Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu pravilnika o Referentnom centru za more Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Institut Ruđer Bošković Na temelju članka 145. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15), ministar zaštite okoliša i energetike donosi ,  Članak 2. Primjedbe Instituta Ruđer Bošković na Pravilnik o referentnom centru za more hrvatske agencije za okoliš i prirodu • Izmjena čl. 2 st. 1 Referentni centar je pravna osoba ili konzorcij više pravnih osoba Obrazloženje: Nijedan javni institut niti pravna osoba u RH ne zadovoljava u cijelosti uvjete referentnog centra kako je navedeno u člancima 3, 4 i 5 Pravilnika. Stručno i znanstveno praćenje stanja mora koji su navedeni u tim člancima oduvijek su se radili u okviru stožernih javnih instituta RH koji se bave morem i okolišem (IOR, IRB), što je razvidno i iz činjenice zajedničkog sudjelovanja već duži niz godina, u projektima Hrvatskih voda koji obuhvaćaju ekološki i kemijski monitoring Jadrana. Dodatno, u sklopu sudjelovanja na projektu „Sustavno istraživanje Jadranskog mora kao osnova održivog razvitka Republike Hrvatske“ (2004-2014), IRB posjeduje brojne podatke o stanju Jadrana za to vremensko razdoblje. Podatci su korišteni u brojnim znanstvenim radovima i za predavanja na znanstvenim skupovima. Ugovorom bi se trebale uredit prava i obveze svakog dionika u konzorciju • U članku 2 st.1 za zaštitu okoliša i prirode je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a za vodno gospodarstvo Ministrastvo poljoprivrede, kao i za ribarstvo. U RH je marikultura prilično slabo razvijena, a i ribarstvo nije na visokoj tehnološkoj razini. Stoga nije jasno zašto su RIBARSTVO I MARIKULTURA izdvojeni pored okoliša kao zasebna kategorija. Posebno treba naglasiti posebno važan, a možda i veći pritisak na ekosustav Jadrana - galopirajući turizam, pomorski promet (cruiseri, dotrajali tankeri i transportni brodovi – balastne vode) i eksploatacija ugljikovodika (podsjećamo da je akvakultura samo jedna od sastavnica EC Blue Growth Strategy, dok ribarstvo spada u poljoprivredu). Takva kategorizacija je malo zastarjela u odnosu na Europe2020 i suvremene trendove razvoja hrvatskog gospodarstva. Prihvaćen U čl. 2. st. 1. iza riječi „stručni poslovi“ dodane su riječi „zaštite okoliša“, a u tekstu Nacrta Pravilnika u čl. 2. st. 1. naveden je pojam „više pravnih osoba“ čime je ostavljena mogućnost da Referentni centar može biti sastavljen od više pravnih osoba.
2 Institut Ruđer Bošković Na temelju članka 145. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15), ministar zaštite okoliša i energetike donosi ,  Članak 6. • Članak 6 st. 1 - Kako IRB jest član Nacionalnog odbora za provođenje Uredbe o izradi i provedbe dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područje stava smo da nije pitanje da li će učestvovati u obavljanju poslova navedenog Referentnog centra. Pitanje je isto kao na početku, da li se želi ići samostalno za određene parametre ili zajedno s Referentnim centrom. Stoga, ukoliko bi Referentni centar bio konzorcij poslovi bi se obavljali u okviru tog konzorcija bez podugovaranja s drugim institucijama, što je bitno kvalitetnije i jednostavnije rješenje za provođenje složenih poslova praćenja stanja Jadrana sa svih njegovih aspekata. Djelomično prihvaćen Primjedba je djelomično prihvaćena jer je za vodno gospodarstvo nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Prijedlog dodavanja potrebe dobivanja ovlaštenja od ministarstva nadležnog za ribarstvo nije uvažena jer navedeno ministarstvo ne izdaje ovlaštenja za obavljanje ove vrste stručnih poslova.
3 Institut Ruđer Bošković Na temelju članka 145. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15), ministar zaštite okoliša i energetike donosi , Članak 7. • Članci 7 i 8 – navedeno je jedno Ministarstvo (nadležno za okoliš, prirodu i vodno gospodarstvo) no nije jasno koje s obzirom, kako je gore navedeno, okoliš i prirodu pokriva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a vodno gospodarstvo (ribarstvo i marikulturu) Ministarstvo poljoprivrede. Prihvaćen Obrazloženje kao i za komentar predlagatelja vezan uz čl. 2. st. 1.
4 Institut Ruđer Bošković Na temelju članka 145. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15), ministar zaštite okoliša i energetike donosi , Članak 8. • Članci 7 i 8 – navedeno je jedno Ministarstvo (nadležno za okoliš, prirodu i vodno gospodarstvo) no nije jasno koje s obzirom, kako je gore navedeno, okoliš i prirodu pokriva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a vodno gospodarstvo (ribarstvo i marikulturu) Ministarstvo poljoprivrede. Prihvaćen Obrazloženje kao i za komentar predlagatelja vezan uz čl. 2. st. 1.