Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Akcijskog plana o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jadranka Laub B. Nacionalni informacijski sustav za droge , B.1.  Ključni epidemiološki indikatori Mjera 6. bilo bi poželjno osim registra liječenih ovisnika voditi i registar recidiva kako bi se dobila što realnija slika uspješnosti liječenja. Ovakvom statistikom recidiva dobili bi pokazatelje što treba mijenjati u sustavu liječenja ovisnosti, koje programe primjenjivati. Mišljenja sam da samo registar liječenih ovisnika nije dovoljan, potreban je i registar uspješnosti tretmana a dobiti ćemo ga samo na osnovu registra recidiva. Primljeno na znanje Praćenje recidiva moguće je dodatno urediti u okviru Registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Republici Hrvatskoj. Ured za suzbijanje zlouporabe droga trenutno zajedno s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo radi na unaprjeđenju svih zdravstvenih evidencija vezanih uz problematiku ovisnosti, sukladno zahtjevima i smjernicama Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).