Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Spid d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA U navedenoj izmjeni nedostaju članci koji povezuju i usklađuju 1. čl.1. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o vozačkim dozvolama, vezano uz Direktiva Komisije (EU) 2015/653… „gdje je potrebno ažurirati kodove i ………u području prilagodbi vozila i tehničke potpore vozačima s invaliditetom.“ 2. čl.13. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozača „Za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom autoškola…. koje udovoljava uvjetima iz Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama i uvjetima određenim Programom vozačkog ispita….“ 3. Dio: VOZILO I OPREMA VOZILA u Programu vozačkog ispita „Vozila moraju udovoljavati minimalnim uvjetima i standardima u skladu s odredbama koje propisuje Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama glede …….. kao i dodatne opreme i uređaja propisanih za vozila kojima se osposobljavaju kandidati za vozače.“ Navedeni Pravilnici i Program vežu se uz Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, a u istome nigdje ne postoje navedeni uređaji i oprema, koju moraju imati vozila osoba s invaliditetom odnosno osoba s određenim kodom,odnosno vozila za autoškole, ni uvjeti kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema takovih vozila u prometu na cestama. Nije prihvaćen Stranka je kroz primjedbe na Pravilnik iskazala svoje primjedbe i prijedloge glede podzakonskih propisa koji spadaju u djelokrug rada Min. unutarnjih poslova te je upućena da primjedbe i prijedloge na te podzakonske akte uputi nadležnom ministarstvu.
2 Dalibor Barbalić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA Pa tko može ovo pratiti ? Npr. Članak 5. U članku 15. stavku 1. riječi: " Direktivi 70/311/EEC " zamjenjuju se riječima: " Pravilniku ECE R 79 " . I sada bih ja trebao pronaći članak 15. stavak 1.,znati što piše u "Pravilniku ECE......" i "Direktivi ...." pa prokomentirati !!! Ova e-Savjetovanja sa kojima smo izbombardirani oko Božića, Nove godine i školskih ferija su besmislena jer su svi zauzeti nečim što je normalno u ovo doba godine ! Još jednom se vidi koliko je nebitno mišljenje javnosti ali vrlo bitno zadovoljavanje forme,! Nije prihvaćen Članci izmjena i dopuna Pravilnika pisani su na uobičajen način i nomotehnički potpuno uređeni te je potpuno pravilno da se u pojedinim odredbama upućuje na Pravilnike ECE R. Pravilnik je upućen na e-savjetovanje prema programu i planu rada ovoga ministarstva.
3 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA Nema komentara, dakle nema primjedbi ??? Prema svemu sudeći prijedlog izmjena i dopuna pravilnika je u redu, ali naknadna javna pamet je uvijek prisutna.. Nije prihvaćen Od stupanja na snagu Pravilnika o teh. uvjetima vozila u prometu na cestama ministarstvo je utvrdilo da je u cilju daljnjeg usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU te nomotehničkog uređivanja pojedinih članaka nužno i hitno izraditi izmjene i dopune Pravilnika.
4 Ivan Kraljević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA, Članak 20. Kako je maksimalna dozvoljena brzina na hrvatskim autocestama, a i u većini europskih 130 km/h, onda bi valjda i sva vozila trebala imati ograničivače brzine s najvećom brzinom podešenom na 130 km/h. Na taj način bi se postigla dodatna sigurnost, pogotovo na autocestama, ne bi bilo potrebe za presretačima (koji su sami po sebi kontradiktorna mjera, jer i oni u svojim "potjerama" prelaze maksimalne dopuštene brzine i na taj način ugrožavaju sigurnost u prometu), ograničenjem brzine smanjila bi se potrošnja goriva i zagađenje okoliša itd. Nedavno sam čitao kako EU razmatra slične odredbe, pa bi ih mogli preduhitriti i postati predvodnik u ovom području. Nije prihvaćen Članak 20. Pravilnika propisuje koja vozila moraju imati ugrađen ograničivač brzine sukladno Direktivi, a to su vozila kategorije N2, N3, M2 i M3. Obzirom na takvo određenje, primjedba da se Pravilnikom propiše obveza da sve kategorije vozila moraju imati ugrađen ograničivač brzine nije prihvaćena.