi na svijetu, a to je pušenje duhanskih proizvoda? Što kada bi Vam netko rekao da postoji proizvod koji je siguran za upotrebu te 95% manje štetan od klasičnih cigareta? Što kada bi vam netko rekao da se od njega ljudi, koji su pušili po 1-2 kutije cigareta dnevno, među kojima sam i ja, osjećaju kao nepušaći nakon vrlo kratkog vremena korištenja? Što kada bi vam netko rekao da taj proizvod ne smrdi i od njega se ne kašlje? Dapače, lijepo miriši! Što kada bi Vam netko rekao da je to i znanstveno dokazano? Da li bi bili zainteresirani da taj proizvod preporučite Vašim građanima? Predstavljam Vam OSOBNI ISPARIVAČ! Korisnik sam navedenog proizvoda preko dvije godine. Opće stanje organizma se drastično popravilo. Nema kašljanja, smrada, konstantnog umora, hrana je dobila okus, kondicija se vratila... Moja preporuka je da se, umjesto drastičnih mjera ograničavanja uporabe osobnih isparivača, sredstva usmjere ka edukaciji ljudi. Budimo prvi u nečemu dobrome, budimo država sa najmanjom smrtnosti uzrokovanom pušenjem duhanskih proizvoda. budite pioniri u nečemu dobrome, neka nas svijet prepozna! Hvala na pažnji, lijep pozdrav, Velimir Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
114 Mario Rijetković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ako ovaj zakon prođe s time će te dokazati još jednom da ste neinformirani i da idete na štetu običnog naroda, te s tim mi dajete još jedan razlog više da nakon završetka fakulteta odem iz ove divne RH u kojoj pojedinci pišu zakone kako njima paše. Korisnik "osobnog isparivača" (ne ecigarete) sam 8 mjeseci, i od prvog dana korištenja ove spravice sam prestao pušiti i ne mislim se vratiti starim i lošim navikama, ali uz Vas predivne ljude i najveće lopine sa Markova trga gdje dobra većina vas ne zna niti engleski jezik ne dajete mi drugog izbora nego da se vratim klasičnim cigaretama, jer kako je krenulo na te smrdljive i štetne stvari će ljudi imati više prava nego mi korisnici (ne štetnih za nas i okolinu) osobnih isparivača. Pišete zakone protiv ljudi i protiv svega što nas veseli i usrećuje i onda se čudite kao "glista kiši" što ljudi odlaze... Molim Vas da se malo bolje upoznate sa "osobnim isparivačima" pa tek onda pišete zakone o istima, te se nadam da ovaj zakon neće nikada biti proveden, jer jednostavno nema smisla! Hvala, Mario Rijetković (korisnik osobnog isparivača). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
115 Denis Vidak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani Nakon 12god. pušenja otkrio sam "OSOBNE ISPARIVAČE" Pomoču njih uspio sam prestati pušiti i prešao sam na paru. Od tada se osiječam puno bolje, puno zdravije, okus i miris su mi pojačani za 50% nema kašljanja i umora nakon prohodanih 100m. Smatram da niste dovoljno informirani što su to "OSOBNI ISPARIVAČI" te da nemaju veze sa duhanskom industrijom i duhanskim proizvodima. Volio bih da se prvo bolje informirate prije nego izlažete neke nove prijedloge promjene zakona. Toliko od mene, Hvala Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
116 Ivica Malovć NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Direktivu EU treba maksimalno ublažiti i prihvatiti samo najosnovnije dijelove, kada ih već moramo usvojiti. Tehnologija osobnih isparivača napreduje brzinom kojom zakonodavci to ne mogu pratiti i regulirati, a to je činjenica i u ovom sluačaju. Postoji čitav niz referentnih istraživanja koje ste odgovorni uzeti u obzir prilikom donošenja odluka i zakona "u naše ime" ili u svrhu zaštite nas od nas samih. Istraživanje 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998 Istraživanje kvalitete zraka prostorije u kojoj se koriste osobni isparivači u odnosu na prostorije sa industrijskim cigaretama. Koncentracije opasnih spojeva u zraku prostorije gdje se koriste osobni isparivači su deklarirane kao „No Significant Risk“. Istraživanje 2. https://ntr.oxfordjournals.org/content/early/2016/01/31/ntr.ntw003.abstract?related- urls=yes&legid=nictob;ntw003v1 Istraživanje koje objašnjava kako se u bolnicama u inozemstvu koriste osobni isparivači kako bi se smanjilo pušenje industrijskih cigareta prije operativnih zahvata. Rezultat je uspješno smanjenje konzumacije industrijskih cigareta čime se smanjuju post operativne komplikacije. Istraživanje 3. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230015301549# Prilikom normalnog korištenja osobnih isparivača ne dolazi do ispuštanja opasnih količina formaldehida. Ako se koriste neprimjereno (dolazi do dryhita što je navedeno u istraživanju) tada dolazi do ispuštanja – no u takvoj situaciji uređaj je neupotrebljiv za korištenje. Istraživanje 4. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0066317#s4 Istraživanje u kojem je sudjelovalo 300 korisnika koji nisu imali namjeru prestati pušiti industrijske cigarete. Istraživanje je pokazalo da je značajan dio tih pušača odlučilo zamijeniti opasnu industrijsku cigaretu s puno zdravijom alternativom osobnim isparivačem. Istraživanje 5. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11739-015-1361-y Studija koja dokazuje da korištenje osobnog isparivača za odvikavanje od analognih cigareta smanjuje krvni tlak dakle smanjuje rizike koje donosi klasična industrijska cigareta. Istraživanje 6. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4356?trendmd-shared=0 Provedeno na 18 000 korisnika diljem svijeta. Rezultati su: Side effects were reported by more than half of the participants (59.8%), with the most common being sore/dry mouth and throat; side effects were mild and in most cases were subsequently resolved (partially or completely). Participants experienced significant benefits in physical status and improvements in pre-existing disease conditions (including respiratory disease such as asthma and chronic obstructive lung disease). Being former smoker was independently associated with positive effects in health and improvements in disease conditions. Conclusions: The results of this worldwide survey of dedicated users indicate that ECs are mostly used to avoid the harm associated with smoking. They can be effective even in highly-dependent smokers and are used as long-term substitutes for smoking Istraživanje 7. http://www.mdpi.com/1660-4601/10/10/5146?trendmd-shared=0 Conclusions: This study indicates that some EC samples have cytotoxic properties on cultured cardiomyoblasts, associated with the production process and materials used in flavourings. However, all EC vapour extracts were significantly less cytotoxic compared to CS extract. Istraživanje 8. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/11/11325?trendmd-shared=0 Results for the e-cigs, with and without nicotine in two evaluated flavor variants, were very similar in all assays, indicating that the presence of nicotine and flavors, at the levels tested, did not induce any cytotoxic, genotoxic or inflammatory effects. The present findings indicate that neither the e-cig liquids and collected aerosols, nor the extracts of the SLT and NRT products produce any meaningful toxic effects in four widely-applied in vitro test systems, in which the conventional cigarette smoke preparations, at comparable exposures, are markedly cytotoxic and genotoxic. Istraživanje 9. http://www.mdpi.com/1660-4601/12/4/3439?trendmd-shared=0 Overall, all EC liquids contained far lower (by 2–3 orders of magnitude) levels of the tobacco- derived toxins compared to tobacco products. Analiza 10. https://ecigjuiced.wordpress.com/2016/01/27/ecigs-more-effective-than-over-the-counter-quit-smoking- products/ statistička analiza koliko su osobni isparivači uspješniji u odvikavanju od pušenja u odnosu na ostale pripravake (nikotinske žvakače gume, flasteri i slično). Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
117 Marko Jagarčec NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Čitajući ovaj prijedlog zakona dođe mi da se upitam dali je moguće da su oni koji su ovo pisali stvarno toliko neinformirani ili je ovo pisano iz nekih drugih interesa da bi se pogodovalo nekomu ili nečemu... Naziv elektronička cigareta je netočni naziv pa samim time neznam dali smo mi koji imamo OSOBNE ISPARIVAČE obuhvaćeni ovim prijedlogom zakona. Moje mišljenje je da je prema članku 19. stavki 2 vjerojatno jednostavnije nabavit nekakvo naoružanje nego opremu i tekućine za parenje... Ograničavanje da moj atomizer ( to je ono što niste znali prevesti pa ste napisali tank) ima kapacitet od 2ml je kao da ograničite pušaču broj džepova na hlačama tako da nemože nositi više kutija cigareta... Mogao bi sad tu pisati romane, ali više manje vam je sve već napisano iz prijašnjih komentara... Molim vas da se uozbiljite, informirate i doradite ovaj prijedlog zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
118 Srecko Slukic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Štovane Gospođice, Gospođe i štovana Gospoda iz Ministarstva -Kao prvo podržavam sve što je u interesu sveopčeg zdravlja! -Osobni isparivači nisu e-cigarete -Osobe koje pare nisu pušači -Dijelovi osobnog isparivača nisu duhan related proizvodi -Tekućina za isparivač je biljni glicerin, propilen glikol sa ili bez sintetičkog nikotina (bez duhana, dima, katrana, kemije - nisu duhan related proizvodi) -Arome ne sadrže nikotin te nisu duhan related proizvodi -Ograničavanje isparivača na 2ml je apsurd jer 98% proizvedenih ima više od 4,5 ml (Time se pogoduje samo onim isparivačima koji se prodaju na lokacijama koje nisu "ovlašteni vape shop", to je tehnologija od prije 10 godina, time se vjerovatno gasi puno malih trgovina (vape shops) koje neće imat što prodavat, time radnici u istima ostaju bez posla) -Zabrana internet kupovine???? To je naš novac, imamo pravo kupit gdje želimo, carina ima pravo na svaki paket iznad 22$ naplatiti pdv koji ćemo uredovno platiti kako smo ga plaćali i do sada. - Limit na nikotinsku bazu 20 mg. Stavite "18 ili 24" jer 20 nema u ponudi (nije ni bilo do sada)! (Večina nas koja duže pari koristi ili 0 mg ili max 2-3 mg) -Pakiranje baza od 10 ml. Sad kupujemo 200, 500 ml, po tome ćemo kupovat 20 ili 50 malih bočica (Ekologija, prazna ambalaža?) Za kraj (sve ostale je manje više puno puta ponovljeno) -Večini nas vape je više hoby i lifestyle, i nema nikakve konekcije s pušenjem, kao niti za "zamjenom" za pušenje, - Limitirat nam dimenzije, zapremine, boje i vrste naše opreme dođe na isto kao da u auto salonu smijete kupit samo bijeli auto koji ne troši više od 4 litre ili ne prelazi max brzinu od 130kmh (koliko je max u RH dozvoljeno) LP Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
119 Igor Dulanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Šta god da napišem,vi će te po svome,ali ako e-cigaretu stavljate u isti koš sa duhanom,ja vam stvarno nemam šta više pisati. Sramite se....... Od kad parim,sto puta se bolje osijećam i bolje jedem,miris se vratio,nema zaduhe u plućima. Nadam se da ovaj zakon neće nikada zaživjeti..... Pozz. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
120 Darko Dukarić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, prijedlog zakona je prepun nebuloza i nepravilne terminologije. Za početak - E-cigareta nije cigareta već OSOBNI ISPARIVAČ te kao takva nema apsolutno nikakve veze sa klasičnom cigaretom. OSOBNI ISPARIVAČ nije duhanski proizvod. Oprema za parenje NEMA duhana i nikotina u sebi. Tekućina za osobne isparivače može i NE MORA uključivati nikotin. Nikotin NE MORA biti duhanskog porijekla. Parenje je do 95% MANJE ŠTETNO od klasičnog pušenja (što je i znanstveno dokazano). Milijuni ljudi diljem svijeta koji godinama nisu mogli prestati pušiti govore o tome kako im se zdravlje POBOLJŠALO otkad su probali s parenjem. Dosta njih je prestalo i pušiti i pariti. Ono za što se kao građanin Republike Hrvatske zalažem je da se parenje i osobni isparivači u javnosti počnu shvaćati kao pomoć ljudima koji se godinama bore sa prestankom pušenja jer su u tome puno učinkovitiji od raznoraznih flastera i žvakaćih guma za koje nikad nisam čuo da su ikome pomogle u prestanku pušenja. Apsolutno podržavam da se zabranjuje prodaja osobnih isparivača i tekućina za iste maloljetnicima (čak bi digao dobnu granicu na 21 godinu). Također, slažem se da se ograniči uporaba osobnih isparivača u zatvorenim prostorima (bez obzira što osobni isparivači za razliku od cigareta ne škode ljudima blizu kojih se koriste). Ali prije svega, još jednom apeliram da se kod pisanja i dovođenja zakona u obzir uzmu SVE RECENTNE znanstvene studije o osobnim isparivačima i njihovom (pozitivnom ili negativnom) utjecaju na zdravlje. Proizvođači opreme za osobne isparivače iz godine u godinu napreduju po pitanju poboljšanja učinkovitosti istih te smanjenju štete za zdravlje korisnika. Također bih molio da se konzultirate sa korisnicima osobnih isparivača (čija je zajednica iz dana u dan sve veća) i proizvođačima/prodavačima istih oko pravilne terminologije i mogućih konstruktivnih savjeta. Svima nam je na prvom mjestu zdravlje i zadovoljstvo građana Republike Hrvatske. sa štovanjem, Darko D. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
121 Jurica Marjančić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani Ne mogu a da se ne zapitam po kojem se kriteriju koprištenje osobnog isparivača može svrstati u istu rečenicu sa pušenjem duhanskih proizvoda? Da li je moguće da je jedina poveznica udio nikotina? Da li je moguće da netko tko bi zakone trebao donositi za sveopće dobro nema mogućnost provesti vlastito ispitivanje i testiranje štetnosti određenih proizvoda prije nego ih okarakterizira kao DUHANSKE? Iz osobnog iskustva vam mogu reći da ste apsolutno u krivu, nakon 26 godina pušenja duhanskih prerađevina i sad već godinu dana korištenja osobnog isparivača moje zdravlje je neusporedivo bolje, moja radna učinkovitost je podignuta na višu razinu, nema pušačkog bronhitisa. Nisu li vam ove činjenice dovolne bar da provedete vlastito istraživanje, valjda imamo dovoljno stručnjaka koji bi to znali/mogli provesti u dijelo? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
122 Martina Gulin NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Smatram da je neprihvatljivo stavljati osobne isparivače u isti koš sa klasičnim cigaretama. Informirajte se malo o relervantnim studijama koje potvrđuju da je korištenje osobnih isparivača 95% sigurnije za pušače. Milijuni ljudi su prestali pušiti, te znatno smanjili rizik od plućnih i inih oboljenja upravo zahvaljujući osobnim isparivačima. Mogu posvjedočiti da mi je prestanak pušenja bio lak i "bezbolan" baš zbog ovog izuma. 15 godina "pušačkog staža" i tri godine na osobnom isparivaču, a zdravstvene promjene (na bolje) su bile zamjetne od samog početka. Puno lakše dišem, vratio mi se osjet okusa i mirisa, kondicija mi je znatno bolja. Nemojte nam to oduzeti. Također smatram da je neprihvatljivo gasiti web shopove koji se bave prodajom opreme i tekućina za osobne isparivače. Osim što ćete time sasjeći jednu rastuću granu u našoj osakaćenoj ekonomiji, onemogućit ćete ljudima koji žele pomoći drugima da prestanu pušiti da zarade svoj kruh. Onemogućit ćete brojnim ljudima da uopće pokušaju prestati pušiti jer neće imati gdje kupiti svoju prvu opremu. Nemojte nam ni to oduzeti. Ograničavanje količine tekućina za osobne isparivače je također besmislica - osim što je nepraktično da sve bude u bočicama od 10ml (i baze i gotove tekućine), nije ni naročito ekonomično a ni ekološki. Predlažem također da prostori (kafići, trgovine, restorani i sl.) sami donesu odluku o tome smije li se kod njih koristiti osobni isparivač. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
123 ante pivac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA 28 godina pušenja cigareta,pokušaja ostavljanja,a nakon toga borbe sa pretilosti,pa ponovnog vračanja cigaretama.............i napokon nađem nešto s čim sam riješio oba problema. Ne pušim godinu dana,ne debljam se,osječam se fenomenalno,ne kašljem,ne bljujem,pluča ne škripe,penjem se uz stepenice ka momčić............i to će te mi oduzest??? Kakva država!!! E da mi je bilo pameti 91 pa umisto u rat otić u Australiju,Njemačku. Pa se pitate zašto ljudi odlaze!!! Isparivači (E-cigarete) nisu cigarete i nisu duhanski proizvodi niti su srodni sa njima. Jedina povezanost je što stvaraju dim(u ovom slučaju paru). Možda nam i gradele zabranite!!!!NE ODUZIMAJTE MALIM LJUDIMA ONO ŠTA IM POMAŽE. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
124 Boren Dujnić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Postovani, bilo vi veoma profesionalno od Vas da se prvo informira o svemu o ćemu se uređuje zakon. Provedeno je nekoliko desetaka temeljitih istraživanja od visoko uglednih istraživačkih centara koji su sa provedenim istraživanjima o osobnim isparivačima došli do zaključka da su osobni isparivači čak 95% manje štetniji od svima poznatim cigareta. Kao prilog na dnu komentara biti će navedene poveznice tih istraživanja. Također, samo ime 'električna cigareta' bio je na neki naćin pogrdan naziv za istu. Pravi naziv tog proizvoda je 'osobni isparivač'. Dijelovi osobnog isparivača sastoje se od nehrđajučeg čelika(SS316 najčešče), stakla i gumica (kako bi se spriječilo izlaženje punjenja osobnog isparivača) i nema razloga povezivati ih duhanskim prozivodima. Sastojci samih punjenja osobnih isparivača je biljni glicerin (upotrebljuje se u kozmetičkoj industiriji najčešče), propilen glikol (također se upotrebljuje u kozmetičkoj industiriji) i arome (koriste se svakodnevno u prehrambenoj indrustriji), samim time svaka krema za ruke i lice, svaki bombon i poneki keks bi se trebali smatrati kao duhanski proizvod? Predlažem da javni prostori odlučuju sami o tome hoće li pušenje duhanskih proizvoda, biljnih proizvoda, vodenih lula i parenje biti dopušteno ili ne. Zabranom internet prodaje korisnici osobnih isparivača koji žive ili borave na mjestu gdje se ne nalazi trgovina s potrebnim proizvodima neće moći kupovati te proizvode, samim time ih se na neki naćin forsira da prestanu pariti ili da samo nastave sa starom navikom pušenja cigareta. Na taj se naćin smanjuje prihod RH, povećava broj pušača i naravno, povečava se broj preminulih! Stoga predlažem Vam da napravite izmjenu da se prodaja putem interneta ne tiće osobnih isparivača i njihovih punjenja u tom članku. Poveznice na istraživanja: 1) https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review 2) https://ntr.oxfordjournals.org/content/early/2016/01/31/ntr.ntw003.abstract?related- urls=yes&legid=nictob;ntw003v1 3) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230015301549# 4) http://www.mdpi.com/1660-4601/10/10/5146?trendmd-shared=0 5) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15376516.2016.1217112 6)http://www.bat.com/ecigarettes British American Tobacco je jedna od gigantskih tvrtki u svijetu duhanskih proizvoda. BAT(British American Tobacco je proveo istraživanje i zaključili da su osobni isparivači mnogo sigurniji od cigareta(što njima ne ide u korist, osim u slučaju da započnu proizvoditi vlastite osobne isparivače)! Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
125 Nikša Tironi NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Kao dugogodišnji korisnik elektroničkih "cigareta" i bivši pušač apeliram da se razmotre nedavna istraživanja na polju učinaka električnih isparivača i sukladno k tome primjene odgovarajući zakoni. Prema trenutnom stanju sasvim je očigledno da zakon nerealno svrstava el. isparivače u kategoriju duhanskih proizvoda čak i s većim ograničenjima koja po zadnjim istraživanjima se čine potpuno apsurdna. Pošto se već poznati sastojci u etekućini koriste i u prehrambenoj i kozmetičkoj industriji - propilen glikol (PG) i biljni glicerol ne vidim potrebu da se odjednom svrstaju u nove duhanske proizvode jer time kad bi rastavili 3000 kemijskih spojeva u cigareti tada bi u duhansku kategoriju spalo oko 80% proizvoda koji bi onda sukladno tome isto trebalo tretirati kao nove duhanske proizvode iz čega se vidi da ovom problemu treba pristupiti uzevši u obzir trenutne činjenice i istraživanja. Moje zdrastveno stanje meni govori sve što trebam znati te tisuće drugih iskustava i priča s kojim se svakodnevno susrećem te nedavna istraživanja su mi dovoljan pokazatelj kako eletrični isparivači (ponavljam isparivači jer ovo nisu cigarete) uvelike pomažu smanjenju smrtnih slučajeva i ostalih štetnih posljedica koje izazvia klasična cigareta. Znači iz svega navedenog ovim se zakonom želi pogodovati rizičnijem stilu života koje nudi cigareta naspram električnih isparivača. Još jednom molim da se zakon prilagodi trenutnom stanju koje je lako utvrdit preko odgovarajućih institucija a ne držat "rekla kazala" i ostavit sve kako je to bilo u početku sastavljanja datog zakona. Zdraviji život s puno manje štetnih posljedica ne zaslužuje biti svrstan i oporezivan na takav način da se u što kraće vrijeme dovede do izumiranja raznim nametima koje lokalne dobavljaće stavlja u poziciju "ključ u bravu". Slažem se sa zabranom parenja u zatvorenim prostorima i ostalim po meni logičkimn pravima pojedinca bio pušač ili ne ali se u potpunosti ne slažem prevelikim nametima u kombinaciji s ograničavanjem uvoza/izvoza, certifikata za svaki pojedini element u korisničkoj opremi toliko rigorozan da većina u startu nema mogućnosti plasirati ili održati već gotove proizvode u opticaju te sigurnost opreme po sistemu sigurnosti djece po kojoj bi kutija cigareta trebala biti blindirana i pod ključem jer svako dijete je moze otvoriti i sažvakat/zapalit bez problema ali to izgleda ne predstavlja problem dok elektronska ima zaštite te sistem zaključavanja koje ispada lošiji sistem od obične kartonske kutije. Doziranje tekućine te pakiranje iste kao i opreme je isto apsurd pošto se na svim poljima svakodnevno događaju napretci u iskorištavanju bolje efikastnosti s čime se ujedno može i promjeniti sami dizajn iste. Pristupite ovim zahtjevima "odgovorno" te poslušajte i potražite savjet stručnih osoba koje znaju puno više od onog što ste Vi uzimali u obzir kad ste sastavljali ovaj zakon o primjeni i uporabi elektroničkij isparivača. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
126 Željko Habulin NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA volio bi kad bi se predlagatelji ipak malo više informirali o učincima osobnih isparivača jer više nisu nepoznanica. Znanstveno je dokazano u više slučajeva da je ipak puno manje štetno od pušenja cigareta a i e-tekućine nisu ni približno srodne duhanskim proizvodima. One uz nikotin koji je sintetički sadrže tvari koje se koriste u prehrambenoj industriji i nisu štetne. Nemam ništa protiv zabrane korištenja na javnim mjestima, ali jednostavno ne mogu spadati u istu kategoriju s duhanskim i srodnim proizvodima Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
127 Goran Matic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Nešto što sadrži propilen glikol (PG) i biljni glicerol (VG), a koji se također koriste i u kozmetičkoj i u prehrambenoj industriji nikako se ne mogu svrstati u "nove duhanske proizvode", a nikotin kao supstanca se nalazi i u rajčicama, patlidžanu... Da li to znači da i te biljke spadaju u kategoriju "duhanskih proizvoda" s obzirom da u sebi sadrže nikotin?! Što se tiče same električne "cigarete", odnosno osobnog isparivača, ona nema apsolutno nikakve podudarnosti sa konvencionalnim duhanskim proizvodima, već služi isključivo kao 95% zdravija i učinkovitija alternativa za prestanak pušenja uz postepeno smanjivanje unosa nikotina u organizam. Za razliku od raznih nikotinskih žvakaćih guma i nikotinskih flastera koji nemaju nikakav ili vrlo slab učinak na prestanak pušenja, a koje ste "zaboravili" uvrstiti u prijedlog zakona kao "novi duhanski proizvod". Prijedlog zakona vezan za električne "cigarete" je vrlo represivan i diskriminatoran prema korisnicima istih koji su se na taj način vrlo učinkovito i trajno riješili smrada duhanskog dima, kao i prema svim onim potencijalno bivšim pušačima koji bi imali namjeru prestati sa pušenjem, a traže alternativno učinkovito rješenje koje im ovakvim restriktivnim zakonom oduzimate, "slučajno" ne obraćajući pozornost na mnogobrojna relevantna istraživanja o 95% manjoj štetnosti električnih "cigareta" u odnosu na konvencionalne. Slažem se da je potrebna određena zakonska regulativa u smislu kontrole kvalitete vape proizvoda, da se ne uvozi nekvalitetna roba treće kategorije i zabrana prodaje mlađim od 18 godina. Sve ostalo navedeno u zakonu je vrlo represivno pa i kontradiktorno jer se ovakvom direktivom (konkretno, zabranom uvoza, prekogranične prodaje i prodaje na daljinu) izravno i grubo krši jedan od temeljnih zakona Europske Unije, a to je slobodan protok roba i usluga unutar iste. Također, uvođenjem ove djelomične (80%tne) prohibicije na osobne isparivače (električne "cigarete") se grubo ograničava pravo slobode izbora te se korisnike istih stavlja u iznimno nepovoljan položaj u odnosu na korisnike industrijskih cigareta iako jedno s drugim nema nikakve podudarnosti (izuzevši konzumaciju nikotina, ali s vrlo bitnom razlikom da se za razliku od industrijskih cigareta osobni isparivači mogu koristiti bez ili sa doziranim postupnim smanjenjem unosa nikotina u organizam.) U iznimno nepovoljan položaj spornim dijelovima zakona vezanim za električne "cigarete" stavljate i proizvođače i trgovce "vape" opreme koji posluju na području RH naspram duhanske industrije i to do te mjere da su prisiljeni na zatvaranja poduzeća što uzrokuje gubitak radnih mjesta kao i smanjen priliv sredstava u proračun. I na kraju da dodam: sporni članci prijedloga zakona koji se odnose na osobne isparivače (električne "cigarete") izravno pogoduju duhanskoj i farmaceutskoj industriji (prvi proizvode otrov u obliku klasične cigarete natrpane raznim aditivima i kancerogenim supstancama, a drugi lijekove za liječenje bolesti koje su direktno ili indirektno povezane kao posljedica pušenja). Naravno, i jednima i drugima je u interesu isključivo novac, a ne sveopće zdravlje stanovništva te im stoga osobni isparivači itekako smetaju jer im to "kvari posao" i "manji je profit" pa ih je uz "blagoslov" države "potrebno skloniti s tržišta" putem nakaradnih EU direktiva i svrstati ih u isti koš sa klasičnim duhanskim proizvodima u prijedlog zakona poput ovog nazivajući ih "novi duhanski proizvodi" iako oni to ni u kojem segmentu - nisu! Sporne točke prijedloga zakona vezanih za osobne isparivače su kreirane isključivo zbog suzbijanja vape tržišta, a s ciljem da se duhanskim kompanijama tipa "British American Tobacco" to isto tržište oslobodi za isključivo njihove proizvode: http://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DOA89DQ4 Stoga je i više nego jasno odakle dolazi sporni naziv "novi duhanski proizvod" te da se spornim člancima zakona pogoduje isključivo profitu duhanske industrije, a ne navodnom "dobrobiti za zdravlje" krajnjih korisnika. Predlažem da u ovom slučaju ministarstvo zdravstva konzultira struku, udrugu "Croatian Vape Association", obavezno uzme u obzir i detaljno prouči sva relevantna svjetska istraživanja koja idu u korist osobnih isparivača naspram industrijskih cigareta te na kraju po hitnom postupku izmijeni i ukloni sporne dijelove zakona vezanih za osobne isparivače prije nego cjelokupan zakon stupi na snagu. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
128 Robert Križanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Naziv koji se koristi e-cigareta ili elektronska cigareta sadrži u nazivu riječ cigareta i to stvara negativnu konotaciju koja asocira na kancerogene i druge štetne učinke industrijskih cigareta, a to nije slučaj sa osobnim isparivačima. koji gotovo ničim ne asociraju na samu cigaretu. Korektan naziv bi glasio osobni isparivač. Nije prihvaćen Naziv "elektronička cigareta" preuzet je iz Direktive 2014/40 EU i predstavlja proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo koji sastavni dio tog proizvoda uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka.
129 Robert Križanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Pušio sam industrijske cigarete 35 godina te sam prije 3 godine prešao na osobni isparivač i preporodio se u svakom smislu pa nikako ne mogu u isti rang staviti cigarete i osobni isparivač. Život sa dvije kutije cigareta na dan uzrokuje mnoge probleme kojih sam bio svjestan no isto tako i brojnih drugih kojih nisam percipirao. Korištenje osobnog isparivača me je preporodilo i sada normalno dišem, osjećam mirise i okuse, ne hrčem, imam više kondicije i naravno okus i dim industrijske cigarete mi je iritantan u svakom pogledu. Potičem druge pušače industrijskih cigareta na korištenje osobnih isparivača i veselim se zajedno sa onima koje sam preobratio. Prostor u kojem živim više ne smrdi, odjeća mi ne smrdi, nemam žute prste, ne trujem sebe a ni druge. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
130 Robert Križanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Istraživanja i statističke analize koja govore u korist osobnih isparivača kao najefikasnijeg načina prestanka konzumiranja industrijskih cigareta su zanemarena i isključena prilikom pisanja zakona. Jedna od takvih je britanske vlade https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
131 Webnet d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Zašto su prilikom pisanja zakona korišteni izvori odnosno istraživanja i statističke analize jednih institucija dok se statističke analize i istraživanja drugih isključuju i zanemaruju. Konkretno mislim na ona istraživanja koja govore u korist osobnih isparivača kao najefektivnijeg načina prestanka konzumiranja industrijskih cigareta. 2014. (kada je pisan prijedlog) je drevna povijest kada pričamo o napretku tehnike i tehnologije osobnih isparivača. Trenutno postoji vrlo veliki broj konkretnih znanstvenih istraživanja i praksi renomiranih svjetskih institucija koje se ovim zakonom zanemaruju. Koji je razlog zašto se ta istraživanja zanemaruju? Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
132 Vjekoslav Kiralj NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, bio sam pušač 7 godina, prije godinu dana sam se prešao na osobni isparivač sa cigareta, od onda moj život je blizak životu ne pušača, imam puno više energije, dišem punim plućima, ne smrdim po dimu, te nemam razne probleme koje pušači cigareta imaju. Staviti osobni isparivač u isti rang sa cigaretama je nešto što ne podržavam. Koliko vidim po ostalim komentarima, izvora o tome koliko osobni isparivač nije štetan u usporedbi sa cigaretama ima i previše da bih sada išao dodatno još prilagati razne članke koji potvrđuju veliku prednost u odnosu na cigarete. Cijela zajednica korisnika osobnih isparivača potiče pušaće da se maknu sa cigareta, te da se prestanu trovat tom smrtonosnom "napravom". Molio bih da se navedeni prijedlozi zakona maksimalno ublaže, te da se nikako cigareta ne izjednačuje s osobnim isparivačem. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
133 Mario Župančić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Bivši sam pušač koji je u jednom trenu počeo kupovati i po tri kutije cigareta na dan. Hvala mom sinu koji je jednom rekao: "Tata smrdiš" i time možda i spasio moj život, pošto je to njegovo negodovanje zaslužno da pokušam uz korištenje osobnog isparivača prestati pušiti i time smrdjeti drugima, trovati sebe i druge koji su u mojoj neposrednoj blizini. Stavljanje osobnog isparivača u isti "koš" s cigaretama je pogrešan, a u prilog tome postoje brojni znanstveni radovi koji su izvršili brojna istraživanja od kojih se može posebno istaknuti ono britanske vlade čiji link stavljam u prilog. https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review Niti drugi testovi koji su javno dostupni jasno impliciraju da se radi o manje štetnoj alternativi u odnosu na cigarete, pa bi i njih stavio kao prilog ovom komentaru jer ne treba biti posebno pametan da se vidi kako ova teza o manje štetnoj alternativi "pije vodu". https://www.youtube.com/watch?v=7RyHt7pAU-M https://www.youtube.com/watch?v=PUtqOMGMrt8 Slažem se da je potrebno regulirati tržište osobnih isparivača, ali ne mogu se složiti s prijedlogom da budu klasificirani kao duhanski proizvodi, pošto to nisu. Nikotin nije duhanski proizvod, jer po toj tezi onda su i patlidžan, rajčica, paprika, krumpir, cvjetača, razni čajevi isto tako duhanski proizvodi pošto sadržavaju nikotin. Ovo je moj općeniti istup vezan uz osobne isparivače gdje želim skrenuti pozornost na to da se ne bi smjelo izjednačavati cigarete i osobne isparivače. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
134 PUFF - PUFF d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Iako pozdravljamo i prihvaćamo nove regulative koje će nama i našim kupcima omogućiti dodatnu razinu sigurnosti u korištenju proizvoda (strogo kontrolirana proizvodnja i sigurna ambalaža - posebno za djecu) smatramo kako je potreban dodatan rad na nacrtu prijedloga zakona. Izjednačavanje osobnih isparivača sa cigaretama i duhanom zbog nikotina (kojeg u mnogim slučajevima i nema) teško je shvatljivo, posebno kada uzmemo u obzir postojanje drugih proizvoda na tržištu koji sadrže nikotin, a ne smatra ih se duhanskim proizvodom i nisu obuhvaćeni ovim nacrtom prijedloga zakona. Spremnik za ponovno punjenje je vrlo nejasno definiran i preširoke definicije. Smatramo potrebnim vrlo jasno definirati sve dijelove osobnog isparivača, pa tako i spremnik. Navedeno je kako spremnik ne smije biti zapremine veće od 2ml. Ova zapremina zvuči kao proizvoljna minimalna vrijednost. Ne vidimo smisla ni svrhe takvom ograničavanju. Vjerujemo kako to proizlazi iz nejasne definicije spremnika. Svakim danom dešavaju se novi pomaci u razvoju osobnih isparivača, nove i bolje tehnologije koje povećavaju sigurnost u korištenju i olakšavaju prestanak pušenja. Zaista je neobično najavljivati novi proizvod šest mjeseci prije stavljanja na tržište, posebno zato što novi proizvod često znači i novog bivšeg pušača. Iako ima još potreba za korekcijama i doradama željeli bismo ponuditi konstruktivan prijedlog i pozvati na osnivanje stručne skupine koja bi po modelu Velike Britanije napravila detaljno istraživanje utjecaja osobnih isparivača na korisnike i njihovu okolinu, i potom savjetovala Ministarstvo Zdravstva o najboljim koracima za (potrebnu!) regulaciju tržišta. Primljeno na znanje Navedeni pojmovi utvrđeni su Direktivom 2014/40 EU koja je obvezujuća za države članice.
135 Webnet d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Direktivu EU treba maksimalno ublažiti i prihvatiti samo najosnovnije dijelove, kada ih već moramo usvojiti. Tehnologija osobnih isparivača napreduje brzinom kojom zakonodavci to ne mogu pratiti i regulirati, a to je činjenica i u ovom sluačaju. Postoji čitav niz referentnih istraživanja koje ste odgovorni uzeti u obzir prilikom donošenja odluka i zakona "u naše ime" ili u svrhu zaštite nas od nas samih. Istraživanje 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998 Istraživanje kvalitete zraka prostorije u kojoj se koriste osobni isparivači u odnosu na prostorije sa industrijskim cigaretama. Koncentracije opasnih spojeva u zraku prostorije gdje se koriste osobni isparivači su deklarirane kao „No Significant Risk“. Istraživanje 2. https://ntr.oxfordjournals.org/content/early/2016/01/31/ntr.ntw003.abstract?related- urls=yes&legid=nictob;ntw003v1 Istraživanje koje objašnjava kako se u bolnicama u inozemstvu koriste osobni isparivači kako bi se smanjilo pušenje industrijskih cigareta prije operativnih zahvata. Rezultat je uspješno smanjenje konzumacije industrijskih cigareta čime se smanjuju post operativne komplikacije. Istraživanje 3. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230015301549# Prilikom normalnog korištenja osobnih isparivača ne dolazi do ispuštanja opasnih količina formaldehida. Ako se koriste neprimjereno (dolazi do dryhita što je navedeno u istraživanju) tada dolazi do ispuštanja – no u takvoj situaciji uređaj je neupotrebljiv za korištenje. Istraživanje 4. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0066317#s4 Istraživanje u kojem je sudjelovalo 300 korisnika koji nisu imali namjeru prestati pušiti industrijske cigarete. Istraživanje je pokazalo da je značajan dio tih pušača odlučilo zamijeniti opasnu industrijsku cigaretu s puno zdravijom alternativom osobnim isparivačem. Istraživanje 5. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11739-015-1361-y Studija koja dokazuje da korištenje osobnog isparivača za odvikavanje od analognih cigareta smanjuje krvni tlak dakle smanjuje rizike koje donosi klasična industrijska cigareta. Istraživanje 6. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4356?trendmd-shared=0 Provedeno na 18 000 korisnika diljem svijeta. Rezultati su: Side effects were reported by more than half of the participants (59.8%), with the most common being sore/dry mouth and throat; side effects were mild and in most cases were subsequently resolved (partially or completely). Participants experienced significant benefits in physical status and improvements in pre-existing disease conditions (including respiratory disease such as asthma and chronic obstructive lung disease). Being former smoker was independently associated with positive effects in health and improvements in disease conditions. Conclusions: The results of this worldwide survey of dedicated users indicate that ECs are mostly used to avoid the harm associated with smoking. They can be effective even in highly-dependent smokers and are used as long-term substitutes for smoking Istraživanje 7. http://www.mdpi.com/1660-4601/10/10/5146?trendmd-shared=0 Conclusions: This study indicates that some EC samples have cytotoxic properties on cultured cardiomyoblasts, associated with the production process and materials used in flavourings. However, all EC vapour extracts were significantly less cytotoxic compared to CS extract. Istraživanje 8. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/11/11325?trendmd-shared=0 Results for the e-cigs, with and without nicotine in two evaluated flavor variants, were very similar in all assays, indicating that the presence of nicotine and flavors, at the levels tested, did not induce any cytotoxic, genotoxic or inflammatory effects. The present findings indicate that neither the e-cig liquids and collected aerosols, nor the extracts of the SLT and NRT products produce any meaningful toxic effects in four widely-applied in vitro test systems, in which the conventional cigarette smoke preparations, at comparable exposures, are markedly cytotoxic and genotoxic. Istraživanje 9. http://www.mdpi.com/1660-4601/12/4/3439?trendmd-shared=0 Overall, all EC liquids contained far lower (by 2–3 orders of magnitude) levels of the tobacco- derived toxins compared to tobacco products. Analiza 10. https://ecigjuiced.wordpress.com/2016/01/27/ecigs-more-effective-than-over-the-counter-quit-smoking- products/ statistička analiza koliko su osobni isparivači uspješniji u odvikavanju od pušenja u odnosu na ostale pripravake (nikotinske žvakače gume, flasteri i slično). Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
136 Emilio Cvitanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Kao bivši pušač a sada korisnik osobnog isparivača (e-cigarete ) htjeo bih reći kako mi se u ovom periodu od 3 godine od kada koristim osobni isparivač zdravlje poboljšalo, vratila kondicija i opčenito se bolje osječam. U ovom prijedlogu zakona se stavljaju "u isti koš" korisnik osobnog isparivača i korisnik duhanskih proizvoda iako to nema veze jedno sa drugim. Postoje več razna istraživanja ali isto tako i puno osobnih iskustava koja potvrđuju kako prelazak sa duhana na e-tekučine pozitivno utječe na poboljšanje zdravlja pojedinca/korisnika a isto tako s druge strane ne šteti okolini. Dakle, osobni isparivač i e-tekučine nije isto što i duhan i cigarete kako se u ovom prijedlogu zakona implicira. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
137 Webnet d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Naziv e-cigareta, elektronska cigareta i slično je netočan i krivi. Ispravan naziv proizvoda koji korisnici koriste je osobni isparivač. Riječ "cigareta" ima negativni prizvuk i nose stigmu kancerogenih analognih cigareta što nije slučaj sa osobnim isparivačima koji gotovo ničim ne asociraju na samu cigaretu. Zakonodavac bi se trebao pobliže upoznati sa trenutno zadnjom generacijom proizvoda osobnih isparivača, načina kako oni funkcioniraju a ne prepisivati zakon sastavljen prije nekoliko godina. Zakonodavac bi se mogao konzultirati i s Agronomskim fakultetom odnosno institucijom koja je stručnija u tumačenju štetnosti određenog proizvoda, tu prvenstveno mislim na osobne isparivače (e-cigarete). Osobni isparivači su najmanje 95% manje štetni od industrijskih cigareta ukoliko se koriste na adekvatan način (s obzirom da se ignoriraju referentni članci institucija kao što je https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457102/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdf) Primljeno na znanje Naziv "elektronička cigareta" preuzet je iz Direktive 2014/40 EU i predstavlja proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo koji sastavni dio tog proizvoda uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka.
138 Marijan Kožnjak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Najvažnije što smatramo da je pogrešno sa Zakonom je: Članak 25. (1) Zabranjuje se pušenje duhanskih i srodnih proizvoda, biljnih proizvoda i uporaba elektroničkih cigareta s ili bez nikotinskog punjenja i vodenih lula u svim zatvorenim javnim prostorima. Predlažemo da svaki javni prostor samostalno može odlučivati o upotrebi elektroničkih cigareta u svom prostoru. Npr. Ikea ih je zabranila i bez Zakona i svi koji dolaze tamo jasno su upoznati s tim i neće ih koristiti. Prijedlog izmjena: Članak 25. st. (1) „Zabranjuje se pušenje duhanskih proizvoda, biljnih proizvoda i vodenih lula u svima zatvorenim javnim prostorima. Članak 22. (2) Zabranjena je izravna i neizravna promidžba i oglašavanje proizvoda iz stavka 1. ovoga članka. Pod izravnom promidžbom proizvoda iz stavka 1. ovoga članka smatra se i izlaganje pojedinačnih pakiranja cigareta i ostalih duhanskih i srodnih proizvoda, elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu na vidljivim pozicijama u i na prodajnim mjestima, bilo koje vrste, gdje se prodaju duhanski i srodni proizvodi, uključujući ponudu tih proizvoda. Ne razumijemo koja je racionalna osnova za skrivanje ovih proizvoda. Štoviše, skrivat će se tekućine s nikotinom, dok se one bez nikotina neće skrivati?! Predlažemo izuzimanje elektroničkih cigareta i opreme iz ovog članka Prijedlog izmjena: Zabranjena je izravna i neizravna promidžba i oglašavanje proizvoda iz stavka 1. ovoga članka. Pod izravnom promidžbom proizvoda iz stavka 1. ovoga članka smatra se i izlaganje pojedinačnih pakiranja cigareta i ostalih duhanskih i srodnih proizvoda, elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu na vidljivim pozicijama u i na prodajnim mjestima, bilo koje vrste, gdje se prodaju duhanski i srodni proizvodi za pušenje, uključujući ponudu tih proizvoda. Članak 23. 7) Zabranjuje se prodaja i kupnja proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, kao i spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu putem Interneta, kao i prekogranična prodaja na daljinu. Ukidanjem prekogranične i internet prodaje, sva mjesta koja nemaju specijalizirane dućane e-cigareta ostat će zakinuta za dostupnost i mogućnost kupovine ovih proizvoda. Direktiva zabranjuje prekograničnu prodaju, ali apsolutno ništa ne govori o internet prodaji unutar zemlje članice. Prijedlog izmjena: Članak 23. st. (7) „Zabranjuje se prekogranična prodaja na daljinu proizvoda iz stavka 1. ovog članka.“ Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
139 Maja Hadžić Kedačić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Elektronske cigarete nikako ne bi smjele biti poistovjećivanje s običnim cigaretama koje u sebi sadrže katran i brojne druge štetne tvari te bi trebale biti isključene iz zakona o ograničenju upotrebe duhanskih proizvoda. Dokaz tomu su brojna istraživanja koja uspoređuju utjecaj običnih cigareta i elektronskih cigareta na zdravlje korisnika. Dok istraživanje na pušačima u značajnoj mjeri potvrđuju povezanost između pojave raka u ljudskom organizmu i pušenja, elektronske cigarete ne pokazuju značajne rezultate. UK Health Government potvrdilo je kako su elektronske cigarete 95% manje štetne za zdravlje od običnih cigareta. https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review. Nadalje, na web stranici ECigIntelligence-a (organizacije koja na jednom mjestu objedinjuje sve ključne informacije i novosti vezane za upotrebu elektronskih cigareta) objavljeno je istraživanje koje potvrđuje kako sam nikotin ne uzrokuje pojavu raka u ljudskom organizmu te se čak pozivaju zdravstvene organizacije na usmjeravanje pušača tradicionalnih cigareta prema upotrebi elektronskih cigareta http://ecigintelligence.com/study-calls-for-smokers-to-be-moved-towards-e-cigarettes-and-smokeless-tobacco/. Uz navedena istraživanja, najbolji pokazatelji su i bivši pušači, a sadašnji korisnici elektronskih cigareta tzv. vaperi, koji kažu kako su im upravo elektronske cigarete olakšale proces prestanka pušenja te omogućile da se zdravstveno osjećaju bolje. Također, smatram kako je zabrana upotrebe elektronskih cigareta u zatvorenim prostorima poput restorana u potpunosti neopravdana s obzirom da para koja se oslobađa iz elektronskih cigareta u vrlo kratkom vremenu nestaje u zraku te iza sebe ne ostavlja nikakav neugodan miris. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
140 Stella decoro doo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Vlasnik sam tvrtke Stella decoro d.o.o. I bavim se prodajom el. cigareta od 2011.g. pod brendom Ecigareta.hr. Novim zakonom se poistovjećuje obična cigareta sa elektronskom što nema nikakvog smisla, i stavlja nas se u istu skupinu što nam ne omogućava daljnju prodaju i poslovanje tvrtke. Naravno iz tog dolazi do smanjenja radnih mjesta i ne željenih otkaza. Elektronska cigareta nema štetnih sagorjevanja i lošeg utjecaja na ljude u prostoriji prema istraživanjima koja su obavljena u zemljama EU. Naravno da se ne može prodavati mlađima od 18.g. jer tekućina sadrži nikotin, a u našoj tvrtki je pravilo da se istima ne prodaje ni tekućina bez nikotina a ni uređaji bez osobnog dokumenta ili punoljetne osobe. Što se tiće zabrane spremnika po novom zakonu ne vidim logiku, spremnik je prostor u koji nešto uljevate, to može biti tekućina bez nikotina to je isto kao da zabrane prodaju upaljača i šibica, bez njih ne možete pripaliti cigaretu, a dozvoljeno je štampanje na iste i djeljenje u reklamne svrhe što po meni isto potiče pušenje cigareta. Kroz godine poslovanja upoznao sam puno ljudi koji su se zbog bolesti prebacili na elektronsku cigaretu i osječaju se puno bolje, te puno njih koji su se zbog iste odvikli od korištenja obje. Imamo puno kupaca koji žive u manjim mjestima oko našeg grada i nisu u mogučnosti dolaziti po tekućine te je zabrana web prodaje isto tako loša i za potrošaće i za tvrtke. Smatram da će novi zakon u ovom obliku štetiti svima kako potrošaćima tako i tvrtkama koje prodaju elektronske cigarete te će potaknuti potrošaće da se vrate običnim cigaretama koje su 95% štetnije. Nadam se da će Vlada prepoznati razliku između običnih i elektronskih cigareta i sukladno tome izmjeniti zakon jer uistinu aparati, baterije i spremnici nemaju ništa nikotinsko prilikom prodaje, a tekućine su sukladno zakonu upakovane i označene. Unaprijed hvala! Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
141 Miroslav Mršić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Samo cu dodat svoje iskustvo jer parim gotovo 6 godina i od kada sam prestao pusiti a poceo pariti moje zdravstveno stanje je za 100% bolje nema kasljanja,stezanja u grlu,boli u prsima vrtoglavice zbog nedostatka kisika kao sto je bilo prije u doba pusenja.. Radila su se i jos se rade!!! istrazivanja koja su i do sada dokazala manju stetnost e-cigareta za 95% od obicnih cigareta te mislim da prije samog donosenja odluke koju imate na umu trebaju Hr.institucije provest detaljna istrazivanja i uzet u obzir istrazivanja koja su napravljena i u nekim zemljama pa cak i u zemljama EU te ih dobro razmotriti prije samog donosenja zakona... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
142 Ivan Brozović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Prava je rijetkost naići na nepušački ugostiteljski objekt u kojem se isključivo uslužuje piće. U gradu u kojem živim postoji samo jedan u Gradskoj knjižnici. Vjerujem da je to očiti znak da je dosadašnji Zakon podbacio. Čini se kao da još uvijek tražimo način kako da ugostiteljima ostavimo neku mogučnost da izbjegnu Zakon koji navodno ima cilj "ograničiti" uporabu duhanskih proizvoda. Nadam se da smo kao društvo sazrijeli dovoljno da možemo zabraniti pušenje u SVIM javnim prostorima. Mnogo je načina na koji ugostitelji još uvijek pronalaze prostor za malverzaciju. Ne provjerene tlocrtne mjere objekta, neobično definiran "uslužni prostor" sa velikim šankom, veliki objekti podijeljeni običnom staklenom stijenom na više manjih objekata, navodni prostor za svlačionicu, ne korištenje ventilacije itd. Kako je moguće da objekt koji već na prvi pogled ima površinu veću i od 200m2 bude pušački? Moguće je baš zbog ovakvih dvosmislenih zakona. Nije istina da bi objekti ostali prazni kada bi došlo do generalne zabrane. Istina je da su nepušači još uvijek u nepovoljnom položaju i izbjegavaju kafiće zbog duhanskog dima i istina je da nas nikakve fotografije na kutijama neće spasiti.Spasit će nas generalna zabrana. Ako nam je cilj ograničiti uporabu duhanskih proizvoda, napokon zabranite pušenje u svim javnim prostorima uz doslovno poneku iznimku i sigurno neće biti praznih kafića. Dosta je prijelaznih rokova i odgađanja jer pronalazak nepušačkog kafića, danas, prava je iznimka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
143 Marijana Škara Ivković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Pišem ispred tvrtke Elda d.o.o. Tvrtka Elda d.oo.o bavi se proizvodnjom etekućina od 2008., a danas izvozimo svoje proizvode u više od 80 zemalja svijeta. Kao proizvođač punjenja za elektronske cigarete pod strogo kontroliranim uvjetima, prema ISO standardima i koristeći u proizvodnji samo najkvalitetnije certificirane sastojke, tvrtka Elda d.o.o. smatra da elektronske cigarete ne smiju biti klasificirane kao duhanski proizvodi jer je dokazano kako su elektronske cigarete do 95% manje štetne od običnih cigareta. (Ministarstvo zdravlja UK). https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review Navodimo samo neke od prednosti elektronskih cigareta i njihovih punjenja u odnosu na obične cigarete: nema katrana ni ostalih 2000 štetnih sastojaka, nema pepela, neugodnog mirisa, kašlja kojeg uzrokuje obična cigareta, nema pasivnih pušača itd. Stoga apeliramo da punjenja za elektronske cigarete ne budu zahvaćena ovim restriktivnim mjerama. Primjera radi, proizvodi kao što su sredstva za pranje posuđa, sredstva za čišćenje, acetoni te mnogi drugi kozmetički i farmaceutski i proizvodi nisu adekvatno pakirana (brojni lijekovi koji nemaju adekvatna zaštitna pakiranja niti child safety zaštitu te ih moramo držati visoko i podalje od djece, a nit znamo točne kemijske sastojke takvih sredstava). Prihvaćamo da se trebaju biti određene regulative kao što su adekvatna pakiranja punjenja za elektronske cigarete, što i poštujemo prilikom proizvodnje i pakiranje, zatim proizvodnja pod strogo kontroliranim uvjetima i s najkvalitetnijim sastojcima, child safety &tamper evident čep za bočicu, upozorenja i mjere opreza na svakoj jedinici ambalaže e-tekućina s nikotinom. Najave o zabrani prodaje e-cigareta i e-tekućina putem webshopa, zabrana korištenja u restoranima nisu opravdane jer su elektronske cigarete i e-tekućine, kao što smo već naveli, proglašene 95% manje štetne od običnih cigareta. Uz to, prodaja istih ide u korist kako tvrtkama kojima je to glavna poslovna djelatnost, tako i pojedincima kojima je cilj odviknuti se obične cigarete pa i državi, jer prihod od ove industrije sve je veći iz godine u godinu. Nositelj smo ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i OHSAS 18001, HACCP certifikata te AAA Certifikata bonitetne izvrsnosti. Prisutni smo na svim specijaliziranim sajmovima širom svijeta(cijela Europska Unija, SAD, Malezija, Indonezija, Kina, Rusija itd.), gdje s ponosom predstavljamo našu proizvode i našu zemlju. Na sajmu u Frankfurtu postali smo ponosni nositelji nagrade za najbolji vapor proizvod 2016. godine, dok smo na sajmu u Madridu nagrađeni za najinovativniji proizvod čitave industrije e-tekućina. Zadnja nagrada za najbolju europsku etekućinu stigla nam je s Vape Sajma iz Moske koje je održana 9-10. Prosinca. Uz ove nagrade, priznanje nam je dodijelila i Eastern European organizacija za najboljeg proizvođača e-tekućina u čitavoj industriji. Najmanje što očekujemo zauzvrat je da nam naša država pruži podršku u ovom uspjehu i rezultatima, koji su zapaženi na cijelom svjetskom tržištu e-cigareta i e-tekućina, gdje smo trenutno jedna od vodećih svjetskih tvrtki u ovoj industriji. Unaprijed zahvaljujemo. Elda team Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
144 Tomislav Dević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Smatram da prodaje e-tekućina i e-cigareta putem interneta ne bi trebala biti zabranjena s obzirom da još uvijek ima premalo specijaliziranih prodavaonica ovih proizvoda. Ovom zabranom bi se na neki način korisnike e-cigareta koji ih koriste za odvikavanje i koji su prešli na korištenje istih zbog dokazane manje štetnosti od klasičnih cigareta primoralo na kupnju odnosno povratak na klasične cigarete. Prodaja e-tekućina na našem tržištu se većinom odvija putem interneta zbog premalog broja specijaliziranih prodavaonica što svakako nije slučaj sa klasičnim duhanskim proizvodima koji su korisnicima dostupni gotovo na svakom prodajnom mjestu. Zaključak je da se zabranom internetske prodaje na neki način pogoduje duhanskoj industriji zbog gore navedenih razloga. Kao što znamo, sve e-tekućine morale su biti registrirane u nadležna tijela EU a samim time su morale zadovoljiti stroge kriterije kao što su razna izvješća i emisijske testove koji su i dokazali puno manju štetnost i izloženost korisnika raznim sumnjivim sastojcima kojih u klasičnim cigaretama ima na tisuće. Stoga nema smisla ograničiti prodaju i dostupnost takvih proizvoda koji u konačnici nemaju takvu štetnost i koji su zadovoljili stroge kriterije EU. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
145 Ana-Marija Pleiades NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Predlažem da se Zakon nadopuni na način da se zaštite nepušači od pasivnog pušenja na stajalištima autobusa, tramvaja vlakova, i ostalih oblika javnog prijevoza, obzirom da se često radi o ograđenim natkrivenim ili nenatkrivenim skučenim prostorima od par kvadrata, gdje je gotovo nemoguće skloniti se od direktnog duhanskog dima, a ako je gužva, teško se zaštititi i od pepela i žara cigarete, kojim se može pripaliti i/ili opeći odjeća, kosa, pa i koža osobe. Za razliku od kafića u koje nije nužno ni od životne važnosti ulaziti, korištenje javnog prijevoza i stajališta, mnogima je jedini način da svakodnevno dođu do posla i/ili škole i pri tome njihovo zdravlje i u ovom slučaju neozljeđivanje ovisi isključivo od dobroj volji i bontonu pušača koji odlučuju hoće li ili neće zapaliti cigaretu u gužvi ljudi stisnutih na malom prostoru i direktno nekome upuhivati dim u lice ili kosu, odnosno žarom pripaliti nečiji kaput. Stajalištima javnog prijevoza koriste se i djeca, trudnice i majke s malom djecom, i ostale skupine, koje bi trebale biti zaštićene od samovolje pušača na ovakvim skučenim javnim prostorima. Smatram da je dužnost države i zakonodavca da zaštiti ugrožavanje tijela i zdravlja osoba od strane pušača na stajalištima javnog prijevoza. Zahvaljujem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
146 Ana Pujić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ovim putem Vas molim da se zabrani pušenje svih vrsta cigareta, uključujući i elektroničke u svim zatvorenim prostorima te javnim prostorima (naročito na stajalištima javnog prijevoza) bez iznimke jednom i zauvijek. Dosta pušača je krajnje bezobrazno te bez pardona pali cigaretu na stajalištu punom ljudi a na kojima zna biti i djece te truju ostale ljude. Nema svrhe prodavati cigarete tako da budu iza male dekice u trgovinama ako se pušenje smatra prihvatljivim na svakom koraku. Trovati sve druge i ići drugima na živce zbog svojih užitaka to stvarno nema smisla. Kao nepušačica, osjećam se diskriminiranom na svakom koraku. Ukoliko uđem u kafić, izađem smrdljiva jer je pušenje dopušteno. Čekam tramvaj, opet moram izaći sa stajališta i maknuti se jer kada netko zapali dim ide u mene. A da ne govorim koliko opušaka ima po podovima i prlja moj lijepi grad Zagreb. Apsolutna zabrana i kazne za kršenje. Hvala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
147 Bojan Plavac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Istakao bih da se elektronske cigarete bitno razlikuju od duhanskih proizvoda, te iz tog razloga bi se trebale isključiti iz članka 25, odnosno, trebala bi se dozvoliti upotreba e-cigareta u zatvorenim prostorijama. Smatram da su elektronske cigarete jedan od jako dobrih puteva za prestanak pušenja, a ako bi ograničili njihovu upotrebu korištenja u zatvorenom prostoru, zapravo bi bitno smanjili mogućnost odabira kod osobe koja bi htjela prestati pušiti. Glavni razlozi osoba koje žele prestati pušiti su; zdravlje, cijena klasičnih cigareta, a uz to sve još im smeta što u zatvorenim prostorima ne mogu pušiti te moraju izlaziti iz toplih prostora van na kišu da bi zapalili cigaretu. Mislim da bi im zakon trebao dati alternativu da izberu daleko manje štetne i puno jeftinije e-cigarete koje bi mogli pušiti u zatvorenom prostoru, bez utjecaja na okolinu. Dole niže naveo sam i izdvojio neka novija znanstvena istraživanja (ne starija od 5 god.) koja su vezana uz usporedbu e-cigareta i klasičnih cigareta. Navedenim citatima želim znanstvenim putem pokazati utjecaj e-cigareta na zdravlje u usporedbi s klasičnim cigaretama i time pokazati zanemariv utjecaj korištenja e-cigareta u zatvorenom prostoru. 1. citat Thorne i sur. (2016) proveli su in-vitro istraživanje na temelju usporedbe aerosola e-cigareta i dima iz cigareta. Istraživanje se temeljilo na promatranju utjecaja dima cigarete i aerosola e-cigarete na oštećenje DNK. Rezultati istraživanja pokazali su da dim klasične cigarete oštećuje DNK za razliku od aerosola e-cigareta koji, u eksperimentu, nisu pokazali oštećenje DNK u ekvivalentnim ili čak većim koncentracijama aerosola naspram dima cigareta [1]. [1]. D. Thorne, S. Larard, A. Baxter. C. Meredih, M. Gaca, The comparative in vitro assessment of e-cigarette and cigarette smoke aerosols using the gH2AX assay and applied dose measurements, Toxicology Letters, xxx (2016) xxx-xxx. (Toxicology Letters, In Press, Corrected Proof, Available online 10 December 2016) 2. citat Autori Ayers i sur. (2011) i Etter i sur. (2011) [2,3] u svom istraživanju govore da se značajno i globalno povećava korištenje e-cigareta, dok autori Biner i Hargreaves (2015), Ay i Kacker (2014) i Hajek i sur (2014) [4,5,6] tvrde da e-cigarete postaju alternativa za duhanske proizvode. [2]. J. Ayers, K.Ribisl, J. Brownstein, Tracking the rise in popularity of electronic nicotine delivery systems (electronic cigarettes) using search query surveillance. American Journal of Preventive Medicine 40, (2011) 448–453. [3]. J. Etter, C. Bullen, A. Flouris, M. Laugesen, T. Eissenberg, Electronic nicotine delivery systems: a research agenda. Tobacco control 20 (2011) 243–248. [4]. Biener, L., Hargreaves, L., A longitudinal study of electronic cigarette use among a population-based sample of adult smokers: association with smoking cessation and motivation to quit. Nicotine & Tobacco Research 17 (2) (2015) 127–133. [5]. O. Ay, A. Kacker, Do electronic cigarettes impart a lower potential disease burden than conventional tobacco cigarettes? Review on e-cigarette vapor versus tobacco smoke. Laryngoscope 124 (12) (2014) 2702–2706. [6]. P. Hajek, J.-F. Etter, N. Benowitz, , T. Eissenberg, H. McRobbi, Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers and potential for harm and benefit. Addiction 109 (11), (2014) 1801–1810. 3. citat Slijedeće navedeni autori: McNeill i sur., (2015); Farsalinos and Polosa, (2014); Romagna ei sur. (2013); Bahl i sur.,(2012); Farsalinos i sur., (2013); Cervellati i sur., (2014); Misra i sur, (2014); Scheffler i sur., (2015) [7-14] u svojim znanstvenim radovima pokazuju da su prema dosadašnjoj literaturi e-cigarete značajno manje štetne u usporedbi s tradicionalnim cigaretama. Navedena proučavanja odnosila su se na testirane pod raznim uvjetima. [7]. McNeill, A., Brose, L.S., Calder, R., Hitchman, S.C., Hajek, P., McRobbie, H., 2015. E-cigarettes: an Evidence Update. A Report by Public Health England. https:// www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 457102/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_ Health_England_FINAL.pdf (Prihvaćeno 19. listopada 2016). [8]. K. Farsalinos, R. Polosa, Safety evaluation and risk assessment of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review. Therapeutic Advances in Drug Safety 5 (2) (2014) 67–86. [9]. G. Romagna, E. Allifranchini, E. Bocchietto, S. Todeschi, M. Esposito, F. Farsalinos, Cytotoxicity evaluation of electronic cigarette vapor extract on cultured mammalian fibroblasts (ClearStream-LIFE): comparison with tobacco cigarette smoke extract. Inhalation toxicology 25 (6) (2013) 358–361. [10]. V. Bahl, S. Linb, N. Xu, B. Davis, Y. Wang, P. Talbot, ,. Comparison of electronic cigarette refill fluid cytotoxicity using embryonic and adult models. Reproductive toxicology 34 (2012) 529–537. [11]. K. Farsalinos, R. Polosa, Safety evaluation and risk assessment of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review. Therapeutic Advances in Drug Safety 5 (2) (2014) 67–86. [12]. F. Cervellati, X. Muresan, C. Sticozzi, R. Gambari, G. Montagner, H. Forman, C. Torricelli, E. Maioli, G. Valacchi. Comparative effects between electronic and cigarette smoke in human keratinocytes and epithelial lung cells. Toxicology in vitro 28 (2014) 999–1005. [13]. M. Misra, R. Leverette, B. Cooper, M. Bennett, S. Brown, Comparative in vitro toxicity profile of electronic and tobacco cigarettes, smokeless tobacco and nicotine replacement therapy products: e-liquids, extracts and collected aerosols. International Journal of Environmental Research and Public Health 11 (2014) 11325–11347. [14]. S. Scheffler, H. Dieken, O. Krischenowski, C. Förster, D. Branscheid, M. Aufderheide, Evaluation of e-cigarette liquid vapor and mainstream cigarette smoke after direct exposure of primary human bronchial epithelial cells. International Journal of Environmental Research and Public Health 12 (2015) 3915–3925. 4. citat Autori E. Nayir i sur. (2016) u svojoj studiji govore o usporedbi dima i aerosola e-tekućine. Aerosol koji se stvara od e-cigarete i koji se unosi inhalacijskim putem u organizam, ne sadrži CO (ugljikov monoksid), katran i ostale toksične tvari koje sadrži dim klasične cigarete. Usporedba toksičnih tvari u e-cigareti s toksičnim tvarima u normalnoj cigareti prikazani su u tablici 1 (vididjeti rad [15]) [15,16]. Autori [15] također pokazuju unutar tablice (2) razvoj fizioloških učinaka koji nastaju, kod pušaća, nakon pušenja e-cigarete. Prema istraživanju [15, 17, 18] e-cigaret su se pokazale kao pogodno sredstvo za prestanak pušenja. [15]. N. Erdinc, K. Burak, K. Onder, O. Mustafa, Electronic cigarette (e-cigarette), Journal of Oncological Science 2 (2016) 16-20. [16]. Goniewicz ML, Knysak J, Gawron M, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tobacco Control, 23 (2014) 133-139. [17]. C. Bullen, C. Howe, M. Laugesen, et al. Electronic cigarettes for smoking cessation: A randomised controlled trial. Lancet 382 (2013) 1629-1637. [18]. L. Biener, JL. Hargraves. A longitudinal study of electronic cigarette use among a population-based sample of adult smokers: Association with smoking cessation and motivation to quit. Nicotine & Tobacco Research 17 (2015) 127-133. 5. citat U znanstvenom radu autora Teasdalea i sur. (2016) provedena je usporedba ekstrakta dima klasične cigarete (eng. Cigarette smoke extract - CSE) i ekstrakta aerosola e-cigarete (eng. Electronic cigarette aerosol extract - eCAE). Eksperiment se bazirao na izlaganju ljudske konorarne arterijske endotelne stanice ekstraktu vodenog filtrata CSE i eCSE-a. Rezultati navedenog eksperimenta su se zasnivali na uočavanju promjena na eksperimentalnim stanicama. Zaključak navedene studije pokazuje da e-cigarete, u usporedbi s klasičnim cigaretama, imaju puno manji štetan utjecaj na kardiovaskularni sustav [19]. [19]. J. E. Teasdalea, A. C. Newbya, N. J. Timpsonb, M. R. Munafòb, S. J. Whitea, Cigarette smoke but not electronic cigarette aerosol activates a stress response in human coronary artery endothelial cells in culture, Drug and Alcohol Dependence 163 (2016) 256–260. 6. citat Rad autora R. Tayyarah i G.A. Long (2014) [20] ukazuju na činjenicu da e-cigarete imaju jednostavni kemijski sastav u usporedbi s klasičnim cigaretama. Na slici 1 ( vidjeti rad [20]) prikazan je kemijski sastav: A) tekućina e-cigarete, B) aerosol e-cigarete i C) dima klasične cigarete [20]. Sa slike je vidljivo da ugljikov monoksid nije detektiran u aerosolu e-tekućine. Testiranje aerosola e-cigareta nije pokazalo značajne koncentracije štetnih i potencijalno štetnih tvari (<2 µg) HPHC (eng. harmful and potentially harmful constituents), dok je dim klasične cigarete pokazivao oko 3000 µg/paff prisutnih HPHC spojeva [20]. [20]. R. Tayyarah, G. A. Long Comparison of select analytes in aerosol from e-cigarettes with smoke from conventional cigarettes and with ambient air, Regulatory Toxicology and Pharmacology 7. citat Autori Pisinger i Dossingb (2014) u uvodnom djelu svoje studije govore da e-cigarete, kao siguran produkt, pružaju sličan užitak kod pušenja kao i klasična cigareta bez štetnih učinaka. E-cigareta tijekom pušenja daje čisti nikotin te otpušta paru koja nije štetna [21]. [21]. C. Pisingera, M. Døssingb, A systematic review of health effects of electronic cigarettes, Preventive Medicine 69 (2014) 248–260. 8. citat Autor Cervellatti i sur. (2014) u svojoj studiji uspoređuju toksičnost dima klasične cigarete i aerosola koji nastaje kod e-cigareta. Zaključak njihove studije ukazuje na daleko manju toksičnost aerosola e-cigareta od dima koji nastaje kod klasičnih cigareta [22]. [22]. F. Cervellati, X.M. Muresan, C. Sticozzi, Comparative effects between electronic and cigarette smoke in human keratinocytes and epithelial lung cells. Toxicology in vitro 28 (5) (2014) 999–1005. 9. citat Autor Czogala i sur. (2014) zaključuju da pušenje e-cigarete u zatvorenom prostoru može nehotice izložiti nepušače nikotinu, ali ne i toksičnim duhanskim specifičnim spojevima [23]. [23]. J. Czogala, M.L. Goniewicz, B. Fidelus, W. Zielinska-Danch, M.J. Travers, A. Sobczak, Secondhand exposure to vapors from electronic cigarettes. Nicotine & tobacco research 16 (6), (2014) 655–662. 10. citat Autori Goniewicz i sur. (2013) na temelju istraživanja donijeli su zaključak da su toksične tvari poput: metala, karbonila i HOS-a (hlapljivih organskih spojeva), prisutne u aerosolu e-cigareta i dimu klasičnih cigareta. Međutim u aerosolu e-cigarete pronađene su bitno manje koncentracije navedenih spojeva nego kod klasičnih cigareta [24]. [24]. M.L. Goniewicz, J. Knysak, M. Gawron, Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tobacco Control 23 (2) (2013) 133–139. 11. citat Autor Ruprecht i sur. (2014) došli su do zaključka da e-cigareta stvara niže razine PM (lebdećih čestica) u usporedbi s dimom klasične cigarete, te se iz tog razloga, pušenje e-cigareta, smatra manje štetnim za pasivne pušaće [25]. [25]. A.A. Ruprecht, M.C. De, P. Pozzi, Comparison between particulatematter and ultrafine particle emission by electronic and normal cigarettes in real-life conditions. Tumori 100 (1) (2014) 24–27. 12. citat Flouris i sur. (2012) proveli su istraživanje na aktivnim i pasivnim pušaćima (15 aktivnih pušaća e-cigareta i 15 nepušača) akutno aktivno i pasivno pušenje e-cigareta nije izazvalo nikakav utjecaje na kompletnu krvnu sliku pušaća i nepušača [26]. [26]. A.D. Flouris, K.P. Poulianiti, M.S. Chorti, Acute effects of electronic and tobacco cigarette smoking on complete blood count. Food and chemical toxicology 50 (10), (2012) 3600–3603. 1 Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
148 Barbara NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Elektroničke cigarete ne treba uspoređivati s klasičnim duhanskim cigaretama i time ih stavljati ih u isti kalup. Elektroničke cigarete prema dosadašnjim ispitivanjima nemaju jednako štetan utjecaj na okolinu da bi se trebalo u potpunosti zabraniti pušenje u javnom prostoru (osobito beznikotinske tekućine). Postoji veliki broj znanstvenih dokaza koji tome ide u prilog. Dim cigarete sadrži kompleksni kemijski sastav koji obuhvaća preko 4000 kemijskih spojeva koji nastaju tijekom spaljivanja duhanske (klasične) cigarete. Od tih navedenih spojeva njih više od 100 su zapravo štetni i potencijalno štetni spojevi (eng. HPHCs). Iz tog razloga su zdravstvene organizacije diljem svijeta donijele zaključak da dim cigarete šteti i da uzrokuje razne bolesti kao što su tumori, bolesti srca, astma, respiratorne infekcije itd. [1] Kako bi se smanjio nastanak HPHCs spojeva došlo je do razvoja nove tehnologija zagrijavanja (Heat-not-burn Technology). Prema radu M.L. Goniewicz i sur. (2014) prisutne su značajne razlike u kemijskom sastavu duhanskog dima i aerosola e-cigarete. Npr. vidljivo je da su značajno veće koncentracije (čak i do 400x više) spojeva kao što su formaldehidi, acetaldehidi, akroleini, toluena i sl. u dimu cigareta za razliku od aerosola e-cigarete. [2]. Osim toga ispitan je utjecaj na neka fiziološka svojstva kod pušaća e-cigareta kao što su: diastolički i sistolički krvni tlak, ventrikularne sistoličke i diastoličke funkcije i krvna slika. Rezultati testiranja [3,4] nisu pokazala značajne promjene kod pušaća e-cigareta. Također velika razlika između klasičnih cigareta i e-cigareta čini prisutnost ugljičnog monoksida. Studija [5] dokazuje da pušenjem e-cigarete ne nastaje CO koji može imati utjecaj na zdravlje. Za razliku od klasičnih cigareta kod kojih je on značajno prisutan [6]. [1]. M.I. Mitova, P.B. Campelos, C.G. Gojun-Ginglinger, S. Maeder, N. Mottier, E.G.R. Rouget, M. Tharin, A.R. Tricker, Comparison of the tobacco heating system 2.2 and a cigarette on indoor air quality, Regul Toxicol. Pharm. 80 (2016) 91-101. [2]. Goniewicz ML, Knysak J, Gawron M, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tob Control. 23 (2014)133-139. [3]. Orellana-Barrios MA, Payne D, Mulkey Z, et al. Electronic cigarettes e anarrative rewiew for clinicians. Am J Med. 128 (2015) 674-681. [4]. E. Nayir, B Karacabey, O. Kirca, M. Ozdogan, Electronic cigarette (e-cigarette), JOS, 2 (2016) 1620 [5]. Orellana-Barrios MA, Payne D, Mulkey Z, Nugent K. Electronic Cigarettes-A Narrative Review for Clinicians. Am J Med. 128 (2015) 674-681. [6]. R. Tayyarah, G. A. Long, Comparison of select analytes in aerosol from e-cigarettes with smoke from conventional cigarettes and with ambient air, Regul Toxicol. Pharm. 70 (2014) 704-710. Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
149 Milan Knežević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Moja kćer od 4 godine je riješila pitanje pušenja: " A zašto prodaju cigarete, kad su tako loše"? Jer država želi trovati ljude, zimati im 50% od cijene tog smrdljivog dima na poreza, da bi umrli rano, da im ne bi isplaćivali mirovinu. Devil's work, A ne božja, koja se tako ova Hrvatska diči. Također Zabraniti pušenje i na plažama, jer 99% pušača baci pikavce na plaži, na božji stvoreni čisti kamen, na prekrasne kamenčiće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
150 Jure Ivančić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Zabraniti pušenje u svim zatvorenim prostorima bez iznimke jednom i zauvijek. Bio sam prije nekoliko godina u više zapadnih zemalja i znam da imaju zabranu pušenja u zatvorenim prostorima a mislim u Canadi čak i na otvorenim javnim mjestima gdje se okupljaju građani, npr. autobusne i druge stanice. Pušači su krajnje bezobzirni ljudi i ne zaslužuju nikakave ustupke, kao što se predviđa izgradnja posebnih prostora koji puno koštaju i stvaraju nepotreban trošak vlasnicima prostora. Iziđi vani, popuši i vrati se kao što to rade u Londonu. Ako je hladno dobiješ dekicu i to je sasvim dovoljno. Trovati sve druge i ići drugima na živce zbog svojih užitaka to stvarno nema smisla. Najjednostavnije i najučinkovitije rješenje je ZABRANA PUŠENJA U ZATVORENIM PROSTORIMA. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
151 Marino Demark NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Ovo mi sve liči kako sve ide u korist duhanske industrije Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
152 Darjaqn Delač NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Nikako mi nije jasno izjednačavanje duhanskih proizvoda sa proizvodima za vape!? Cijeli prijedlog je pisan kao da ga je pisala duhanska industrija na svoju korist. Jedino se njoj ništa u konačnici ne mijenja (barem ne drastično). Tušno je da će te na ovaj način pripomoći jednom od najvećih zdravstvenih problema u hrvata (pušenju) i oduzeti priliku ljudima koji vapere koriste za prestzanak ove ružne navike i poboljšanja zdravstene i životne kvalitete. Ali šta uopće očekivati od ove države. jadno i sramotno. Toliko nelogičnosti i besmislica da ih ne treba sve ni nabrajati nego je jednostavnijecijeli prijedlog zakona napisati ponovno. I ne daj Bože da ste slučajno u pisanje prijedloga uključili ljude iz udruga vaapera koji postoje kod nas ili se koristili nekim od istraživanja koja su vam dostupna i, za divno čudo, idu u prilog vapeanju. No, kako bilo da bilo dovesti će te do toga da će se umjesto cigareta švercati tekućine ta vapeanje i baterije za modove. I da, moram ovo napisati, TKO JE TU LUD......ZABRANJUJETE VAPEANJE ALI OK JE PUŠITI CIGARETU U KAFIĆU???????? Primljeno na znanje Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
153 Željko Jušić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Pušio sam skoro 35 godina te sam iz zdravstvenih razloga počeo pariti E cigarete prije sedam godina i sada kao osoba koja je bila pušač i sada kao vejper nemogu shvatiti da izjednačavate te dvije različite stvari koje nemaju baš ništa zajedničko. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
154 Ljubomir Dobrić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Korisnik sam osobnog isparivaca oko 3 godine. Pušač sam bio 25 godina. Pogledajte iskustva drugih ljudi koji su presli sa duhana na osobne isparivace. I kakve veze imaju osobni isparivaci imaju sa duhanom?. Donosenjem ovoga zakona, nas bivse pusace gurate u ralje smrdljivog dima i zutih prstiju. Oko 50-ak trgovina koje se bave prodajom opreme za osobne iparivace biti ce prisiljeno na zatvaranje i djeljenje otkaza. Trebalo je malo bolje istraziti sve prednosti osobnih isparivaca naspram obicnih cigareta, mozda napraviti nekakav znanstveni studij (Engleska). Nadam se da ovaj zakon nece zazivjeti kod nas i da ce se odluciti u korist i dobrobit svih bivsih pusaca i korisnika osbnih isparivaca. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
155 MERCATUS d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, Tražim da se promjeni dio teksta u kojem se tvrdi da je "35,4% izjavilo da trenutno puši". Prema istraživanju Pilar 2015., zaključuje se da postoji 35,4% pušača bez da je definirano tko se nalazi u kategoriji "pušač". A nadasve nigdje nitko nije IZJAVIO da je pušač. Istraživači su ZALKJUČILI da su to pušači, prema kako sam naveo, nejasnim kriterijima definiranja pušača. Novi tekst treba glasiti: Prema istraživanju "Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu ", koje je proveo Institut društvenih znanosti Ivo Pilar 2015. godine, za 37,7% muškaraca i 33,0% žena u dobi od 15-64 godine (ukupno 35,4% ) u Republici Hrvatskoj istraživači smatraju kako su pušači. Također, primjetan je značajan broj korisnika elektroničkih cigareta (3,7%), što upućuje na drastično smanjivanje ukupnog broja pušača u RH." Nije prihvaćen Predmetni tekst sastavni je dio istraživanja "Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu" koje je proveo Institut Ivo Pilar.
156 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, Tražim od povjerenstva da se javno očituje zašto je strategija ograničavanja upotrebe duhanskih proizvoda koja je na snazi od 2009. smanjila u 7 godina broj pušača za mizernih 0,92% (Pilar 2011 -.2015.). Kako je ovdje vidljivo ciljevi strategije nisu ostvareni, dok povjerenstvo i nadalje ustraje na istoj promašenoj strategiji! Jasno definirajte ciljeve koji se žele postići predloženom strategijom u postocima. Primljeno na znanje Predmetna Strategija nije predmet ovoga savjetovanja.
157 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Zbog ne pružanja informacija o štetnosi ili gatewayu elektroničkih cigareta prema duhanskim proizvodima tražim da se tekst preformulira: " Navedeno zahtijeva niz mjera na sljedećim ključnim područjima: - smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih proizvoda, izuzev elektroničkih cigareta - podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i - ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladim - podizanjem svjesti o elektroničkim cigaretama kao sredstvu koje je smanjilo broj pušača za preko 10% u RH (Pilar 2015.) Nije prihvaćen Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
158 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, U cijelom članku niste niti jednom spomenuli niti jedno istraživanje iz područja elektroničkih cigareta. Zbog grubog zanemarivanja istraživanja o ovom proizvodu, tražim da se prijedlog U CIJELOSTI ODBACI dok se ne prouče postojeći dokazi o elektroničkoj cigareti. Kao sugestiju za proučavanje navodim relevantna svjetska istraživanja: - Public Health England (https://www.gov.uk/goverment/news/e-cigarettes-aroun-95-less-harmfull-than-tobacco-estimates-landmark-review) - UK Royal College of physicians (http://www.rcplondon.ac.uk/news/promote-e-cigarettes-widely-substitute-smoking-says-new-rcp-report) - Queen Mary University of London (http://dailymail.co.uk/health/artilce-3749210/Smokers-turn-vaping-fewer-lung-infections-66-people-report-health-spike-switching-e-cigarettes.html) - Roswell Park Cancer Institute (RPCI): (http://ww.medicalnewstoday.com/releases/312437.php) Nije prihvaćen Sukladno definiciji iz Direktive 2014/40 EU, elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka, iz čega je razvidna poveznica sadržaj nikotina u duhanskim i srodnim proizvodima. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
159 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, tražim da se rečenica o broju pušača izbaci iz prijedloga zato što je netočna: "... (ukupno 35,4% ) u Republici Hrvatskoj izjavljuje da trenutno puši". Formulacija da je 35,4% ispitanika izjavilo da puši je pogrešna interpretacija! Naime, istraživanje govori da u RH postoji 35,4% pušača, a ne da su oni to izjavili! To je ogromna razlika, jer je istraživanje obuhvatilo i korisnike elektroničke cigarete koji nisu pušači, a istraživanjem su svrstani među pušače! I sam zakon nadalje razlikuje "pušenje" od "upotrebe elektroničke cigarete", stoga je nedvosmisleno jasno da ovo treba izbaciti. Nije prihvaćen Podaci koji se navode u Ocjeni stanja sukladni su provedenoj anketi prema istraživanju "Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu ", koje je proveo Institut društvenih znanosti Ivo Pilar 2015. godine.
160 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, Tražim da se uz broj pušača uvede i broj korisnika elektroničkih cigareta iz istog istraživanja (Pilar 2015.), koji iznosi 3,7%. Ovo je važan podatak, s obzirom da se prijedlogom zakona regulira i upotreba elektroničke cigarete. Prihvaćen Prihvaćeno.
161 Marija Lovreković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI U ocjeni stanja navodite da u svijetu od pušenja umire 6 milijuna ljudi te dodatnih 600 tisuća pasivnih pušača od kojih je čak 170 tisuća djece. Moje pitanje je kako ovim zakonom kanite zaštititi djecu u njihovim domovima od svih neodgovornih pušača kako onih u kući tako i onih kojima je lokalna zajednica dozvolila da se zakonito napušavaju ispod prozora dječjih soba na otvorenim terasama ugostiteljskih objekata koje su od prozora dječje sobe udaljeni svega dva i pol metra. Ovim zakonom regulirate područje koje ne podnosi hipokriziju, radi se o zdravlju onih koje smo dužni štititi. Primljeno na znanje Ovim zakonskim prijedlogom nisu utvrđene mjere zabrane uporabe duhanskih i srodnih proizvoda u privatnim prostorima i na javnim otvorenim prostorima, ali su predviđene mjere edukacije i informiranja cjelokupne populacije o štetnosti duhana i srodnih proizvoda.
162 Faton Berzati NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Vidim da ovdje koristite rezultate istraživanja koji Vam služe kao temelj i opravdanje za zakonske članke. Apsolutno podržavam i mislim da je to jedini način na koji možemo objektivno i bez predrasuda zauzeti određena stajališta, dakle uz relevantne informacije. Svakako bih preporučio da koristite jednaku metodologiju i u slučaju električnih cigareta, tj da ne poistovječujete goreće cigarete koje dime kao rezultat gorenja i osobne isparivače(e-cigarete) koje isparavaju tekućinu i ne postoji dim kao rezultat gorenja zajedno sa svim svojim opasnim nusproduktima gorenja. Molim Vas da takva istraživanja uzmete u obzir prilikom definiranja ograničenja koja mogu štetiti prestanku udisanja dima i zamjenom za manje štetnom alternativom kao što je udisanje para koje se i inace koriste u medicini za tu svrhu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
163 ANDRO PAVUNA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Smatram kako je kod donošenja ovakvog zakona u ocjeni stanja nužno navesti trend broja pušača od 2009. godine kada je donesen postojeći zakon koji sadrži vrlo slične mjere u pogledu ograničavanja uporabe duhanskih proizvoda. Tako bismo mogli vidjeti koliko su mjere koje su na snazi osam godina doprinijele smanjenju broja pušača i smanjenju bolesti povezanih s pušenjem. Ako nismo zadovoljni tim brojem, a nismo, onda je vrijeme da uvažimo znanstvene i stručne preporuke, pa i Preporuku EP-a, te da uvedemo višu razinu ograničavanja uporabe duhanskih proizvoda i da zabranimo pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
164 ANDRO PAVUNA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, postojeći prijedlog zakona predstavlja direktno kršenje i ignoriranje kako Preporuke Europskog parlamenta, tako i zaključaka Druge konferencije WHO-a o FTCT-u! Naime, propustili ste se referirati na Preporuku Europskog parlamenta za okruženjem bez dima iz 2009. godine (Council Recommendation of 30 November 2009 on smoke-free environments - OJ C 296, 5.12.2009, p. 4–14) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009H1205(01) U tom se dokumentu u članku 1. poziva države članice EU "da pruže učinkovitu zaštitu od izlaganja duhanskom dimu na zatvorenim radnim mjestima, zatvorenim javnim mjestima, javnom prijevozu i, prema potrebi, drugim javnim mjestima kao što je navedeno u članku 8. Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (FCTC) i na temelju priložene smjernicama o zaštiti od izloženosti duhanskom dimu je usvojila druga konferencija stranaka FCTC, u roku od pet godina od stupanja FCTC je na snagu za tu državu članicu, ili najkasnije u roku od tri godine nakon donošenja ove preporuke." Za Hrvatsku su rokovi odavno prošli. A podsjećam kako je druga konferencija stranaka FCTC-a, koja se navodi u Preporuci EP-a i pojašnjena je pod principle 1, eksplicitno navodi kako "učinkovite mjere za zaštitu od izloženosti duhanskom dimu, kao što je predviđeno člankom 8. Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije, zahtijevaju potpunu eliminaciju pušenja i duhanskog dima u određenom prostoru ili okruženju kako bi se osigurao okoliš bez dima. Nema sigurne razine izloženosti duhanskom dimu, a pojmovi kao što su granične vrijednosti za toksičnost od pasivnog pušenja treba odbaciti, budući da su u suprotnosti sa znanstvenim dokazima." U nastavku je navedeno kako "bilo koji pristup osim 100% okruženja bez dima, a koji uključuju ventilaciju, filtriranje zraka i korištenje Pušačkih prostora ili Prostora za pušenje (s posebnim sustavima za ventilaciju ili ne), su se u više navrata pokazali nedjelotvornima i ne postoji uvjerljiv dokaz, znanstveno i na drugi način, da ovakvi pristupi ne štite od izlaganja duhanskom dimu." I Hrvatska je u ovih 8 godina pokazala da su sustavi ventilacije i filtracije neučinkoviti u zaštiti nepušača i smanjenju broja pušača (najgori smo u EU po broju pušača), no unatoč tome i dalje ustrajemo u mjerama koje su odavno proglašene neučinkovitima, kako u praksi tako i znanstveno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
165 ANDRO PAVUNA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, propustili ste se referirati na učinke postojećeg zakona, koji je u ovom obliku na snazi već osam godina. Ocjena postojećeg stanja morala bi uključivati podatke o zatečenim kršenjima zakona. Kao što je već javno poznato, a o tome su se nedavno javno očitovali i sadašnji i bivši ministri zdravlja, postojeći se zakon nedovoljno poštuje. Dozvole za pušački prostor dobili su ugostiteljski objekti površine znatno veće od 50 kvadratnih metara, a ugrađena ventilacija je daleko ispod predviđene. Uostalom, ventilacija je nerijetko ugašena. Nadalje, u mnogim objektima poput noćnih klubova, bistroa, pa i restorana, puši se unatoč jasno istaknutoj zabrani. Postojeći zakon očito nije polučio učinak koji je bio predviđen u njegovu obrazloženju za donošenjem prije osam godina. Smatram kako je u ovom trenutku nužno očitovanje o učincima postojećeg zakona iznošenjem statističkih podataka o nadzoru državnog inspektorata, a kasnije sanitarne inspekcije, te ocjenu stanja u pogledu zaštite nepušača od pasivnog pušenja u javnim prostorima, s naglaskom na ugostiteljske objekte. Primljeno na znanje Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima.
166 Ana-Marija Pleiades NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Predlažem da se Zakon nadopuni na način da se zaštite nepušači od pasivnog pušenja na stajalištima autobusa, tramvaja vlakova, i ostalih oblika javnog prijevoza, obzirom da se često radi o ograđenim natkrivenim ili nenatkrivenim skučenim prostorima od par kvadrata, gdje je gotovo nemoguće skloniti se od direktnog duhanskog dima, a ako je gužva, teško se zaštititi i od pepela i žara cigarete, kojim se može pripaliti i/ili opeći odjeća, kosa, pa i koža osobe. Za razliku od kafića u koje nije nužno ni od životne važnosti ulaziti, korištenje javnog prijevoza i stajališta, mnogima je jedini način da svakodnevno dođu do posla i/ili škole i pri tome njihovo zdravlje i u ovom slučaju neozljeđivanje ovisi isključivo od dobroj volji i bontonu pušača koji odlučuju hoće li ili neće zapaliti cigaretu u gužvi ljudi stisnutih na malom prostoru i direktno nekome upuhivati dim u lice ili kosu, odnosno žarom pripaliti nečiji kaput. Stajalištima javnog prijevoza koriste se i djeca, trudnice i majke s malom djecom, i ostale skupine, koje bi trebale biti zaštićene od samovolje pušača na ovakvim skučenim javnim prostorima. Smatram da je dužnost države i zakonodavca da zaštiti ugrožavanje tijela i zdravlja osoba od strane pušača na stajalištima javnog prijevoza. Zahvaljujem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
167 Marino Demark NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA Ovo nema veze s vezom Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
168 Boris Habuš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA Mislim da ste ga stvarno pretjerali!! Članak 25. stavak 1 Članak 22. stavak 2 Članak 23 . stavak 7 Razmislite malo (ali svojom glavom ne onom TDR-a),pa fino neka sjedne netko tko se razumije u tu tematiku i sve lijepo izmjeni.Pišite zakone zbog ljudi ne zbog korporacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
169 Marija Lovreković I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Cilj ovoga Zakona je zaštita zdravlja ljudi, recite kako ovim zakonom kanite štititi zdravlje djece, pasivnih pušača, u njihovim domovima i na drugim mjestima gdje su uvijek protiv svoje volje izloženi štetnom utjecaju duhanskog dima. Samo nemojte odgovoriti da za provedbu mjere zaštite djece nemate novca jer je to tako deplasirana floskula, napominjem da u vlastitom stanu nije dozvoljeno raditi baš sve što nekomu padne na pamet (pr silovanje,). Primljeno na znanje Ovim zakonskim prijedlogom nisu utvrđene mjere zabrane uporabe duhanskih i srodnih proizvoda u privatnim prostorima i na javnim otvorenim prostorima, ali su predviđene mjere edukacije i informiranja cjelokupne populacije o štetnosti duhana i srodnih proizvoda.
170 Petra Lež I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Ovaj prijedlog Zakona daleko je restriktivniji od Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 03. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda. Radna skupina nije uspjela opravdati prijedlog zakona koji bi imao negativne posljedice za zdravlje ljudi koje bi obuhvatio (zatvaranje trgovina u kojima bi kupovina e-tekućina i proizvoda namjenjenih za korištenje osobnih isparivača je neminovna a time i povratak sada već nepušaća na korištenje indistrijskih cigareta) te ekonomiju RH (tisuće ljudi koje će ostati bez posla zbog zatvaranja ranije navedenih trgovina) od Direktive 2014/40/EU, te iz tog razloga zahtjevam da se kompletan prijedlog razmotri i donese u skladu sa Direktivom. Primljeno na znanje Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
171 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Ovaj prijedlog Zakona nadaleko nadmašuje Direktivu 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 03. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda. Povjerenstvo niti jednim konkretnim dokazom ne opravdava nadilaženje Direktive, stoga tražim da se kompletan prijedlog revidira u skladu sa Direktivom. Primljeno na znanje Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Zabrana izlaganja proizvoda sukladna je s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom koju je ratificirala i Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08).
172 Marino Demark I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Ovaj zakon nije u skladu s Preporukom Europskog parlamenta za okruženjem bez dima iz 2009. godine Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
173 ANDRO PAVUNA I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Ovaj zakon nije u skladu s Preporukom Europskog parlamenta za okruženjem bez dima iz 2009. godine (Council Recommendation of 30 November 2009 on smoke-free environments - OJ C 296, 5.12.2009, p. 4–14) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009H1205(01) Dakako, ne radi se o direktivi, ali jasno je kako zakon nije u skladu s preporukom koja je na snazi već 7 godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
174 MERCATUS d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Poštovani, Definicija elektroničke cigarete je ne adekvatna jer se koristi riječ tank koja nije hrvatska riječ. Molim da nađete hrvatsku riječ za tank. Ili u poddefiniciji definirajte što je Tank. Primljeno na znanje Razmotrit će se potreba za promjenom naziva.
175 Danijel Urankar I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Poštovani, čitajući ovaj članak pred mene ste stavili više pitanje nego što sam ih imao do sada a odnosi se na upotrebu osobnih isparivača (u daljnjem tekstu e-cigareta). Sporni dijelovi ovog članka su stavak 14 i 16. 14) novi duhanski proizvod jest duhanski proizvod koji ne pripada ni jednoj od sljedećih kategorija: cigarete, duhan za samostalno motanje, duhan za lule, duhan za vodene lule, cigare, cigarilosi, duhan za žvakanje, duhan za šmrkanje ili duhan za oralnu uporabu, a stavljen je na tržište nakon 19. svibnja 2014. godine Komentar/Pitanje: Naveli ste što nije „novi duhanski proizvod“. Mišljenja sam da biste trebali navesti na što se odnosi termin „novi duhanski proizvod“ . Ukoliko to nije moguće jer je cilj uzeti u obzir proizvode koji još ne postoje potrebno je odgovoriti na pitanje: Dali pod „novi duhanski proizvod“ spadaju i srodni proizvodi poput e-cigareta, spremnika za ponovo punjenje ili tekućina bilo da se radi o nikotinskim ili beznikotinskim? 16) elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, tank i uređaj bez uloška ili tanka. Elektroničke cigarete mogu biti potrošne ili ponovo punjive putem spremnika za ponovno punjenje i tanka ili ponovno punjive pomoću uložaka za jednokratnu uporabu Komentar/Pitanje: Dali je proizvod koji deklarirate u ovom stavku uistinu električni uređaj ili elektronski ili nešto treće? Uređaji koji su trenutno u opticaju na tržištu RH i deklarirani kao elektronske cigarete ujedno mogu biti i punjači za mobitel, MP3-player, pedometar i sl… Kako takav proizvod mislite regulirati zakonom o duhanskim i srodnim proizvodima? Mišljenja sam da je svrha ovog zakona brinuti o kvaliteti supstanci koje sadrže nikotin a elektronske uređaje ukoliko ih decidirano ne možete specificirati zasad ostavite postrani. Također moram napomenuti da je potrebno definirati što je točno elektronička cigareta te koje državno tijelo je nadležno za odluku dali je nešto elektornička cigareta ili nije. Prema gore navedenom elektroničkom cigaretom ne smatra se uređaj za inhaliranje (osobni isparivač) namijenjen za inhaliranje beznikotinskih tekućina? Nije prihvaćen Navedeni pojmovi utvrđeni su Direktivom 2014/40 EU koja je obvezujuća za države članice.
176 Petra Lež I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Tražim izmjenu naziva i definicije elektroničke cigarete, s obzirom da osobni isparivač iliti inhalator nikotina nema nikakve veze s industrijskom cigaretom jer u prvom redu nema gorenja, u drugom redu nema duhana. Gorenje+duhan (+tisuće i tisuće kancerogenih sastojaka)=CIGARETA. Osobni isparivač ne sadrži prisutnu niti jednu od ranije navedene dvije komponente da biste ga okarakterizirali kao elektroničku cigaretu. Kao drugo, osobni isparivač ili kako ga vi nazivate elektronička cigareta, ako će biti lakše za daljnju razdradu, ne mora nužno sadržavati nikotin s obzirom da postoje tekućine bez nikotina pa mi nije sasvim jasno kako će se postupati ad hoc kada u pitanju bude osobni isparivač osobe koja više nije ovisna o nikotinu i koristi tekućinu bez nikotina? Što osobni isparivač postaje u tom slučaju? Kuhalo pare? Potrebna izmjene naziva i definicije ovog proizvoda. Nije prihvaćen Navedeni pojam utvrđen je Direktivom 2014/40 EU koja je obvezujuća za države članice.
177 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Poštovani, Vaša definicija spremnika za ponovno punjenje je preopćenita. 17) spremnik za ponovno punjenje jest posuda s tekućinom s nikotinom, a koja se može koristiti za ponovno punjenje elektroničke cigarete Tko će odlučivati je li predmetni proizvod "spremnik za ponovno punjenje" ili sredstvo za špricanje biljaka na bazi nikotina, tzv. insekticid? Tražim preformuliranje definicije spremnika za ponovno punjenje Nije prihvaćen Navedeni pojam utvrđen je Direktivom 2014/40 EU koja je obvezujuća za države članice.
178 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Poštovani, Vaša definicija elektroničke cigarete opisuje mnoge proizvode. Npr., s obzirom da se aerosolni inhalator MOŽE koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin, postaje li i on elektronička cigareta? Nadalje, dim mašine također MOGU služiti konzumaciji pare, jesu li i one elektroničke cigarete. Parni lonac se također MOŽE koristiti za konzumiranje pare. Tko će na licu mjesta ustvrditi je li predmetni proizvod elektronička cigareta, aerosolni inhalator, parni lonac ili dim mašina? Zbog preopćenite definicije tražim da se definicija elektroničke cigarete obvezno izmjeni. Primljeno na znanje Navedeni pojam utvrđen je Direktivom 2014/40 EU koja je obvezujuća za države članice.
179 Marko Šafran I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Članak 3 ,stavak 16 i 17 - Naziv električna cigareta je pogrešan jer sam naziv cigareta definiran je ranije kao smotuljak duhana što osobni isparivač ni približno nije. Zatim isparivač ne mora nužno isparivat nikotinsku tekućinu već i tekućinu bez nikotina samo sa kombinacijom propilen glikola (pg) i biljnog glicerina (vg) uz ne nužni dodatak prehrambene ili srodne arome , što u sljedećem pobija stavak gdje se spremnik definira isključivo u svojstvu nikotinske tekućine što nije točno. Stoga molim da se pojam osobnog isparivača definira ispravno sa svim njegovim sastavnicama uključujući vrste i podvrste Nije prihvaćen Navedeni pojam utvrđen je Direktivom 2014/40 EU koja je obvezujuća za države članice.
180 Karlo Begonja I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Definicije su potpuno netočne. Elektronika cigareta nije cigareta nego isparivač. Izuzev nikotina, po nijednoj svojoj sastavnici nije zajednička sa klasičnim oblicima cigareta te nikotin koji se koristi nije nužno ni biljnog a kamo li duhanskog porijekla nego može biti i laboratorijski sintetizirana kemikalija. Nikotin se nužno ni ne koristi u isparivačima te ga se ne smije tretirati kako duhanski ili duhanu srodni prizvod. Mehaničke sastavnice su također neispravno navedene. Stastoji se od baterije, njenog kučišta, isparivača i grijača te se isparivač ovisno o tome dali ima spremnik ili ne, te dali je za suhu tvar ili otopine tj, tekučine, puni ukapavanjem ili ulijevanjem tekučine u spremnik pa dolazimo do vrsta isparivača: tankovi, driperi i njihovi hibridi svaki sa svojim podvrstama. Primljeno na znanje Navedeni pojam utvrđen je Direktivom 2014/40 EU koja je obvezujuća za države članice.
181 Marija Lovreković I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. U definiranje pojma javni prostor neophodno je uvesti i prostor oko stambenih i stambeno poslovnih zgada bar do deset metara udaljenosti od prozora stanova u kojima ljudi obitavaju 24 sata dnevno. Naime stanari u stanovima iznad i u neposrednoj blizini otvorenih terasa ugostiteljskih objekata su u nemogućnosti tjekom dana otvotiti prozor stana a da u njega ne dođe ogromna količina dima s terase. Terase najčešće rade od 7 sati ujutro do pola noći. Imaju li djeca koja imaju nesreću da je ispod prozora njihove sobe otvorena birtija pravo na svježi zrak dok pišu domaću zadaću. Za ovu mjeru ne treba niti jedna kuna već samo dobar propis. Primljeno na znanje Ovim zakonskim prijedlogom nisu utvrđene mjere zabrane uporabe duhanskih i srodnih proizvoda u privatnim prostorima i na javnim otvorenim prostorima, ali su predviđene mjere edukacije i informiranja cjelokupne populacije o štetnosti duhana i srodnih proizvoda.
182 Mario Vidić I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Elektronička cigareta potpuno krivi termin jer se radi o uređaju koji proizvodi paru, a ne dim za to ne koristi duhan ili duhanske pripravke. Uređaj može isparavati tekučinu sa ali i bez nikotina. I kao bivši pušač (20 godina pušenja ) upotrba ovog uređaja nema veze sa pušenjem ovo je nešto drugo -parenje. Kraj je nedopustivo da netko nije upznat sa materijom piše zakon bez savjtovanja sa ljudima koji to koriste ili su stručni u tom području to je kao da veterinari pišu zakone o ljudskom zdravlju. Primljeno na znanje Navedeni pojam utvrđen je Direktivom 2014/40 EU koja je obvezujuća za države članice.
183 Marino Demark I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. E-cigareta nije cigareta već osobni isparivač te kao takva nema nikakve veze sa klasičnim cigaretama i radi na drukčijem principu. Nigdje u prijedlogu zakona nije spomenuto da se pariti može i bez nikotina ,a može se - po tome možete i lonac u kuhinjama svrstati u ovaj zakon jer i on proizvodi štetnu paru, kao i parna glačala Primljeno na znanje Navedeni pojam utvrđen je Direktivom 2014/40 EU koja je obvezujuća za države članice.
184 Bojan Banjac I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Osobno isparivač radi na drugačijem principu, zagrijavanjem tekućine za parenje koja može, ali ne mora sadržavati nikotin, stvara se para koju korisnik inhalira. Kod klasičnih duhanskih proizvoda govorimo o inhalaciji dima koji nastaje kao nusproizvod izgaranja biomaterije unutar čiji sastva sadrži duhan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
185 Tomislav Nikic I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Poštovani Ecigareta kao osobni isparivač ne može se nikako staviti u isti koš sa klasičnim cigaretama, jer ne izgara i ne proizvodi štetni dim nego paru koja se gubi u zraku prilikom ispuhivanja, tekućina sadrži elemente koji se mogu kupiti u ljekarni pogotovo uzevši u obzir da velik broj ljudi kroz određeni vremenski period spušta količinu nikotina i odlučuju se za beznikotinske tekućine i kao takvi ne utječu ostale osobe koje se nalaze u prostorijama s pušačima i ne pušačima. Na kraju i samo tijelo ecigarete ne podsjeća ni najmanje na duhanske proizvode, niti se duhan može staviti u bilo kakvom obliku u isparivač ili bilo koji dio tijela ecigarete, pa samim time je apsurdno stavljati u isti koš dva dijametralno suprotna proizvoda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
186 Simona Tomić I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Termin "elektronička cigareta" u većini je svijeta zamijenjen terminom "osobni isparivač"i kao takav trebalo bi ga navesti i ovdje. Naime elektronička cigareta ni po čemu nije slična klasičnoj cigareti - ne dolazi do nikakvog izgaranja, ne emitira se dim nego para, tekućine mogu biti beznikotinske, a i sam izgled nema veze s klasičnom cigaretom. Kao takav termin "elektronička cigareta" je pogrešan jer daje utisak da je osobni isparivač nešto što on nije. Primljeno na znanje Navedeni pojam utvrđen je Direktivom 2014/40 EU koja je obvezujuća za države članice.
187 Darko Dukarić I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Poštovani... prije svega trebali bi se informirati o pravilnoj terminologiji - E-cigareta nije cigareta već osobni isparivač te kao takva nema nikakve veze sa klasičnim cigaretama. Nadalje - nigdje u prijedlogu zakona nije spomenuto da se pariti može i bez nikotina, a to isključuje ikakve ovisnosti o istom. Iz osobnog iskustva parenja od 3 godine (i kao bivši pušač) mogu vam reći da sam s vremenom smanjivao razinu nikotina u tekućinama za parenje, a ne povećavao istu te tako došao do gotovo zanemarive količine nikotina s tendencijom izbacivanja istog iz tekućine u bližoj budućnosti. Kao građanin Republike Hrvatske, apeliram na to da se kod pisanja zakona konzultirate sa stručnim osobama iz područja parenja kao i svakodnevnih korisnika osobnih isparivača te da se isto tako malo više informirate o cijeloj temi. Primljeno na znanje Navedeni pojam utvrđen je Direktivom 2014/40 EU koja je obvezujuća za države članice.
188 ANDRO PAVUNA I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. U duhu ovog zakona, te u skladu s točkom 49), smatram kako je potrebno izrijekom spomenuti i definirati određene otvorene javne prostore u kojima nepušači mogu protiv svoje volje biti izloženi duhanskome dimu, a osobito otvorene javne prostore u kojima se održavaju kazališne i kinopredstave, kao i koncerti, natkrivena autobusna i tramvajska stajališta, dječja igrališta i slično. Naime, radi se o prostorima u kojima nepušač može biti izložen značajnoj količini duhanskoga dima unatoč tome što je na otvorenom prostoru, a da nema mogućnost maknuti se. Bilo jer ima numerirano sjedalo okružen pušačima, čeka tramvaj po kiši ili mu se dijete igra među pušačima u dječjem igralištu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
189 ANDRO PAVUNA I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Budući da je u ostatku zakona, a osobito u članku 25., javni prostor u kojem je zabranjeno pušenje naveden kao zatvoreni javni prostor, i to je termin koji se upotrebljava u ovom zakonu, smatram kako je u točki 49) potrebno definirati "zatvoreni javni prostor" kao zatvoreni prostor (...) Umjesto sadašnje definicije "javnog prostora" kao zatvorenog javnog prostora (...) Primljeno na znanje Razmotrit će se potreba za izmjenom definicije.
190 Želimir Gundić II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 5. Predlazem da se u clanak 5. doda: Zabranjuje se proizvodnja i promet industrijskih cigareta koje sadrže manje od: - 95% prirodnog duhana Obrazlozenje: Cinjenica je da je nasa prodana industrija cigareta bila jedna od zadnjih koje su cigarete radile od duhana. Istina list se rezao zajedno sa peteljkama i zilicama, ali to je bio list duhana. Danas u industrijskim cigatama nema duhana nego se proizvode od celuloze s dodatnim primjesama koje uglavnom nisu duhanskog porijekla i ogromna je razlika u stetnosti na ljudski organizam u odnosu na cigaretu za ciju je proizvodnju koristen duhan. Takodjer predlazem slijedeci dodatak: Zabranjuje se proizvodnja i promet industrijskih cigareta koje sadrže aditive koji pojačavaju ovisnost o industrijskoj cigareti. Obrzlozenje nepotrebno. Primljeno na znanje Navedeno nije predmet ovoga zakonskog prijedloga. Naime, obilježja svake skupine cigareta određena su Zakonom o duhanu. U članku 8. stavku 1. zakonskoga prijedloga zabranjuje se stavljanje na tržište duhanskih proizvoda u koji su dodane svojstvene arome.
191 Želimir Gundić II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 9. Predlazem da se clanci 9 do 13 ukinu kao besmisleni. Svaki kupac ce odmah nakon kupnje cigarete preseliti u tabakeru jer ne zeli gledati ruzne slike i natpise. Time se gubi bilo kakav smisao ovih clanaka. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40 EU koja je obvezujuća za države članice.
192 Marija Lovreković II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 10. Dakle najveća količina licemjerja na koju sam naišla u našim propisima je sadržana u nekoliko članaka ovog zakona koji raspredaju priču o porukama o zaštiti zdravlja sadržanim na jednoj kutiji cigareta. Kako te poruke štite nepušače od ugroze zdravlja u neposrednoj blizini pušača. Ima li i jedan zdravstveni razlog zbog kojeg pušenje duhana ne bi trebalo zabraniti ili ga definirati kao iznimno neodgovorno društveno ponašanje i odrediti posebna mjesta na kojima je pušenje dozvoljeno na način da ni u kojem slučaju ne ugrožava nepušače. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
193 Želimir Gundić II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 14. Clanak 14 treba ukinuti. Ako neki proizvodjac ima proizvod koji je manje stetan ili nimalo stetan on te prednosti mora istaknuti. Valjda nam je prije svega u interesu zdravlje pusaca ali i pasivnih pusaca koji moraju biti informirani o manje ili potpuno neskodljivim proizvodima. Cilj mora biti prizvodnja neskodljive cigarete sto se ovim clankom u korjenu zatire i pusace osudjuje na smrt. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40 EU koja je obvezujuća za države članice.
194 Marija Lovreković II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 15. Je li i odredbe ovog članka doprinose proklamiranom cilju ovog Zakona, a to je primarno zaštita zdravlja, ako da na koji način. Sve dok se država ne odrekne svog dijela dobiti od prometa duhanom i duhanskim proizvodima neće biti u mogućnosti štititi zdravlje građana koje se ugožava aktivnim i pasivnim pušenjem. Primljeno na znanje Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40 EU koja je obvezujuća za države članice.
195 MERCATUS d.o.o. II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Poštovani, S obzirom da je procedura za plasiranje proizvoda na tržište točno određena za cijelu EU, tražim da se stavak 14. potpuno BRIŠE, jer je nejasno kakve još Ministarstvo može zahtjevati uvjete o sigurnosti i kvaliteti proizvoda, a koji nisu opisani u samom Zakonu?! Nije prihvaćen Člankom 19. stavkom 14. zakonskoga prijedloga predlaže se da Ministarstvo zdravstva može od proizvođača, uvoznika ili distributera zatražiti i dodatne informacije, na primjer o sigurnosti i aspektima kvalitete ili o bilo kakvim štetnim učincima elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje. Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice..
196 Danijel Urankar II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Poštovani, Stavak 2) Sporan je dugotrajni proces prijave u trajanju od 6 mjeseci. Time jedino zaustavljate inovacije i napredak u smjeru poboljšanja samih proizvoda. Slažem se da je unaprijed potrebno prijaviti proizvod te čekati na odobrenje no svakako bi taj rok valjalo skratiti. Zašto decidirano navoditi rok od 6mj. Svakako mislim da je rok od 45 dana sasvim dovoljan za odraditi sve radnje. Stavak 9) Svrha zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda trebala bi biti smanjenje konzumacije duhanskih proizvoda te kontrola istog. Cilj zakona trebao bi biti smanjen broj pušača. Sve studije vezane za elektronske cigarete govore o smanjenom broju konzumenata duhanskih cigareta stoga u ovaj zakon ugraditi represivne mjere te zabranu informiranja o alternativnim pravcima za prestanak pušenja nikako ne bi smjelo biti. Slažem se da je potrebno i taj segment kontrolirati ali svaka zabrana informiranja, upotrebe te vidljivosti proizvoda koji je prema nekim studijama 95% zdraviji nikako ne bi smjelo biti pošto zadire u osnovna prava potrošača na informiranost te prava na odabir a ujedno se uskraćuje i tržišna sloboda. Mišljenja sam da je navedeni stavak potrebno mijenjati u smjeru represivnih metoda prema poticanju konzumacije kod maloljetnika i nepušača dok svakoj odrasloj punoljetnoj osobi i pušaču ne bi smjeli uskratiti informaciju o možebitnim benefitima prestanka pušenja uz pomoć elektronskih cigareta. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
197 Petra Lež II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Zbog čega je spremnik za ponovno punjenje osobnih isparivača ograničen na do 2 ml dok su kutije cigareta ograničene na najmanje 20 cigareta u pakiranju? Zbog čega će proizvođači industrijskih cigareta moći na naše tržište stavljati i više od 20 cigareta po pakiranju dok proizvođače e-tekućina ograničavate na 10ml? Ista tekućina je u bočici od 10 i u bočici od 50 ml tako da ova odredba nema nikakvog smisla. Tražim izmjenu. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
198 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Zbog ne navođenja razloga zabrane elektroničkih reklamiranja cigareta, a uprkos eminentnim istraživanjima, tražim da se stavak 9. u CIJELOSTI BRIŠE. Pogledajte neka eminentna istraživanja kao što je je David J Nutt, Thelancet! Potpuno je nejasna namjera povjerenstva da zabranjuje reklamiranje proizvoda dok svjetska eminentna zdravstvena elita radi upravo suprotno. Također, ovdje povjerenstvo nadilazi obveze iz Direktive bez pojašnjavanja razloga za iste. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
199 Marko Šafran II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Čitajući članak 19 podsjetio me na sjevernu koreju u njezinom najgorem obliku. Ovaj članak znači gašenje mnogo malih firmi u hrvatskoj, znači izbacivanje ljudi na ulicu, znači katastrofalan udarac na našu skupinu , znači diskriminaciju... Nemoguće je najavit proizvod 6mjeseci unaprijed jer za 6mjeseci će to biti već zastarjela tehnologija ili proizvod za znatno skraćenim ili isteklim vijekom uporabe, ne može se spremnik ograničiti na 2 ml jer je samo 5% takvih na tržištu a ujedno jednaka tekućina ide u spremnik od 10ml i u spremnik od2 ml koja isparava jednakim intenzitetom pod pretpostavkom da su iste postavke osobnog isparivača. Ista stvar je s pakiranjima tekućine....kao da vrečicu bonbona ograničite na 3 komada,il kutiju cigareta na 4 cigarete, il pakovanje mesa na 100grama, to drastično poskupljuje proizvod i čini ga luksuzom.... Ovim člankom tjerate mene i ostale vapere da se vratimo otrovu zvanom cigareta, tjerate me da smrdim, kašljem da ne osjećam mirise i okuse, tjerate me da vjerojatno dobim rak i umrem.... Kontraverza ovog članaka je nemjerljiva i iskreno se nadam da će se preispitati pojedine stavke ovog članka. Primljeno na znanje Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice. Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje.
200 Taras Cattunar II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19. stavak 5. ovog Nacrta prijedloga zakona je mogao napisati samo lobist i plaćenik duhanske industrije kojem nije u interesu zdravstveno stanje građana RH već što veći postotak povratka parioca sa osobnih isparivača na klasične duhanske proizvode - prvenstveno cigarete. Zar želite poskupiti svu opremu za parenje uključujući i e-tekućine kako bi ona u Hrvatskoj nestala? Zar zaista želite da si parioci ne mogu priuštiti parenje jer će postati preskupo? Usput uništavate i stotine domaćih radnih mjesta. Razmislite još jednom! Primljeno na znanje Odredbe članka 19. su u skladu s Direktivom 2014/40/EU, koja je obvezujuća za države članice.
201 Zoran Lalić II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Zoran Lalić 04.01.2017. Pušenje e-cigarete neusporedivo je zdravije od pušenja duhanske cigarete.duhanski proizvod, nemaju veze s duhanom.U njoj nema štetnih sastojaka kao što su katran, ugljični monoksid i stotine drugih, već samo nikotin, propilen glikol (ili biljni glicerol) i određena aroma.Osobno se bavim sportom,konkretno boksom,kojeg smatraju najtežim sportom.Nažalost pušio sam analogne cigarete i umalo završio sa sportom.Otkada parim elektronske isparivače,osjećam se ponovno kao dvadesetogodišnjak.Godišnji sistematski su mi neusporedivi.Sve je dokazivo nalazima.Kapacitet pluća i kardio izdržljivost su mi isti kao kod aktivnih natjecatelja.Meni osobno el.isparivač je promjenio život i produljio mogućnost da se bavim onim što volim najviše,sportom.Ukinite to meni i mnogima na mojem mjestu i neznam kakvu korist imate.Nama samo štetu nanosite,nepopravljivu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
202 Stella decoro doo II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19. (4) "Ministarstvo će proizvođačima i uvoznicima naplatiti razmjerne naknade za primitak, pohranu, rukovanje i objavu podataka koji su im dostavljeni.Odluku o visini razmjerne naknade iz podstavka 1. ovoga stavka donosi ministar. " U Njemačkoj je 0,00 EURA , pa osobno pozivam ministra da i on odredi naknadu za električne cigarete i opremu 0,00kn Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
203 Tomislav Sahula II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Ostaje dojam da su striktne regulacije, predložene u članku 19, a koje se odnose na tehničke specifikacije samih uređaja, sastavljene u korist proizvoda tržnih marki koje su su vlasništvu BAT-a (Brittish American Tobbaco), kao što su GLO, Voke i Vype (vidi: http://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOA89DQ4) te kako bi se ostala tržišna konkurencija svela na bijedne ostatke. To već zalazi u zonu korupcije i kršenje pravila tržišnog natjecanja. Primljeno na znanje Članak 19. sukladan je odredbi članka 20. Direktive 2014/40/EU.
204 Bojan Banjac II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19. Točka (5) a) Obujam spremnika za tekućinu ne bi smio imati ograničenje. Navedena ograničenja nemaju smisla s aspekta zaštite zdravlja potrošača, već bi se navedenim jedino pogodovalo proizvođačima posuda te bi se generirao dodatni otpad što EU direktiva za gospodarenje otpadom želi spriječiti. Izvor: Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive) http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm Primljeno na znanje Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
205 Tomislav Sahula II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Poštovani, ovaj prijedlog ima ozbiljne manjkavosti, autor očito nije upoznat sa tržišnim trendovima i međunarodnim iskustvima. Također, mnogi korisnici osobnih isparivača više ne koriste pripravke (e-tekućine) koje sadrže nikotin i njih će ovaj zakon nepravedno zahvatiti, te stoga i tu mogućnost Zakonodavac treba uzeti u obzir. Primjedbe: Čl. 19.1: Sam naziv "elektronička cigereta" snažno asocira na duhan i duhanske proizvode, što u neugodan položaj dovodi mnoge korisnike koji ne upotrebljavaju tekućine koje sadrže nikotin u svojim uređajima. Ispravniji naziv bio bi "osobni isparivač". Nadalje, osobni isparivač samo je aplikator/inhalator za široki raspon različitih formulacija nikotinskih (i beznikotinskih) pripravaka, te stoga električni/elektronski dio uređaja (baterija i prateći sklopovi te nastavci koji produciraju paru) ne bi uopće trebali biti predmetom kojim bi se bavio nacrt izmjene ovoga zakona, osim eventualno uređaje za jednokratnu uporabu, gdje je spremnik tekućine (a koji sadrži istu) neodvojivi dio uređaja. Na kraju, mogu li šibice ili upaljači biti premetom ograničenja i trošarina za duhanske proizvode, iako znamo da bez njih konzumacija istih nije moguća? Čl. 19.5.a) Gotovo svi današnji uređaji, za razliku od onih od prije nekoliko godina rade na principu "više pare - manje nikotina" te sukladno tome troše veću količinu tekućeg pripravka, koji sadrži razmjerno mali udio nikotina, stoga su im spremnici većinom između 2,5 i 5 ml kako bi punjenje trebalo obavljati što rjeđe (a time i smanjio rizik od prolijevanja i prskanja pripravka). Što zakonodavac misli pod "spremnicima za ponovno punjenje koji nemaju obujam veći od 10 ml"? Kako je zamišljeno "ponovno punjenje" takvih spremnika? U cijelom svijetu na tržištu su medicinske bočice za jednokratnu uporabu, koje su sigurne za djecu i u cijelosti odgovaraju namjeni. Nadalje, mali spremnici (koje u praksi nije moguće koristiti više puta), kao plastični otpad, predstavljaju velik pritisak na okoliš. Čl. 19.5.g) Koji sigurnosni mehanizmi su potrebni da spriječe djecu u rukovanju osobnim isparivačem? Ima li vatreno oružje koje je dostupno na hrvatskom tržištu takve zakonske preduvjete? Nadalje, postoji li i jedan električni i/ili elektronski uređaj koji je dostupan na tržištima EU a koji bi ispunio zahtjev o nemogućnosti neovlaštenih izmjena te da je tako robustan da je praktično nesalomljiv? Ovaj zakonski prijedlog već zalazi u domenu apsurda. Zaključak: Ovaj prijedlog zakona prepisan je od najradikalnijih europskih zakonskih propisa. Ne obazire se na postojeće svjetske i europske trendove, a svojim isključivim i represivnim pristupom zatvorit će mnoga sadašnja i buduća radna mjesta u Hrvatskoj. Također, ostaje gorak dojam da se duboko podilazi duhanskoj industriji, kojoj je tržište osobnih isparivača do sada oduzelo oko 5 milijuna pušača, i to samo u Europi. Bezbrojni su primjeri i svjedočenja o korisnosti ovih uređaja pri prestanku pušenja, i to je činjenica koju ne valja zanemariti. Morate biti svjesni da nemate nikakve zakonske osnove za oporezivanje baterija, njihovih kućišta, elektronike, ali i tankova, zato što ti dijelovi ne sadrže nikotin niti duhanske proizvode. Također, ne možete kao duhanski proizvod oporezivati tekućine i pripravke koji ne sadrže nikotin. Zašto je to važno? Zato što, kako što možemo vidjeti na primjeru Australije, maloprodaja reagira beznikotinskom ponudom, čineći vaš zakon bezvrijednim. Potrošači, oni ovisni o nikotinu, prepušteni su da se "snađu" sami, kupujući nikotin na "crnom" tržištu, stvarajući tako novu nišu kriminala i krijumčarenja, naručujući lažno deklarirane bočice nikotina putem internetske trgovine. Budući da je nikotin u čistom stanju izrazito opasna tvar, koja zahtjeva stručno rukovanje i vrlo pažljivo doziranje, tek će se tada početi događati ono čega se najviše bojimo: teška trovanja djece i odraslih, možda i smrtni slučajevi. Ako se zakon već propisuje, pokušajte, molimo vas, prepisati neki malo liberalniji, imajući u vidu i neporecive dobobrobiti koje donosi korištenje osobnog isparivača u odnosu na duhan. Prijedlog: ako je već potrebno uvesti određene zakonske regulative na tržištu osobnih isparivača, imajte u vidu da se isti sastoje od većinom kompatibilnih, standardnih modula: baterije s kućištem (sa ili bez elektronske regulacije), isparivača (s tankom ili bez, za jednokratnu ili višekratnu uporabu). To su električni/elektronski uređaji koji već podliježu europskim i hrvatskim standardima vezanim za funkciju i sigurnost (atest) te smatram da preko toga nije potrebno uvoditi dodatne zakonske regulacije, koje će zapravo s hrvatskog tržišta ukloniti one najkvalitetnije i najsigurnije uređaje, a ostat će dostupnisamo oni zastarjeli, poznati po vrlo kratkom vijeku trajanja, a koji odgovaraju zahtjevima u Čl. 19.5.g). Također, potrebno je napraviti potpunu i jasnu distinkciju između proizvoda koji sadrže nikotin i onih koji isti ne sadrže, a njihova uporaba je rastući trend, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Hvala što ste ovo pročitali i lijep pozdrav, Tomislav Sahula Primljeno na znanje Članak 19. sukladan je odredbi članka 20. Direktive 2014/40/EU.
206 Želimir Gundić II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19.(16) Pravilnik o načinu obavješćivanja o elektroničkim cigaretama i spremnicima za ponovno punjenje iz stavka 2. ovoga članka donijet će ministar. (17) Pravilnik o tehničkim standardima za mehanizam za ponovno punjenje elektroničkih cigareta iz stavka 5. točke g) ovoga članka donijet će ministar. Predlazem da se ovi stavci brisu s obziroma da zvuce previse fasisticki u odnosu na demokratsko drustvo u kojem bar se nadam, zivimo. Sve je receno ovim zakonom i nikakvi dodatni pravilnici nisu potrebni. Nije prihvaćen Predmetne pravilnike donosi ministar u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2015/2183 o uspostavi zajedničkog formata za obavješćivanje o elektroničkim cigaretama i spremnicima za ponovno punjenje i Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/586 o tehničkim standardima za mehanizam za ponovno punjenje elektroničkih cigareta.
207 Želimir Gundić II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19. (12) Proizvođači, uvoznici i distributeri elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje obvezni su uspostaviti i održavati sustav za prikupljanje informacija o svim štetnim učincima tih proizvoda za zdravlje ljudi na koje se sumnja. Prijedlog novog teksta: (12) Proizvođači, uvoznici i distributeri elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje obvezni su uspostaviti i održavati sustav za prikupljanje informacija o svim štetnim i korisnim učincima tih proizvoda za zdravlje ljudi. Nije prihvaćen Članak 19. sukladan je odredbi članka 20. Direktive 2014/40/EU.
208 Želimir Gundić II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19. stavak (9) Zabranjeno je/su: Ako su mnoge strucne studije pokazale da je koristenje osobnog isparivaca stetno koliko i salica kave a puno manje nego casa gaziranog pica onda je obaveza svih nas promicanje koristenja osobnog isparivaca medju pusacima. Predlazem da se cijeli stavak 9 brise. Nije prihvaćen Članak 19. sukladan je odredbi članka 20. Direktive 2014/40/EU.
209 Želimir Gundić II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19. stavak (7) tocka c) nositi sljedeće zdravstveno upozorenje: „Ovaj proizvod sadrži nikotin koji izaziva snažnu ovisnost.”. Pa dobro necemo valjda lagati kad nikotin stvara vrlo slabu ovisnost po svim relevantnim strucnim studijama. Prije vise stotina godina gospoda su se nakon rucka povlacila u posebenu prostoriju da popuse svoje cigare. Jos prije samo 50 godina ljudi su pusili 4-5 cigareta dnevno i nikome nije trebalo vise niti je bilo tko bio ovisnik. Tek pojavom industrijske cigarete s dodacima amonijackih spojeva doslo je do ovisnosti i potrosnje od nekoliko kutija dnevno. Stoga je i vise nego dovoljan slijedeci tekst: Članak 19. stavak (7) tocka c) nositi sljedeće zdravstveno upozorenje: „Ovaj proizvod sadrži nikotin koji izaziva ovisnost.”. Primljeno na znanje Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
210 Želimir Gundić II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19. stavak (5) tocka b) da tekućina koja sadrži nikotin ne sadrži više od 20 mg/ml nikotina Stvari stoje ovako, rekreativni pusac koji se odluci na prelazak na osobni isparivac bit ce zadovoljan. Medjutim moramo misliti i na teske ovisnike o industrijskoj cigareti i omoguciti im zdrav i dug zivot prelaskom na osobni isparivac. Njima 20 mg/ml nikotina nije dovoljno nego im treba omoguciti 36 mg/ml nikotina. Stoga predlazem slijedeci tekst: Članak 19. stavak (5) tocka b) da gotova tekućina koja sadrži nikotin ne sadrži više od 36 mg/ml nikotina a baza za pripravu tekućine ne više od 100 mg/ml nikotina. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
211 Želimir Gundić II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19. stavak (5) tocka f) da elektroničke cigarete oslobađaju doze nikotina u ujednačenim razinama Predlazem da se ova tocka brise jer gospodo, ruku na srce ni vi sami ne znate sto to znaci. Osobni isparivac radi ujednaceno i tu nema nikakvih problema ali stvar je tolerancije. Ako ce se netko zakaciti na toleranciju u petoj decimali sigurno da nece stimati. Ali tu se onda gubi smisao zakona. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
212 Želimir Gundić II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19. stavak (5) tocka c) da tekućina koja sadrži nikotin ne sadrži aditive iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona Predlazem da se ova tocka brise. S obzirom da je koristenje osobnog isparivaca po mnogim strucnim studijama ocjenjeno s minimalnim rizikom za zdravlje, s ovom tockom se onemogucuje da se parenje razvija u nesto sa bitnim zdrastvenim dobicima po korisnika osobnog isparivaca. Nije prihvaćen Članak 19. sukladan je odredbi članka 20. Direktive 2014/40/EU.
213 Želimir Gundić II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19. stavak (5) tocka a) da se tekućina koja sadrži nikotin stavlja na tržište isključivo u za to namijenjenim spremnicima za ponovno punjenje koji nemaju obujam veći od 10 ml, u potrošnim elektroničkim cigaretama ili u ulošcima za jednokratnu uporabu i da ulošci ili tankovi ne premašuju obujam od 2 ml Po mojem ne bas tako skromnom misljenju radi se o gresci, pogotovo ako to usporedimo s Clankom 15: (3) Jedinično pakiranje cigareta mora sadržavati najmanje 20 cigareta. Dakle pravilno bi trebalo stajati: da se tekućina koja sadrži nikotin stavlja na tržište isključivo u za to namijenjenim spremnicima za ponovno punjenje koji nemaju obujam manji od 10 ml, u potrošnim elektroničkim cigaretama ili u ulošcima za jednokratnu uporabu i da ulošci ili tankovi nemaju manji obujam od 2 ml Tek tako sve ovo smisla jer kupovati hrpu bocica s tekucinom odjednom i kasnije ih baciti nije razumno ako se smatramo ekoloski osvjestenim. Takodjer i tank na atomizeru mora biti sto veci da se izbjegne ostecenje, proljevanje i ostale nezgode ali i da se smanji kolicina otpada na potrosnim uredjajima. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
214 Želimir Gundić II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19. stavak (2) Obavijest se predaje u elektroničkom obliku šest mjeseci prije namjeravanog stavljanja na tržište. Za elektroničke cigarete i spremnike za ponovno punjenje koji su već stavljeni na tržište do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, obavijest se podnosi u roku od šest mjeseci od tog datuma. Prelazem izmjenu sa sest mjeseci na sest dana. Obrazlozenje: Razvoj trzista osobnih isparivaca je rapidan i svakodnevno dolaze novi proizvodi. Ovakav zakon je nonsens jer bi na trzistu bili zastarjeli uredjaji i bitno oslabljena mogucnost pusaca ali i vapera da predju na zdravije osobne isparivace. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
215 AEON d.o.o. II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Prijedlog izmjene teksta Članak 19. stavak 2. b, c, d b) popis svih sastojaka sadržanih u proizvodu i emisija koje nastaju korištenjem proizvoda po robnoj marki i tipu, uključujući i njihove količine koje će za sve poslovne subjekte registrirane u Republici Hrvatskoj a bave se proizvodnjom e-tekućina i dijelova osobnih isparivača bez naknade analizu izraditi Duhanski institut Zagreb d.o.o. koji je u vlasništvu Agronomskog Fakulteta. c) toksikološke podatke u vezi sa sastojcima i emisijama toga proizvoda, uključujući kad su zagrijani, koji se osobito odnose na njihove učinke na zdravlje potrošača kad se udišu i uzimajući u obzir, između ostaloga, sve učinke stvaranja ovisnosti koje će za sve poslovne subjekte registrirane u Republici Hrvatskoj a bave se proizvodnjom e-tekućina i dijelova osobnih isparivača bez naknade analizu izraditi Duhanski institut Zagreb d.o.o. koji je u vlasništvu Agronomskog Fakulteta. d) informacije o dozi i unosu nikotina prilikom konzumacije u uobičajenim ili razumno predvidivim uvjetima a koje će za sve poslovne subjekte registrirane u Republici Hrvatskoj a bave se proizvodnjom e-tekućina i dijelova osobnih isparivača bez naknade istraživanje provesti Duhanski institut Zagreb d.o.o. koji je u vlasništvu Agronomskog Fakulteta. Agronomski Fakultet, odnosno Duhanski institut Zagreb ima sva znanja kako pristupiti analizi, potreban im je uređaj čiji najam košta oko 10 000 kn mjesečno. Po našoj analizi ovaj minimalni trošak doprinosi dodatnim prihodima Republici Hrvatskoj u slijedećim oblicima: - direktno utječete na pitanje crnog i sivog tržišta osobnih isparivača čime će država više prihodovati putem trošarina - indirektno utječete na smanjenje crnog tržišta duhanskih proizvoda jer će osobni isparivači i e-tekućine biti dostupnije te će država direktno prihodovati više putem trošarina - direktno utječete na povećanju konkurentnost domaćih proizvođača na svjetskom tržištu što će uslijediti većim prihodima te direktno većim davanjima državi za porez na dobit (te ostalim naknadama) - direktno utječete na povećanje zaposlenosti u tvrtkama domaćih proizvođača osoba više i visoke stručne spreme. Kako će ovaj trošak izostati – poduzetnici će moći investirati u radne pogone i povećanje obujma proizvodnje - direktno ćete privući strani kapital koji bi otvarao tvrtke u RH, čime dobivate višestruko povećanje prihoda državi putem poreza i davanja tvrtki te direktno zapošaljavanju osoba više i visoke stručne spreme - dugoročno produžiti život građanima koji, na žalost, već konzumiraju industrijske cigarete jer će im osobni isparivači biti dostupniji a time direktno utjecati na stopu mortaliteta te povećanja broja stanovnika RH - građani koji duže žive duže plaćaju poreze - tu su još manje direktne ili indirektne prednosti za Republiku Hrvatsku kao što su manja davanja za nezaposlene, manji odljev visoko obrazovane populacije pogotovo smjera magistra farmacije, tehnologa i slično. Prijedlog izmjene teksta Članak 19. stavak 4. (4) Ministarstvo će uvoznicima naplatiti razmjerne naknade za primitak, pohranu, rukovanje i objavu podataka koji su im dostavljeni. Poslovnim subjektima – proizvođačima – registriranim na teritoriju Republike Hrvatske Ministarstvo će subvencionirati naknadu za primitak, pohranu, rukovanje i objavu podataka koji su im dostavljeni za 200 proizvoda. Kao i za prethodni komentar, ovakvim pristupom će Republika Hrvatska prihoditi više. Nije prihvaćen Članak 19. sukladan je odredbama članka 20. Direktive 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
216 Viktor Huis II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Stavak 9 Zabrana komercijalnih objava no informativne objave bi trebale biti dopuštene. Dakle objave bez cijene. Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima.
217 Viktor Huis II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Stavak 5 G Sve je lomljivo na neki način. Koje bi bile "neovlaštene izmjene", ne pada mi na pamet ništa što bi netko mogao izmijeniti. Prijedlog izmjene: da su elektroničke cigarete i spremnici za ponovno punjenje takvi da djeca njima ne mogu rukovati, te da su zaštićeni od lomljenja i curanja pri normalnom rukovanju i ponovnom punjenju. Nije prihvaćen Mehanizmi za ponovno punjenje moraju udovoljavati tehničkim standardima, a sukladno Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2016/586.
218 Viktor Huis II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Stavak 5 A Ograničavanje ambalaže na 10ml apsolutno nema nikakvog smisla osim povećanja otpada. 10ml e-tekućine ne predstavlja nekakvu jedinicu kao 20 cigareta u kutiji. Realnije bi bilo staviti 30ml. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
219 Viktor Huis II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19. 2. c) Sastavni dijelovi e-tekućina su u opticaju već dugi niz godina te su odobreni za ljudsku upotrebu. Mnogi od tih sastojaka se pojedinačno koristi u prehrambenoj industriji, medicini i farmaciji. Mnogi se udišu (neizravno). Svi proizvođači sirovina imaju već popis sastava te njihov utjecaj na zdravlje. Dodatne analize emisija i sastava "zajedno" mogu se dobiti i matematičkom metodom ako za njih uopće ima potrebe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
220 Stella decoro doo II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19, stavak 2 Prijedloga ove regulative da se novi proizvod najavi nadležnom Ministarstvu 6 mjeseci prije stavljanja na tržište? "6 mjeseci prije stavljanja na tržište" Molim Vas da mi objasnite detaljnije, sta sve to znači !!! Dok jedan dio Europske unije kupuje novitete mi ćemo raritete!!! A MI SMO KAO ČLANICA EU :) Hvala Primljeno na znanje Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
221 Hrvoje Šavor II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Stavak 5A Ograničavanje kapaciteta ponovnog punjenja na 10ml je besmisleno i apsolutno nema nikakvu svrhu. Neće utjecati na smanjenu potrošnju. Različiti osobni isparivači koristeći različite snage troše različitu količinu tekućina. Ona varira od 10ml u dva dana do 10ml u 20 minuta. E-tekućina i potrošnja iste nije i ne može biti svedena na "20 cigareta po kutiji" jer imate 0,3% do 2.0% nikotina...korisnik koji koristi 2.0% nikotina sigurno ne pari (troši) 10ml u 20 minuta... 5G da su elektroničke cigarete i spremnici za ponovno punjenje takvi da djeca njima ne mogu rukovati i da na njima nisu moguće neovlaštene izmjene te da su zaštićeni od lomljenja i curenja i da imaju mehanizam koji osigurava ponovno punjenje bez curenja. Ovo je besmisleno jer kako je moguće nešto zaštiti od lomljenja i da ne curi? Sve se da slomiti i ako je tekuće sve može procuriti. Neovlaštene izmjene? Što ćemo morati ići u apoteku da nam magistar farmacije zamijeni refill? Nerazumljivo i nebitno za osobne isparivače. Prijedlog izmjene: da su elektroničke cigarete i spremnici za ponovno punjenje takvi da djeca njima ne mogu rukovati, te da su zaštićeni od lomljenja i curenja prilikom punjenja i rukovanja na za to predviđen način. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
222 Webnet d.o.o. II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19. 2. c) volio bih vidjeti toksikološke nalaze u vezi sastojaka i emisija koje nastaju korištenjem prehrambenih aroma, propilen glikola i biljnog glicerola prilikom zagraijavanja u pečnici na 220 stupnjeva te kako to utječe na zdravlje kuhara, pekara, domačica a i obitelji koja živi u prostoriji u kojoj ove opasne kemikalije isparavaju prilikom pečenja u pećnici. TE naravno usporedbu istih tih sastojaka zagrijanih na 200 - 220 stupnjeva u sklopu osobnog isparivača. S obzirom da je Propilen Glikol ne predstavlja rizik za čovjeka ukoliko se udiše: Upon reviewing the available toxicity information, the Agency has concluded that there are no endpoints of concern for oral, dermal, or inhalation exposure to propylene glycol and dipropylene glycol." https://archive.epa.gov/pesticides/reregistration/web/pdf/propylene_glycol_red.pdf Postoje iste studije i za glicerol. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
223 Marko Jagarčec II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. (2) Proizvođači i uvoznici elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje obvezni su obavijestiti ministarstvo o svim takvim proizvodima koje namjeravaju staviti na tržište. Obavijest se predaje u elektroničkom obliku mjesec dana prije namjeravanog stavljanja na tržište. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
224 Marko Jagarčec II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. (5) Proizvođači i uvoznici obvezni su osigurati: a) da se tekućina koja sadrži nikotin stavlja na tržište isključivo u za to namijenjenim spremnicima za ponovno punjenje koji nemaju obujam veći od 100 ml, u potrošnim elektroničkim cigaretama ili u ulošcima za jednokratnu uporabu i da ulošci ili tankovi ne premašuju obujam od 5 ml Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
225 Mario Župančić II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19, stavak 2 Volio bih da netko argumentira koja je svrha prijedloga ove regulative da se novi proizvod najavi nadležnom Ministarstvu 6 mjeseci prije stavljanja na tržište? Argument protiv ovog prijedloga je jednostavan. Tehnološki napredak u proizvodnji uređaja za parenje je toliko inovativan da može samo poboljšati situaciju i promet kao i sigurnost uređaja na tržištu što u konačnici dovodi do još manje štetnosti i za zdravlje i za korištenje. Problem leži u tome što Vi kao zakonodavac nemate pojma kako uopće radi osobni isparivač i uređaji koji kontroliraju temperaturu samog grijača u isparivaču. Ovdje se, pretpostavljam, prije radi o zaštiti interesa duhanske industrije odnosno da se doslovno UBIJE tržište osobnih isparivača i da se time pogoduje duhanskoj industriji da povrati dio izgubljenog "kolača" na tržištu. Ova regulativa pisana u svrhu zdravlja naroda nego da se narod vrati na klasične kancerogene cigarete. Nadam se da će Vlada preuzeti odgovornost za donošenje štetnog Zakona za zdravlje naroda. Primljeno na znanje Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
226 Ivica Malovć II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. *Tocka 5 g) da su zaštićeni od lomljenja i curenja i da imaju mehanizam koji osigurava ponovno punjenje bez curenja kada se koriste u uobičajenim ili razumno predvidivim uvjetima *Tocka 5 f) da elektroničke cigarete oslobađaju doze nikotina u ujednačenim razinama prilikom konzumacije u uobičajenim ili razumno predvidivim uvjetima *Tocka 5 a) Ovo nema nikakvog smisla što se tiče zaštite potrošača, Mjesecna potrošnja prosjecnog parioca je oko 120-180ml e-tekucine. Većina parioca koristi stalno iste e-tekucine i ne postoji razlog zašto se nebi mogle kupiti vece kolicine, tj spremnici vecih zapremina *Tocka 5 b) Osobe koje prelaze sa cigareta na dokazano zdraviju alternativu koja je parenje tj. konzumacija elektronicke cigarete, imaju potrebu koristiti tekucinu koja sadrzi vise od 20mg/ml nikotina. Uzevši u obzir da parenje nije pušenje, te se uopce nemoze niti priblizno opisati kolika je konzumacija e tekucine naspram kutije cigareta, niti je nacin parenja slican pusenju ako se uzme u obzir da cigaretu kada se zapali pušač mora popušiti do kraja, parioc povuče jednom i ukoliko dobije dostatnu kolicinu nikotina u mogučnosti je odloziti uredjaj za parenje, te se time rijesavati onog najveceg problema kod pušenja a to je navike *Tocka 5 e) Samim ovim priznali ste da e tekucina bez nikotina NE PREDSTAVLJA opasnost za ljudsko zdravlje u zagrijanom ili nezagrijanom obliku, te nema smisla ju ogranicavat po kapacitetima niti naljepnicama , niti slikama kao što se predlaze u ovom zakonu i samim time se nameče pitanje kako je e tekučina BEZ NIKOTINA srodni duhanski proizvod *Tocka 9 d) Ovim dijelom se zabranjuje dolazak, ili odrzavanje sajmova namijenjenim za proizvodjace te prodavace. Takvi sajmovi se odrzavaju u svim clanicama EU pa i onima koje su prihvatile TPD u punom obliku. Primljeno na znanje Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
227 Robert Križanović II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Tocka 5 a) Mjesečno potrošim od 150 do 200 ml e-tekućine te predlažem spremnike većih zapremina od 30ml, 50ml, ili 100 ml. Povećanje otpada i naravno nepotrebno povećanje prodajne cijene dovodi me u diskriminirajući položaj kao kupca. Postoje i opasnije kemikalije, recimo sredstva za čišćenje, kemikalije za kućanstvo, a prodaju se u većim pakiranjima. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
228 Saša Sedmak II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. *Tocka 5 g) da su zaštićeni od lomljenja i curenja i da imaju mehanizam koji osigurava ponovno punjenje bez curenja kada se koriste u u uobičajenim ili razumno predvidivim uvjetima Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice i Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2016/586.
229 Saša Sedmak II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. *Tocka 5 f) da elektroničke cigarete oslobađaju doze nikotina u ujednačenim razinama prilikom konzumacije u uobičajenim ili razumno predvidivim uvjetima Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
230 Saša Sedmak II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. *Tocka 5 a) Ovo nema nikakvog smisla što se tiče zaštite potrošača, Mjesecna potrošnja prosjecnog parioca je oko 120-180ml e-tekucine. Većina parioca koristi stalno iste e-tekucine i ne postoji razlog zašto se nebi mogle kupiti vece kolicine, tj spremnici vecih zapremina od 30ml, 50ml, ili 100ml. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
231 Saša Sedmak II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. *Tocka 5 b) Osobe koje prelaze sa cigareta na dokazano zdraviju alternativu koja je parenje tj. konzumacija elektronicke cigarete, imaju potrebu koristiti tekucinu koja sadrzi vise od 20mg/ml nikotina. Uzevši u obzir da parenje nije pušenje, te se uopce nemoze niti priblizno opisati kolika je konzumacija e tekucine naspram kutije cigareta, niti je nacin parenja slican pusenju ako se uzme u obzir da cigaretu kada se zapali pušač mora popušiti do kraja, parioc povuče jednom i ukoliko dobije dostatnu kolicinu nikotina u mogučnosti je odloziti uredjaj za parenje, te se time rijesavati onog najveceg problema kod pušenja a to je navike Primljeno na znanje Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
232 Saša Sedmak II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. *Tocka 5 e) Samim ovim priznali ste da e tekucina bez nikotina ne predstavljaja opasnost za ljudsko zdravlje u zagrijanom ili nezagrijanom obliku, te nema smisla ju ogranicavat po kapacitetima niti naljepnicama , niti slikama kao što se predlaze u ovom zakonu Nije prihvaćen Tekućina za elektroničke cigarete bez nikotina nije predmet ovoga zakonskog prijedloga niti same Direktive 2014/40/EU, a s obzirom na ostale sastojke mora biti označena sukladno Uredbi (EZ) 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija, kao i njihovom razvrstavanju prema Uredbi (EZ) 1272/2008.
233 Saša Sedmak II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. *Tocka 17 Smatram da bi ovo trebala donjeti tehnicki pismena osoba ili povjerenstvo koje sastoji od strucnih osoba tehnickog smjera (struka koja se time bavi npr Finomehanicari, elektrotehnicari, inzinjeri strojarstva etc)a ne dr. med. Nije prihvaćen Pravilnik će biti donesen u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/586.
234 Saša Sedmak II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. *Tocka 9 d) Ovim dijelom se zabranjuje dolazak, ili odrzavanje sajmova namijenjenim za proizvodjace te prodavace. Takvi sajmovi se odrzavaju u svim clanicama EU pa i onima koje su prihvatile TPD u punom obliku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
235 Webnet d.o.o. II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Članak 19. Stavak 5. A Koja je točno svrha regulacije obujma punjenja na 10ml? Taj propis će direktno utjecati na povećanje otpada te nepotrebno povećanje prodajne cijene. Na tržištu se nalaze znatno opasnije kemikalije, kako za korisnike tako i za okoliš, a koje se prodaju u znatno većim pakiranjima (primjerice kemikalije za kućanstvo, omekšivači rublja pakirani u šarene boce primamljive djeci). Stavak 5. B Zbog čega se limitira količina nikotina u e-tekućini na 20mg/ml a ne primjerice 18mg/ml ili 24mg/ml? Koja je točno znanstvena osnova i istraživanje koje je dovelo do zaključka da je 20mg primjereni maksimum? Osim toga to ograničenje utječe direktno na određene korisnike - kronične pušaće - koji se žele odviknuti pušenja putem osobnih isparivača a ovim ograničenjem se ta mogućnost znatno smanjuje. Stavak 5. G Ovdje puno toga nije detaljno definirano i omogućava previše slobodnog tumačenja od strane inspektorata. Primjerice: "da su zaštićeni od lomljenja" - gotovo svaki predmet je moguće slomiti. Moraju li ambalaže i uređaji imati IK certifikat otpornosti na udarce? Što znači "zaštita od curenja". Radi se o pripravku koji je po svom svojstvu - tekućina. Primjerice svaki proizvod i curi i ne curi. Ukoliko se nepravilno koristi svaki proizvod će procuriti, ukoliko se pravilno rukuje s njim proizvod neće procuriti. Tehnologija osobnih isparivača nije uvijek jednostavna po sistemu otvoriš > izvadiš > zapališ kao analogne industrijske cigarete. Ovdje se vjerojatno vodi briga o zaštiti korisnika i okoliša no ponovo postoje znatno opasnije kemikalije koje se nalaze po kućanstvima koje nisu ograničene na ovaj način. Stavak 9. Zabrana oglašavanja osobnih isparivača sprječava informiranje korisnika o zdravijoj alternativi pušenju. Primljeno na znanje Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
236 Barbara II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 19. Elektroničke cigarete ne treba uspoređivati s klasičnim duhanskim cigaretama i time ih stavljati ih u isti kalup. Elektroničke cigarete prema dosadašnjim ispitivanjima nemaju jednako štetan utjecaj na okolinu da bi se trebalo u potpunosti zabraniti pušenje u javnom prostoru (osobito beznikotinske tekućine). Postoji veliki broj znanstvenih dokaza koji tome ide u prilog. Dim cigarete sadrži kompleksni kemijski sastav koji obuhvaća preko 4000 kemijskih spojeva koji nastaju tijekom spaljivanja duhanske (klasične) cigarete. Od tih navedenih spojeva njih više od 100 su zapravo štetni i potencijalno štetni spojevi (eng. HPHCs). Iz tog razloga su zdravstvene organizacije diljem svijeta donijele zaključak da dim cigarete šteti i da uzrokuje razne bolesti kao što su tumori, bolesti srca, astma, respiratorne infekcije itd. [1] Kako bi se smanjio nastanak HPHCs spojeva došlo je do razvoja nove tehnologija zagrijavanja (Heat-not-burn Technology). Prema radu M.L. Goniewicz i sur. (2014) prisutne su značajne razlike u kemijskom sastavu duhanskog dima i aerosola e-cigarete. Npr. vidljivo je da su značajno veće koncentracije (čak i do 400x više) spojeva kao što su formaldehidi, acetaldehidi, akroleini, toluena i sl. u dimu cigareta za razliku od aerosola e-cigarete. [2]. Osim toga ispitan je utjecaj na neka fiziološka svojstva kod pušaća e-cigareta kao što su: diastolički i sistolički krvni tlak, ventrikularne sistoličke i diastoličke funkcije i krvna slika. Rezultati testiranja [3,4] nisu pokazala značajne promjene kod pušaća e-cigareta. Također velika razlika između klasičnih cigareta i e-cigareta čini prisutnost ugljičnog monoksida. Studija [5] dokazuje da pušenjem e-cigarete ne nastaje CO koji može imati utjecaj na zdravlje. Za razliku od klasičnih cigareta kod kojih je on značajno prisutan [6]. [1]. M.I. Mitova, P.B. Campelos, C.G. Gojun-Ginglinger, S. Maeder, N. Mottier, E.G.R. Rouget, M. Tharin, A.R. Tricker, Comparison of the tobacco heating system 2.2 and a cigarette on indoor air quality, Regul Toxicol. Pharm. 80 (2016) 91-101. [2]. Goniewicz ML, Knysak J, Gawron M, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tob Control. 23 (2014)133-139. [3]. Orellana-Barrios MA, Payne D, Mulkey Z, et al. Electronic cigarettes e anarrative rewiew for clinicians. Am J Med. 128 (2015) 674-681. [4]. E. Nayir, B Karacabey, O. Kirca, M. Ozdogan, Electronic cigarette (e-cigarette), JOS, 2 (2016) 1620 [5]. Orellana-Barrios MA, Payne D, Mulkey Z, Nugent K. Electronic Cigarettes-A Narrative Review for Clinicians. Am J Med. 128 (2015) 674-681. [6]. R. Tayyarah, G. A. Long, Comparison of select analytes in aerosol from e-cigarettes with smoke from conventional cigarettes and with ambient air, Regul Toxicol. Pharm. 70 (2014) 704-710. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
237 Želimir Gundić II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 20. Članak 20. Predlazem da se clanak brise u cijelosti. Zasto bi za ime bozje inhaliranje kamilice skodilo mojem zdravlju? Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno člankom 21. Direktive 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
238 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA Tražim da se naslov preformulira, jer sam naziv MJERE ZA SMANJENJE sugerira da će se nešto smanjiti, što ne mora nužno biti kako smo vidjeli u proteklih 7. godina. Također, mjere obuhvaćaju srodne proizvode kao što je elektronička cigareta koja sama po sebi znatno efikasnije smanjuje broj pušača (Pilar 2015. 110 000 bivših pušača) nego strategija povjerenstva. Novi naslov treba glasiti: "III: Mjere za POKUŠAJ smanjivanja i ograničavanja uporabe duhanskih proizvoda.". Ukoliko povjerenstvo želi ograničiti uporabu elektroničke cigarete, mora javno prezentirati razloge za takvo djelovanje i cilj koji se želi time postići. Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu.
239 MERCATUS d.o.o. III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 22. Poštovani, Tražim da se iz stavka 2. izbaci elektronička cigareta i spremnici za ponovno punjenje. Ne shvatljivo je što se ovom odredbom želi postići, odnosno koji joj je cilj, s obzirom da povjerenstvo nema nikakav dokaz da vidljivosst elektroničke cigarete može rezultirati potrošnjom duhanskih proizvoda. Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
240 MERCATUS d.o.o. III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 22. Poštovani, Tražim da se iz stavka 1. izbaci elektronička cigareta, jer ista nije tražena Direktivom i ne jasno je što se želi postići zabranjivanjem proizvoda koji je smanjio broj pušača za minimalno 110 000 tisuća. Također, upotreba elektroničke cigarete nije pušenje kao što i sami to razlikujete, ali za pušenje ste smislili hrpu propisa koji omogućavaju pušenje u zatvorenim javnim prostorima, a upotrebu elektroničke cigarete ste u potpunosti zabranili. Ovakav diskriminacijski stav upotrebljivača e-cigareta u odnosu na pušače sigurno neće biti ni ustavno održiv kod zahtjeva za ustavnosti. Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
241 Danijel Urankar III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 22. Poštovani, nikako vam u interesu ne bi smjelo biti prema srodnim proizvodima koji smanjuju konzumaciju duhanskih proizvoda pristupati represivno te zabraniti mogućnost informiranja odraslih punoljetnih potrošača o benefitima istih. Navedeni stavak gdje se spominju elektronske cigarete i uređaji namijenjeni odvikavanju od pušenja pomoću pare u potpunosti je potrebno revidirati tj. ukloniti. Posebice stavak 2) vezan za izlaganje proizvoda na prodajnim mjestima. U zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda morali bi biti navedeni učinkoviti alati za smanjenje pušenja a ne posezati za alatima koje zabranjuju upotrebu, izlaganje, informiranje i vidljivost na prodajnim mjestima proizvoda koji upravo služe za odvikavanje od pušenja. Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
242 Petra Lež III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 22. Članak 22 stavka 2 zabranjuje promidžbu i oglašavanje proizvoda iz stavka 1. tog članka, između ostalog i proizvod koji pomaže u borbi protiv ovisnosti o cigaretama, dok istovremeno svako ljeto gledamo "Pozdrave iz Rovinja", alkoholna (ali klasificirana kao prehrambena) pića su prisutna u svakoj drugoj reklami na nacionalnim i komercijanim TV kanalima, svaki vikend su promocije alkoholnih pića po raznim klubovima u Hrvatskoj gdje se kreće nemali broj maloljetnih osoba i osoba sklonih ovisnostima. Ali, osobni isparivač je đavolje djelo i treba ga skrivati pod roletama u prodavaonicama, u mračnom kutku komentirati kako nam je promijenio život nabolje, skrivati se i sramiti što si korištenjem njega želimo pomoći u borni protiv ovisnosti o nikotinu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
243 TDR d.o.o. III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 22. Predlažemo izmjenu članka 22. stavka 2. i 6., na način da isti glase: »Članak 22. (2) Zabranjena je izravna i neizravna promidžba i oglašavanje proizvoda iz stavka 1. ovoga članka. Pod izravnom promidžbom duhanskih proizvoda smatra se i izlaganje pojedinačnih pakiranja cigareta i ostalih duhanskih proizvoda, na vidljivim pozicijama u i na prodajnim mjestima, bilo koje vrste, gdje se prodaju duhanski proizvodi. (6) Objavljivanje podataka o kakvoći i drugim svojstvima proizvoda iz stavka 1. ovoga članka u stručnim knjigama, časopisima i drugim stručnim publikacijama namijenjenim obavješćivanju proizvođača ili prodavača tih proizvoda ne smatra se oglašavanjem u smislu ovoga Zakona.« Nadalje, predlažemo novi stavak 7., koji glasi: »(7) Ne smatra se promidžbom i oglašavanjem iz stavka 2. ovoga članka, izlaganje elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu, te Novih duhanskih proizvoda na prodajnim mjestima gdje se ti proizvodi prodaju, uključujući i objavljivanje obavijesti o kvaliteti i drugim svojstvima tih proizvoda na prodajnom mjestu gdje se ti proizvodi prodaju, uključujući i informaciju o maloprodajnoj cijeni tih proizvoda, pod uvjetom da takve obavijesti sadrže zakonom propisano zdravstveno upozorenje u površini od najmanje 10% površine predmetne obavijesti.« , te sadašnji stavak 7. postaje stavak 8. Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
244 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 22. Tražim BRISANJE elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje iz članka 2., jer povjerenstvo nije ponudilo razloge za takvo djelovanje. Nadasve, jedina smo država u svijetu koja ima ovakvu odredbu. JEDINA. Zar Vi znate nešto više nego svi ostali znanstvenici i povjerenstva u svijetu? Pa izađite van onda sa takvim podacima. Također, nejasno je koji se cilj želi postići, jer naprosto povjerenstvo nije objasnilo razloge za ograničavanje upotrebe elektroničkih cigareta. Ovo je skandal svijetskih razloga. Samo ću vam napomenuti da spremnici za ponovno punjenje sa ili bez nikotina izgledaju ISTO! Što je onda cilj ovakve mjere??? Novi tekst treba glasiti: "(2) Zabranjena je izravna i neizravna promidžba i oglašavanje proizvoda iz stavka 1. ovoga članka. Pod izravnom promidžbom proizvoda iz stavka 1. ovoga članka smatra se i izlaganje pojedinačnih pakiranja cigareta i ostalih duhanskih i srodnih proizvoda na vidljivim pozicijama u i na prodajnim mjestima, bilo koje vrste, gdje se prodaju duhanski i srodni proizvodi, uključujući ponudu tih proizvoda. Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
245 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 22. Tražim BRISANJE elektroničkih cigareta iz članka 1., jer povjerenstvo nije ponudilo razloge za takvo djelovanje i u suprotnosti je sa preporukama mnogih znanstvenika. Pogledati The Lancet, volume 385, 9972, March 2015. Novi tekst glasi: "Zabranjeno je sponzoriranje događaja, aktivnosti ili pojedinaca s ciljem, učinkom ili mogućim učinkom izravne ili neizravne promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, uključujući bezdimne duhanske proizvode te biljnih proizvoda za pušenje." Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
246 Nikša Tironi III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 22. Točka 2 je potpuno nejasna te ne vidim nikakvog smisla da se sve što je vezano uz osobne isparivače mora skrivati. Regulativa svrstava sve u jedan koš a isparivač nije jedna cijelina pa tako mnoge druge stvari bi po ovom trebalo također "skriti" glede prodaje. Mod,tank, potrošni materijal i sve ostalo osim etekućine (sa ili bez nikotina) je u principu popratno sredstvo i ako se rizle,baterije,šibice,upaljači... ne moraju skrivati onda nebi smilo ni ovo jer to je upravo ista stvar kad se gleda sa stajališta osobnog isparivača. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
247 CVA (CROATIAN VAPE ASSOCIATON) III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 22. Članak 22. (2) Zabranjena je izravna i neizravna promidžba i oglašavanje proizvoda iz stavka 1. ovoga članka. Pod izravnom promidžbom proizvoda iz stavka 1. ovoga članka smatra se i izlaganje pojedinačnih pakiranja cigareta i ostalih duhanskih i srodnih proizvoda, elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu na vidljivim pozicijama u i na prodajnim mjestima, bilo koje vrste, gdje se prodaju duhanski i srodni proizvodi, uključujući ponudu tih proizvoda. Ne razumijemo koja je racionalna osnova za skrivanje ovih proizvoda. Štoviše, skrivat će se tekućine s nikotinom, dok se one bez nikotina neće skrivati?! Predlažemo izuzimanje elektroničkih cigareta i opreme iz ovog članka Prijedlog izmjena: Zabranjena je izravna i neizravna promidžba i oglašavanje proizvoda iz stavka 1. ovoga članka. Pod izravnom promidžbom proizvoda iz stavka 1. ovoga članka smatra se i izlaganje pojedinačnih pakiranja cigareta i ostalih duhanskih i srodnih proizvoda, elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu na vidljivim pozicijama u i na prodajnim mjestima, bilo koje vrste, gdje se prodaju duhanski i srodni proizvodi za pušenje, uključujući ponudu tih proizvoda. Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
248 Želimir Gundić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 22. Članak 22. Iz cijelog clanka izbaciti ˝električnu cigaretu˝ i sve u vezi koristenja osobnog isparivaca. Razboritom covjeku objasnjenje zasto sigurno nije potrebno. Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
249 Stella decoro doo III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 22. Molim predlagatelja zakona da još jednom pročita prijedlog Članka 22 stavak 2 Ja osobno ne razumijem koja je osnova za skrivanje "elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu" Hvala Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
250 Ivica Malovć III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 22. Točka 2 Uredjaj koji se moze koristiti za parenje ne sadrzi e-tekucinu, on se ne moze koristiti za konzumaciju nikotina. kako je taj uređaj duhanski srodan proizvod ? Po tom principu nebi smjele u trgovinama biti izložene baterijske svjetiljke , Bilo koja vrsta baterija , upaljači , šibice , itd itd jer sve to spada po ovoj direktivi pod duhanski srodan proizvod. Spremnici za punjenje također , ako su prazni , ako ništa 'štetno' nemože ispariti iz njih .... Ova stavka je užasno nejasna i nedefinirana i na kraju totalno besmislena . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
251 Saša Sedmak III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 22. Točka 2 UIredjaj koji se moze koristiti za parenje ne sadrzi e-tekucinu, on se ne moze koristiti za konzumaciju nikotina. Samim tim nema razloga da ga se ne prikazuje na policama ducana jer se vecina tih uredjaja mogu koristiti i za druge namjene osim kao elektricne cigarete. Štoviše sami uredjaji nisu duhanskog podrijetla, niti sadrze duhanske dijelove. "Spremnici za punjenje", ukoliko su prazni, isto tako nebi trebali biti obuhvaceni ovom zabranom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
252 Webnet d.o.o. III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 22. Članak 22. st 2. Članak je nejasno napisan i dopušta nadležnim ispaktorima previše manevarskog prostora i slobodnog tumačenja a samim time i probleme. S obzirom na tehnologiju samih osobnih isparivača trebalo bi zakonom prvo obuhvatiti i definirati sve varijante i izvedenice osobnih isparivača i dodataka za iste kako bi se oni mogli uključiti u zakon. Smije li se primjerice MOD koji je sastavni dio osobnog isparivača (ali ima i druge funkcije) izlagati ili ne? Što je primjerice sa vatom, žicama i sličnom opremom koja je sastavni dio osobnog isparivača no koristi se i u druge svrhe? Ovdje se treba ili detaljno definirati osobni isparivač (e-cigareta) ili ih izuzeti iz ovog članka s obzirom da može uzrokovati čitavo mnoštvo nejasnoća u slučaju inspekcijskog nadzora. Prijedlog izmjene: Zabranjena je izravna i neizravna promidžba i oglašavanje proizvoda iz stavka 1. ovoga članka. Pod izravnom promidžbom proizvoda iz stavka 1. ovoga članka smatra se i izlaganje pojedinačnih pakiranja cigareta i ostalih duhanskih i srodnih proizvoda, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu na vidljivim pozicijama u i na prodajnim mjestima, bilo koje vrste, gdje se prodaju duhanski i srodni proizvodi za pušenje, uključujući ponudu tih proizvoda. Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
253 Petra Lež III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. U članku 23 stavku 7, zabranjuje se prodaja i kupovina proizvoda iz stavka 1., kao i spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu upotrebu putem Inteneta kao i prekogranična prodaja na daljinu? Zbilja? U 2017. godini smo, a vi ograničavate kupoprodaju preko Interneta? Stavljate korisnike osobnih isparivača koji ne žive u većim gradovima u nepovoljan položaj i tražite od njih da putuju u velike gradove ili da se vrate na industrijske cigarete koje će se i dalje moći kupovati na svakom kiosku.Tražim obrazloženje ove odredbe jer diskriminira potrošače osobnog isparivača u odnosu na pušače industrijskih cigareta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
254 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Tražim da se u potpunosti briše članak 5., jer je u suprotnosti sa Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima. Jedino policijski službenik ima pravo na utvrđivanje identiteta osobe. Nije prihvaćen Ako osoba odbije pokazati odgovarajuću ispravu, prodavač je obvezan uskratiti prodaju traženoga proizvoda.
255 Marko Šafran III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Članak 23 stavak 7 me vrača na asocijaciju Sjeverne Koreje, kaže zabranjuje se internet prodaja..... Jel to moguće u 21.st. Čudim se u čudu i ne vjerujem svojim očima da to piše.... Zašto ja uredno ne bih smio svojim vlastitim sredstvima kupiti nešto preko interneta s obzirom da osobni isparivać sam po sebi nije duhanski proizvod, nije oružje, nije nijedna vrsta narkotika, osobni isparivač se sastoji od kućišta (plastika drvo aluminij) u kojem se nalazi ili ne nalazi elektronički čip sa displejom ovisno o vrsti isparivača i željeznim (ss) 510 konektorom , dok spremnik se sastoji od kombinacije plastike, željeza(ss), aluminija i stakla , ovisno o vrsti... Zatvaranjem vrata slobodnog tržišta, osim diskriminacije naše skupine, uskraćujete nam demokratsko pravo na slobodu.....zašto ne bi zabranili kupnju starih ,po život opasnih automobila u inozemstvu, il kupnju odjeće, obuće ....ovo je nevjerojatno, kontraverzno i apsurdno.... Ne živim u Sjevernoj Koreji i ne želim da Hrvatska to postane Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
256 Yvonne Huđek III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. EU Direktiva NE PROPISUJE DA SE MORA zabraniti prodaja putem interneta, to je čisto volja našeg zakonodavstva. http://ec.europa.eu/health/tobacco/products_en "allows Member States to prohibit internet sales of tobacco and related products," NIJE OBAVEZNO! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
257 Nikša Tironi III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. članak 23. st 7 Ne znam odakle potreba za ukidanjem internet prodaje osim svjesnog plana da se u što većoj mjeri i ćim brže cijeli pojam i uporaba osobnog isparivača zabrani i iskorjeni što pogoduje samo jednoj industriji a ne korisnicima. Pošto je i sada sama nabava većinom bazirana na internetu jer nema previše profesionalnih shopova po gradovima time bi direktno zakinili sadašnje i buduće korisnike osobnih isparivača bez ikakvog razloga jer većina nas ne živi blizu takvih shopova (kojih izgleda da sada bude još i manje ako iti jedan i opstane nakon ovih zakona). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
258 Mario Vidić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Članak 23.st.7 Spremnik za ponovno punjenje termin jer ne kužim dali se misli tank isparivača koji je njegov sastavni dio ili na bočicu za tekučinu koju budemo u trgovini mjenjali za punu , a ograničavanje kupovine preko interneta u današnje vrijeme je pogodovanje pojedinim lobijima koji imaju rasporostrnjenu mrežu trgovina nemogu shvatiti zašto se elektrončki uređaj nebi mogao kupovati na internetu u ktom još u kojem se može koristiti tekučina bez nikotina. Po takvom bi če ograničena i prodaja čajeva za inhaliranje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
259 Marija Jelčić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Zabranom prodaje na daljinu i internet prodaje osobnih isparivača, pogoduje se samo duhanskoj industriji jer će korisnici biti prisiljeni kupovati obične cigarete, predpostavljam da ste svjesni toga. Mislim da bi se osobni isparivači trebali maknuti iz Članka 23.st.(7) Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno u dijelu ograničavanja prodaje i kupnje elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu putem Interneta.
260 Dominik Jerkovic III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Članak 23. 7) Ne vidim svrhu zabrane prodaje na daljinu, jer osobni isparivač je kao i svaki drugi elektronički uredaj koji posjeduje 99.9% građana RH i time se uskraćuje osobni izbor građana tj. korisnika OSOBNOG ISPARIVAČA koji pokušavaju riješiti se otrova industrijskih cigareta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
261 CVA (CROATIAN VAPE ASSOCIATON) III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Članak 23. 7) Zabranjuje se prodaja i kupnja proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, kao i spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu putem Interneta, kao i prekogranična prodaja na daljinu. Ukidanjem prekogranične i internet prodaje, sva mjesta koja nemaju specijalizirane dućane e-cigareta ostat će zakinuta za dostupnost i mogućnost kupovine ovih proizvoda. Direktiva zabranjuje prekograničnu prodaju, ali apsolutno ništa ne govori o internet prodaji unutar zemlje članice. Prijedlog izmjena: Članak 23. st. (7) „Zabranjuje se prekogranična prodaja na daljinu proizvoda iz stavka 1. ovog članka.“ Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno u dijelu ograničavanja prodaje i kupnje elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu putem Interneta.
262 Tomislav Dević III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Vezano za stavak 7 članka 23. Ne vidim smisao zabrane internetske i prekogranične prodaje. Sama EU nije propisala da se zabranjuje prekogranična prodaja već je to isključivo na državama članicama hoće li zabraniti ili ne. Postavlja se pitanje je li Hrvatska uistinu tako jaka ekonomija da može zabraniti prekograničnu prodaju i onemogućiti poduzetnike iz ove industrije u obavljanju njihove djelatnosti. Zašto zabraniti prodaju proizvoda koji su ionako morali zadovoljiti stroge kriterije TPD-a te koji su prošli opsežna testiranja i zadovoljili visoke standarde kvalitete kako bi uopće mogli biti prisutni na tržištu. Opet donosimo zakon koji ide na štetu naših građana, potrošača i poduzetnika - Razlog nepoznat. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
263 Mario Mustać III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Vrlo je besmisleno zabraniti kupnju OSOBNIH ISPARIVAČA (ne e-cigareta kao što se pogrešno navodi u prijedlogu zakona) preko interneta i izvan granica Europske unije jer: 1. Time se uskraćuje osnovna stavka modernog društva, demokracija i sloboda građana da kupuje proizvode iz cijelog svijeta, a ne da živimo kao zatvoreno gospodarstvo. Meni je veliki problem bio kupiti OSOBNE ISPARIVAČE jer nedolazim iz velikog grada gdje ih je zasada jedino moguće nabaviti. (Ako se ovaj zakon usvoji, kupiti osobne isparivače će postat još veći problem što vam nije u interesu jer je znanstveno dokazano da je njihova štetnost nije ni približna onoj od običnih cigareta). Ovime mnogim ljudima uskraćujete vjerojatno jedini mogući nain da se ostave štetnih cigareta i vama olakšaju proračun ministarstva zdravlja . 2. Osobni isparivači u sklopu sebe nesadrže ništa što bi se moglo smatrati stvarateljem ovisnosti te je potpuno besmisleno zabraniti internet prodaju takvih proizvoda. Kao da zabranjujete prodaju mobitela preko interneta, i jedno i drugo su električni uređaji i nebi se smjelo praviti zakonsku razliku između njih. Vrlo sam razočaran neprofesionalnim pristupom stvaranja ovog zakona i smatram da je potrebno da se napravi revizija i kontaktira sa hrvatskim udgugama koje su upoznatije sa situacijom korištenja osobnih isparivača i njihove (ne)štetnosti Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
264 Bojan Banjac III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Osobne isparivače nije moguće kupiti u bilo kojoj trgovini. Ovim člankom se kupca koji je odlučio rekreativno pariti (korištenje bez nikotinske tekućine) ili pušača koji se pokušava odviknuti od analognih cigareta diskriminirati time da ako isti nije u nekom od većih gradova gdje postoje fizičke trgovini koja prodaju osobne isparivače navedeni tip proizvoda neće moći kupiti. Niti jedna direktiva Europske Unije nigdje ne govori o prodaji unutar zemlje članice, spominje se (i brani) samo prekogranična prodaja. Postavlja se pitanje da li se ovim internet trgovina želi marginalizirati u odnosu na tradicionalna trgovine? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
265 Želimir Gundić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Članak 23. Iz cijelog clanka izbaciti osobne isparivace Stavak (10) Zabranjuje se prodaja duhana za oralnu uporabu. Izbaciti, posto snus ne predstavlja opasnost na ljudsko zdravlje. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno u dijelu ograničavanja prodaje i kupnje elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu putem Interneta.
266 Želimir Gundić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Članak 23. (2) Proizvode iz stavka 1. ovoga članka ne smiju prodavati osobe mlađe od 18 godina. Stavak obrisati jer se kosi sa previse zakona i unosi nepotrebnu zbrku u inako prenapregnute hrvatske zakone. Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima.
267 Viktor Huis III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. članak 23. st 7 Osobne isparivače treba izuzeti iz ovog članka: - ukoliko se ograniči prodaja ograničit će se i dostupnost pušačima industrijskih cigareta koji žive van većih gradova i mjesta te nemaju dostupno u neposrednoj blizini kupiti osobni isparivač ili tekućinu. - EU direktiva ne propisuje da se mora zabraniti prodaja putem interneta unutar granica države Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno u dijelu ograničavanja prodaje i kupnje elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu putem Interneta.
268 Hrvoje Šavor III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Članak 23. stavak 7. Ograničenje prodaje putem interneta nije propisano od strane EU direktive, tu prvenstveno mislim na osobne isparivače. Uređaji nisu dostupni svima u svim mjestima kao cigarete, ovim zakonom bi uskratili pušačima da kupe uređaj ili refill osim ukoliko se isti ne nalaze u ponudi u njihovoj neposrednoj blizini - a prema mojim saznanjima samo se u 4 veća grada u RH nalaze shopovi, svima ostalima je tehnologija nedostupna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
269 Marko Jagarčec III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. (7) Zabranjuje se prodaja i kupnja proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, kao i spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu putem Interneta osobama mlađim od 18 godina. Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
270 Stella decoro doo III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Članak 23. st. 7. EU direktiva ne zabranjuje prekograničnu prodaju ili intenet prodaju "elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu" Na osnovu čega to predlažete u Članak 23. st. 7. ? Kada to ne piše u EU direktivi.. Hvala !! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
271 Ivica Malovć III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Članak 23. st. 7. Osobni isparivači nisu raširena pojava kao i industrijske cigarete koje se mogu kupiti doslovno u svakoj trgovini. Ovom stavkom se direktno nameće volja zakonodavca da ako kupac nema u svom mjestu lokaciju gdje može kupiti osobni isparivač da ga niti ne može nabaviti. Nadalje, direktiva Europske Unije nigdje ne govori o prodaji unutar zemlje članice, spominje se (i brani) samo prekogranična prodaja. Dali če se ovim smijerom u budučnosti zabraniti kompletno internet trgovina i vračamo se u prošlost . Demokratsko društvo i sloboda trgovanja Članak 23. st. 1. Molimo novcanu kaznu za prodavaca ali kupca koji prodaju odnosno kupuju duhanske i srodnih proizvode, uključujući bezdimne duhanske proizvode te biljne proizvode za pušenje, elektroničkih cigareta, ukoliko su mlađi od 18 godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
272 Robert Križanović III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Prilikom prodaje aparati, baterije i spremnici nemaju ništa nikotinsko, a tekućine su sukladno zakonu upakirane i označene te se nadam da će zakonodavac prepoznati razliku između industrijskih cigareta i osobnih isparivača i sukladno tomu promijeniti zakon. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
273 Saša Sedmak III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Članak 23. st. 10 "Zabranjuje se prodaja duhana za oralnu uporabu" Zašto? Dokazano je da konzumacija Snus-a ( duhana za oralnu uporabu ) apsolutno negira mogučnost raka pluca. Nema sekundarnog dima. Samim tim manje je štetan od cigareta koje se smiju konzumirati. Nije prihvaćen Navedeno je sukladno članku 17. Direktive 2014/40/EU.
274 Saša Sedmak III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Članak 23. st. 7. Osobni isparivači nisu raširena pojava kao i industrijske cigarete koje se mogu kupiti doslovno u svakoj trgovini. Ovom stavkom se direktno nameće volja zakonodavca da ako kupac nema u svom mjestu lokaciju gdje može kupiti osobni isparivač da ga niti ne može nabaviti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
275 Saša Sedmak III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Članak 23. st. 1. Molimo novcanu kaznu za prodavaca ali kupca koji prodaju odnosno kupuju duhanske i srodnih proizvode, uključujući bezdimne duhanske proizvode te biljne proizvode za pušenje, elektroničkih cigareta, ukoliko su mlađi od 18 godina. Prihvaćen Člankom 39. ovoga zakonskog prijedloga propisuje se da kada nadležni inspektor utvrdi da se duhanski i srodni proizvodi, elektroničke cigarete, spremnici za punjenje i ulošci za jednokratnu uporabu prodaju osobama mlađim od 18 godina, odnosno da ih prodaju osobe mlađe od 18 godina, usmenim će rješenjem u zapisniku, sukladno propisima o trgovini, zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi obavljanje djelatnosti trgovine na rok od 30 dana do šest mjeseci Novčana kazna za prodaju duhanskih i srodnih proizvoda i elektroničke cigarete osobama mlađim od 18 godina ili ako ih prodaje osoba mlađa od 18 godina je propisana člankom 40. ovoga zakonskog prijedloga.
276 Webnet d.o.o. III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Članak 23. st. 7. molim da se osobni isparivači i spremnici za ponovno punjenje izuzmu iz ovog dijela zakona. Razlozi: 1. Osobni isparivači nisu raširena pojava kao i industrijske cigarete koje se mogu kupiti doslovno u svakoj trgovini, kiosku, benziskoj crpki. Ukidanjem prodaje osobnih isparivača putem interneta direktno uskračujete osnovno demokratsko pravo građana a to je stvar osobnog odabira odnosno pušači koji žele prestati pušiti uz pomoć osobnih isparivača neće to moći jer neće imati mogućnost kupiti taj proizvod. Ovim stavkom se direktno nameće volja zakonodavca da ako građanin nema u svom mjestu lokaciju gdje može kupiti osobni isparivač da ga ne može niti nabaviti. 2. EU Direktiva NE PROPISUJE DA SE MORA zabraniti prodaja putem interneta, to je čisto volja našeg zakonodavstva. http://ec.europa.eu/health/tobacco/products_en "allows Member States to prohibit internet sales of tobacco and related products," Dakle, nije obavezno. 3. Strah da će internetska prodaja omogućiti dostupnost osobnih isparivača široj populaciji te potaknuti novi val ovisnosti o nikotinu nije utemeljen. Istraživanja trenutno govore da: - osobni isparivači vrlo vjerojatno ne potiču stvaranje novih koristnika odnosno nepušač neće posegnuti za osobnim isparivačem samo zato jer je dostupan ili "in" - ako se osobni isparivači konzumiraju od strane mlađe populacije u velikom broju slučajeva se radi o već pušaćima analognih induistrijskih cigareta. Ta populacija će i dalje nastaviti pušiti obične cigarete bez obzira na dostupnost osobnih isparivača na internetu ili ne. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno u dijelu ograničavanja prodaje i kupnje elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu putem Interneta.
277 Stella decoro doo III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Članak 23. (7) Vlasnik sam tvrtke Stella decoro d.o.o. I bavim se prodajom el. cigareta od 2011.g. pod brendom Ecigareta.hr. Novim zakonom se poistovjećuje obična cigareta sa elektronskom što nema nikakvog smisla, i stavlja nas se u istu skupinu što nam ne omogućava daljnju prodaju i poslovanje tvrtke. Naravno iz tog dolazi do smanjenja radnih mjesta i ne željenih otkaza. Elektronska cigareta nema štetnih sagorjevanja i lošeg utjecaja na ljude u prostoriji prema istraživanjima koja su obavljena u zemljama EU. Naravno da se ne može prodavati mlađima od 18.g. jer tekućina sadrži nikotin, a u našoj tvrtki je pravilo da se istima ne prodaje ni tekućina bez nikotina a ni uređaji bez osobnog dokumenta ili punoljetne osobe. Što se tiće zabrane spremnika po novom zakonu ne vidim logiku, spremnik je prostor u koji nešto uljevate, to može biti tekućina bez nikotina to je isto kao da zabrane prodaju upaljača i šibica, bez njih ne možete pripaliti cigaretu, a dozvoljeno je štampanje na iste i djeljenje u reklamne svrhe što po meni isto potiče pušenje cigareta. Kroz godine poslovanja upoznao sam puno ljudi koji su se zbog bolesti prebacili na elektronsku cigaretu i osječaju se puno bolje, te puno njih koji su se zbog iste odvikli od korištenja obje. Imamo puno kupaca koji žive u manjim mjestima oko našeg grada i nisu u mogučnosti dolaziti po tekućine te je zabrana web prodaje isto tako loša i za potrošaće i za tvrtke. Smatram da će novi zakon u ovom obliku štetiti svima kako potrošaćima tako i tvrtkama koje prodaju elektronske cigarete te će potaknuti potrošaće da se vrate običnim cigaretama koje su 95% štetnije. Nadam se da će Vlada prepoznati razliku između običnih i elektronskih cigareta i sukladno tome izmjeniti zakon jer uistinu aparati, baterije i spremnici nemaju ništa nikotinsko prilikom prodaje, a tekućine su sukladno zakonu upakovane i označene. Unaprijed hvala! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
278 Tomislav Dević III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Smatram da prodaje e-tekućina i e-cigareta putem interneta ne bi trebala biti zabranjena s obzirom da još uvijek ima premalo specijaliziranih prodavaonica ovih proizvoda. Ovom zabranom bi se na neki način korisnike e-cigareta koji ih koriste za odvikavanje i koji su prešli na korištenje istih zbog dokazane manje štetnosti od klasičnih cigareta primoralo na kupnju odnosno povratak na klasične cigarete. Prodaja e-tekućina na našem tržištu se većinom odvija putem interneta zbog premalog broja specijaliziranih prodavaonica što svakako nije slučaj sa klasičnim duhanskim proizvodima koji su korisnicima dostupni gotovo na svakom prodajnom mjestu. Zaključak je da se zabranom internetske prodaje na neki način pogoduje duhanskoj industriji zbog gore navedenih razloga. Kao što znamo, sve e-tekućine morale su biti registrirane u nadležna tijela EU a samim time su morale zadovoljiti stroge kriterije kao što su razna izvješća i emisijske testove koji su i dokazali puno manju štetnost i izloženost korisnika raznim sumnjivim sastojcima kojih u klasičnim cigaretama ima na tisuće. Stoga nema smisla ograničiti prodaju i dostupnost takvih proizvoda koji u konačnici nemaju takvu štetnost i koji su zadovoljili stroge kriterije EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
279 MERCATUS d.o.o. III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 24. Poštovani, Tražim da se korištenje elektroničkih cigareta i dalje naziva UPOTREBOM, a ne pušenjem u stavku 1. Kontradiktorni ste sami sebi. Nije prihvaćen Zabranjuje se pušenje i konzumacija duhanskih i srodnih proizvoda, uključujući bezdimne duhanske proizvode, elektroničkih cigareta i biljnih proizvoda za pušenje prilikom javnih nastupa i prikazivanje na televiziji osoba koje puše ili konzumiraju proizvode iz ovoga stavka.
280 Želimir Gundić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 24. Članak 24. Iz clanka izbaciti osobni isparivac. Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
281 MERCATUS d.o.o. III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Predlažemo izmjenu članka 25. stavka 1., na način da isti glasi: »Članak 25. (1) Zabranjuje se pušenje duhanskih proizvoda, biljnih proizvoda i vodenih lula u svim zatvorenim javnim prostorima. Uporaba elektroničkih cigareta zabranjuje se u zatvorenim javnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost iz područja zdravstvene zaštite djece, socijalne skrbi te odgoja i obrazovanja maloljetnika.« Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
282 Danijel Urankar III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Poštovani, iz navedenog članka potrebno je izuzeti upotrebu elektronskih cigareta. Elektronska cigareta tj. osobni isparivač ne proizvodi dim već paru koja svojim svojstvima ne utječe loše na okolinu tj. nema pasivnog pušenja i kancerogenih spojeva koji nastaju izgaranjem. Nema studije niti podataka koji ukazuju na štetan utjecaj na okolinu te sam mišljenja da bi odluku o upotrebi osobnih isparivača u zatvorenim prostorima trebao biti vlastiti odabir vlasnika ili upravitelja prostora a ne zakonska regulativa. Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu. Ovim zakonskim prijedlogom ne predlaže se zabrana prodaje elektroničkih cigareta, ali se predlaže zabrana konzumacije istih u zatvorenim javni prostorima u kojima nije dozvoljeno niti pušenje. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
283 TDR d.o.o. III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Predlažemo izmjenu članka 25. stavka 1., na način da isti glasi: »Članak 25. (1) Zabranjuje se pušenje duhanskih proizvoda, biljnih proizvoda i vodenih lula u svim zatvorenim javnim prostorima. Uporaba elektroničkih cigareta zabranjuje se u zatvorenim javnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost iz područja zdravstvene zaštite djece, socijalne skrbi te odgoja i obrazovanja maloljetnika.« Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
284 HOK III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Jedinica područne samouprave određuje "nepušačke zone", čl. 25, st. 6 Jedinica područne (regionalne) samouprave, svojom odlukom određuje javni prostor u kojem je zabranjeno pušenje. Istina, ovo se ne odnosi na otvorene prostore, javne i privatne, međutim, kod donošenja ovakve odluke, ministarstvu se dostavlja popis objekata u navedenoj zoni, koji imaju rješenje o zadovoljavanju odgovarajućih uvjeta prema kojima je u lokalima moguće pušenje. Ako su dva susjedna lokala, jedan u nepušačkoj zoni, a drugi par metara dalje u pušačkoj, kakva je to ravnopravna tržišna utakmica? Kako će područna samouprava određivati ove zone i radi li se ovdje o mogućnostima velikih manipulacija kod određivanja zona? Predlažemo da se u članku 25, stavak 6 i 7 ukinu. Prihvaćen Prihvaća se.
285 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Direktiva ne navodi obvezu zabrane korištenja elektroničkih cigareta u javnim prostorima. Smatram kako je bitno napraviti jasnu razliku između proizvoda koji su namjenjeni pušenju i onih koji to nesumnjivo nisu, kao što je elektronička cigareta. Ipak, razumijevajući stajalište o mogućem povezivanju čina pušenja i čina korištenja elektroničke cigarete, predlažemo da se za elektroničke cigarete jasno odrede javni prostori u kojima njihovo korištenje ne bi bilo moguće sukladno Zakonu, a kako navodim u prijedlogu izmjene relevantnog Zakona: "Zabranjuje se pušenje duhanskih proizvoda, biljnih proizvoda i vodenih lula u svim zatvorenim javnim porstorima". Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
286 Nikša Tironi III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Mislim da svaki javni prostor treba sam odlučiti kakav će biti i što dopuštati i sukladno tome imati takvu prostoriju/e i uvjete. Nije prihvaćen Cilj ovoga zakonskog prijedloga je zaštita zdravlja ljudi, posebno mladih ljudi te ispunjavanja obveza prema Okvirnoj konvenciji Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
287 Marija Jelčić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Svaki javni prostor bi sam trebao donijeti odluku o tome da li se smiju koristiti osobni isparivači, posebno robni centri u kojima se može kupiti osobni isparivač i pri kupnji bi se naravno trebao i isprobati.Zabrana korištenja na svim javnim mjestima bi nanijela štetu tvrtkama koje tamo prodaju i naravno djelatnicima jer bi se ta prodajna mjesta morala zatvoriti. Još više nezaposlenih u LIJEPOJ NAŠOJ!!!!!!!!!!! Nije prihvaćen Cilj ovoga prijedloga zakona je zaštita zdravlja ljudi, posebno mladih ljudi te ispunjavanja obveza prema Okvirnoj konvenciji Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
288 CVA (CROATIAN VAPE ASSOCIATON) III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Članak 25. (1) Zabranjuje se pušenje duhanskih i srodnih proizvoda, biljnih proizvoda i uporaba elektroničkih cigareta s ili bez nikotinskog punjenja i vodenih lula u svim zatvorenim javnim prostorima. Predlažemo da svaki javni prostor samostalno može odlučivati o upotrebi elektroničkih cigareta u svom prostoru. Nije prihvaćen Cilj ovoga prijedloga zakona je zaštita zdravlja ljudi, posebno mladih ljudi te ispunjavanja obveza prema Okvirnoj konvenciji Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
289 Bojan Banjac III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Članak 25., Točka (1) Vlasnik prostora bi sam trebao odlučiti o dozvoli uporabe osobnih isparivača u svom prostoru. Zabrana korištenja osobnih isparivača u javnim prostorima nije propisana direktivom EU. Izvor: "US National Library of Medicine" - National Institutes of Health https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998 Nije prihvaćen Cilj ovoga prijedloga zakona je zaštita zdravlja ljudi, posebno mladih ljudi te ispunjavanja obveza prema Okvirnoj konvenciji Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
290 Udruženje ugostitelja Zagreb III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Udruženje ugostitelja Zagreb predlaže u članku 25. brisati stavak 6. i 7. odnosno brisati sve odredbe o tzv. „nepušačkoj zoni“. Razlog za brisanje odnosno odustajanje od nepušačkih zona je moguća zlouporaba i dovođenje ugostitelja u neravnopravan položaj. Prihvaćen Prihvaća se.
291 Mario Knežević III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Molim vas recite mi hoće li to biti odvojeni prostori za korisnike "el. cigareta" od onih za pušače jer to dvoje nikako ne ide zajedno. Dapače, kao da izdvojite prostor u koji se moraju skrivati alkoholičari a sa njima obavezno i lječeni alkoholičari (bez obzira što sada piju "bezalkoholno pivo") Ako će korisnici "e cigareta" dobiti izdvojeni prostor odvojen od prostora za pušača, mislim da bi u taj isti prostor trebali ići i svi konzumenti toplih napitaka (čajeva posebno) jer je učinak na prostor sličan ... :-)... (malo ironije ne može smetati, jer kompletan dio ovog prijedloga zakona koji se tiče "ecigarete" je blago rečeno ironičan , ciničan ili ga je radio netko tko nema pojma o tome) Primljeno na znanje Cilj ovoga prijedloga zakona je zaštita zdravlja ljudi, posebno mladih ljudi te ispunjavanja obveza prema Okvirnoj konvenciji Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. uzimajući kao polazište visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja, a budući da se konzumiranjem e cigareta oponaša i normalizira pušenje kao radnja, elektroničke cigarete mogu predstavljati međukorak prema ovisnosti o nikotinu te konačno i tradicionalnoj konzumaciji duhana. Stoga je iz navedenog razloga prikladno usvojiti restriktivan pristup.
292 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Protivimo se odredbama kojima se omogućuje proglašenje nepušačkih zona općinama i gradovima, a osobito županijama (jer bi se time uplitale u poslove JLS!) – time se ne postiže nikakav napredak u zaštiti zdravlja i smanjenju pušenja, nego samo dodatno vrši udar na ugostiteljsku djelatnost. Postojanjem lokala u kojima je dozvoljeno i u kojima je zabranjeno pušenje, svakome je omogućeno pravo na izbor. Predlažemo da se za bolji učinak borbe protiv pušenja pojačaju odgojni programi djece i mladeži te kontinuirano organiziraju besplatni programi odvikavanja od pušenja, umjesto da se formalno odrađuju zadaci koji ne donose rezultate, a čiji teret se prebacuje na tuđa leđa. I sama Vlada stalno ponavlja kako će poboljšati poslovnu klimu na način da se ne smiju stalno mijenjati uvjeti poslovanja i rada, ali se obrasci ponašanja ne mijenjaju – prije nekoliko godina ugostitelji su investirali znatna sredstva da bi ispunili propisane uvjete za pušačke prostore, a samo nekoliko godina kasnije nekima ta investicija pada u vodu jer se ideje i zamisli stalno mijenjaju! Cijela borba protiv pušenja svodi se na pušenje u ugostiteljskim lokalima, koji, htjeli ili ne, direktno ovise o pušačkim navikama većine svojih gostiju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
293 Stella decoro doo III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Predlažemo da svaki javni prostor samostalno može odlučivati o upotrebi elektroničkih cigareta u svom prostoru. Nije prihvaćen Cilj ovoga prijedloga zakona je zaštita zdravlja ljudi, posebno mladih ljudi te ispunjavanja obveza prema Okvirnoj konvenciji Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
294 Damir Mićković III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Korištenje e cigarete(atomizer+mod+tekućina) nije isto kao korištenje duhanskih proizvoda stoga ne vidim razlog da se u bilo kojem segmentu izjednačavaju osim naravno duhansko-političkog lobija željnog ubiranja novih prihoda.Predlažem da lobiji malo popuste i ostave ljudima mogućnost odabira bez zakonskih ograničenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
295 Želimir Gundić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Članak 25. Iz clanka izbaciti osobni isparivac. Nije prihvaćen Cilj ovoga prijedloga zakona je zaštita zdravlja ljudi, posebno mladih ljudi te ispunjavanja obveza prema Okvirnoj konvenciji Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. uzimajući kao polazište visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja, a budući da se konzumiranjem e cigareta oponaša i normalizira pušenje kao radnja, elektroničke cigarete mogu predstavljati međukorak prema ovisnosti o nikotinu te konačno i tradicionalnoj konzumaciji duhana. Stoga je iz navedenog razloga prikladno usvojiti restriktivan pristup.
296 Viktor Huis III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Članak 25. st 1 Vlasnik prostora bi sam trebao odlučiti o upotrebi osobnih isparivača u svom prostoru. Zabrana korištenja osobnih isparivača u javnim prostorima nije propisana direktivom EU. Nije prihvaćen Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. uzimajući kao polazište visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja, a budući da se konzumiranjem e cigareta oponaša i normalizira pušenje kao radnja, elektroničke cigarete mogu predstavljati međukorak prema ovisnosti o nikotinu te konačno i tradicionalnoj konzumaciji duhana. Stoga je iz navedenog razloga prikladno usvojiti restriktivan pristup.
297 Hrvoje Šavor III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Članak 25. St 1 Vlasnik prostora bi trebao samostalno odlučiti želi li omogućiti korištenje osobnih isparivača ili ne, u svom prostoru. Zabrana korištenja na javnim mjestima nije propisana direktivom od strane EU. Kvaliteta zraka prostorije gdje se koriste osobni isparivači nije opasna po zdravlje osoba koje se nalaze u toj prostoriji. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998 Proces prodaje osobnog isparivača i refilla zahtjeva prezentaciju i demonstraciju rada proizvoda od strane prodajnog osoblja kako bi se kupac informirao o sigurnom korištenju istog. Ovaj članak to zabranjuje i samim tim uskračuje informaciju korisniku kako da maksimalno sigurno koristi proizvod. Nije prihvaćen Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. uzimajući kao polazište visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja, a budući da se konzumiranjem e cigareta oponaša i normalizira pušenje kao radnja, elektroničke cigarete mogu predstavljati međukorak prema ovisnosti o nikotinu te konačno i tradicionalnoj konzumaciji duhana. Stoga je iz navedenog razloga prikladno usvojiti restriktivan pristup.
298 Ivica Malovć III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Članak 25. st. (1) Svaki javni prostor bi trebao samostalno odlučivati o upotrebi osobnih isparivača (elektroničkih cigareta) u svom prostoru. U znanstvenom istraživanju je dokazano da kvaliteta zraka prostorije u kojoj se koriste osobni isparivači ne predstavlja ozbiljan rizik za osobe koje se nalaze u istoj prostoriji. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998 Nije prihvaćen Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. uzimajući kao polazište visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja, a budući da se konzumiranjem e cigareta oponaša i normalizira pušenje kao radnja, elektroničke cigarete mogu predstavljati međukorak prema ovisnosti o nikotinu te konačno i tradicionalnoj konzumaciji duhana. Stoga je iz navedenog razloga prikladno usvojiti restriktivan pristup.
299 Saša Sedmak III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Članak 25. st. 6 "Nepušačka zona ne može uključivati otvorene javne ili privatne prostore." Smatram da bi trebalo dopustiti da se zabrani pušenje i konzumacija duhanskih i srodnih proizvoda na odredjenim javnim prostorima, ali ne na nacin da se zabrani vise od 70% povrsine javnog prostora. Tj. Da je moguce zabraniti na tramvajskim, autobusnim stajalistima, trgovima i parkovima gdje je velika frekvencija ljudi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
300 Saša Sedmak III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Članak 25. st. 1 Svaki javni prostor tj vlasnik istog trebao bi samostalno odlučivati o upotrebi osobnih isparivača (elektroničkih cigareta) u svom prostoru. U znanstvenim istraživanjima je dokazano da kvaliteta zraka prostorije u kojoj se koriste osobni isparivači ne predstavlja ozbiljan rizik za osobe koje se nalaze u istoj prostoriji. Točnije da se nikotin iz osobnih isparivača ne prenosi sekundarno. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998 Nije prihvaćen Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. uzimajući kao polazište visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja, a budući da se konzumiranjem e cigareta oponaša i normalizira pušenje kao radnja, elektroničke cigarete mogu predstavljati međukorak prema ovisnosti o nikotinu te konačno i tradicionalnoj konzumaciji duhana. Stoga je iz navedenog razloga prikladno usvojiti restriktivan pristup.
301 Webnet d.o.o. III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Članak 25. st. (1) Svaki javni prostor bi trebao samostalno odlučivati o upotrebi osobnih isparivača (elektroničkih cigareta) u svom prostoru. U znanstvenom istraživanju je dokazano da kvaliteta zraka prostorije u kojoj se koriste osobni isparivači ne predstavlja ozbiljan rizik za osobe koje se nalaze u istoj prostoriji. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998 Direktiva nije propisana od strane EU. Nije prihvaćen Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. uzimajući kao polazište visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja, a budući da se konzumiranjem e cigareta oponaša i normalizira pušenje kao radnja, elektroničke cigarete mogu predstavljati međukorak prema ovisnosti o nikotinu te konačno i tradicionalnoj konzumaciji duhana. Stoga je iz navedenog razloga prikladno usvojiti restriktivan pristup.
302 Ivan Brozović III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Stavak 5a čl.25 daje mogućnost svim ugostiteljskim objektima u kojima se ne konzumira hrana, da na neki način postanu pušački prostor. Ako je cilj Zakona ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda i prevencija oboljenja uzrokovanih istim, smatram da bi pušenje moglo biti dozvoljeno samo u manjim ugostiteljskim objektima (možda do 50m2) u kojima je jedan i jedini zaposleni ujedno i vlasnik objekta koji se na takav izbor sam odlučio. Sadašnji pristup rješavanju problema pušenja u javnim prostorima je diskriminirajuć prema zaposlenima koji moraju raditi u uvijetima pušačkog dima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
303 ANDRO PAVUNA III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. U stavku 6. je u posljednjoj rečenici navedeno kako jedinica područne (regionalne) samouprave, općine ili grada uz odluku o određivanju nepušačke zone prilaže popis objekata koji imaju rješenje iz članka 33. stavka 1. ovoga Zakona. Međutim, odakle jedinici lokalne (regionalne) samouprave taj popis? Člankom 33. uređeno je kako se rješenja u upravnom postupku ishode pri Ministarstvu zdravstva te ih jedino ono, i stranke koje su predale zahtjev, imaju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
304 ANDRO PAVUNA III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 25. Referiram se na stavak 6. - iz teksta nije sasvim jasno mora li nepušačka zona obuhvaćati cijelo područje nadležnosti jedinice područne (regionalne) samouprave ili nepušačka zona može biti određeni manji prostor unutar područja nadležnosti. U slučaju da se radi o određenom manjem prostoru unutar područja nadležnosti, a ne o cjelokupnom području, neće se polučiti željeni učinak nego će se samo otežati ugostiteljima koji su unutar zone. Naime, sve mjere ograničavanja uporabe duhanskih proizvoda moraju se uvoditi pod jednakim uvjetima za sve. Dokle god pušač može otići u neki drugi kafić, klub ili restoran gdje može pušiti, on će to i učiniti jer je pušenje bolest. Zbog toga je nepušačku zonu potrebno uvesti na razini Republike Hrvatske. Eventualno je ovakvo rješenje moguće primijeniti ako će vrijediti za cijelo područje neke jedinice lokalne samouprave. Međutim, nadam se da ste svjesni da se u Hrvatskoj neće proglasiti niti jedna nepušačka zona sve dok se ne uvede zakonska zabrana pušenja u cijeloj državi. Puno je jača sprega ugostitelja i lokalne samouprave u cijeloj državi, nego što je jaka odgovornost raznih načelnika, gradonačelnika i župana prema zdravlju građana. Uostalom, ako uvjereni nepušač, liječnik i ministar zdravstva koji bi trebao brinuti o zdravlju građana nema snagu, volju i moral uvesti potpunu zabranu pušenja, kako može očekivati uvođenje takve mjere od strane načelnika, gradonačelnika i župana koji niti imaju stručna znanja niti odgovornost za zaštitu zdravlja građana. Oprostite mi, ali ovaj je stavak licemjeran, ciničan i služi samo za skidanje odgovornosti s ministarstva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
305 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 26. Definirate prostore za pušenje, a ne definirate prostore za korištenje elektroničke cigarete! Premda isparavanje nema utjecaja na druge ljude u prostoru za razliku od dima, vi nigdje ne navodite koji su to prostori i koje se norme trebaju osigurati da bi se u prostoru moglo koristiti elektroničke cigarete! Ne, pušački prostori i prostori za korištenje elektroničke cigarete NE MOGU biti isti prostori, niti se iste norme upotrebljavati. Tražim da se u okviru ovog članka ili novog članka točno odrede uvjeti koji su potrebni da bi se u prostoru moglo koristiti isključivo elektroničke cigarete. Nije prihvaćen Ovim zakonskim prijedlogom predlaže se konzumacija elektroničkih cigareta samo u prostoru u kojem je pušenje dozvoljeno. Ovim zakonskim prijedlogom dorađuju se odredbe u svrhu smanjenja pušenja kod postojećih pušača, zaštite zdravlja nepušača, a osobito u cilju smanjenja inicijacije kod mladih ili maloljetnih osoba.
306 tanja grivičić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 26. 1. Nisam bila u ugostiteljskom objektu a da nisam osjetila duhanski dim kako ulazi u druge prostore, koji su za nepušače. Prvo i osnovno duhanski dim ulazi kroz vrata koji konobar stalno otvara jer mora kroz njih prolaziti. 2. Nadalje ograničavanjem površine prostora za pušenje radite diskriminaciju jer onemogućavate ugostiteljskim objektima koji nemaju dovoljno prostora da imaju takve prostorije. 3. Dozvoljavanjem pušenja u bilo kakvih zatvorenim prostorima ugrožavate osoblje koje tamo radi I koji mogu biti nepušači, a sutra će se razboliti zbog sekundarnog pušenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
307 Tomislav Šimetić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 26. Smisao bi trebao biti smanjiti mogućnost korištenja duhanskih proizvoda, a tamo gdje se koriste smanjiti štetne utjecaje. Znači tamo gdje se koriste duhanski proizvodi zahtjevati dobre ventilacijske sustave, bez obzira na kvadrature (veći lokal znači i veći kapacitet sustava). Sustavi koji mogu služiti u ovu svrhu su opisani i u međunarodnim normama, no i u stručnoj literaturi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
308 Tomislav Šimetić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 26. Iz ovog članka proizlazi neravnopravan odnos između ugostiteljskih prostora manjih i većih od 50 m2. Apsolutno je nejasno zašto se i dalje ostaje pri ovakvom pravljenju razlike prema površini. To je isto kao da kažete da ljudi svijetlo plavih očiju mogu komentirati ovaj zakon, no ako su tamnije plave onda ne mogu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
309 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 27. Poštovani, A kakav treba biti prostor za upotrebu elektroničke cigarete? Naime, ne postoje nikakvi dokazi o štetnosti pare, stoga tražim da se jasno odrede uvjeti prostora za upotrebu elektroničke cigarete. Nije prihvaćen Ovim zakonskim prijedlogom predlaže se konzumacija elektroničkih cigareta samo u prostoru u kojem je pušenje dozvoljeno. Ovim zakonskim prijedlogom dorađuju se odredbe u svrhu smanjenja pušenja kod postojećih pušača, zaštite zdravlja nepušača, a osobito u cilju smanjenja inicijacije kod mladih ili maloljetnih osoba.
310 Tomislav Šimetić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 28. Nejasno u kojem smislu sustav treba raditi automatski? Da li ti znači da treba postojati određeni detektor dima? Ili detektor prisustva osoba u toj prostoriji? Primljeno na znanje Navedeno znači da ventilacijski sustav mora raditi kontinuirano i omogućavati izbacivanje dima na odgovarajući način, a da pri tome nema istjecanje dima u druge zatvorene prostorije.
311 Ivan Brozović III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 32. Treba onemogučiti malverzacije vezane za dijeljenje velikog prostora u više manjih povezanih, često i istog vlasnika jer upravo se to dogodilo u velikom broju slučajeva. Na kraju dobijete 10 malih pušačkih kafića u površini od nekoliko tisuća m2. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
312 Ivan Brozović III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 32. U stavak 1 čl 32. dodao bih točke: a) ako je vlasnik, odnosno korisnik objekta ujedno i jedini zaposleni b) ako objekt nije dio većeg zatvorenog javnog prostora Nije prihvaćen Članak 32. utvrđuje tehničke uvijete pušačkog prostora.
313 ANDRO PAVUNA III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 32. (2) Pušački prostor iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete: c) prostor mora biti opremljen sredstvima promidžbe spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda u vidu plakata sadržaja iz priloga II glave V ovog Zakona pri čemu u jednom prostoru mora biti zastupljen najmanje jedan od tri seta fotografija, oni moraju biti otisnuti u boji i u veličini formata najmanje A3, te moraju biti istaknuti na vidljivome mjestu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
314 ANDRO PAVUNA III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 32. Mjera opremanja prostora sredstvima promidžbe iz stavka 2. točke c) također je potpuno podbacila. Naime, natpisi nisu standardizirani, tekst i izgled nisu propisani, rijetko su gdje vidljivi i nemaju učinak koji je zamišljen kada je predložena ta odredba. Stoga, predlažem da se definira kako sredstva promidžbe predstavljaju slike iz glave V priloga II. ovog Zakona te da moraju biti otisnute u boji najmanje u formatu A3. Primljeno na znanje Putom raznih zdravstveno edukativnih aktivnosti, promotivnih događanja i povremenih kampanja spoznaje o štetnosti pušenja obuhvatit će i pušački prostori.
315 ANDRO PAVUNA III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 32. Osiguravanje najmanje 10 izmjena zraka u sat vremena zvuči kao da je puno, ali to je zapravo vrlo slaba ventilacija. Takvu izmjenu zraka osigurava onaj mali ventilator kakvog većina nas ima u kupaonici. Odakle vam taj broj od 10 izmjena u sat vremena? Broj je potpuno arbitraran i postojeće stanje unazad 8 godina potvrđuje kako je suboptimalan. Zašto se za pušačke prostore ne zahtijeva isti standard kao i za prostore za pušenje? Ista količina svježeg zraka, podtlak i slični visoki zahtjevi koji predstavljaju značajno veću izmjenu zraka? Velik je nesrazmjer u potebnim ulaganjima u pušački prostor i prostor za pušenje. Ako želite zaštititi ljude, onda izaberite jedan standard i primijenite ga jednako na prostore za pušenje i pušački prostor. A, uvažavajući drugu konferenciju potpisnica FCTC-a i dodatno tumačenje članka 8. Okvirne konvencije - ne postoji sigurna razina izlaganja duhanskome dimu i nikakvo tehničko rješenje poput ventilacije ne osigurava učinkovitu zaštitu od duhanskoga dima. Primljeno na znanje Osim najmanje deset izmjena zraka potrebno je voditi računa o projektiranju, instaliranju i održavanju ventilacijskih sustava prostora za pušenje mora biti provedeno sukladno posebnim tehničkim propisima kojima se utvrđuju bitni zahtjevi za sustave ventilacije – sukladno navedenom u članku 31.
316 ANDRO PAVUNA III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 32. S obzirom na to da rješenje iz ovog članka, predstavljeno u zakonu iz 2009. godine, očigledno nije polučilo željeni učinak zaštite od pasivnog pušenja, a o tome se nedavno javno očitovao i bivši ministar Milinović, koji je to rješenje i predložio, smatram kako je cijeli ovaj članak potrebno obrisati, a eventualno u članku 26. stavku 1. izbaciti točku b). Naime, sustavi za ventilaciju koji se ugrađuju u pušačke prostoru su nerijetko neadekvatni i rijetko uključeni, prostori su znatno veći od maksimalno dopuštenih 50 kvadratnih metara, dozvole se izdaju temeljem neprovjerenih tlocrta i potvrda o sukladnosti ventilacije i to rezultira velikim neredom na terenu i velikim trovanjem građana. Zakon je podbacio dominantno zbog ovog članka. Nakon osam godina vrlo lošeg zakonskog rješenja u pogledu zaštite građana od pasivnog pušenja, koje možemo smatrati prijelaznim rokom, smatram kako je vrijeme za uvođenje potpune zabrane pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima. Prije osam godina, ugostitelji su tražili prijelazni rok od tri godine i najavljivala se 2012. godina kao godina u kojoj će se uvesti potpuna zabrana pušenja. U posljednje vrijeme se i od ugostitelja mogu čuti pozivi da se zabrani pušenje u svim javnim prostorima, ali da onda to rješenje bude konačno, da nema dodatnih iznimki, ulaganja u skupe ventilacijske sustave. Mnogi ugostitelji su skloni zabrani pušenja, ali se boje da će izgubiti goste dokle god gosti imaju mogućnost otići u drugi objekt gdje se puši. Stoga, uvažite molbu preko 70% građana nepušača, uvažite molbu u ime djece, u ime djelatnika u ugostiteljskim objektima, liječnika, stručnjaka i znanstvenika te konačno zabranite pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima. Bez iznimki. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
317 ANDRO PAVUNA III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 32. (2) Pušački prostor iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete: a) ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat, a koji mora biti uključen za vrijeme radnog vremena objekta Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
318 ANDRO PAVUNA III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 32. U mnogim prostorima koji su označeni kao pušački prostori, postoji ventilacija koja omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat, ali ta se ventilacije ne pali zbog visokog troška struje kao i zahtjevnih mogućnosti grijanja takvog prostora. Zbog toga predlažem da se u članku jasnije navede da ventilacija mora biti upaljena za vrijeme radnog vremena objekta koji je proglašen pušačkim prostorom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
319 Tomislav Šimetić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 32. Poznato je, da bi se moglo dobiti rješenje za pušački prostor / prostor za pušenje da je obavezan tlocrt lokala. Definirajte tko ga može raditi!! Ovako ih rade u pojedinim slučajevima osobe koje pišu što žele bez odgovornosti. Prijedlog je da to mogu raditi samo ovlašteni inženjeri (isto kao kod izdavanja rješenja za zdravstvene ustanove), jer u slučaju "brljanja" isti mogu imati posljedice od strane komore čiji su član. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
320 Tomislav Šimetić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 32. Kolika je zahtjevana količina svježeg zraka za ovakve prostore? Gdje je definicija prostora za usluživanje? Da li se u pušački prostor treba ubrajati 20% površine šanka? Gdje je definicija sustava za filtriranje? Primljeno na znanje Prostor za usluživanje je definiran propisima o obavljanju ugostiteljske djelatnosti. Projektiranje, instaliranje i održavanje ventilacijskih sustava prostora za pušenje mora biti provedeno sukladno posebnim tehničkim propisima kojima se utvrđuju bitni zahtjevi za sustave ventilacije – sukladno navedenom u članku 31.
321 Jurica Mršić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 32. Potrebno je uvesti potpunu zabranu pušenja u svim objektima u kojima se uslužuju hrana i piće, dužnost je države zaštititi nepušače od duhanskog dima! Ako želiš pušiti puši slobodno, no to ne daje pravo nikome da sa svojom samovoljom ugrožava tuđe zdravlje. Ovako ispada da pušači imaju veća prava od nepušača kada se radi o pušenju u kafićima, jer očito nismo svi jednaki kada želimo popiti kavu,čaj i sl. Kao i u normalnim zapadnim zemljama neka se puši vani, ne vidim gdje je tu i problem. Samim time i pušači smanje broj cigara što je na kraju dobro i za njih. Nikakve žalopojke o zatvaranju kafića i sl. nisu realne, jer ljudu idu u kafiće radi druženja i pića,a ne pušenja. Očito se ovim prijedlogom zakona samo dodatno upozoravaju pušači o štetnosti pušenja, ali se ne VODI DOVOLJNO BRIGE O NEPUŠAČIMA. Također je potrebno uvesti zabranu puušenja na svim autobusnim stanicama, kolodvorima i sl. jer tu smo isto svjedoci samovolje pušača koji ne vodi računa o drugima oko sebe, i onda skloni se kad možeš,a kad ne možeš, trpi..da li je to u redu? Ova "pomirljiva" rješenja sa ventilacijskim sustavima očito su neuspješna (svaka čast rijetkim izuzecima) jer većina tih sustava ili ne rade kako treba ili uopće ne rade. Samo apsolutna zabrana pušenja u zatvorenim javnim prostorima zaštititi će nas od duhanskog dima!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
322 HOK III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 33. Ukidanje rješenja o mogućnosti pušenja u lokalu, čl. 33, st. 3 Uz Odluku područne samouprave o "nepušačkoj zoni", svim lokalima iz te zone ministar ukida prethodno rješenje o ispunjavanju uvjeta... Lokalima koji se nađu u nepušačkoj zoni bit će oduzeta rješenja o zadovoljavanju uvjeta za prostore za pušenje. Tko će nadoknaditi štetu zbog manjeg prometa i prethodna ulaganja u ventilaciju i druga zadovoljenja uvjeta? Predlažemo da se u članku 25, stavak 6 i 7 ukinu. Tako će se ukinuti i u članku 33 stavak 3. Prihvaćen Prihvaća se.
323 ANDRO PAVUNA III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 33. S obzirom na brojne primjere falsificiranja tlocrta objekta i falsificiranja izjave o sukladnosti ventilacijskog sustava, smatram kako je potrebno definirati postupak revizije izdanih rješenja, kao i proceduru za detaljnu kontrolu zaprimljenih dokumenata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
324 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM IV. PREVENTIVNE MJERE PROTIV PUŠENJA, Članak 35. Poštovani, Molim vas objasnite koje su to spoznaje o štetnosti elektroničke cigarete za zdravlje, a koje će biti u tom programu? Tražim BRISANJE srodnih proizvoda iz stavka 2. ovog članka, jer ne posjedujete istaživanja o štetnosti upotrebe elektroničke cigarete. Nije prihvaćen Ključne mjere koje se žele postići ovim zakonskim prijedlogom su: smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Pojedini dokazi o eventualnoj manjoj štetnosti elektroničkih cigareta i dalje ne isključuju štetnost i ovisnost o nikotinu.
325 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM IV. PREVENTIVNE MJERE PROTIV PUŠENJA, Članak 36. Poštovani, Tražim da se uvede obvezno izvješće javnosti jednom godišnje kako bi se vidjeli učinci mjera koje donosi Nacionalno povjerenstvo. To će osigurati transparentnost povjerenstva i ocjenjivati njihovu stručnost. Dodavanje stavke: j) podnjeti izvještaj javnosti o rezultatima poduzetih mjera Ukoliko ove godine predate ministru takvo izvješće, nemojte ga zaboraviti obavjestiti kako je u RH, prema istraživanju Pilar 2015. 110 000 pušača manje, zahvaljujući elektroničkoj cigareti, te da radite sve što je u vašoj moći da ograničite taj vražji proizvod. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
326 ANDRO PAVUNA IV. PREVENTIVNE MJERE PROTIV PUŠENJA, Članak 36. Smatram kako je potrebno definirati da je godišnje izvješće Povjerenstva javno, kako bi građani mogli biti upoznati s njihovim radom kao i s prijedlozima koje je ovo stručno tijelo uputilo ministru. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
327 ANDRO PAVUNA IV. PREVENTIVNE MJERE PROTIV PUŠENJA, Članak 36. Radi podizanja transparentnosti rada i povećanja participacije građana, u povjerenstvo je potrebno uključiti i predstavnike civilnog društva. Poželjno iz udruga koje se bore protiv pušenja, zalažu za zdrav život ili slično. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
328 Saša Sedmak VI. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 40. Članak 40. st 36 Stvarno bi trebali razmisliti o duhanu za oralnu upotrebu.. Dokazano je zdraviji od konzumacije cigareta, a zabranjuje se kompletno, barem objasnjenje molim. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice, ne dovodeći u pitanje članak 151. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske.
329 ANDRO PAVUNA VI. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 40. Odlično, novčane kazne su povećane. Međutim, čemu služe te visoke kazne kada se ugostitelje koji ne poštuju zabranu pušenja kažnjava mandatnim kaznama od parsto kuna (do par tisuća kuna)? Molim vas da definirate kako ne postoji mogućnost naplate mandatnih kazni nego da se po utvrđivanju prekršaja izdaje prekršajni nalog na iznos naveden u ovom članku. Isto tako, iskustvo je pokazalo kako ugostiteljima koji imaju dnevni promet u stotinama tisuća kuna ovakve kazne ne predstavljaju problem nego se boje jedino zatvaranja objekta - stoga molim da u zakonu predvidite mogućnost zatvaranja objekata na 8, 30 ili 180 dana, a kod kojih se utvrdi višekratno kršenje istih odredbi zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
330 MERCATUS d.o.o. VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 51. Poštovani, Tražim da se stavak 1b) BRIŠE u cjelosti i odredi se novi razuman rok za prodaju zaliha. Rok koji će biti cca 2-3 mjeseca nalazi se u koliziji sa Zakonom o trgovini, kao i sa Zakonom o tržišnom natjecanju. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
331 Danijel Urankar VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 51. Poštovani, sporan dio ovog članka je zaliha na skladištima na datum donošenja zakona. Svakako sam mišljenja da svakom u lancu morate osigurati dovoljno dugačak rok da rasproda sve zalihe koje je imao na dan stupanja na snagu ovog zakona. Trenutno navedeni rok je prekratak. Iz navedenog članka potrebno je izuzeti sve proizvode (tj. zalihe proizvoda) stavljene na tržište i puštene u slobodnu prodaju do dana stupanja na snagu ovog zakona. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
332 Udruga korisnika osobnih isparivača - CROHM VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 51. Poštovani, Dali ste proizvođačima, distributerima i trgovcima svega par mjeseci da rasprodaju kompletno sve proizvode koji nisu u skladu sa Zakonom. Naime, mi ne planiramo zalihe na 15-20 dana, već na puno duži period. Stoga, tražim da se rok produži na isti onaj period koji je predviđen Direktivom - godinu dana. Vaš je propust što niste donjeli Zakon na vrijeme, stoga ne vidim razloga da zbog vaših propusta poslovni subjekti moraju imati milijunske štete. Ili organizirajte fond koji će otkupiti sve proizvode koji ostanu nakon 20. Svibnja 2017. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
333 Marko Šafran KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, PRILOG I. Vjerojatno je istina većina toga može biti (nisam stručnjak i neznam), ali znam da se parenje opravdano ne spominje ni u jednom navodu. Bio sam pušač desetak godina, sad sam parioc (vaper) nekih 5 godina i razlika u jednom i drugom je nemjerljiva u korist osobnih isparivača. Nemojte nas tjerati nazad na smrdljivu cigaretu, nemojte nas diskriminirati, nemojte nam uzimati slobodu i svrstavati u niže kaste...ima nas mnogo! Primljeno na znanje Prilog I uređuje Popis tekstualnih upozorenja.
334 Želimir Gundić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, PRILOG I. Pusio sam 35 godina i nisam dobio ni jednu od navedenih bolestina. Moj otac je pusio mnogo duze i evo u 87-oj godini veselo gleda prijenos sabora. Supruga pusi jos uvijek i veselo pjevusi u kuhinji. Molim da izmjenite neistinite tvrdnje. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
335 Ivica Malovć KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, PRILOG I. sve ovo stoji ali naglasak bi trebao biti na može , otac je pušio 2,5-3 kutije cigareta cca 60godina svog života , preminuo je u 76-oj godini od karcinoma prostate . jedina mana je što je to napisao dr. koji nakon što vam sve to izdefinira izleti iz ordinacije , uzme kavu i popuši 5 cigareta unutar 15 minuta . Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
336 Saša Sedmak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, PRILOG I. Baka je umrla u 88 godini života od bolesti nepovezane sa pušenjem Pušila je 71 godinu u prosjeku 2 kutije cigareta dnevno. Nije dobila rak grla i usta, nije imala srcane udare, nije imala mozdane udare niti je postala invalid. Tako da bi trebalo modificirati tekstove u 2. Pušenje može uzrokovati rak usta i grla 4. Pušenje može uzrokovati srčane udare 5. Pušenje može uzrokovati moždane udare i invaliditet Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
337 Saša Sedmak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, PRILOG I. 2. Pušenje može uzrokovati rak usta i grla 4. Pušenje može uzrokovati srčane udare 5. Pušenje može uzrokovati moždane udare i invaliditet Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
338 Želimir Gundić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, PRILOG II. Pusenje uzrokuje 9 od 10 slucajeva raka pluca je cista laz. Nakon izvedenih preko 2000 nuklearnih pokusa, u zraku svuda oko nas ima radioaktivnih cestica koji svakog stanovnika ovog planeta mogu ubiti izmedju 200 i 300 puta. I to glavni uzrok raka pluca. Prijedlog novog teksta: Boravak u prirodi i na svjezem zraku uzrokuje 9 od 10 slucajeva raka pluca. Mozda bih se trebao ispricati na sarkazmu i crnom humoru ali nisam ja taj koji je napravio cirkus od jednog zakona koji bi se trebao primjenjivati u Republici Hrvatskoj i koji zbog obicne lijenosti i nestrucnosti moze napraviti tesko popravljivu stetu. Potrebno je iznova pisati zakon uz pomoc stucnih ljudi koji uistinu zele obaviti taj posao i svakako iz zakona izbaciti osobne isparivace za koje treba pisati poseban zakon. Jer ovo nije zakon nego obicna sprdacina. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
339 Saša Sedmak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, PRILOG II. Smatram da je neprimjereno koristiti slike necijeg djeteta na duhanskim proizvodima(bilo uz dopuštenje roditelja ili te osobe ukoliko su stare slike). Grafike, ili digitalna izrada nepostoječih osoba bi bila primjerenija. Nije prihvaćen Navedeno je utvrđeno Direktivom 2014/40/EU koja je obvezujuća za države članice.
340 Mario Knežević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Uz članak 25. Molim vas recite mi hoće li to biti odvojeni prostori za korisnike "el. cigareta" od onih za pušače jer to dvoje nikako ne ide zajedno. Dapače, kao da izdvojite prostor u koji se moraju skrivati alkoholičari a sa njima obavezno i lječeni alkoholičari (bez obzira što sada piju "bezalkoholno pivo") Primljeno na znanje Cilj ovoga prijedloga zakona je zaštita zdravlja ljudi, posebno mladih ljudi te ispunjavanja obveza prema Okvirnoj konvenciji Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. uzimajući kao polazište visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja, a budući da se konzumiranjem e cigareta oponaša i normalizira pušenje kao radnja, elektroničke cigarete mogu predstavljati međukorak prema ovisnosti o nikotinu te konačno i tradicionalnoj konzumaciji duhana. Stoga je iz navedenog razloga prikladno usvojiti restriktivan pristup.
341 Bojan Plavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Uz članak 25. Istakao bih da se elektronske cigarete bitno razlikuju od duhanskih proizvoda, te iz tog razloga bi se trebale isključiti iz članka 25, odnosno, trebala bi se dozvoliti upotreba e-cigareta u zatvorenim prostorijama. Smatram da su elektronske cigarete jedan od jako dobrih puteva za prestanak pušenja, a ako bi ograničili njihovu upotrebu korištenja u zatvorenom prostoru, zapravo bi bitno smanjili mogućnost odabira kod osobe koja bi htjela prestati pušiti. Glavni razlozi osoba koje žele prestati pušiti su; zdravlje, cijena klasičnih cigareta, a uz to sve još im smeta što u zatvorenim prostorima ne mogu pušiti te moraju izlaziti iz toplih prostora van na kišu da bi zapalili cigaretu. Mislim da bi im zakon trebao dati alternativu da izberu daleko manje štetne i puno jeftinije e-cigarete koje bi mogli pušiti u zatvorenom prostoru, bez utjecaja na okolinu. Dole niže naveo sam i izdvojio neka novija znanstvena istraživanja (ne starija od 5 god.) koja su vezana uz usporedbu e-cigareta i klasičnih cigareta. Navedenim citatima želim znanstvenim putem pokazati utjecaj e-cigareta na zdravlje u usporedbi s klasičnim cigaretama i time pokazati zanemariv utjecaj korištenja e-cigareta u zatvorenom prostoru. 1. citat Thorne i sur. (2016) proveli su in-vitro istraživanje na temelju usporedbe aerosola e-cigareta i dima iz cigareta. Istraživanje se temeljilo na promatranju utjecaja dima cigarete i aerosola e-cigarete na oštećenje DNK. Rezultati istraživanja pokazali su da dim klasične cigarete oštećuje DNK za razliku od aerosola e-cigareta koji, u eksperimentu, nisu pokazali oštećenje DNK u ekvivalentnim ili čak većim koncentracijama aerosola naspram dima cigareta [1]. [1]. D. Thorne, S. Larard, A. Baxter. C. Meredih, M. Gaca, The comparative in vitro assessment of e-cigarette and cigarette smoke aerosols using the gH2AX assay and applied dose measurements, Toxicology Letters, xxx (2016) xxx-xxx. (Toxicology Letters, In Press, Corrected Proof, Available online 10 December 2016) 2. citat Autori Ayers i sur. (2011) i Etter i sur. (2011) [2,3] u svom istraživanju govore da se značajno i globalno povećava korištenje e-cigareta, dok autori Biner i Hargreaves (2015), Ay i Kacker (2014) i Hajek i sur (2014) [4,5,6] tvrde da e-cigarete postaju alternativa za duhanske proizvode. [2]. J. Ayers, K.Ribisl, J. Brownstein, Tracking the rise in popularity of electronic nicotine delivery systems (electronic cigarettes) using search query surveillance. American Journal of Preventive Medicine 40, (2011) 448–453. [3]. J. Etter, C. Bullen, A. Flouris, M. Laugesen, T. Eissenberg, Electronic nicotine delivery systems: a research agenda. Tobacco control 20 (2011) 243–248. [4]. Biener, L., Hargreaves, L., A longitudinal study of electronic cigarette use among a population-based sample of adult smokers: association with smoking cessation and motivation to quit. Nicotine & Tobacco Research 17 (2) (2015) 127–133. [5]. O. Ay, A. Kacker, Do electronic cigarettes impart a lower potential disease burden than conventional tobacco cigarettes? Review on e-cigarette vapor versus tobacco smoke. Laryngoscope 124 (12) (2014) 2702–2706. [6]. P. Hajek, J.-F. Etter, N. Benowitz, , T. Eissenberg, H. McRobbi, Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers and potential for harm and benefit. Addiction 109 (11), (2014) 1801–1810. 3. citat Slijedeće navedeni autori: McNeill i sur., (2015); Farsalinos and Polosa, (2014); Romagna ei sur. (2013); Bahl i sur.,(2012); Farsalinos i sur., (2013); Cervellati i sur., (2014); Misra i sur, (2014); Scheffler i sur., (2015) [7-14] u svojim znanstvenim radovima pokazuju da su prema dosadašnjoj literaturi e-cigarete značajno manje štetne u usporedbi s tradicionalnim cigaretama. Navedena proučavanja odnosila su se na testirane pod raznim uvjetima. [7]. McNeill, A., Brose, L.S., Calder, R., Hitchman, S.C., Hajek, P., McRobbie, H., 2015. E-cigarettes: an Evidence Update. A Report by Public Health England. https:// www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 457102/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_ Health_England_FINAL.pdf (Prihvaćeno 19. listopada 2016). [8]. K. Farsalinos, R. Polosa, Safety evaluation and risk assessment of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review. Therapeutic Advances in Drug Safety 5 (2) (2014) 67–86. [9]. G. Romagna, E. Allifranchini, E. Bocchietto, S. Todeschi, M. Esposito, F. Farsalinos, Cytotoxicity evaluation of electronic cigarette vapor extract on cultured mammalian fibroblasts (ClearStream-LIFE): comparison with tobacco cigarette smoke extract. Inhalation toxicology 25 (6) (2013) 358–361. [10]. V. Bahl, S. Linb, N. Xu, B. Davis, Y. Wang, P. Talbot, ,. Comparison of electronic cigarette refill fluid cytotoxicity using embryonic and adult models. Reproductive toxicology 34 (2012) 529–537. [11]. K. Farsalinos, R. Polosa, Safety evaluation and risk assessment of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review. Therapeutic Advances in Drug Safety 5 (2) (2014) 67–86. [12]. F. Cervellati, X. Muresan, C. Sticozzi, R. Gambari, G. Montagner, H. Forman, C. Torricelli, E. Maioli, G. Valacchi. Comparative effects between electronic and cigarette smoke in human keratinocytes and epithelial lung cells. Toxicology in vitro 28 (2014) 999–1005. [13]. M. Misra, R. Leverette, B. Cooper, M. Bennett, S. Brown, Comparative in vitro toxicity profile of electronic and tobacco cigarettes, smokeless tobacco and nicotine replacement therapy products: e-liquids, extracts and collected aerosols. International Journal of Environmental Research and Public Health 11 (2014) 11325–11347. [14]. S. Scheffler, H. Dieken, O. Krischenowski, C. Förster, D. Branscheid, M. Aufderheide, Evaluation of e-cigarette liquid vapor and mainstream cigarette smoke after direct exposure of primary human bronchial epithelial cells. International Journal of Environmental Research and Public Health 12 (2015) 3915–3925. 4. citat Autori E. Nayir i sur. (2016) u svojoj studiji govore o usporedbi dima i aerosola e-tekućine. Aerosol koji se stvara od e-cigarete i koji se unosi inhalacijskim putem u organizam, ne sadrži CO (ugljikov monoksid), katran i ostale toksične tvari koje sadrži dim klasične cigarete. Usporedba toksičnih tvari u e-cigareti s toksičnim tvarima u normalnoj cigareti prikazani su u tablici 1 (vididjeti rad [15]) [15,16]. Autori [15] također pokazuju unutar tablice (2) razvoj fizioloških učinaka koji nastaju, kod pušaća, nakon pušenja e-cigarete. Prema istraživanju [15, 17, 18] e-cigaret su se pokazale kao pogodno sredstvo za prestanak pušenja. [15]. N. Erdinc, K. Burak, K. Onder, O. Mustafa, Electronic cigarette (e-cigarette), Journal of Oncological Science 2 (2016) 16-20. [16]. Goniewicz ML, Knysak J, Gawron M, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tobacco Control, 23 (2014) 133-139. [17]. C. Bullen, C. Howe, M. Laugesen, et al. Electronic cigarettes for smoking cessation: A randomised controlled trial. Lancet 382 (2013) 1629-1637. [18]. L. Biener, JL. Hargraves. A longitudinal study of electronic cigarette use among a population-based sample of adult smokers: Association with smoking cessation and motivation to quit. Nicotine & Tobacco Research 17 (2015) 127-133. 5. citat U znanstvenom radu autora Teasdalea i sur. (2016) provedena je usporedba ekstrakta dima klasične cigarete (eng. Cigarette smoke extract - CSE) i ekstrakta aerosola e-cigarete (eng. Electronic cigarette aerosol extract - eCAE). Eksperiment se bazirao na izlaganju ljudske konorarne arterijske endotelne stanice ekstraktu vodenog filtrata CSE i eCSE-a. Rezultati navedenog eksperimenta su se zasnivali na uočavanju promjena na eksperimentalnim stanicama. Zaključak navedene studije pokazuje da e-cigarete, u usporedbi s klasičnim cigaretama, imaju puno manji štetan utjecaj na kardiovaskularni sustav [19]. [19]. J. E. Teasdalea, A. C. Newbya, N. J. Timpsonb, M. R. Munafòb, S. J. Whitea, Cigarette smoke but not electronic cigarette aerosol activates a stress response in human coronary artery endothelial cells in culture, Drug and Alcohol Dependence 163 (2016) 256–260. 6. citat Rad autora R. Tayyarah i G.A. Long (2014) [20] ukazuju na činjenicu da e-cigarete imaju jednostavni kemijski sastav u usporedbi s klasičnim cigaretama. Na slici 1 ( vidjeti rad [20]) prikazan je kemijski sastav: A) tekućina e-cigarete, B) aerosol e-cigarete i C) dima klasične cigarete [20]. Sa slike je vidljivo da ugljikov monoksid nije detektiran u aerosolu e-tekućine. Testiranje aerosola e-cigareta nije pokazalo značajne koncentracije štetnih i potencijalno štetnih tvari (<2 µg) HPHC (eng. harmful and potentially harmful constituents), dok je dim klasične cigarete pokazivao oko 3000 µg/paff prisutnih HPHC spojeva [20]. [20]. R. Tayyarah, G. A. Long Comparison of select analytes in aerosol from e-cigarettes with smoke from conventional cigarettes and with ambient air, Regulatory Toxicology and Pharmacology 7. citat Autori Pisinger i Dossingb (2014) u uvodnom djelu svoje studije govore da e-cigarete, kao siguran produkt, pružaju sličan užitak kod pušenja kao i klasična cigareta bez štetnih učinaka. E-cigareta tijekom pušenja daje čisti nikotin te otpušta paru koja nije štetna [21]. [21]. C. Pisingera, M. Døssingb, A systematic review of health effects of electronic cigarettes, Preventive Medicine 69 (2014) 248–260. 8. citat Autor Cervellatti i sur. (2014) u svojoj studiji uspoređuju toksičnost dima klasične cigarete i aerosola koji nastaje kod e-cigareta. Zaključak njihove studije ukazuje na daleko manju toksičnost aerosola e-cigareta od dima koji nastaje kod klasičnih cigareta [22]. [22]. F. Cervellati, X.M. Muresan, C. Sticozzi, Comparative effects between electronic and cigarette smoke in human keratinocytes and epithelial lung cells. Toxicology in vitro 28 (5) (2014) 999–1005. 9. citat Autor Czogala i sur. (2014) zaključuju da pušenje e-cigarete u zatvorenom prostoru može nehotice izložiti nepušače nikotinu, ali ne i toksičnim duhanskim specifičnim spojevima [23]. [23]. J. Czogala, M.L. Goniewicz, B. Fidelus, W. Zielinska-Danch, M.J. Travers, A. Sobczak, Secondhand exposure to vapors from electronic cigarettes. Nicotine & tobacco research 16 (6), (2014) 655–662. 10. citat Autori Goniewicz i sur. (2013) na temelju istraživanja donijeli su zaključak da su toksične tvari poput: metala, karbonila i HOS-a (hlapljivih organskih spojeva), prisutne u aerosolu e-cigareta i dimu klasičnih cigareta. Međutim u aerosolu e-cigarete pronađene su bitno manje koncentracije navedenih spojeva nego kod klasičnih cigareta [24]. [24]. M.L. Goniewicz, J. Knysak, M. Gawron, Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tobacco Control 23 (2) (2013) 133–139. 11. citat Autor Ruprecht i sur. (2014) došli su do zaključka da e-cigareta stvara niže razine PM (lebdećih čestica) u usporedbi s dimom klasične cigarete, te se iz tog razloga, pušenje e-cigareta, smatra manje štetnim za pasivne pušaće [25]. [25]. A.A. Ruprecht, M.C. De, P. Pozzi, Comparison between particulatematter and ultrafine particle emission by electronic and normal cigarettes in real-life conditions. Tumori 100 (1) (2014) 24–27. 12. citat Flouris i sur. (2012) proveli su istraživanje na aktivnim i pasivnim pušaćima (15 aktivnih pušaća e-cigareta i 15 nepušača) akutno aktivno i pasivno pušenje e-cigareta nije izazvalo nikakav utjecaje na kompletnu krvnu sliku pušaća i nepušača [26]. [26]. A.D. Flouris, K.P. Poulianiti, M.S. Chorti, Acute effects of electronic and tobacco cigarette smoking on complete blood count. Food and chemical toxicology 50 (10), (2012) 3600–3603. Primljeno na znanje Cilj ovoga prijedloga zakona je zaštita zdravlja ljudi, posebno mladih ljudi te ispunjavanja obveza prema Okvirnoj konvenciji Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom. Države članice imaju pravo, u okviru nacionalnog zakonodavstva, propisati i druge mjere koje nisu regulirane ovom Direktivom, a nisu u suprotnosti sa ovom Direktivom i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. uzimajući kao polazište visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja, a budući da se konzumiranjem e cigareta oponaša i normalizira pušenje kao radnja, elektroničke cigarete mogu predstavljati međukorak prema ovisnosti o nikotinu te konačno i tradicionalnoj konzumaciji duhana. Stoga je iz navedenog razloga prikladno usvojiti restriktivan pristup.
342 Ivan Brozović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Uz članke 32. – 34. Jeste li bili u takvom objektu? Čini li se vama da se tamo "maksimalno" štite nepušači? Kao i sve ostalo u ovoj državi. Bitno da sve lijepo piše na papiru. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
343 ANDRO PAVUNA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Uz članke 32. – 34. Iz ovog je obrazloženja nužno ukloniti riječ "maksimalno" jer se u pušačkim prostorima nepušači ne štite ni minimalno, a kamoli maksimalno. Uostalom, evidentno je kako su zahtjevi za ventilacijom za prostor za pušenje znatno veći nego zahtjevi za pušački prostor pa ispada da se pušače u prostoru za pušenje više štiti nego nepušače u pušačkom prostoru. I konačno, naveo sam već višekratno kako je WHO u drugoj konferenciji potpisnica FCTC-a detaljno definirao članak 8. Okvirne konvencije te je navedeno kako "niti jedno rješenje osim potpune zabrane pušenja u javnim prostorima ne predstavlja učinkovitu zaštitu", a kamoli maksimalnu zaštitu kako navodite. Ako želite biti pošteni, u obrazloženju je umjesto riječi "maksimalno", potrebno navesti "neadekvatno". Da, štite se, ali neučinkovito i nedovoljno. A u slučaju da ostavite članak 32. u ovom obliku kakav sada jest, odnosno, ne definirate da ventilacija mora biti upaljena (!), onda se nepušači ne štite ni neučinkovito ni nedovoljno, nego nikako. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.