Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Nacionalni plan razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA NACIONALNI PLAN RAZVOJA LUKA OD OSOBITOGA (MEĐUNARODNOGA) GOSPODARSKOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU „republika hrvatska“ je potrebno pisati velikim početnim slovima Umjesto „Također, U cilju...“ ispravno je „“Također, u cilju...“ DDT: potrebno je navesti i hrvatsko ime; diklor-difenil-trikloretan Potrebno je izmijeniti sve u Korištenim kraticama, jer nije metodološki riješeno, odnosno konkretno potrebno je: ERL – prevesti ERM - prevesti ESPO potrebno je izmijeniti „morskim“ u „morskih („Organizacija europskim morskih luka“ u „Organizacija europskih morskih luka) EUROPSTAT: Službno prihvaćena kratica je EUROSTAT, a ne EUROPSTAT. Osim toga ovo je popis kratica, a ne definicije pojmova pa je u potpunosti potrebno izbaciti: Statistički ured Europskih zajednica prikuplja i objavljuje statističke podatke iz država članica, država izvanEU te od međunarodnih organizacija kako bi informiraoinstitucije Europske unije i omogućio praćenje učinaka politika Zajednice, i navesti samo: Statistički ured Europskih zajednica. NAPA – prevesti NMHOS – potreno je navesi i na engleskom PRH - navesti puno ime originalne skraćenice SOLAS - prevesti na hrvatski SQG – prevesti na hrvatski Ubaciti DNŽ – Dubrovačko-neretvanska županija, IŽ – Istarska županija, i SDŽ – Splitsko-dalmatinska županija, jer ako se u tekstu govori o 6 luka iz 4 županije, onda nije jasno zašto su samo navedene PGŽ i ŠKŽ? TEU – treba se držati iste metodologije, to jest izbaciti objašnjavanje što je TEU ili EUROSTAT, ili objasniti za sve Prihvaćen Komentar je prihvaćen.