Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 130/11 i 47/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________2017. godine donijela, Članak 1. Umjesto "...Europskog parlamenta i vijeća..." u Članku 1 (treća crtica) ispravno je "Europskog parlamenta i Vijeća", kao što je i navedeno u prvoj crtici. Prihvaćen Izmijenjeno