Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu uredbe o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K UREDBU O NAKNADI ŠTETE PO OSNOVI OTUĐENJA MINERALNE SIROVINE Fizička ili pravna osoba ukoliko vrši rudarenje, a pogotovo bez valjane pravne dozvole treba, odmah po otkrivanju otuđenja sirovine ili po početku legalnog rudarenja, odmah uplatiti ili osigurati sredstva za sanaciju predmetne lokacije. Objašnjenje; svjedoci smo da po cijeloj Hrvatskoj postoje razne šljunčare, kamenolomi, iskopi i ostale devastacije koje osim što nagrđuju okoliš predstavljaju opasnost prvenstveno za djecu, izletnike i lokalno stanovništvu te su se dogodili brojni smrtni slučajevi jer nije izvršena sanacija. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem doprinosu, te ovim putem upućujemo kako slijedi. Sukladno odredbama članka 76. stavka 2. Zakona o rudarstvo, rudarski gospodarski subjekt kojem se daje koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina dužan je prije sklapanja i potpisivanja ugovora o koncesiji među ostalim dostaviti ministarstvu nadležnom za rudarstvo jamstvo za troškove sanacije eksploatacijskog polja. Ministarstvo je svjesno problema koje navodite u svojem komentaru, sanacija rudarskim radovima devastiranog prostora (uglavnom na eksploatacijskom poljima mineralnih sirovina koja su odobrena prije 1990. godine), ali se ne možemo složiti sa Vašom konstatacijom o brojnim smrtnim slučajevima, budući ista ne odgovara činjeničnom stanju, odnosno nisu zabilježeni smrtni slučajevi.
2 Grga K UREDBU O NAKNADI ŠTETE PO OSNOVI OTUĐENJA MINERALNE SIROVINE Fizička ili pravna osoba koja otuđuje mineralne sirovine treba za to platiti i kaznu, a ne samo naknadu te se zapisnik nadležnog inspektora treba po sastavljanju dostaviti državnom odvjetništvo koje pokreće kazneni postupak po službenoj dužnosti protiv te osobe. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem doprinosu, te ovim putem upućujemo kako slijedi. Predmetna Uredba se donosi sukladno odredbama 165. stavka 3. Zakona o rudarstvo (Narodne novine, broj 56/13. i 14/14.), odnosno istom su utvrđuje tržišna vrijednost mineralne sirovine za pojedina područja, osnovom koje se može pristupiti izračunu naknade štete nastale po osnovi otuđenja mineralne sirovine. Nadalje članak 165. stavka 4. Zakona o rudarstvu propisao je, da se Naknada ostalih vrsta šteta obračunavat će se na način propisan pravilima obveznog prava i posebnim propisima. U Zakonu u rudarstvu propisane su mjere i postupanje kako rudarskog inspektora, tako i ostalih inspekcija, te rudarski inspektori u svom radu pokreću radnje navedene u Vašem komentaru.