Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka propisa za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak ISKAZ O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA U prvoj rečenici drugog paragrafa: „AZU je osnovana Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14) kao javna ustanova u svrhu pružanja sustavne operativne podrške nadležnim tijelima u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (nafte i plina), kao i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama. „ potrebno je zamijeniti riječ „plinova“ u „ugljikovog dioksida“ jer je to jedini plin koji se utiskuje. Nažalost čak i Pravinik o trajnom zbrinjvanju plinova u geološkim strukturama u Definicijama suštinski i gramatički netočno navodi: „Plinovi je ugljikov dioksid.“ U tekstu je dva puta krivo navedeno: „zakon o tržištu nafte i naftnih derivata“, dok je ispravno navedeno u 8.Prilozi, to jest s velikim „Z“ i brojem NN u Zagradi, pa je to potrebno ispraviti. Prihvaćen Predmetni Nacrt Iskaza je izmijenjen i dopunjen sukladno zaprimljenom mišljenju.