Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sunčana Pešak, Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača PRAVILNIK S ciljem usklađivanja s Direktivom Komisije 2008/62/EZ od 20. lipnja 2008. potrebno je unijeti izmjene u članku 25. ovog pravilnika. Iza riječi »čuvani biljni genetski izvor« potrebno je dodati "i » »standardno sjeme sorte razvijene za uzgoj pri određenim uvjetima«. Kao točku 5) potrebno je dodati: "Sjeme sorti bez stvarne komercijalne vrijednosti razvijenih za uzgoj pri određenim uvjetima, smiju se stavljati na tržište isključivo kao sitna pakiranja" Ista izmjena unesena je i u Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća (NN 084/2016) Primljeno na znanje Poštovana, Hvala na Vašem komentaru koji će biti uzet u razmatranje pri izradi predmetnog Pravilnika. Napominjemo kako je Direktiva Komisije 2008/62/EZ od 20. lipnja 2008. već prenesena u nacionalnu legislativu Pravilnikom o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti (Narodne novine br. 43/13 i 40/14). Navedenom direktivom se propisuje priznavanje i stavljanje na tržište sjemena"čuvanih sorti". Sjeme za uzgoj u određenim uvjetima koje navodite je obuhvaćeno je Direktivom Komisije 2009/145/EZ od 26. studenoga 2009. koja se odnosi samo na povrtne vrste. Iz tog razloga je dodana izmjena u Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća koju spominjete. Direktiva 2009/145/EZ je također prenesena u nacionalne propise već prethodno spomenutim Pravilnikom o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti.