Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama Pravilnika o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko društvo filmskih djelatnika   , Članak 1. Smatramo da je tročlani Umjetnički savjet u odnosu na jednog Umjetničkog ravnatelja bolje rješenje. Više umjetničkih savjetnika doprinosi raznovrsnosti ideja i osigurava pluralizam mišljenja. Nije prihvaćen Odredba o Umjetničkom ravnatelju unesena je radi lakše provedbe te manjeg financijskog opterećenja u provedbi programa Pulskog filmskog festivala.
2 Udruga ZAMISLI   , Članak 3. Predlažemo novi stavak u članku 7.: Program festivala mora biti prilagođen osobama oštećenog vida i sluha. Smatramo da svi moramo primjenjivati propise i svima omogućiti pristup sadržajima javnih izvora, ovim stavkom će se osigurati prilagodba sadržaja programa svim osobama i neće se isključiti niti jedan član publike na bilo kojoj osnovi, u ovom slučaju na osnovi "invaliditeta". Nije prihvaćen Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 55/16) u članku 7. točki 8. propisuje da će kulturna vijeća i stručna povjerenstva iz članka 6. Pravilnika, pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga, primjenjivati kriterij sudjelovanja osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom. Kulturni programi od interesa za Republiku Hrvatsku i njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provode se putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, u skladu Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 55/16). Sukladno navedenom Pravilniku, pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga, kulturna vijeća i povjerenstva koja provode stručno vrednovanje primjenjivat će, između ostalih, kriterij sudjelovanja osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom. Uzimajući u obzir citiranu odredbu navedenog Pravilnika, smatramo da istu odredbu nije potrebno unositi u Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala.