Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Nacionalni plan razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku - Ne-tehnički sažetak

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor