Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o prijedlogu Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Corn PRIJEDLOG UREDBE O KVALITETI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA I NAČINU PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA TE METODOLOGIJI IZRAČUNA EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U ŽIVOTNOM VIJEKU ISPORUČENIH GORIVA I ENERGIJE Čl. 25 izmijeniti na način da se u Izjavu o sukladnosti uvede kolona u kojoj bi se navela točna količina u miješanog bio goriva, ne ovisno o tome dali je količina u miješanog bio goriva unutar granica propisanih o označavanju (u slučaju biodizela 7 % odnosno bioetanola 5 - 10 %) Čl. 27 Izbaciti stavak (4) mislim da nema smisla kontrolirati nešto za što se zna unaprijed kada, gdje i što će se kontrolirati Čl. 30 Uvesti izrijekom i "voditi evidenciju o količini tekućih naftnih goriva i u miješanih bio goriva" Čl. 32 izmijeniti na način, da su dobavljači obvezni dostavljati podatke kvartalno agenciji Čl. 35 u drugom (2) stavku staviti i izrijekom evidenciju o količini goriva, "u miješanog bio goriva" i energije stavljenih na tržište R. Hrvatske Čl. 39 izmijeniti na način da su dobavljači obvezni Agenciji dostavljati podatke o količinama u miješanog bio goriva i izračuna smanjenja emisija stakleničnih plinova na kvartalnoj razini, dok točnost kvartalnih izvještaja potvrđuju verifikacijom godišnjeg izvještaja. Dodati stavak da je Agencija obvezna objavljivati podatke o količinama u miješanih bio goriva i postotku smanjenja emisija na kvartalnoj ili eventualno polugodišnjoj razini tako da bi se imao bolji uvid dali će se postavljeni ciljevi ispuniti Prilog II izmijenit u skladu sa prijedlogom za izmjenom Čl. 25 te za u miješano bio gorivo navesti vrstu bio goriva, točnu količinu, uštedu emisije CO2, sirovinu od kojeg je proizvedeno te državu podrijetla. Nije prihvaćen Članak 25. Izjava o sukladnosti za kvalitetu biogoriva propisana je i dostavlja se putem drugog provedbenog akta Uredbe o kvaliteti biogoriva te stoga ne može biti predmet i ovoga provedbenog akta. Članak 27. Programom je definiran broj uzoraka, te naziv dobavljača i vrsta goriva. Dobavljačima nije i ne smije biti poznato kada će se kontrolirati gorivo na njihovim benzinskim postajama. Članak 30. Evidencija količine biogoriva propisana je i dostavlja se putem Uredbe o kvaliteti biogoriva. Nepotrebno je dodatno administrativno opterećivati dobavljače (obveznike izvješća). Članak 32. Izričito navođenje nije preneseno u tekst Uredbe već je obveza propisana obrascem za dostavu podataka. Članak 35. Nepotrebno je uvođenje ove obveze u članak, jer je dobavljač dužan prema Prilogu IV. izvješćivati o količini biogoriva. Članak 39. Dobavljač je dužan prema Prilogu IV. izvješćivati o količini biogoriva, a obveza se odnosi na cijelu godinu. Kvartalno izvješćivanje bi predstavljalo dodatno administrativno opterećenje. Podaci koji se objavljuju se odnose na cijelu godinu. Kvartalno izvješćivanje bi predstavljalo dodatno administrativno opterećenje. Prilog II. Izjava o sukladnosti za kvalitetu biogoriva propisana je i dostavlja se putem drugog provedbenog akta Uredbe o kvaliteti biogoriva te stoga ne može biti predmet i ovoga provedbenog akta.
2 Ivan Čuljak PRIJEDLOG UREDBE O KVALITETI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA I NAČINU PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA TE METODOLOGIJI IZRAČUNA EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U ŽIVOTNOM VIJEKU ISPORUČENIH GORIVA I ENERGIJE U Dio 2, Tablica u 7. Trgovački nazivi sirovine, potrebno je cijelu tablicu preformulirati držeći se imena zemalja onako kako je to po našem Ministarstvu vanjskih poslova, odnosno konkretno: Umjesto „Abu Dhabi“ ispravno je „Ujedinjeni Arapski Emirati“, eventualno u zagradi navesti „Abu Dabi“. Umjesto „Cote d Ivory“ potrebno je navesti hrvatski naziv te zemlje (Obala Bjelokosti). Umjesto Venezuela ispravno je Venecuela. Umjesto Colorado ispravno je Kolorado. Potrebno je prvo navesti SAD pa onda eventualno u zagradama Aljaska, Teksas itd, a ne obrnuto kao što je u tekstu. Izbaciti „Neutralno područje“, Epikontinentalni pojas, Ras el Khaimah, Skarjah i ostalo jer to nisu zemlje. Ako su zemlje navedene po abecednom redu, onda se treba držati abecede, to jest npr Kanadu staviti pod „K“ a ne pod slovom„C“. Iz tablice izbaciti podatke za koje nijedna vrijednost nije dostupna (Čile, Gabon, Gruzija, Kina...) Kvalifikaciju: „NIJE DOSTUPNO“ za Murban Bottoms izmijeniti u „nije dostupno“, kao što je i za ostale. Nije prihvaćen Prilog III. Tablica 7. Tablica je prenesena iz Direktive u cijelosti, sukladno službenom prijevodu same Direktive.